Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikt innovációk az ekf en

560 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikt innovációk az ekf en

 1. 1. Előadó: Dr. Forgó Sándor Készítette: Király Zsuzsanna Pedagógiatanár MA I.félév Nk.: NPVKJ7
 2. 2. Interaktív tábla, e-portfólió, Classmate PC, interaktív oktatástechnikai portál
 3. 3. Interaktív tábla az oktatásban  Pedagógiai folyamatban is jól használható IKT eszköz  Konstruktívista pedagógiának kedvez  Komplex tanulói környezetet biztosít  A diákok és a tanár kreativitását kihasználva valódi problémamegoldás következhet be  A tananyag játszva, felfedezve, szórakozva, a tanulás közös élményére építve sajátítható el
 4. 4. Interaktív tábla működése  Egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát úgy egy számítógéppel, és egy projektorral, hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, a tábla a PC vezérlő felületévé válik  A táblákra került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak
 5. 5. Interaktív táblák fontossága az oktatásban  Az emberi tapasztalás nagy része vizualitáson alapul  Az információ átadás minősége, figyelemfelkeltő képessége kulcsfontosságú  Nincs szüksége minden tanulónak saját PC-re  Lehetőséget ad a közös munkára, együttgondolkodásra  A tanár az osztállyal zavartalan verbális és nem-verbális kommunikációt folytathat
 6. 6. A táblák üzemmódjai  Fehértábla üzemmód  Vetítő üzemmód  Táblamásoló üzemmód  Interaktív tábla üzemmód
 7. 7. E-portfólió – hallgatói oktatási portfólió  A hallgatók adott időszak alatt létrehozott dokumentumainak szelektált vagy szelektálatlan gyűjteménye  A dokumentumok többsége a tanulási folyamathoz szorosan köthető  Tartalmazhat objektív és szubjektív elemeket egyaránt  Ma kizárólagossá vált az elektronikus formája
 8. 8. Az e-portfólió előnyei a papíralapú portfólióval szemben E-portfólió Papíralapú portfólió  Médiaintegráció lehetősége: szöveges, állókép mellett lehetőség van mozgókép, hang és animációk megjelenítésére is  Széles körben publikálható az Internet segítségével  Mozgókép, hang és animáció kizárva, csak a szöveg és szöveges állókép lehetősége adott  Csupán néhány személy láthatja
 9. 9. Az e-portfólió típusai  Gyűjteményes  Prezentációs és értékelési  Life-long-learning = élethosszig tartó tanulás, életkort figyelembe véve, csupán az intervallum kezdetét definiálhatjuk, tapasztalatok szerint az első portfóliók már óvodáskor végén, az iskoláskor elején elkészülhetnek
 10. 10. Classmate PC  A kompetencia-alapú oktatás igényeinek kiszolgálására készült  Támogatja a projekt-alapú, oktatási módszereket, a csoportmunkát, a mobil oktatási lehetőségeket  A laptop tervezésénél figyelembe vették a gyerekek igényeit, a gép kicsi, könnyű, strapabíró  A PC-kre telepített programok segítségével a tanárok teszteket készíthetnek, filmeket, prezentációkat vetíthetnek, ellenőrizhetik a diákok monitorait és internet használatát a saját gépükön keresztül
 11. 11. Technikai háttér biztosítása  Interaktív tábla  WIFI hozzáférés tantermenként  Minden gyereknek saját PC
 12. 12. Az oktatás szakaszai Az óvodai szakasz  Játékos módszerek alkalmazása  Elektronikus játékokat használ különféle élethelyzetek bemutatására ( mese, szerepjátékok )  Instrukciókat meghallgatva, annak megfelelően válaszolnak a gyerekek a kérdésekre, végzik el a feladataikat Cél:  Hétköznapi szavakat használjanak a helyzetek leírásához  Javítsák a magabiztosságukat a beszédben és a pedagógus meghallgatásában  A gyerekek türelemre szoktatása
 13. 13. Az oktatás szakaszai Az iskolai szakasz  Lehetőséget kapnak a diákok arra, hogy tanulmányaiknál és szabadidős tevékenységükben nagyobb szerepet kapjon az információhoz való hozzáférés, azok felhasználása, az információ minél hatékonyabb elérése  Előtérbe kerül a szükséges képességek fejlesztése Cél:  Magabiztosság  Kreativitás fejlesztése  Nyelvi kommunikációs készségek  Önálló tanulásra szoktatás
 14. 14. Interaktív oktatástechnikai portál Címlap  A címlapon az aktuális hazai és nemzetközi újdon- ságokról olvashatunk a különféle médiumok - az írott sajtó, a rádió, videó, blogfal – fel- használásával  Játszani is van lehetőségünk
 15. 15. Interaktív oktatástechnikai portál Eszköz  Megismerkedhetünk az IKT legújabb, legkor- szerűbb eszközeivel, mind a hardver, mind a szoftver részét tekintve.  Bekukkanthatunk egy interaktív osztályterembe, és lapozgathatunk egy gyorskereső segítségével az interaktív eszköz- katalógusban.
 16. 16. Interaktív oktatástechnikai portál Tananyag  A digitális tananyagok iskolatípusonként, élet- koronként kategorizáltak, megkönnyítve ezáltal a keresést.  Kedvünkre válogat- hatunk a bennünket érdeklő e-könyvek és e-újságok között az e-könyvtárban.
 17. 17. Interaktív oktatástechnikai portál Képzés  Kurzusokat hirdet tekintettel a módszerre és a technológiára vonatko- zóan.  Korábbi képzések anyagai is elérhetőek.
 18. 18. Interaktív oktatástechnikai portál Műhely  A műhelyben a gya- korlatban már bevált tippeket, trükköket ismerhetünk meg, gyakor- ló pedagógusok osztják meg velünk tapasztalata- ikat.  Pályázati kiírásokat talá- lunk.  Böngészhetünk a könyves- polcon igényeinknek megfelelően.
 19. 19. Interaktív oktatástechnológiai portál Közösség  Olyan alkotókat, cégeket, intézményeket ismerhetünk meg, ahol a már elért ered- mények épülésünket szolgál- hatják.  Blogokon, fórumokon közzé tehetjük sikereinket, kudar- cainkat, mindkettőből tanul- ni kell.  Naprakészen böngészhetünk a témát érintő események között.  A naptár segítségével tervez- hetünk, hogy mi milyen ese- mény részesei szeretnénk lenni.
 20. 20. Interaktív oktatástechnológiai portál Katalógus  Digitális eszköz, tan- anyag és képzési katalógus gyorskeresővel, használati útmutatóval a a hatékony keresést megkönnyítendő.  Kategorizált link- gyűjtemény A-tól Z-ig, ha még bővíteni szeretnénk tudásunkat, gyarapítani ismereteinket.

×