Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mentalisering Rudkøbing maj 2012

680 views

Published on

Piet Draiby Børne- og ungdomspsykiater:
Mentalisering i Par og Familier

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mentalisering Rudkøbing maj 2012

 1. 1. Mentalisereni Relations Fokuseret Terapi 2012 Seidenfaden & Draiby 1 www.relationsterapi.dk
 2. 2. Udvikling af egenskaber i den trygge tilknytning• - Afstemt kommunikation (indføling)• - Emotionel balance• - Kropsregulering (stress)• - Fleksible reaktioner• - Indsigt• - Empati• - Modulering af angst• - Intuition og moralsk evne• Daniel Siegel, The Mindful Brain 2007 p.341
 3. 3. Kvaliteter senere i livet efter tidlig tryg tilknytning:•den senere psykisk sundhed•kvaliteten af kammeratskabs-relationer med jævnaldrende•koncentrationsevne•grader af akademisk formåen•færdigheder i at forstå følelser•hvordan de klarer sig i kærlighedsforhold som unge voksne•overordnet fornemmelse af selv/pesonligheder•evne til at reflektere over hvorledes hver af deres forældrehar influeret på hvordan de er blevet den person de er
 4. 4. Fra London parent child project(Påbegyndt i 1986 og fortsat løbende)”Med baggrund i omfanget af den evidens der fremlægges her,finder vi det uomgængeligt nødvendigt at foreslå atFor at hjælpe børns vækst fra den tidligste barndomtil deres fulde sociale og emotionelle potentiale,må et centralt mål for intervention og forebyggelse væreat styrke den refleksive funktion hos forældre og kommende forældre.(Howard Steele& Miriam Steele i K. Grossmann & E. Waters (eds.):Attachment from infancy to adulthood:The major longitudinal studies, Guilford Press 2005)
 5. 5. Refleksiv tænkning:Jeg kan affektregulere og haropmærksomhedskontrol,- jeg kan ”tænke om mine tanker ogfølelser”Empati og realistisk indføling:Jeg har psykologisk forståelse, jeg kanmentalisere affekter og derved ”tænke ifølelserne” Seidenfaden & Draiby 5 www.relationsterapi.dk
 6. 6. Udvikling af Mentaliseren Seidenfaden & Draiby 6 www.relationsterapi.dk
 7. 7. Ingredienserne under MentaliseringUdvikles normalt de første 6-7 år:Regulering af affektRegulering af opmærksomhedBegyndende kognition
 8. 8. Social – Bio feedback teorien: -kongruens -markering Seidenfaden & Draiby 8 www.relationsterapi.dk
 9. 9. KLINGEMODELLEN med Gearskiftet Seidenfaden & Draiby 9 www.relationsterapi.dk
 10. 10. Seidenfaden & Draiby 10www.relationsterapi.dk
 11. 11. Seidenfaden & Draiby 11www.relationsterapi.dk
 12. 12. Fonagy´s mentaliseringsbegrebMentalisering er en aktivitet i sindet, hvorved et menneske gørbrug af sin evne til at fornemme og danne sig realistiskeforestillinger om egne og et andet menneskes mentaletilstandeRefleksiv funktion er den operationaliserede betegnelse formentaliseringsevnenBegrebet mentaliseret affektivitet beskriver, hvorledes bl.a.egen affektregulering forandres gennem mentalisering.Fonagy, Peter.,Gergely,G.,Target,M. (2007)Affektregulering mentalisering og selvets udvikling. AkademiskForlag
 13. 13. Eller:Den implicitte og eksplicitte fortolkning af egne og andres handlinger og intentionerHaving mind in mindEller på dansk:Den intuitive og eftertænksomme forståelse af egne og andres handlinger og hensigter-at have sindet i sinde-at se sig selv udefra og andre indefra
 14. 14. Mentalisering & Mentaliseren• -er mest en førbevidst, intuitiv emotionel (ikke kognitiv) mental aktivitet• -det er en tilgang til relationen der afspejler en forventning om at ens egen tænkning og følelser kan belyses, beriges og ændres ved at erfare ved at komme ind i den andens indre univers• - det hjælper til at regulere mine egne følelser Seidenfaden & Draiby 14 www.relationsterapi.dk
 15. 15. Mentaliseren som et paraplybegreb som kan dække-Hele spektret af mentale tilstande hos selv og andre-Implicitte (intuitive) og explicitte (bevidste) processerVarierende tidsramme nutid fortid og fremtidVarierende omfang snæver(dvs. Følelser i nuet) bredt (dvs. F.eks. Autobiografisk narrativ)
 16. 16. Egenskaber i god mentaliseren• Åbenhed for nye opdagelser• Tålmodighed med foreløbighed – utydelighed• Refleksiv overvejelse• Perspektivtagning• Tilgivelse• Opmærksomhed på påvirkning• Tillidsfuld holdning• ydmyghed Seidenfaden & Draiby 16 www.relationsterapi.dk
 17. 17. Egenskaber forts.• Legesyg og selvironisk humor• Villighed til turtagning• Tror på foranderlighed• Tager ansvar og er pålidelig• Autobiografisk kontinuitet( Obs: Formentlig forstærker den anerkendende dialog hver af disse elementer!!) Seidenfaden & Draiby 17 www.relationsterapi.dk
 18. 18. Fuld mentaliseren:Jeg kan tænke symbolsk, fortolkende, eriderig mht.Tænkning om selv og anden.Jeg har autobiografisk kompetence Seidenfaden & Draiby 18 www.relationsterapi.dk
 19. 19. Mentaliseren Det Anerkendende Nærvær- en evne vi kan udvikle gennem hele livet! 19
 20. 20. men- Mentalisering erogså en sprød størrelse: Nedbrud!! Seidenfaden & Draiby 20 www.relationsterapi.dk
 21. 21. Seidenfaden & Draiby 21www.relationsterapi.dk
 22. 22. Udfordringer for Mentaliseren• Opstår – Når der er stærke følelsesmæssige situationer i familien – Som reaktion på tanker og følelser der udløser høj arousal reaktivitet – Når repræsentationen af andres sind er stoppet op og erstattet af tomme og fjendlige skematiske billleder – Når barnet er utydelig med egen sindstilstand og gør det vanskeligt for forælderen at finde ud af det Seidenfaden & Draiby 22 www.relationsterapi.dk
 23. 23. Udfordringer fortsat:– Sammen med forældre der har høje arousal- niveauer (ex kronisk angst) som er overdrevent optaget af barnets mentale verden og fylder den med ængsteligt eget stof– I form af pseudomentaliseren Seidenfaden & Draiby 23 www.relationsterapi.dk
 24. 24. Udfordringer for Mentaliseren hos Rådgiveren og klienterne• Når – der er stærke følelsesmæssige situationer hos forældrene – så udløses høj arousal/stress hos alle – det registrerer vi det ved at vores sædvanlige nuancer går fløjten og erstattes af mere enkle følelser og skematiske opfattelser Seidenfaden & Draiby 24 www.relationsterapi.dk
 25. 25. Ikke mentaliserende oplevelsesmåderTeleologisk modus: handleorienteret, hvor mentale tilstandesom behov og følelser undertrykkesgennem handling – kun handlinger ogderes mærkbare effekt – ikke ord – tæller(cutting, anoreksi) Seidenfaden & Draiby 25 www.relationsterapi.dk
 26. 26. Psykisk ækvivalens: verden = det mentale.Mentale repræsentationer skelnes ikke fra den ydre virkelighed som de repræsenterer – opleves som virkelige (drømme, vrangforestillinger, konkret tænkning – (’tigeren under sengen’) Seidenfaden & Draiby 26 www.relationsterapi.dk
 27. 27. Som-om modus:Mentale tilstande er adskilt fravirkeligheden – er ikke forbundet med ellerforankret i virkeligheden(Hos barnet: Normal del af leg!Hos voksne: Dissociation, pseudo-mentaliseren) Seidenfaden & Draiby 27 www.relationsterapi.dk
 28. 28. Pseudomentaliseren hos den voksneEr karakteriseret ved sikkerhed/vished- om andres tanker og følelser- om muligheden af at kende andres sind- men anerkender ikke det modsatte- visheden opretholdes så længe det passerind i personens selvinteresse eller behov Seidenfaden & Draiby 28 www.relationsterapi.dk
 29. 29. -og Genetablering afDet anerkendende Nærvær Seidenfaden & Draiby 29 www.relationsterapi.dk
 30. 30. Fra Reaktivitet til MentaliserenFra ”Jeg reagerer” (Med rigid og stereotyptænkning og høj arousal)til”jeg agerer” (Kan identificere følelser ikroppen, kan holde et opmærksomheds-fokus og ”trykke på pauseknappen”)
 31. 31. Mentaliseren midt i følelserne eller “at smede mens jernet er koldt ?At Mentalisere mens du er I denfølelsesmæssige tilstand lægger op til at - identificere følelserne tillægge betydning (narrativ) - modulere følelsen ned og op - udtrykke følelsen – Udadtil og indadtil
 32. 32. MENTALISERET AFFEKTFølelser/affekter er mentaliserede når de føles• At transformere ikke-mental til mentaliseret• Ikke-bevidste kognitive vurderinger• fysiologisk arousal• handle tendenser og motorisk aktivering• Reaktivitet
 33. 33. centrale mentaliserende kompetencer for os terapeuter (og patienter):Affektiv kompetence (Diana Fosha) – At arbejde relationelt med affekt – At kunne mærke og handle I relationen – At være hverken overvældet eller fjendsk ift. Følelser hos migselv og klienten – Kræver såvel affekttolerance som affektregulation – Giver mulighed for at skabe et affektfaciliterende rum – Understøtter Mentaliseret affekt Narrativ kompetence (Jeremy Holmes) – Psykologisk ekvivalent for immunologisk kompetence – Tillader ‘story telling, story listening, story-understanding; story making and story breaking’
 34. 34. Den mentaliserendeTerapeuts kvaliteter:Engagement, varmeIkke-vidende udforskningUdfordring af uberettigede antagelserTilpasning af MentaliseringsniveauStimulering af processenAnerkendelse af mentaliseringHåndtering af forestillingsmodus ” ” psykisk ækvivalensmodusFokus på følelser og interpers. Forh.(Karterud, Bateman, 2011) Seidenfaden & Draiby www.relationsterapi.dk 34
 35. 35. Når Mentalisering ikke fungererPseudomentalisering -ingen usikkerhed -ingen handlingHypermentalisering -medtager ikke egen verden
 36. 36. Refleksiv tænkning:Jeg kan affektregulere og haropmærksomhedskontrol,- jeg kan ”tænke om mine tanker ogfølelser”Empati og realistisk indføling:Jeg har psykologisk forståelse, jeg kanmentalisere affekter og derved ”tænke ifølelserne” Seidenfaden & Draiby 37 www.relationsterapi.dk

×