Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Y Tuong Xay Dung Web 2010

752 views

Published on

Published in: Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Y Tuong Xay Dung Web 2010

 1. 1. Trình bày: Ban Truyền thông Hrday 2010
 2. 2. <ul><li>TÔNG MÀU: </li></ul><ul><li>BỐ CỤC : </li></ul><ul><ul><li>1. Giới thiệu chung </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Giới thiệu diễn giả </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Giới thiệu lịch trình </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Giới thiệu liên hệ </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Liên kết về hrday2009 </li></ul></ul><ul><li>Ý TƯỞNG TRIỂN KHAI : </li></ul><ul><ul><li>Có đồng hồ đếm ngược thời gian </li></ul></ul><ul><ul><li>Có đồng hồ đếm ngược số ghế </li></ul></ul>
 3. 3. ĐỊA ĐIỂM ĐẶT WEB CHÍNH THỨC: WWW.HRLINK.VN CÁC ĐỊA ĐIỂM KHÁC: Có thể đặt lên các web đối tác truyền thông khác nhưng sẽ phải tự động chạy về địa điểm chính thức Ví dụ: Địa điểm khác có dạng diadiemkhac.com/hrday . Khi sau khi gõ và bấm enter, trình duyệt tự động chạy về hrlink.vn/hrday
 4. 4. BC1 : Lập Folder Hrday2009 rồi copy toàn bộ nội dung Hrday sang
 5. 5. BC2 : CODE LẠI TRANG INDEX CỦA HRDAY CŨ THÀNH TRANG VỚI NỘI DUNG CHÀO MỪNG
 6. 6. BC3 : Lập Folder H r day2010 2010
 7. 7. Để giữ lại kết quả đã lưu trên google của hrday năm trước Nếu xóa đi, người dùng sẽ không thể search trên google với từ khóa: Ngày nhân sự Việt Nam hoặc ra địa chỉ không có
 8. 8. MẪU WEBSITE HRDAY2010 Dùng mẫu các website sự kiện khác tương tự http://www.alphabeta.vn/vn/ http://www.betonghaiau.com/vn/ http://www.pace.edu.vn/vn/su-kien.aspx http://www.hrlink.vn/hrday/
 9. 9. GIAI ĐOẠN TIẾN HÀNH Giai đoạn 1 : Chuẩn bị vật liệu Giai đoạn 2 : Thi công Giai đoạn 3 : chỉnh sửa
 10. 10. <ul><ul><li>Ban Tổ chức Ngày nhân sự Việt Nam 2010: </li></ul></ul><ul><ul><li>Địa chỉ: EduViet Building, số 19, Trung Yên I, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tel: (844) 37855518. Fax (844) 37855518. Website: www.hrlink.vn/hrday </li></ul></ul><ul><ul><li>Th ường trực ch ươ ng trình </li></ul></ul><ul><ul><li>Mr.Nguyễn Bá Tưởng – CEO EduViet </li></ul></ul><ul><ul><li>Di động: 0988825525. Email: [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Tr ưởng Ban Truyền thông kiêm th ư ký ch ươ ng trình </li></ul></ul><ul><ul><li>Ms.Trần Thị Phúc Hạnh – Th ư ký CPO Club </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobile: 0973169292. Email: [email_address] </li></ul></ul>

×