ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน กฤติมา จะโรรัมย์ [email_address] เรื่องผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...
อยาก แก้ไขอะไร <ul><li>เพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะแก้ปัญหา <ul><li>การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนมาต...
อยากพัฒนาหรือแก้ไขอะไร <ul><li>ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรง...
ทำไม PBL <ul><li>นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสื่อที่น่าสนใจและทันสมัย เพื่อพัฒนาทักษะคิดการแก้ปัญหาจากการสร้างชิ...
วัตถุประสงค์ <ul><li>เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยมแล...
หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>หลักสูตร </li></ul>
เครื่องมือที่ใช้ <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>สื่อเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>แบบประเมินผลชิ้นงานนักเรีย...
แผนการจัดการเรียน <ul><li>1. เลือกชั่วโมงสอนใช้ชั่วโมงสุดท้ายในวันจันทร์ซึ่งเป็นชั่วโมงโฮมรูมและวันอังคารชั่วโมงสุดท้ายซึ...
แผนการดำเนินการวิจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - การทดสอบ ความรู้ความเข้าใจ -...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maew

1,619 views

Published on

อบรม

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maew

 1. 1. ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน กฤติมา จะโรรัมย์ [email_address] เรื่องผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. 2. อยาก แก้ไขอะไร <ul><li>เพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง </li></ul>
 3. 3. ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะแก้ปัญหา <ul><li>การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนมาตลอด เป็นกิจกรรมการเรียนที่ไม่ทันสมัย ไม่น่าสนใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนต่ำ </li></ul>
 4. 4. อยากพัฒนาหรือแก้ไขอะไร <ul><li>ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง </li></ul>
 5. 5. ทำไม PBL <ul><li>นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสื่อที่น่าสนใจและทันสมัย เพื่อพัฒนาทักษะคิดการแก้ปัญหาจากการสร้างชิ้นงาน และมีการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ทำให้เกิดการค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาในการเรียนสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ </li></ul>
 6. 6. วัตถุประสงค์ <ul><li>เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียน </li></ul><ul><li>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 </li></ul>
 7. 7. หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>หลักสูตร </li></ul>
 8. 8. เครื่องมือที่ใช้ <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>สื่อเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>แบบประเมินผลชิ้นงานนักเรียน </li></ul><ul><li>แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul>
 9. 9. แผนการจัดการเรียน <ul><li>1. เลือกชั่วโมงสอนใช้ชั่วโมงสุดท้ายในวันจันทร์ซึ่งเป็นชั่วโมงโฮมรูมและวันอังคารชั่วโมงสุดท้ายซึ่งเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะ </li></ul><ul><li>2. ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินการ ( การเปรียบเทียบ การบวก การลบ การคูณ การหาร ) เรื่องทศนิยมและเศษส่วน </li></ul><ul><li>3. แนะนำเกี่ยวกับการใช้ห้องสื่อและแนะนำสื่อ ICT จากนั้นนักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อ ICT และตรวจสอบความถูกของเนื้อหา </li></ul><ul><li>4. นักเรียนสร้างชิ้นงานเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยมและเศษส่วน </li></ul><ul><li>5. นำเสนอชิ้นงาน ประเมินผลชิ้นงานโดยใช้ rating scale </li></ul><ul><li>6. วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul>
 10. 10. แผนการดำเนินการวิจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - การทดสอบ ความรู้ความเข้าใจ - ร้อยละ - ค่าเฉลี่ย <ul><li>แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>- บันทึกอนุทิน </li></ul><ul><li>การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>- การบันทีกอนุทิน </li></ul>ความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ศึกษา คำถามวิจัย วัตถุประสงค์

×