Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hrvatska Na Putu U Europsku Uniju

1,020 views

Published on

Croatia on way to EU

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hrvatska Na Putu U Europsku Uniju

 1. 1. Hrvatska na putu u Europsku uniju Ivan Horvat Marko Horvatiček Marija Karažnik
 2. 2. Rast realnog BDP-a u državama koje su tijekom 1990-tih stjecale status kandidata te u EU-15
 3. 3. Uvjeti za pristup EU <ul><li>Ekonomski relevanti kriteriji mogu se podijeliti u dvije skupine : </li></ul><ul><ul><li>Iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju </li></ul></ul><ul><ul><li>Kopenhaški kriteriji </li></ul></ul><ul><li>Kriteriji iz Maastrichtskog sporazuma o EMU moraju ispuniti sve članice EU prije prihvaćanja eura kao zajedničke valute </li></ul><ul><li>Okviri zadani u tim skupinama kriterija čine cilj kojima bi hrvatskog gospodarstvo i osobito javna uprava trebali težiti </li></ul>
 4. 4. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju <ul><li>Proces približavanja Hrvatske EU razlikuje se od procesa približavanja Uniji sadašnjih zemalja kandidata </li></ul><ul><li>Zbog ratnih zbivanja Hrvatska je uključena u proces pridruživanja tek u lipnju 1999.g </li></ul><ul><li>Smisao sporazuma je potaknuti zemlje u jugoistočnoj Europi da surađuju na isti način kako to rade članice EU </li></ul>
 5. 5. Kopenhaški kriteriji <ul><li>Stabilnost institucija koje jamče demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava te zaštitu manjina </li></ul><ul><li>Normalno funkcioniranje tržišnog gospodarstva </li></ul><ul><li>Sposobnost preuzimanja obveza koje proizlaze iz članstva </li></ul><ul><li>Prilagođavanje administrativnih i pravosudnih struktura normama EU </li></ul>
 6. 6. Pristup Europskoj monetarnoj uniji - uvjeti <ul><li>Inflacija: ne smije prelaziti 1.5 % prosjeka inflacije 3 zemlje sa najnižom inflacijom </li></ul><ul><li>Kamatna stopa: kamatna stopa na dugoročne državne obveznice koja ne prelazi 2% prosjeka kamatne stope 3 zemlje sa najnižom inflacijom </li></ul><ul><li>Tečaj: mora održavati tečaj domaće valute unutar +/- 15% srednjeg tečaja </li></ul><ul><li>Deficit proračuna: ne može prelaziti 3% BDP-a </li></ul><ul><li>Razina bruto zaduženosti: ne može prelaziti 60% BDP-a </li></ul>
 7. 7. Iznimke od pravila <ul><li>Iako su na prvi pogled postavljeni vrlo precizno, u njih je ugrađena određena fleksibilnost </li></ul><ul><li>To se posebno odnosi na visinu javnoga duga (Austrija, Belgija, Grčka, Italija i Nizozemska ušle u EMU s udjelom javnog duga u BDP-u većim od 60%) </li></ul>
 8. 8. Glavni ekonomski pokazatelji
 9. 9. Ocjena Europske komisije iz travnja 2002. <ul><li>Od političkih uvjeta, komisiju zabrinjava stanje u sudstvu koje karakteriziraju ozbiljni organizacijski problemi, nedostatak stručnosti, dugi zastoji i nedjelotvornost </li></ul><ul><li>Budući da je stupanj zaštite poljoprivrede u prošlosti bio visok, očekuje se da će biti najosjetljivija na liberalizaciju trgovine </li></ul><ul><li>Sektor usluga, malog i srednjeg poduzetništva te industrija mogu očekivati rast </li></ul>
 10. 10. Funkcioniranje tržišta i konkurentnost gospodarstva
 11. 11. Tranzicijski indeks i udio privatnog sektora
 12. 13. HVALA NA PAŽNJI !

×