Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Par weekend seminar oktober 2012

423 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Par weekend seminar oktober 2012

 1. 1. Det Levende Parforhold - om at knække koden sammenFra Afstand til Anerkendende Nærvær Kirsten Seidenfaden & Piet Draiby Rudkøbing 6.-7. Oktober 2012
 2. 2. Bagagen Tilknytnings-adfærd Hjernens udviklingOverlevelses-strategier Min fortælling
 3. 3. Anerkendelse og VærdsættelseMetaforen med broen:Når vi anerkender hinanden går den eneover broen til den anden og anerkender denvirkelighed der lever i "dit land" ud fra ditperspektiv.Når vi værdsætter hinanden så bliver vipå vores side af broen og taler til denanden som står på den anden side af broenom hvad jeg værdsætter hos ham/hendeset fra "mit land"/ set fra mit perspektiv.
 4. 4. Værdsættelse ------ AnerkendelseMedfølelse ------ Indføling
 5. 5. Formål med ”Den Anerkendende Dialog” - En tryg ramme - En klar struktur - Etablering af kontakt i parret - Ro og ned i tempo
 6. 6. Spejling - følelsesmæssig afstemning
 7. 7. SpejlingDet er lytterens ansvar at være: 1. Opmærksom over for det, som den anden siger. 2. Nærværende gennem hele processen. 3. Nysgerrig over for den andens måde at opleve tingene på. 4. Villig til at opleve den andens virkelighed og midlertidigt at afstå fra egne tanker og følelser. 5. Ubetinget lydhør.Det er fortællerens ansvar: 1 At tale om sig selv i jeg-form. 2 At undgå kritik og nedgøring af partneren. 3 At udtrykke sig så kortfattet og præcist som muligt. 4 At holde sig til en fortælling. 5 At lytte til modtagerens spejling uden at afbryde.
 8. 8. Den anerkendende dialog• Anerkendende Dialog• Dialogen er kendetegnet ved turtagning og affektiv afstemning på alle tre niveauer og er en nænsom måde at skabe gensidig forståelse på mellem parterne. Består i grundformen af tre trin.
 9. 9. Vi………fødes i forbundenhed…belastes i adskilthed…udvikles i gensidighed
 10. 10. Det Anerkendende Nærvær- en færdighed vi kan udvikle
 11. 11. Fonagy´s mentaliseringsbegrebMentalisering er en aktivitet i sindet, hvorved et menneske gørbrug af sin evne til at fornemme og danne sig realistiskeforestillinger om egne og et andet menneskes mentaletilstandeRefleksiv funktion er den operationaliserede betegnelse formentaliseringsevnenBegrebet mentaliseret affektivitet beskriver, hvorledes bl.a.affektregulering forandres gennem mentalisering.Fonagy, Peter.,Gergely,G.,Target,M. (2007)Affektregulering mentalisering og selvets udvikling. AkademiskForlag
 12. 12. Mentalisering / Anerkendende Nærvær Stress-robusthed / Stress-regulering Evnen til at regulere intensiteten af emotioner Opmærksomhedsevne Evnen til at opretholde en fornemmelse af adskilthed God indlevelsesevne / mentaliseringsevne Evnen til at forstå andre indefra, sig selv udefra
 13. 13. Tilknytning Tryg tilknytning: Barn – VoksenErhvervet tryg tilknytning: Voksen - Voksen
 14. 14. Voksne former for tilknytningTrygt tilknyttet:- at vise og at modtage kærlighed- at give og at modtage trøst- at ville spørge om hjælp når behov herfor- at kunne tilknytte sig uden at miste selvet- at have en følelse af "oplevet tryghed"
 15. 15. Voksne former for tilknytningUsikkert tilknyttet – afvisende, uforpligtet:- knytter sig til genstande. arbejde, projekter- tilbøjelig til tvangsmæssig selvtilstrækkelighed- føler ubehag i sociale sammenhænge- har tendens til at afslå hjælp og vil arbejde alene- har tendens til at trække sig tilbage og intellektualisere- har vanskeligt ved at forholde sig til store begivenheder i livet som indebærer tilknytning
 16. 16. Voksne former for tilknytning Usikkert tilknyttet – ambivalent, omklamrende: - opleves ofte af andre som klæbende - overopmærksom på andres reaktioner - har vanskeligt ved adskillelse - har et vedvarende behov for kontakt - vil opgive egen identitet til fordel for tilknytning - idealiserer partnere og overser fejl for atundgå adskillelse - er tilbøjelig til at bruge fornægtelse som forsvar
 17. 17. Min historieVi konstruerer fortællingen om vores liv på grundlag afarten af de samspil, vi har haft med andre.Ved at uddybe vores selvforståelse og ved at undersøgehændelser og mentale processer i vores liv, vil voresselvbiografiske historier udvikles og vokse i omfang.Historier er vores sinds forsøg på at finde mening i voresegen og andre menneskers righoldige indre verden.
 18. 18. Den Anerkendende DialogDialogen er kendetegnet vedturtagning og følelsesmæssig afstemningog er en nænsom måde at skabe gensidigforståelse på mellem parterne.Består i grundformen af tre trin.Spejling - anerkendelse - Indføling

×