Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

esitluse vormistus

 1. 1. MS PowerPoint Kristiina Klaas
 2. 2. Programmi eesmärk <ul><li>Esitlustarkvara, mille abil saab kujundada kilele ja paberile trükitavaid või arvutiekraanilt näidatavaid esitlusmaterjale. </li></ul><ul><li>Sisaldab enamus slaidide koostamiseks ja demonstreerimiseks vajalikke vahendeid. </li></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 3. 3. Korrektne esitlemine <ul><li>Kellele? </li></ul><ul><li>Milleks? </li></ul><ul><li>Kuidas? </li></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 4. 4. Fontide valik <ul><li>Times New Roman </li></ul><ul><li>Arial </li></ul><ul><li>Verdana </li></ul><ul><li>Tempus sans ITC </li></ul><ul><li>Mistral </li></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 5. 5. Teksti suuruse valik <ul><li>Teksti suurus 12 </li></ul><ul><li>Teksti suurus 18 </li></ul><ul><li>Teksti suurus 24 </li></ul><ul><li>Teksti suurus 32 </li></ul><ul><li>Teksti suurus 40 </li></ul><ul><li>Teksti suurus 48 </li></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 6. 6. Suur tekst <ul><li>Suure kirjaga ei ole soovitatav kirjutada, kuna siis mahub slaidile väga vähe teksti ja see vähene tekst paigutub väga ebakorrektselt. </li></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 7. 7. Väike tekst <ul><li>Väga väikese kirjasuurusega kirjutades võib juhtuda, et esitlusruumi tagumistes pinkides istuvad inimesed võivad osast tekstist ilma jääda, mistõttu see ei ole väga otstarbekas. </li></ul><ul><li>Liiga palju informatsiooni ei ole mõtet slaidile kirjutada ja siis seda oma suulises esitluses dubleerida, kuna publik ei suuda mõlemat korraga jälgida, mistõttu on soovitatav slaidile kirjutada esitlust puudutavad märksõnad. Erinevad autorid soovitavad kasutada teksti sisestamisel slaidile 4x4 või 6x6 reeglit ehk 4 rida ja 4 sõna reas või 6 rida ja 6 sõna reas ühel slaidil. Tee pigem mitu slaidi, kui ülekoormatud slaidid. Üheks sisu edastamise variandiks on ka selle vormistamine slaididele lõikudena. </li></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 8. 8. Slaidid <ul><li>Aitavad suunata tähelepanu ettekande põhiteesile </li></ul><ul><li>Slaid ei tohiks kauaks ekraanile jääda </li></ul><ul><li>Sisu eelnevalt läbimõelda </li></ul><ul><li>Soovitavalt paberil ennem slaid ette teha </li></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 9. 9. Slaidi sisu <ul><li>Tiitelslaid </li></ul><ul><li>Tekst- võimalikult vähe </li></ul><ul><li>Tabelid ja diagrammid- soovitav neid kasutada, sest nad on ülevaatlikumad </li></ul><ul><li>Jaotusmaterjal </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>hea- kuulajad saavad sinna märkmeid teha </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>halb- tihtipeale süvenetakse jaotusmaterali </li></ul></ul></ul></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 10. 10. Esitlus ja ruum <ul><li>Teksti suuruse valimisel arvestada ruumi suuruse ja valgustusega </li></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Taust Tekst Ruum Valge Tume Hästi valgustatud ruum Keskmine tumedus Tume Väike auditoorium Tume Hele Suured ruumid, kus saab valgust reguleerida
 11. 11. Kollane tekst pruunil taustal Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 12. 12. Valge tekst mustal taustal
 13. 13. Väiksed vihjed <ul><li>Kirjutan kaks korda suuremalt, kui näib vajalik ja valin selge kirjastiili </li></ul><ul><li>Teen materjali lihtsa, kuid pilkupüüdva </li></ul><ul><li>Ühe keerulise slaidi asemel kasutan kahte või kolme lihtsamat </li></ul><ul><li>Kasutan mõistlikke värvikombinatsioone </li></ul><ul><li>Slaidi koostades viitan allikale </li></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 14. 14. Slaide kasutades: <ul><li>Näitan vajalikku materjali sobival hetkel </li></ul><ul><li>Annan slaidide vaatamiseks aega, muidu satub kuulaja ärevusse </li></ul><ul><li>Kommenteerin näidatavat, loon arusaamist hõlbustavaid seoseid </li></ul><ul><li>Räägin kuulajatele, mitte materjalile </li></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 15. 15. Ülesanne: <ul><li>Luua slaidiesitlus teemal “Mina” </li></ul><ul><li>Lisada sinna: </li></ul><ul><ul><li>tiitelslaid, </li></ul></ul><ul><ul><li>vähemalt viis sisuslaidi ja </li></ul></ul><ul><ul><li>kokkuvõttev slaid </li></ul></ul><ul><li>Esitluses kasutada slaide illustreerivaid pilte ja animeerimist </li></ul>Kristiina Klaas – Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

×