Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie RuG Alumni aEBF2011: social media dus...

790 views

Published on

Inhoud van deze presentatie: social media revolutie, cijfers social media gebruik Nederland, verandering marketing, veel cases, golden circles, cases, adoptie curve, Sasquatch 2009 dancing Guy en meer...

Presentatie Remco van Buren (Kittyhawk) op symposium voor Alumni Rijksuniversiteit Groningen van de faculteit Economie en Bedrijfskunde d.d. 23 juni 2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie RuG Alumni aEBF2011: social media dus...

 1. 1. 1<br />@RuG #aEBF2011<br />Social Media dus… <br /> Alumni EBF RuG› 23 juni 2011<br />
 2. 2. Over Kittyhawk en mijzelf…<br />In 1997 uit Groningen vertrokken<br />En in 2009 Kittyhawk opgericht<br />Focus: integratie van online in algemene bedrijfsstrategieën<br />Oftewel: Building Online Business <br />Team van 8 specialisten en groeiend<br />Meer info www.kittyhawk.nl<br />En ik? @RemcovanBuren<br />2<br />
 3. 3. 3<br />De“uitdaging”: <br />Of ik iets van een presentatie wilde geven over social media aan alumni van de RuG?<br />Na @edgarneo en @JarnoDuursma<br />En in een klein uurtje...<br />
 4. 4. 4<br />Maar wat is dan interessant?<br />
 5. 5. 5<br />Dat social media wellicht de grootste revolutie is sinds de industriële revolutie?<br />
 6. 6. 6<br />Slechts 14% gelooft reclame boodschappen…<br />…maar <br />78% gelooft peer to peer recommendations<br />(in de nieuwe versie inmiddels 90%!)<br />
 7. 7. 7<br />Dat 50% van de bevolking onder de 30 jaar is…<br />… en dat 96% van de Milleniumsactief is op social media.<br />
 8. 8. 8<br />Dat facebook gigantisch is gegroeid (inmiddels 702.650.880 leden)<br /> …<br />… en 4x meer traffic heeft dan Google in de VS.<br />
 9. 9. 9<br />Of dat social media de nr 1 plek van internet activiteiten…<br />… heeft overgenomen van Porno.<br />
 10. 10. 10<br />Of is het interessant om wat Nederlandse statistieken te bekijken?<br />
 11. 11. 11<br />Waaruit blijkt dat Nederland definitief online is…<br />Bron: EstablismentSurvey STIR 2009/2010<br />
 12. 12. 12<br />Of waaruit blijkt dat: we online nieuwe dingen gaan doen…<br />Bron: STIR Marktmonitor 2010<br />
 13. 13. 13<br />En wat nog eens mooi illustreert: dat we massaal social media opzoeken…<br />Bron: comScore , 26 april 2011 <br />
 14. 14. 14<br /> Feit: cijfers zijn saai….<br />
 15. 15. 15<br />Of misschien meer inzoomen op de afnemende impact van traditionele media omdat social media het gedrag van mensen verandert?<br />
 16. 16. 16<br /> En daneerstuitleggendat we vooral op eenirritantemanierzenden:<br />“We promotenonzemerken, producten en dienstenvervolgens door zo hard mogelijkteschreeuwenwaarommensenonzeproducten en dienstenmoetenaanschaffen.<br />En alsditgeen effect heeft?! Vaker en harder roepen! Net zolang tot de klantmurw is en overstaggaat…”<br />
 17. 17. 17<br />
 18. 18. 18<br /> Het achterliggende model uitleggen…<br /> … en vervolgensproberenaantetonendatdit steeds minder succesheeft. <br />
 19. 19. 19<br />Mensenwillennietmeeronderbrokenworden:<br />47%vindtreclame op TV vreselijk<br />9%wil €11,- pm betalenomervanaftezijn<br /> 2%vindtreclame prima en wordt op koopideeëngebracht.<br />PERSBERICHT, Rotterdam, 1 oktober 2010 Media Markt betreedt een nieuw communicatietijdperk Media Markt gaat werken aan een nieuwe, sterkere positionering van het merk. Voor het initiëren van meer merkbeleving, lanceert Media Markt een exclusieve, merkgerichte campagne. Hierbij werkt de elektronicaketen samen met de bekende cabaretier Arie Koomen. <br />
 20. 20. 20<br />
 21. 21. 21<br />Om uiteindelijk te concluderen…<br />…dat er een nieuwe balans ontstaat…<br />Bron: Marco Derksen ,Upstream<br />
 22. 22. 22<br /> … en we in eentijdperkzijnbelandwaarin…<br />Economiegebaseerd is op Ervaringen<br />ConsumentenkiezenobvAuthenticiteit<br />Bedrijvenmoetenfocussen op <br />Genereren<br />
 23. 23. 23<br />Of misschien is het leuk om tig cases en voorbeelden de revue te laten passeren? <br />
 24. 24. 24<br />
 25. 25. 25<br />
 26. 26. 26<br />
 27. 27. 27<br />
 28. 28. 28<br />
 29. 29. 29<br />
 30. 30. 30<br />Niets van dat alles…<br />…ik wil slechts<br />één video laten zien.<br />
 31. 31. 31<br />
 32. 32. 32<br />De essentie van <br /> social media<br />BEING REMARKABLE<br /> “Mensenzijn op zoeknaarbijzondereideeën, visies en leiders. Om tevolgen…<br />Mensenwillendeeluitmaken van eengroep, of beweging, waarbijzezoekennaarauthenticiteit van en binnen die beweging.<br /> Of eigenlijk, mensenzoekennaarrelevanteverhalen, verhalenom over tepraten, verhalenomtedelen.” <br />
 33. 33. 33<br />WHAT<br />HOW<br />Peopledon’tbuy<br />WHATyou do…<br />… butWHYyou do it!<br /> Simon Sinek<br />WHY<br />
 34. 34. 34<br />
 35. 35. 35<br />
 36. 36. 36<br />
 37. 37. 37<br />
 38. 38. Hoe verspreidt hierdoor het verhaal?<br />38<br />door een“Tipping Point” strategieaan de hand van de Adoptie Curve <br />
 39. 39. 39<br /> Social media zorgtvooreennieuw marketing model.<br />inspireren<br />co creëren<br />interacteren<br />delen<br />
 40. 40. 40<br />Interruptiewordt steeds minder effectief, de toekomstgaat over inspiratie. <br />Organisaties met eenbijzonderideekunnenwinnen, maar naast het idee is ook de manier van verspreiden van belang.<br />Marketeersmoetennietzoekennaarklantenvoorhunproducten, maar naarproductenvoorhunklanten.<br />
 41. 41. 41<br />STOP:<br />met goedzijn in praatjes<br />START:<br />met goed zijn in daden<br />
 42. 42. Voor meer informatie:<br />W: www.kittyhawk.nl<br />E: remco@kittyhawk.nl<br />TW: @remcovanburen<br />T: 0413 38 70 56<br />42<br />

×