Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tehnoloogia Rakendamine

601 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tehnoloogia Rakendamine

  1. 1. Tehnoloogia rakendamine Kristiina Klaas Andres Ott Mari Kamp Ergo Menov Indrek Saar
  2. 2. Blogi rakendamine õppetöös <ul><li>Pedagoogiline efektiivsus </li></ul><ul><li>Kasutajasõbralikkus </li></ul><ul><li>Motivatsioon </li></ul><ul><li>Keskkond >>> EDU </li></ul>
  3. 3. Pedagoogiline efektiivsus <ul><li>Salidide ja loengumaterjalide edastamine/kättesaadavus </li></ul><ul><li>Sotsiaalsus – õppurid saavad vaadelda kaasõppurite keskkondi, seeläbi koostööd teha ja arvustada </li></ul><ul><li>Enesereflektsiooni võimalus </li></ul><ul><li>Blogi kui portfoolio (õpimapp) </li></ul>
  4. 4. Kasutajasõbralikkus <ul><li>Valikuvõimalus erinevate keskkondade kasutamiseks </li></ul><ul><li>Keskkonna isikupäraseks muutmine võimalik olemasolevate võimaluste piires </li></ul>
  5. 5. Motivatsioon <ul><li>Enesejuhtiav õppimine </li></ul><ul><li>Isikupärane keskkond </li></ul>
  6. 6. Keskkond <ul><li>Infovoogude agregaator </li></ul>
  7. 7. Rakendamine <ul><li>Näitlikustamine </li></ul><ul><ul><li>Tutvustamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Koolitus </li></ul></ul><ul><li>Praktiline kasutamine </li></ul><ul><ul><li>Hindamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Parandamine </li></ul></ul>

×