Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jarrera eta Ikaskuntza Donostia 2011 3. gaia (1)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jarrera eta Ikaskuntza Donostia 2011 3. gaia (1)

 1. 1. ENTRENATZAILE IKASTAROETAKO BLOKE KOMUNA I. MAILA KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE IRAKASLEA: ARITZ OLAGOI [email_address]
 2. 2. Baloreen orientazioa TALDEAK, MOTIBAZIOA ETA ENTRENATZAILEAREN PAPERA Taldeak: Zer dira? Nola garatzen dira? Ze egitura dute? Motibazioaren orientazioa + zergatik egiten dute kirola haurrek? Zergatik uzten dute? KIROL HASTAPENA : Helburuak, Jol asa Entrenatzailea
 3. 3. SARRERA Talde egitura Kirol Hastapena Jolasa Baloreak Entrenatzailearen Funtzioa 3. KIROL TALDEEN ANTOLAKUNTZA ETA FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO KONTZEPTUAK
 4. 4. TALDEAREN EZAUGARRI BATZUK <ul><li>Talde identitatea </li></ul><ul><li>Partehartze sentimendua </li></ul><ul><li>Elkarrekintza patroi egituratuak </li></ul><ul><li>Komunikatzeko finkatutako erak </li></ul><ul><li>Banakoa eta funtzioaren arteko lotura </li></ul><ul><li>Helburu komunak </li></ul>TALDE IZAERA GARATZEKO EZAUGARRIAK: <ul><li>HURBILTASUNA: Taldekideen artekoa, fisikoa </li></ul><ul><li>EZBERDINTASUNA: Beste taldeengandik ezberdinak </li></ul><ul><li>PAREKOTASUNA: Kideen gaitasun, konpromezu edo jarreretan </li></ul><ul><li>TALDEAREN HELBURU AMANKOMUNAK </li></ul>
 5. 5. TALDEAREN EGITURA Rola : Taldeko partaide bakoitzaren propietatea Arauak : Talde ezaugarria Talde arauen eraginkortasuna azalduz Taldeko kide bakoitzaren rola zehaztuz Talde arauen onarpena neurtuz eta ebaluatuz NOLA HOBETU TALDE EGITURA? “ Gu”a ni” a baino garrantzitsuagoa.
 6. 6. Arauak eta rolak finkatu Lan giroa hurbiltasunean, laguntzan eta berdintasunean oinarritu Azken helburua, kohesionatutako lan taldeak osatzea <ul><li>NOLA MULTZOA TALDE BIHURTZEN DEN </li></ul><ul><li>Kirolari talde batek ez du zertan talde bat osatu behar </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>      Eraketa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>      Istilua </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>      Normalizazioa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>      Exekuzioa </li></ul></ul></ul></ul></ul>KIROL ENTRENATZAILEAREN ARDURA
 7. 7. MOTIBAZIOA AHALEGINAREN INTENTSITATEA ETA NORABIDEA ¿ ZERGATIK PARTEHARTZEN DUTE KIROLEAN HAURREK ? Ongi pasatzeko Abilezia fisikoak hobetu eta ikasteko Kirol gaitasuna besteei erakusteko Lagunak egiteko eta lagunekin egoteko Emozioa eta erronka bizitzeko Irabazteko Sasoian egoteko KIROLA UZTEA AURREZAINDU
 8. 8.       NESKA MUTILEN ARTEKO DESBERDINTASUNAK ? ADINA : IRABAZTEAK ETA EMOZIOAK GARRANTZI HANDIAGOA KIROLEAN PARTEHARTZEKO ARRAZOIAK: BARNE ARRAZOIAK: ONGI PASATZEA ETA HOBETZEA SOZIALAK: LAGUNEKIN EGON ETA LANGU BERRIAK EGIN KANPO ARRAZOIAK: IRABAZTEA / LEHIATU Entrenatzaileak arduratu behar du haurren motibazioa MAILA GORENEAN mantentzeaz
 9. 9. MOTIBAZIOAREN ORIENTAZIOA: ZEREGINArekiko orientazioa Garaipena = Hobekuntza Arreta zereginean jarri Huts egitea: hobekuntza tresna Gaitasun maila: helburuak Garaipena = Irabaztea Arreta emaitzan jarri Huts egitea: Gaitasun gabezia Gaitasun maila: konparazioa EMAITZArekiko orientazioa Estrés maila txikiagoa Erronka maila egokia Ribalitate gutxiago Estrés gehiago Erronka maila desegokia Ribalitatea handiagoa
 10. 10. KIROLA UZTEKO ARRAZOIAK Trebetasun berriak ez ikastea Dibertsio / emozio falta Sasoi desegokia Lehiaketa izpiritu gabezia ¿ Entrenatzailearen esku dauden arrazoiak ? Lehiaketako estresa Aulkitxoan denbora gehiegi Entrenamendu aspergarriak
 11. 11. ¿NOLA HOBETU MOTIBAZIO GIROA? KIROLA UZTEA SAHIESTEKO ESTRATEGIAK Sasoiaren hasieran ikaskuntza baloreak indartu Ikaskuntza indartzeko arau positiboak garatu Taldearen hobekuntzak arlo ezberdinetan onartu Kirolari bakoitzari zeregin egokia zehazten eta hautatzen lagundu Taldearen errendimendua hobekuntza irizpideak erabiliz ebaluatu
 12. 12. KIROL HASTAPENA ETA JOLASA Kirolarekin lehen hartu-emana ENTRENATZAILEA JOLASA Prestakuntza motorea garatzen duten jolasak erabili Norbanako teknikaren hobekuntza PRAKTIKA OROKORRA HAURRAREN GARAPEN OSOA OINARRIZKO GAITASUN MOTOREAK GARATU ESPEZIALIZAZIO GOIZTIARRA SAHIESTU PARTEHARTZEA BULTZATU HEZITZAILEA
 13. 13. KIROL HASTAPENAREN HELBURUAK Giro egokia sortzea Parte hartzea eta hezkidetza bultzatu Jolas integratzaileak erabili Talde lana eta erabaki hartzea sustatu Partehartzaileak arauen finkapenean parte hartzea Elkarrizketa eta talde hausnarketa bultzatzea Joko garbiaz hausnarketa burutzea Lehiakortasuna eta parte hartzaileen arteko konparazioak gutxitzea Emaitzaren garrantzia gutxitu, jokoaren prozesua eta lorpen pertsonalak baloratuz.
 14. 14. Leihakortasuna eta Konparazioak Emaitzaren garrantzia Kirol Hastapenean sahiestu beharrekoak: ENTRENATZAILEAREN FEEDBACK-A Norberaren gaitasun pertzepzioa
 15. 15. BALIABIDE. LAGUNGARRIAK: Tresnak, Materiale desberdinak JOLASAREN EGITURAZKO ELEMENTUAK ESPAZIOA: Mugatua / Ez mugatua PARTEHARTZE ERAK: Taldeka / Banaka ROLAK ETA ZEREGINAK: 1 edo 2 rol jokalariko HELBURUA: Helmuga bat lortu BUKAERA: Denbora / Helmuga / Puntuak
 16. 16. JOLASA ETA GARAPEN KOGNITIBOA Ikaskuntza iturria , garapen potentzial eremuak sortu Arreta eta oroimena estimulatzen ditu Fantasia eta errealitatearen arteko desberdinketa bultzatzen ditu Sormena garatzen du Komunikazio eta hizkuntza koherentea bultzatzen du Fikzioa, pentsamendu abstraktua ren bide bat da
 17. 17. JOLASA ETA GIZA GARAPENA Jolas sinbolikoak, aurkezpenekoak eta fikziozkoak: Berdinekin, komunikazio eta elkar- laguntza prozesuak bultzatzen dituzte Helduaren giza munduaren ezagupena bultzatzen dute, umea lan mundurako prestatuz Moral garapena bultzatzen dute, jokaera arauen asimilazio, borondatea eta norberaren buruaren kontrola garatuz. Norbere buruaren ezagupena eta kontzientziaren garapena errazten dute. Giza-emozioen egokitze prozesuetan laguntzen dute.
 18. 18. Kooperazio jolasak: Komunikazioa, kohesioa eta konfiantza bultzatzen dute. Umeei, elkar laguntzen eta elkar banatzen laguntzen die. Jarrera irekiak bultzatzen dute. Jarrera pasiboak eta erasotzaileak gutxitu egiten dituzte. Arraza ezberdinen arteko onarpena errazten dute.
 19. 19. JOLASA ETA EMOZIOEN KONTROLA Umearen izaeraren adierazpen tresna bat da Poztasun emozionala bultzatzen duen ekintza Esperientzia zailen hausnarketa ahalbidetzen du, egoera hauei loturiko estuasunaren kontrola erraztuz Oldarkortasuna eta sexualitatearen adierazpen sinbolikoa ahalbidetzen du Gatazken ebazpenerako tekniken ikaskuntzan bide bat dugu Nortasun psiko-sexualaren ezagupenean laguntzen du
 20. 20. PRAKTIKA: 4ko taldeetan jarrita, kirol bateko entrenamendu ariketa 2 prestatu jolas moduan. Horretarako kontuan hartu Jolas motoreen egiturazko elementuak: BALIABIDE. LAGUNGARRIAK: Tresnak, Materialeak JOLASAREN EGITURAZKO ELEMENTUAK ESPAZIOA: Mugatua / Ez mugatua PARTEHARTZE ERAK: Taldeka / Banaka ROLAK ETA ZEREGINAK: 1 edo 2 rol jokalariko HELBURUA: Helmuga bat lortu BUKAERA: Denbora / Helmuga / Puntuak
 21. 21. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE AMAIERA zalantzak, kezkak, galderak: [email_address] Klaseetako aurkezpenak: http://jarreraetaikaskuntza.wikispaces.com

×