Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab2 Sejarah Pluraliti

12,519 views

Published on

pluraliti dan masyarakat pluralistik (plural society).

Published in: Education, Spiritual, Business
 • TQ..HELP ME A LOT...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tgh cari nota utk tujuan study for exam ...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • mohon share =) n dijadikan rujukan untk assignment saye=)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bab2 Sejarah Pluraliti

 1. 1. PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH BAB 2 - PLURALITI 1
 2. 2. PENDAHULUAN  Dua konsep utama yang sering digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri Asia Tenggara ialah pluraliti dan masyarakat pluralistik (plural society).  Asia Tenggara semasa pra-Eropah merupakan satu wilayah yang menjadi tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia yang didorong oleh serampang tiga mata iaitu Ketuhanan, Kekayaan dan Kemenangan (God, Gold and Glory). BAB 2 - PLURALITI 2
 3. 3. CIRI-CIRI PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURAL  PLURALITI : Bercirikan semula jadi, tanpa paksaan dan fleksibel.  MASYARAKAT PLURAL: Bercirikan pemaksaan dan perbezaan. BAB 2 - PLURALITI 3
 4. 4. PERSAMAAN  Wujudnya sejenis masyarakat pelbagai bangsa seperti Melayu, China, India, Eropah, Jepun dan lain-lain. BAB 2 - PLURALITI 4
 5. 5. PERBEZAAN  PLURALITI  Melalui proses semulajadi tanpa sebarang pemaksaan.  Datang secara sukarela untuk mencari kehidupan dan kekayaan.  Disertai oleh ahli keluarga. BAB 2 - PLURALITI 5
 6. 6. ….sambungan  Keadaan ini menjamin ketenangan fikiran dan perasaan para pendatang.  Hasilnya mereka berjaya mewujudkan interaksi yang harmoni dengan penduduk, alam sekitar dan sistem:  Sanggup berkahwin dengan penduduk tempatan (Cina Baba).  Mengamalkan budaya kehidupan seharian orang Melayu.  Amalan dan adat resam pendatang diterima pakai olehBAB 2 - PLURALITI tempatan. SAS / CTU 55 penduduk 6
 7. 7. PERBEZAAN  MASYARAKAT PLURALISTIK  Berlaku secara paksaan.  Demi kepentingan ekonomi dan politik Inggeris.  Tidak disertai oleh kaum keluarga. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 7
 8. 8. ….sambungan  Akibatnya hasrat untuk kembali ke tanah air masing-masing tidak pernah padam  Hasilnya mereka gagal berasimilasi dengan penduduk, alam sekitar serta sistem:  Wujudkan kelompok masyarakat beserta sistem mereka sendiri.  Terasing daripada kelompok yang lain walaupun di tempat sama.  Gagal mengenali antara satu sama lain. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 8
 9. 9. PENJAJAHAN: TITIK PEMISAH ANTARA PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURAL SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 9
 10. 10.  Titik pemisah di antara pluraliti dan masyarakat plural ialah dengan ketibaan penjajah Inggeris ke Asia Tenggara khususnya Tanah Melayu.  Walaupun sebelum kedatangan Inggeris, Asia Tenggara telah dikunjungi kuasa- kuasa Eropah seperti Portugis, Belanda dan Sepanyol namun kedatangan Inggeris membawa fenomena yang berbeza. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 10
 11. 11. ….sambungan  Kuasa-kuasa Eropah lain lebih banyak menekankan imperialisme di dalam misi-misi kedatangan mereka.  Inggeris pula menggunakan ‘senjata’ serampang dua mata di dalam misi-misi kedatangan mereka iaitu imperialisme dan kolonialisme.  Ini bermakna mereka menjajah kedua- dua aspek fizikal dan mental masyarakat yang dijajah. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 11
 12. 12. ……sambungan  IMPERIALISME: Mereka menjajah secara fizikal iaitu segala kekayaan muka bumi seperti bijih timah dan emas diambil demi kepentingan ekonomi negara mereka sendiri. Oleh itu buruh dari China dan India dibawa masuk untuk mengusahakan lombong-lombong dan ladang getah.  KOLONIALISME: Mereka memperkenalkan sistem sosial, politik dan agama mereka kepada penduduk tempatan. Hasilnya mereka berjaya menjajah dan mengawal kehidupan masyarakat peribumi yang ramai dengan jumlah mereka yang sedikit. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 12
 13. 13. PLURALITI ZAMAN KEGEMILANGAN KERAJAAN MELAYU MELAKA SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 13
 14. 14. PEMERINTAHAN  Zaman keemasan dan kemuncak keagungan kerajaan Melayu.  Sultan/pembesar mempunyai misi & visi yang hebat.  Tempat pertemuan para pedagang (The Venice of The East). SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 14
 15. 15. Sambungan…  Pemerintahan diplomasi & terbuka.  Perlembagaan Melaka yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam (Hukum Kanun Melaka & Undang-undang Laut Melaka). SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 15
 16. 16. PERDAGANGAN  Perdagangan rancak hasil sistem pemerintahan terbuka dan pentadbiran pelabuhan yang sangat cekap.  Panglima dan laksamana Melaka proaktif mengawal keselamatan dari ancaman perompak dan lanun. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 16
 17. 17.  Tahap keselamatan yang tinggi di Selat Melaka.  Kepulauan Melayu terkenal dengan hasil rempah ratus yang dianggap barang mewah. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 17
 18. 18. KEPENDUDUKAN  Proses penghijrahan berlaku secara alamiah tanpa ada paksaan.  Para pedagang tidak memerlukan pasport dan visa sebagai pengenalan diri.  Interaksi aktif di kalangan pelbagai bangsa dan kaum di Melaka. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 18
 19. 19. KEBUDAYAAN  Keterbukaan pemerintah empayar Melaka, keselamatan perairan Selat Melaka menjadikan Melaka sebagai pelabuhan dan kota metropolitan serta kota multi budaya. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 19
 20. 20. MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 20
 21. 21. PRINSIP  Pemisahan negara dari agama: Pentadbiran negara dikawal oleh mereka manakala hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah pengawasan sultan.  Pengagihan kuasa : kehakiman, eksekutif dan perundangan serta federalisme. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 21
 22. 22. Sambungan….  Setiap pihak hanya menjalankan bidang kuasa masing-masing dan tidak boleh bercampuraduk. Ini berbeza dengan sistem di zaman sebelum Inggeris di mana tiada agihan kuasa berlaku kerana raja dan sultan mempunyai kuasa mutlak. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 22
 23. 23. SISTEM DAN STRUKTUR  Sebelum kedatangan Inggeris:  Sistem kerajaan yang mencantumkan kedua- dua aspek agama dan negara.  Raja merujuk kepada penasihat agama untuk membuat keputusan penting negara.  Agamawan dan raja saling berperanan di dalam sistem kerajaan tersebut. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 23
 24. 24. ….sambungan  Selepas kedatangan Inggeris:  Pemisahan di antara agama dan negara iaitu negara ditadbir oleh pentadbir sekular dan agama diletakkan di bawah kuasa sultan- sultan Melayu. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 24
 25. 25.  Oleh itu terdapat dua bentuk sistem kerajaan di Alam Melayu iaitu:  Pertama: Kerajaan yang peranan agama dan negara saling bertautan (KERAJAAN).  Kedua: Kerajaan yang telah memisahkan di antara negara dan agama (kerajaan). SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 25
 26. 26. DASAR  Ilmu kolonial yang berasaskan sains moden yang bersifat rasional saintifik telah mencorakkan dasar-dasar pentadbiran, ekonomi dan pendidikan penjajah Inggeris.  Pentadbiran: Sistem pentadbiran yang memisahkan di antara negara dan agama. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 26
 27. 27.  Ekonomi: Ekonomi pula telah berubah dari hanya berasaskan pertanian sara diri kepada sistem ekonomi perindustrian dan perdagangan (sistem ekonomi kapitalis).  Pendidikan: Dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan sekular. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 27
 28. 28. MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 28
 29. 29. POLITIK  Politik dipengaruhi aspek etnik.  Kerjasama parti-parti politik – Parti Perikatan.  Dasar-dasar kerajaan mengukuhkan kerjasama dan hubungan harmoni antara etnik.  Hubungan lebih bersifat utilitarian. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 29
 30. 30. PERLEMBAGAAN  Sumber segala perundangan dan panduan asas kepada pelaksanaan sistem politik.  Perlembagaan berlandaskan kontrak sosial antara kaum. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 30
 31. 31. PENDIDIKAN  Sistem pendidikan kebangsaan berasaskan keseragaman kurikulum, sukatan mata pelajaran dan orientasi.  Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960) bermatlamat menyatukan etnik- etnik.  Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 31
 32. 32. EKONOMI  Rancangan pembangunan ekonomi negara digiatkan bagi mengatasi masalah sosioekonomi dan sosiopolitik.  Dasar-dasar pembangunan negara dirangka bagi mewujudkan keseimbangan ekonomi. SAS / CTU 55 BAB 2 - PLURALITI 32

×