Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Uitdaging Van Een Moderne Vreemde Taal

509 views

Published on

Deze powerpoint is gebaseerd om het gelijknamige artikel.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Uitdaging Van Een Moderne Vreemde Taal

 1. 1. De uitdaging van een moderne vreemde taal<br />Thomas Peters en Frouke Visser<br />
 2. 2. Stichting Leerplanontwikkeling<br />Aandacht voor hoogbegaafde leerlingen<br />Afgekort SLO<br />
 3. 3. Stichting Leerplanontwikkeling<br />Beheert Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid Primair Onderwijs<br />Project hoogbegaafden in de onderbouw<br />Aardrijkskunde<br />Biologie<br />Moderne vreemde talen<br />Nederlands<br />Wiskunde <br />
 4. 4. Moderne Vreemde Talen<br />Handreiking ‘Talent Internationaal’<br />Richtlijnen voor lesmateriaal voor de moderne vreemde talen voor (hoog)begaafde leerlingen<br />12 kenmerken als basis voor geschikt materiaal<br />
 5. 5. 12 kenmerken<br />
 6. 6. TalenQuest<br />Een webquest<br />Voorbeeld van een geschikt lesmateriaal<br />Echt probleem<br />Open opdracht<br />Leerlingen moeten samenwerken<br />Onderzoekende houding<br />TalenQuest ‘International’<br />Open opdrachten <br />Onderzoekende houding<br />YouTube - Rationale for the LanguageQuest Project<br />
 7. 7. Training<br />In het ontwikkelen van mvt-materiaal<br />Het zelf ontwikkelen van lesmateriaal staat centraal<br />Keuze uit: <br />Bewerken van materiaal uit de leergang<br />Bewerken van een voorbeeldopdracht uit de handreiking<br />Ontwikkelen van nieuw materiaal<br />Grote tevredenheid over de training<br />
 8. 8. Gebruik van handreiking<br />Checklist<br />Aanpassen omdat bepaalde kenmerken ontbreken of onvoldoende aan de orde komen<br />Ontwikkelingsinstrument<br />Uitgaan van bestaand materiaal<br />Nieuw materiaal ontwikkelen<br />Uitgangspunt = thema, actuele gebeurtenis of een voorstel van de leerlingen<br />
 9. 9. Nieuws<br />Voortdurend verzamelen van geschikt lesmateriaal<br />Opgenomen als het aan veel van de kenmerken voldoet<br />Werkterrein naar de bovenbouw uitbreiden<br />Samenwerking met UCLO<br />
 10. 10. Meer informatie<br />http://taleninternationaal.slo.nl<br />http://talenquest.nl<br />
 11. 11. Bronnen<br />http://www.qlict.com/images/logos/slo_nieuw.jpg (beeldmateriaal SLO)<br />

×