Seminar social media marketing Kittyhawk 02-03-2011

937 views

Published on

Presentatie van het Social Media Seminar van 3 februari 2011 bij Kittyhawk door Remco van Buren

Published in: Business, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminar social media marketing Kittyhawk 02-03-2011

 1. 1. 1<br />Social Media Seminar<br />Februari 2011 › Remco van Buren<br />
 2. 2. Over Kittyhawk en mijzelf…<br />Opgericht in juni 2009<br />> 35 jaar online ervaring<br />Focus: integratie van online in algemene bedrijfsstrategieën<br />Oftewel: Building Online Business <br />Team van 8 specialisten en groeiend<br />Meer info www.kittyhawk.nl<br />En ik? Remco van Buren <br />2<br />
 3. 3. Disclaimer<br />Kittyhawk stelt: Er bestaat niet één online waarheid!<br />Maar succesformules bestaan, online, ergens…<br />Dit seminar behandelt geen simpele instructiegids tot succes via Social Media.<br />Maar is bedoeld om: uit te dagen, vragen te stellen, de horizon te verbreden.<br />… en vooral ook foodforthought…<br />3<br />
 4. 4. 4<br />Welke sociale media <br />gebruik jij?<br />
 5. 5. 5<br />
 6. 6. 6<br />Social Media Marketing<br />Let’sgetstarted!<br />
 7. 7. 7<br />Is social media gewoon <br />een nieuweontwikkeling?<br />
 8. 8. 8<br />Of de grootste verandering sinds<br />deIndustriële Revolutie?<br />
 9. 9. 9<br />
 10. 10. 10<br />WOW!! <br />Denkaan al die nieuwemogelijkheden…<br />…meerkanalenomtegebruiken in marketing mix <br />=> meerbereik!!<br />
 11. 11. 11<br />Social Media is nieteenrevolutie in nieuwekanalen in de marketing mix,<br />Social media zorgtvoorrevolutiein (consumenten)gedrag!<br />En daarmee in de marketingbenadering!<br />
 12. 12. 12<br /> IN THE BEGINNING…<br />Economiegebaseerd op Commodities<br />ConsumentenkiezenobvVerkrijgbaarheid<br />Bedrijvenfocussen op Leveren<br />
 13. 13. 13<br /> En toenkwam de INDUSTRIALISATIE…<br />Economiegebaseerd op Goederen<br />ConsumentenkiezenobvPrijs<br />Bedrijvenfocussen op Kostenbeheersing<br />“Any customer can have a car painted in any color that he wants <br />as long as it is black” <br />Henry Ford<br />
 14. 14. 14<br /> En massaproductiezorgdenweervoorCOMMODITIES …<br />Economiegebaseerd op Service<br />ConsumentenkiezenobvKwaliteit<br />Bedrijvenfocussen op Verbeteren<br />
 15. 15. 15<br /> En we promotenonzemerken, producten en dienstenvervolgens door zo hard mogelijkteschreeuwenwaarommensenonzeproducten en dienstenmoetenaanschaffen.<br />En alsditgeen effect heeft?! Vaker en harder roepen! Net zolang tot de klantmurw is en overstaggaat…<br />
 16. 16. 16<br />
 17. 17. 17<br /> En toenkwam het<br />World Wide Web<br /> (1993)<br />
 18. 18. 18<br /> De wereldwerdkleiner…<br /> …de wereldwerdgroter.<br />Transparentieneemtsterk toe.<br />Verkrijgbaarheid, prijs en kwaliteitkomenonderdruktestaan. <br />Gebruikerservareneeninformationoverload.<br />
 19. 19. 19<br />Gebruikerszoekennaarrelevantie en ontwikkelenhuneigen social platformen.<br />Mensenzijnaanwezig, participeren, zoekeninteractie, converseren, delenideeën en ervaringen…<br />…met vrienden!<br />
 20. 20. 20<br /> En nu komen we in het tijdperkwaarin…<br />Economiegebaseerd op Ervaringen<br />ConsumentenkiezenobvAuthenticiteit<br />Bedrijvenmoetenfocussen op <br />Genereren<br />
 21. 21. 21<br />Mensengelovennietmeerwatbedrijvenroepen.<br />Maarzegelovenwelwatvriendenvertellenover hunmerk of product ervaringen.<br />En zewillen al helemaalnietonderbrokenworden in hunconversaties met vrienden. Of anderebezigheden…<br />
 22. 22. 22<br />Colaatjeiemand?<br />
 23. 23. 23<br />Mensenzijn op zoeknaarbijzondereideeën, visies en leiders. Om tevolgen…<br />Mensenwillendeeluitmaken van eengroep, of beweging, waarbijzezoekennaarauthenticiteit van en binnen die beweging.<br /> Of eigenlijk, mensenzoekennaarverhalen, verhalenom over tepraten, verhalenomtedelen. <br />
 24. 24. Wat<br />24<br />Hoe<br />Waarom<br />
 25. 25. 25<br />
 26. 26. 26<br />
 27. 27. 27<br />
 28. 28. 28<br />Weesgeenbedrijfdatproducten of dienstenverkoopt, maar weeseengroepgetalenteerdeindividuen.<br />Eengroep die eenideedeelt en ietsbijzonderscreëert…<br />…ietswaarvanzijgelovendat de wereldnodigheeft.<br />
 29. 29. 29<br />
 30. 30. 30<br />
 31. 31. 31<br />
 32. 32. 32<br /> Je wordtuitgenodigd in iemandleven…<br />…omdat je ietshebtwatzenodighebben…<br />…ietsomover tepraten<br />Door jouvoelenzezichbeter, omdat je de kwaliteit van hunconnectiesbetermaakt.<br />
 33. 33. 33<br /> En als je het goeddoet<br />…dankrijg je iets heel kostbaarsterug. <br />Zewordeneen fan, promoter of zelfseensuperpromoter. <br /> En in plaats van eengast word je eenvriend. Eenvriendwaarze met anderevrienden over praten en die zegraagintroduceren. <br />
 34. 34. 34<br />
 35. 35. 35<br />En je vraagt je fans wat ze nodig hebben.<br /> Zodat jij, met hun hulp…<br /> …door kan gaan met opvallen!<br />
 36. 36. 36<br />Interruptiewordt steeds minder effectief, de toekomstgaat over toestemming. <br />Organisaties met eenbijzonderideekunnenwinnen, maar naast het idee is ook de manier van verspreiden van belang.<br />Marketeersmoetennietzoekennaarklantenvoorhunproducten, maar naarproductenvoorhunklanten.<br />
 37. 37. 37<br />inspireren<br />co creëren<br />interacteren<br />delen<br />
 38. 38. Hoe verspreidt hierdoor het verhaal?<br /> door een“Tipping Point” strategieaan de hand van de Adoptie Curve<br />38<br />
 39. 39. 39<br />STOP:<br />met goedzijn in praatjes<br />START:<br />met goed zijn in daden<br />
 40. 40. 40<br />
 41. 41. 41<br />
 42. 42. 42<br />
 43. 43. 43<br />
 44. 44. 44<br />
 45. 45. 45<br />
 46. 46. 46<br />
 47. 47. 47<br />
 48. 48. 48<br />
 49. 49. 49<br />
 50. 50. 50<br />En, wat zijn jouw gouden circels?<br />
 51. 51. 51<br /> Social media: <br />Pro actievehouding<br />De lancering van eenidee, merk, product, visie etcetera.<br />
 52. 52. 52<br />
 53. 53. 53<br />
 54. 54. 54<br />
 55. 55. 55<br /> Social media: <br />reactievehouding<br />Onverwachtepubliciteitplaatst je in de social media spotlights.<br />
 56. 56. 56<br />
 57. 57. 57<br />
 58. 58. 58<br />
 59. 59. 59<br />
 60. 60. 60<br />
 61. 61. 61<br />
 62. 62. 62<br />
 63. 63. 63<br />
 64. 64. Hoe te starten?<br />Bepaal je doelgroepen (vbvrienden, fans etc.) en doelstelligenvoorelkegroep<br />Bekijk hoe dezemensengebruikmaken van jouwcontent, dienstenen productenen zoeknaarverbeterpunten<br />Identificeerwatmensenwillen en begin erovertepraten, start de discussie.<br />Focus op de langetermijn, niet op korteinteracties<br />Focus op verkopen die zijngeïnitieerd door huidigeklanten<br />64<br />
 65. 65. En waar doe je dit?<br />Gebruikelke social media netwerkdat je zinvollijkt<br />Publiceer je content op dezenetwerken. Plaatsnietalleeneenlinkjenaar je website!<br />Faciliteer de netwerken en discussiestussenmensen<br />Vertel je verhaalin hunwereld<br />En laat hen jouw en verhaalvertellen!<br />65<br />
 66. 66. 66<br />Bepaaldoelgroepenaan de hand van de funnel<br />
 67. 67. 67<br />Bepaal doelstellingen per doelgroep<br />
 68. 68. 68<br />Invloed Promoters op Funnel<br />Invloed Friends op Funnel<br />Invloed Fans op Funnel<br />Invloed Followers op Funnel<br />Invloed Acquintances op Funnel<br />Invloed Strangers<br />Omdat mond tot mond reclame afhankelijk is van:<br />De relatie tussen het merk en de persoon (onbekende, bekende, aanhanger, fan, vriend of een promoter)<br />Of hij bereid is het verhaal over het merk verder te vertellen<br />De mate waarin hij gefaciliteerd wordt om het door te vertellen.<br />
 69. 69. 69<br />
 70. 70. The do’s<br />Gebruikjouw website alsstartpunt van alle online activiteiten<br />Laatiederalleszienwat je doet en waar je datdoet.<br />Focus op éénsterkverhaal, maarvertel het in een breed netwerk.<br />Ben daarwaarjouwvriendenzijn<br />Zorgervoordatinterne workflow en processen op elkaarzijnafgestemd<br />Let eropdatjouwsocialeaanwezigheideenvoudig te beheren is <br />En weestransparanten eerlijk<br />70<br />
 71. 71. The don’ts<br />Vergetendatjouw website slechtseeninformatieplatform is. Online discussies over jouwmerkvinden elders plaats.<br />De snellevooruitgang van technologieuit het oogverliezen.<br />Traditionele marketing uit het oogverliezen<br />Ietstussenjou en je vrienden in latenkomen.<br />En het belangrijkste: je geduldverliezen<br />71<br />
 72. 72. Voor meer informatie:<br />W: www.kittyhawk.nl<br />E: remco@kittyhawk.nl<br />T: 0413 38 70 56<br />72<br />

×