Ikaskuntza eta jarrera 2011 4. gaia

562 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikaskuntza eta jarrera 2011 4. gaia

 1. 1. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE IRAKASLEA: ARITZ OLAGOI [email_address]
 2. 2. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE “ EKINTZA MOTOREAREN IKASKUNTZA ” Trebetasun motoreen lorpen prozesua Ikaskuntza motorea baldintzatzen duten faktoreak Norbere prozesuak/banakakoak ikaskuntza motorean
 3. 3. PAUSUAK KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE TREBETASUN MOTOREEN LORPEN PROZESUA IKASKUNTZA MOTOREAREN ETAPAK IKASKUNTZA MOTOREAREN FASEAK IKASKUNTZA MOTOREAren BIDEA AZALTZEKO MODUAK
 4. 4. PAUSUAK KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE TREBETASUN MOTOREEN LORPEN PROZESUA Egin behar denaren pertzepzioa Zereginaren elementu garrantzitsuen ulermena Jokaera motorea era orokorrean moldatu Erantzuna gauzatu Emaitza ezagutu Hurrengo ahaleginaren finkatzea Hurrengo ahaleginaren gauzatzea
 5. 5. IKASKUNTZA MOTOREAREN ETAPAK KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE ETAPA AKTIBOA Erantzunaren egikaritza: tentsioa, aktibazio orokorra, nerbio zirkuitu berrien sormena, feed-back. Intrintsekoa: begiz, entzumenaz, Estrintsekoa: emaitzen ezagupenaz. ETAPA KOGNITIBOA (Mentala) Motore Zeregin berria ulertu Informazioaren tratamendua Ziurgabetasunaren gutxitzera PRESTAKUNTZA ETAPA Erantzunaren antolakuntza: zer egin, erantzun mota aukeratu.
 6. 6. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE IKASKUNTZA MOTOREAREN ETAPAK (2) EBALUATZE ETAPA Emaitza: erantzunaren egokitasuna. Zehatza edo akatsduna Ebaluaketa ETAPA AMNESIKOA Mugimenduaren erreprodukzioa Zirkuitu berrien indartzea Erantzun motorearen barneratzea
 7. 7. IKASKUNTZA MOTOREAREN FASEAK KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE HASIERAKO FASEA : ¿ Nola ? Mugimenduaren ideia lortu: irudi mentala sortu Ikaskuntza: Praktikaren eta emaitzaren ezagupenaren bitartez Mugimenduaren egitura osatu Koordinazio orokorra Xehetasunen koordinazioa ¿ Iraupena ? <ul><li>Zereginen eta betebeharren konplexutasuna </li></ul><ul><li>Kirolarien prestutasuna, esperientzia eta lehiakortasuna </li></ul><ul><li>Zereginaren ihardunaren maiztasuna </li></ul>
 8. 8. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE BITARTEKO FASEA: AMAIERA FASEA: FASES DEL APRENDIZAJE MOTOR ( 2 ) Faktore biologiko, psikologiko eta ingurugirokoen arabera Egikaritza egonkorra Mugimendua beste egoeratara moldatzeko gaitasuna Keinuen automatizazioa hasi ¿Iraupena?: Mugimenduaren kontrola irabazita eta automatizatuta Ez du behar arreta kontzientea Iraupen Aldakorra
 9. 9. <ul><li>Trebetasun motoreen eskuratze prozesua eman dadin: irakaskuntza eraginkorra behar da. </li></ul><ul><li>Entrenatzailearen papera funtsezkoa kirolariaren egoera, sasoia eta ikaskuntza maila ezagutu </li></ul><ul><li>Hizkuntza maila kirolarien ulermen gaitasunera eta esperientzia motorera egokitu </li></ul><ul><li>Entrenatzailearen helburua azken fasean, kirolariak mugimenduaren irudia ahal den eta gehien hobetzea izango da, beharrezkoak ez diren mugimenduak baztertuz (Grosser eta Neumaier 1986). </li></ul><ul><li>Entrenatzailearen ahaleginak, trebetasunen automatizazioa eta aplikazioari bideratuak izango dira, aldagai pertsonalak eta irakaskuntza eremukoak aintzat hartuz. </li></ul>KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE
 10. 10. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE IKASKUNTZA MOTOREA BALDINTZATZEN DUTEN FAKTOREAK Kirolariaren arreta geureganatu Helburuari buruzko beharrezkoa i nformazio zeahatza eman Zer egin behar duten eta nola egin behar duten adierazi INFORMATZEA: Helburuen Ezaugarriak: Helburuak esanguratsuak izan behar dute Helburuek intentzio bat izan behar dute Helburuek lortuak izanaren desioa erraztu behar dute
 11. 11. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE EGOKI IRAKASTEKO: IKASKUNTZA MOTOREA BALDINTZATZEN DUTEN FAKTOREAK ( 2 ) Kirolariaren arreta irabazi <ul><li>Lortu behar den helburua ezagutu arazi </li></ul><ul><ul><li>ahoz edo idatziz azalduz </li></ul></ul><ul><ul><li>Eredua eginez edo begi bistan aurkeztuz </li></ul></ul><ul><ul><li>sentsazio kinestesikoak sortaraziz </li></ul></ul>Jarduerara motibatu Emaitzen ezagupena eman
 12. 12. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE IMITAZIOA edo EREDUA: IKASKUNTZA MOTOREA BALDINTZATZEN DUTEN FAKTOREAK ( 3 ) Aurkezpenak kirolaria ahalbidetzen du, ekintza plana finkatzera. Aurkezpenak era eraginkorrean erabili behar dira, entrenatzaileak kontuan izan behar du kirolarien adina eta esperientzia Aurkezpena behatu ondoren, kirolariari trebetasuna praktikatzea proposatu behar zaio Entrenatzaileak, eredu biziak eta filmaturikoak kontuan izan behar ditu.
 13. 13. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE PRAKTIKA: Jarduera mentala edo irudikatua Trebetasun baten jarduera sinbolikoa edo mentala mugimenduaren baliabiderik gabe Jarduera orokorra edo analitikoa Behin trebetasuna aztertuz, erabaki orokorki edo zatika burutuko den. Kontuan izan trebetasun bakoitzaren konplexutasuna eta antolakuntza hobeto erabakitzen lagun dezake Jarduera masiboa edo banatutakoa Kirolaria atsedenik gabe jarduten duenean, honi jarduera masiboa edo jarria deitzen zaio. Atsedenak ematen direnean,jarduera banatua deitzen da.Ikerketek jarduera banatua bultzatzen dute. Jarduera aldakorra edo etengabea. Jarduera aldakorra ikaskuntzaren faktore indartsua ematen du. Jarduera gidatua edo librea Ez dakigu, zein den eraginkorragoa teknikaren ikaskuntzarako, kirolaria gidatzea edo ustea bere kabuz irtenbidea aurkitzen. Entrenatzaileentzat gidatuak, eskurapen prozesua azkartzen du.
 14. 14. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE Kirolariek ez badituzte emaitzak ezagutzen ,jarduerak ez du ikaskuntzarik sortzen EMAITZEN EZAGUPENA <ul><li>Zer eta nola egiten ari den, informatzen du </li></ul><ul><li>Kirolaria motibatzen du jardutera, helburua lortu arte </li></ul><ul><li>Kirolariak gauzatzen duen erantzuna indartzen du </li></ul>Barne: kanpoko zentzuen informazioa, zentzuak jasota eta barneko informazio sentsoriala, propiozeptoreak jasotakoa Kanpo: informazio gehigarria, gehienetan entrenatzailearengandik jasotakoa.
 15. 15. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE Emaitzen ezagupenaren dimentsioak eta ezaugarriak Emaitzen ezagupena Ezaugarriak Forma Entzunezkoa entzun ikusmenekoa,entzun ukimenezkoa Norabidea Kirolari bakarra, bi edo gehiago, talde osoa Denbora Aldi berean, bukaerakoa, diferitua. Intentzioa Konparaziozkoa, deskriptiboa, afektiboa, aginduzkoa Orokorra Mugimendu osoa, atal bat, helburua. Berezia Indarra, espazioa, denbora. Izaera Positiboa, negatiboa, neutroa.
 16. 16. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE NORBERE PROZESUAK/BANAKAKOAK IKASKUNTZA MOTOREAN ARRETA ETA ANTIZIPAZIOA Arreta: Informazioa jasotzeko aktibazio egoera Kirolariaren arretan eragin dezakeena: Berritasuna Sorpresa Konplexutasuna Kasu egiteko prestutasuna, inplikazio aktiboa. Antizipazioa: Erantzun azkarragoa emateko aukera errazten du Arreta gabezia: Nekea, nagitasuna, monotonia
 17. 17. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE MOTIBAZIOA ETA AKTIBAZIOA NORBERE PROZESUAK/BANAKAKOAK IKASKUNTZA MOTOREAN ( 2 ) Subjektuaren ekintzak estimulatu, zuzendu, aktibatu eta bideratu Irrika, dema, nobedadea, taldearen parte izana, ezagupenaren bilaketa, zigorraren ekiditea Jardueraren egituraketa Ahaleginaren balorazioa Emaitzen ezagupena ematea Aspirazio maila ezagutzea Helburuen finkapenean parte hartzea bultzatzea Kirolaria motibatzea Material ezberdinen erabilera Ongi egindako jokabideak indartzea Motibazioa bultzatzeko estrategiak: Abileziak ikasteko arrazoiak
 18. 18. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE NORBERE PROZESUAK/BANAKAKOAK IKASKUNTZA MOTOREAN ( 3 ) Memoria: esperientziari etekina ateratzeko gaitasuna Nola landu daiteke memoria motorea? Burutu behar diren kirol ekintzei esanahia ematea Kirolarien parte hartzea erraztea, Errepikapenaren erabilera Informazio prozesamenduaren berariazkotasuna Hasieran eta bukaeran jardutekoaren eragina aztertzea. <ul><li>Atxikipen motorean , eragin posibleak: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hasierako ikaskuntzaren maila </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Trebetasun motorearen natura eta mota </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Informazio prozesamenduaren maila </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kirol trebetasunaren esangura maila </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Jardunaldien banaketa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Interferentzien agerpena edo ez </li></ul></ul></ul></ul></ul>MOTORE ATXIKIPENA ETA MEMORIA
 19. 19. TRANSFERENTZIA KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE NORBERE PROZESUAK/BANAKAKOAK IKASKUNTZA MOTOREAN ( 4 ) Trebetasun motore baten ikaskuntzak, beste trebetasun motorearen eskurapenean eragiten duenean <ul><li>Transferentzia Motak: </li></ul><ul><li>Aldebiko transferentzia (Nola esku batek besteari erakusten dion) </li></ul><ul><li>Zereginen barneko eta zereginen artekoak: (Estimulu eta zereginen arteko antzekotasuna) </li></ul>Transferentzia indartzeko iradokizunak: <ul><li>Ikasitako trebetasunen eta ikasi beharrekoen arteko antzekotasuna gehitu </li></ul><ul><li>Kirolariei adibide asko eman </li></ul><ul><li>Beharrezkoa da kirolariek zereginetaz duten ulermena, osoa izatea </li></ul><ul><li>Kirolariak,zereginean kognitiboko inplikatzea </li></ul><ul><li>Hainbat eta arinen, errealitatearen antzeko egoeretan ihardun </li></ul>
 20. 20. KIROLAREN EUSKAL ESKOLA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE AMAIERA zalantzak, kezkak, galderak: [email_address] Klaseetako aurkezpenak: http://jarreraetaikaskuntza.wikispaces.com

×