Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Kinderfysiotherapie Den Haag Centrum

2,958 views

Published on

Presentatie over de werkwijze van de kinderfystiotherapeut.
* onderzoek en behandeling van kinderen met problemen in het bewegend functioneren
* advisering en begeleiding van ouders 
en verzorgers

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Presentatie Kinderfysiotherapie Den Haag Centrum

 1. 1. Janny Tanis Stationsweg 107 Paula la Poutré-Campmans 2515 BL Den Haag info@kinderfysio-denhaag.nl 070-3654721 Tuesday, February 17, 2009
 2. 2. Wat doet de kinderfysiotherapeut • onderzoek en behandeling van kinderen met problemen in het bewegend functioneren • advisering en begeleiding van ouders en verzorgers Tuesday, February 17, 2009
 3. 3. Werkwijze kinderfysiotherapeut • hulpvraag gericht • diagnostiek • onderzoeksbevindingen worden met ouders / verzorgers besproken • opstellen behandelplan • verslaglegging en evt overleg met verwijzers en overige betrokkenen Tuesday, February 17, 2009
 4. 4. Hoe naar de kinderfysiotherapeut • via direkte toegankelijkheid, verwijzing is niet nodig • verwijzing van huisarts of specialist Tuesday, February 17, 2009
 5. 5. Contact / samenwerking • consultatiebureau • kinderdagopvang • leerkracht school • revalidatiecentrum • andere behandelaars • jeugdzorg / kinderpsychiatrie Tuesday, February 17, 2009
 6. 6. Indicaties bij kinderen van 0 tot 18 jaar • afwijkende motorische ontwikkeling • asymmetrische ontwikkeling • hypertonie of hypotonie • syndromen, b.v. Syndroom van Down Tuesday, February 17, 2009
 7. 7. Indicaties bij kinderen 0 tot 18 jaar • stoornis in de sensorische en motorische ontwikkeling • jeugdreuma • kracht, conditie, hart en longfunctie • houding Tuesday, February 17, 2009
 8. 8. Onderzoek • observatie van de motoriek • gestandaardiseerde testen • mobiliteit • tonus Tuesday, February 17, 2009
 9. 9. Denver 11 • screening voor kinderen van o tot 6 jaar • 125 items • de ontwikkeling van het kind wordt vergeleken met leeftijdsgenoten • het geeft een beeld van de totale ontwikkeling van een kind Tuesday, February 17, 2009
 10. 10. Denver 11 Onderverdeling • persoonlijk - sociaal • fijne motoriek • spraak - taalontwikkeling • grove motoriek Tuesday, February 17, 2009
 11. 11. Voorbeeld Denver II Tuesday, February 17, 2009
 12. 12. Tuesday, February 17, 2009
 13. 13. Score Denver II • trek een leeftijdslijn op het scoreformulier • testitem wordt gescoord wanneer de leeftijdslijn in het witte veld of links van het rechthoekje valt • overgang witte naar blauwe gedeelte: 75% van de kinderen beheersen deze vaardigheid op de leeftijd overeenkomend met de tijdsbalk Tuesday, February 17, 2009
 14. 14. Tuesday, February 17, 2009
 15. 15. Tuesday, February 17, 2009
 16. 16. Score Denver II Tuesday, February 17, 2009
 17. 17. Score Denver II • leeftijdslijn valt in het blauwe gedeelte: Caution (let op!) • leeftijdslijn valt rechts van het blauwe gedeelte: Delay (vertraging!) Tuesday, February 17, 2009
 18. 18. Interpretatie test • normaal: geen Delays en maximaal 1 Caution • Suspect: 2 of meer Caution en/of 1 of meer Delays Tuesday, February 17, 2009
 19. 19. Nader onderzoek • wanneer een kind afwijkend scoort in het domein spraak- taalontwikkeling kan dit een reden zijn voor doorverwijzing naar een logopedist • een afwijkende score in de motorische domeinen kan reden zijn voor nader onderzoek door de kinderfysiotherapeut Tuesday, February 17, 2009
 20. 20. Tuesday, February 17, 2009
 21. 21. Tuesday, February 17, 2009
 22. 22. Tuesday, February 17, 2009
 23. 23. Tuesday, February 17, 2009
 24. 24. Behandeling • oefentherapie: motorische vaardigheden m.b.v. kindgericht materiaal optimaliseren • het jonge kind activeren / stimuleren tijdens dagelijkse handelingen zoals oppakken, dragen, verschonen en spelen • gerichte oefeningen ter normalisatie van tonus en houding zijn vaak geïntegreerd in de verzorging / hantering van het kind Tuesday, February 17, 2009
 25. 25. Behandeling • ouders (en kind) inzicht geven in het motorisch niveau en de problematiek • ouders en kind wordt gevraagd de geleerde vaardigheden thuis te oefenen • activiteiten, spel en sport ter verbetering van houding, kracht en conditie • advies over lig- en zithouding, ontwikkelingsgericht speelgoed Tuesday, February 17, 2009
 26. 26. Behandeling • transfer naar kinderdagopvang / school of buitenschoolse activiteiten • doelen worden geformuleerd in activiteiten- en participatieniveau • doel is bereikt wanneer het kind een activiteit tijdens spel en sport in zijn of haar omgeving beheerst en toepast Tuesday, February 17, 2009
 27. 27. Janny Tanis Stationsweg 107 Paula la Poutré-Campmans 2515 BL Den Haag info@kinderfysio-denhaag.nl 070-3654721 Tuesday, February 17, 2009

×