Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

үнэлгээ

7,788 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

үнэлгээ

 1. 1. И.Мөнгөннавч<br />БЗД-ийн 97-р сургуулийн Физикийн багш<br />
 2. 2. <ul><li>СУРГАЛТЫН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ</li></li></ul><li>Үнэлгээний үүрэг, ач холбогдол<br />Хяналт шинжилгээ хийх /оношлох/<br /> Хүмүүжүүлж төлөвшүүлэх <br />Хөгжүүлэх /сургах/<br />Сурах үйл ажиллагааг удирдах, чиглүүлэх<br />
 3. 3. Үнэлгээний зарчим.<br />Бодитой байх <br />Ойлгомжтой байх. <br /> Уян хатан байх <br /> Хамт олны үнэлгээтэй адилавтар байх .<br /> Системтэй, бүх талыг хамарсан байх <br />
 4. 4. Үнэлгээний хэлбэрүүд<br />
 5. 5. Үнэлгээний арга<br />Аман<br />Бичгийн<br />Практикажлын<br />Бүтээлээр үнэлэх<br />
 6. 6. Үнэлгээнээс үүдэн гарах сөрөг үр дагаврууд<br />Суралцагчдыг амжилтаар нь харьцуулах замаар үнэлсэн үнэлгээ нь зарим сурагчдыг урамшуулж, өөртөө итгэх итгэл, биеэ дайчлах зориг хүчийг өгдөг бол хөндлөнгийн тааруу үнэлгээ нь заримыг нь гутрал, цөхрөлд оруулж, өөртөө итгэх итгэлийг бууруулж болно. Жишээлбэл: сайн сурдаг Баяраа, муу сурдаг Батаа гэх мэтээр зэрэглэл тогтоосон мэт ханддаг нь хүүхдийн өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж, багшийн нэр хүндэд ч сөргөөр нөлөөлнө<br />
 7. 7. Тааруу үнэлгээ олон дахин давтагдсанаас түүний идэвхжүүлэх үүрэг алдагдаж, хүүхдийг хэнэггүй байдалд хүргэх, цаашлаад хамт олон дотор эзлэх байр суурь багасаж зожиг байдалд ч хүргэж болно.<br />
 8. 8. Үнэлгээг өргөх эсвэл дарах байдал нь суралцагчдын мэдлэгийг үнэлэхэд гаргадаг гол дутагдал бөгөөд энэ нь дүнгийн бодит чанарыг бууруулж багш, суралцагч, хамт олны хооронд зөрчлийг үүсгэн ёс суртахууны хүмүүжилд хортой нөлөөтэй.<br /> <br />
 9. 9. Санал асуулга, түүний үр дүн<br />Санал асуулгад 97-р сургуулийн 11-р ангийн 60 сурагч оролцлоо. Түүнийг нэгтгэвэл:<br />
 10. 10.
 11. 11. Судалгааны дүнгээс үндэслэн цаашид <br />1.Сурагчдад үнэлгээгээ ахиулах боломж олгож байх<br />2.Бүтээлийн сан, практик ажлаар үнэлэх үнэлгээг нэмэгдүүлэх <br />3. Үнэлгээ хийхээс өмнө ямар шалгуураар хэрхэн үнэлэх нь тодорхой байх<br />4. Эцсийн үр дүнд явцын үнэлгээ, идэвхийг тооцож байх шаардлагатай байна гэсэн дүгнэлтүүдийг хийж байна<br />
 12. 12.
 13. 13. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа<br />
 14. 14. Доорхи зурагт ямар өөрчлөлт ажиглагдаж байна вэ?<br />
 15. 15. Хичээлийн сэдэв<br />Биеийн дотоод энергийг өөрчлөх аргууд <br />
 16. 16. ЗОРИЛГО<br /> ДОТООД ЭНЕРГИЙГ ӨӨРЧЛӨХ АРГУУДЫГ СУДЛАХ<br />
 17. 17. Зорилт<br />Дотоод энергийг ажил хийх замаар өөрчлөх нь<br />Дотоод энергийг дулаан шилжүүлэх аргаар өөрчлөх нь<br />Дулаан шилжих аргууд<br />
 18. 18. Бие халахаараа тэлдэг шүү дээ<br />
 19. 19. Дотоод энергийг өөрчлөх аргууд<br />1. Механик ажил хийх<br />2. Дулаан шилжүүлэх<br />
 20. 20. Мэдлэг чиний найз<br />-Дотоод энергийн өөрчлөлт<br />А- Механик ажил<br />Q- Дулаан<br />
 21. 21. Туршиж үзээрэй<br />Металл саваа, баримлын шавар, шүдэнз, спиртэн дэн ашиглан металлын дулаан дамжуулалтыг туршиж хийж үзэцгээе.<br />Авхаалжтай байгаарай хүүхдүүдээ<br />
 22. 22. Бататгах тестүүд<br />
 23. 23. Алжаал тайлах мөч<br />Дулаан, ажил, энерги гурав юу вэ?<br />Физик хэмжигдэхүүн<br />Конвекц, цацрал, дамжуулалт гурав юу вэ?<br />Дулааны үзэгдэл<br />Жоуль, Калори, Градус гурав юу вэ?<br />Хэмжих нэгж<br />Уншсан, бодсон, туршсан бүхэн<br /> мэдлэг шүү дээ<br />
 24. 24. Хичээлд идэвхитэй оролцсон та бүхэндээ баярлалаа<br />

×