Sådan kommer du i gang med skyen (pdf)

1,195 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sådan kommer du i gang med skyen (pdf)

 1. 1. Exceptional technology but human inside Cloud Computing & Multisourcing TDC Hosting whitepaper omkring November 2010
 2. 2. 1. Intro Multisourcing og Cloud Computing .. 1 2. Definition af Multisourcing.................... 1 3. Fordele ved outsourcing....................... 2 4. Definition af Cloud Computing............... 2 5. Overordnede Cloud-konfigurationer........ 2 6. IT-forsyning....................................... 3 7. Behov og ønsker til IT-installationen....... 3 8. Lav en strategi.................................... 4 9. Kunden i centrum............................... 4 10. På den dårlige måde........................... 5 11. På den gode måde.............................. 6 12. Konklusion........................................ 7 13. Kontakt............................................ 7 Indhold TDC Hosting er et selvstændigt datterselskab i TDC-kon- cernen. Vi opererer i Danmark, Sverige og Finland og er i dag ca. 170 ansatte - heraf ca. 140 driftsteknikere. Vi råder over 17 datacentre i Danmark, Sverige og Finland. TDC Hosting kan altid hjælpe dig. Det gælder både, hvis du har brug for at få passet på en enkelt server, og hvis du ønsker at outsource alle dine forretningskritiske applikationer. Vores ydelser er mange og forskellige, men det, der er vigtigst for dig at vide, er, at vi altid er parate til at tage ansvaret, der hvor du ikke selv ønsker at stå med det. Vi har mange års erfaring med alle typer af IT-drift, og vi har opbygget nogle af landets bedste driftscentre, hvor vi har samlet de bedste kompetencer på området. Det betyder, at vi altid kan levere det bedste af det bedste - for vi laver ikke andet. Uanset om du er tekniker eller økonomiansvarlig, så kender og forstår vi dine udfordringer. Vi har set dem før, og vi har løst dem før. Vi har derfor altid en række konkrete forslag til, hvordan vi kan gøre din IT-drift lettere, billigere og sikrere - og dermed skabe både økonomisk og resurce- mæssigt overskud til at optimere din forretning. Om TDC Hosting
 3. 3. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 1 Man kan finde flere forskellige mere eller mindre faste definitioner af Multisourcing på internettet og i litteratur – og det er ofte beskrevet noget teknisk: ”Multisourcing er disciplineret provisionering og sam- menhængende leverance af forretnings- og IT-services fra et optimalt sæt af interne og eksterne leverandører, efter forretningsmæssige mål.” Det kunne også oversættes til, at de fleste små og mellemstore virksomheder i dag bruger outsourcing- ydelser i en eller flere sammenhænge. Det er ret al- mindeligt, at virksomhedens behov bliver dækket af et fragmenteret leverandørbillede. Én virksomhed køber måske netværksydelser fra et bestemt konsulenthus, men får udført tilpasninger i økonomisystemet fra et andet – og får passet maskinparken et helt tredje sted. I sådan nogle situationer er der typisk en intern IT-afdeling, som står for support og koordinering af de forskellige opgaver. Multisourcing er baseret på den tankegang, at da IT i sig selv er en bred vifte af services, må der også være mulighed for at finde virksomheder, der specialiserer sig i netop disse delydelser. Det af- gørende er dog, at disse ydelser er sammenhængende. 2. Definition af Multisourcing Vi lever i en tid, hvor Cloud Computing oplever en utro- lig opmærksomhed i IT-verdenen og ikke mindst i me- dierne. Det største fokus ligger typisk på mulighederne for selv at kunne skalere op og ned i kapacitet, samtidig med en næsten forførende kombination af hurtig opsætning og lav kostpris. Kort sagt; mere for mindre. Og det er klart, at det for de fleste er en attraktiv tanke altid at have den kapacitet, som de har brug for – når de har brug for det. Men med internettet som en oplagt undtagelse, er de fleste måder at anvende og arbejde med IT på typisk en videreudvikling af de metoder og systemer, som vi allerede bruger, eller brugte, i forvejen. Traditionelle hosting-firmaer har i virkeligheden beskæftiget sig med Cloud Computing i en årrække, men det er bare blevet kaldt noget for- skelligt igennem tiden. Derfor er det en rigtig god idé at være klar over, hvad Cloud Computing er, og hvad det kan gøre for brugeren - både på kort sigt og på den lange bane. Uanset hvad det er blevet kaldt, har det altid handlet om at levere computerbaseret informa- tionsteknologi som en service til kunderne. Et andet emne, der kigger frem i kølvandet på op- mærksomheden omkring outsourcing-bølgen, er diskussionen om Multi sourcing. Siden begrebet blev installeret i vores be- vidsthed og i vores sprog- brug i 2005, har det været svingende, i hvor høj grad interessen har været på det konceptuelle. Med den enorme masse af applikationer og services, der i dag ligger i ”skyen”, som man siger, benytter de fleste virk- somheder også Multisourcing. Man kan altså næsten ikke sige Cloud Computing – uden at sige Multisourcing. 1. Introduktion til Multisourcing og Cloud Computing Tradiationelle hosting-firmaer har i virkeligheden beskæftiget sig med Cloud Computing i en årrække, men det er bare blevet kaldt noget forskelligt igennem tiden
 4. 4. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 2 Cloud Computing er som udgangspunkt en internet- baseret teknologi: resurser og services på internettet, som er frigjort af lokale applikationer. Der er flere for- skellige typer og definitioner af Clouds: - Standard platform Cloud: Fx Google, Microsoft, IBM, Apple, Amazon, Facebook. - Service Cloud: En pakke af ydelser, som kan inde holde platform, software, drift, mm. 4. Definition af Cloud Computing Cloud Computing dækker over en række forskellige måder at udbyde IT-services på. For selv om en service udbydes over internettet, behøver ydelserne ikke at være for alle. Mange virksomheder vælger at koble deres medarbejdere op fra forskellige lokationer via forskellige typer private netværk, og herigennem stille interne IT-services til rådighed. Det kaldes Private Cloud Computing. Endelig findes der også konfigura- tioner mellem de helt private og helt offentlige ydelser, hvor flere virksomheder samarbejder ved hjælp af en Community Cloud, som giver følgende tilgænge- ligheds-konfigurationer: - Public Cloud: Offentligt tilgængelig service, sammensat af delte resurser, som fx SaaS. - Community Cloud: Flere organisationer, der deler samme, men ikke offentlige, resurser. - Private Cloud: Dedikerede resurser, som forvaltes af en ekstern leverandør. Ud fra overstående definitioner er det muligt at kom- binere service, Cloud-type og konfiguration på rigtig mange måder. Der er dog en række udtryk, der er blevet til de fac- to standarder for forskellige varianter inden for Cloud Computing: - MSP (Managed Service Provider): Beskriver drift af en IT-løsning i en privat Cloud eller outsourcing. - ASP (Application Service Provider): Beskriver drift af en applikation i en privat/delt Could. - SaaS (Software as a Service): Beskriver drift af en applikation i en offentlig tilgængelig Cloud. - PaaS (Platform as a Service): Beskriver drift af en offentlig tilgængelig platform til applikationer. - IaaS (Infrastructure as a Service): Beskriver drift af en offentlig tilgængelig virtuel resurse. 5. Overordnede Cloud-konfigurationer Den typiske og primære begrundelse for at outsource går på én ting: pris. Andre kan ofte gøre det billigere, end hvis virksomheden selv skal drive den givne IT- service. Det frigiver resurser til andet end drift – og de resurser kan virksomheden i stedet anvende i kerneforetningen, hvor investeringen er mere rentabel. Udviklingsvirksomheder, eller virksomheder med egen IT- og udviklingsafdeling, oplever ofte også en anden gavnlig effekt ved outsourcing, nemlig den ufravigelige og tvungne struktur. Dette er uafhængigt af, hvorvidt der anvendes Cloud Services, eller en mere klassisk hosting-udbyder. Hvis man adskiller fx udvikling af en hjemmeside eller et økonomisystem fra selve driften af dem, og styrer opdateringerne med Change Manage- ment i stedet for endnu en opdatering, opnår man som ofte tre fordele: 1. Ændringer prioriteres på grund af færre deployments. 2. Et mere stabilt miljø på grund af færre ændringer. 3. Det bliver lettere at relatere driftsproblemer til nye versioner eller ændringer i miljøet. 3. Fordele ved outsourcing Den typiske og primære be- grundelse for at outsource går på én ting: pris
 5. 5. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 3 Det handler ikke så meget om, hvorvidt man skal benytte sig af Cloud Computing eller ej, men om hvad ens IT-behov og ønsker er. Det er klart, at der ikke findes én løsning, der passer til alle. Og derfor er det ikke et spørgsmål om til- eller fravalg, men om at pri- oritere de behov, man har til sin IT-drift. Nogle be- hov kalder på den billigst muligt løsning – andre kan ikke være i en rigid standardløsning – og det må man løbende vurdere. Det gælder om at satse på det bed- ste fra begge verdener. Nedenstående model illustrerer nogle forskellige retninger og behov, som kan være relevante at forholde sig til. 7. Behov og ønsker til IT-installationen Cloud Computing er, ud over ovenstående, ikke en palet af standarder, hvor der er én for hver branche, virksomhed eller organisation. Derfor må man ikke forvente, at man på kort sigt kan få leveret alle IT- ydelser med ubegrænset anvendelse til fast lav pris – efter forbrug. Faktisk skal man, for at Cloud Comput- ing kan blive en realitet, først blive enige om, at alle anvender de samme standardapplikationer - ligesom vi fx er enige om, at elektriske apparater i denne del af verden skal bruge 220 volt 50 hertz vekselstrøm. Derfor er der nok et godt stykke vej endnu – især fordi IT-be- hov ofte er komplekse og afhænger af parametre som branche, lokalitet, størrelse, tilgængelighed, sikkerhed, økonomi, samfundsudvikling og endda applikations leverandørernes evne til at markedsføre deres produk- ter. Til gengæld kan vi glæde os over, at komponen- terne i IT-løsningerne i stigende grad bliver mere og mere standardiserede – og dermed billigere og nem- mere at supportere over tid. Det er trods alt de fær- reste, der ønsker sig en løsning, som ikke er baseret på industristandarder. Det er derfor vigtigt, når man vælger, at konfigurationen af applikationerne stadigvæk tilpasses den enkelte virksomheds virke- lighed og behov – inden for ”Cloudens” rammer. Manuel Service MaterialismeIdealisme Lommeregner blyant & papir HW/SW + IT-afd. HYBRID MSP Logisk Grøn IT Open Source IBM Æstetik Google SaaS ASP MSP 6. IT-forsyning
 6. 6. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 4 Det er helt essentielt, at virksomheder laver en indi- viduel strategi for, hvilken type Cloud Computing de ønsker at satse på, inden de kaster sig ud i projektet. Og det skal helst være inden de bevæger sig i en be- stemt retning på IT-landkortet, da det ofte er temmelig tids- og resursekrævende at lægge systemerne om og imødekomme fejlkonfigurationer. Hvis der er tale om en virksomhed med en stor IT- kompetence eller alternativt en lille, måske økonomisk trængt, opstartsvirksomhed, kan det være det rigtige valg at satse på intern drift kombineret med en stan- dard platform Cloud Computing, hvor det er muligt. Men for mange virksomheders vedkommende er der ikke resurser til at benytte konsulenter inden for alle IT-områder eller til at teste udbuddet af SaaS. Så vil det være mere oplagt at lade én serviceleverandør stå for at optimere anvendelsen af standardkomponenter og integrere dem til de tilpassede komponenter i én sam- let Cloud Computing løsning. På den måde sikrer man fejlfindingsansvaret mere entydigt, hvis komplekse fejl skulle opstå, idet man ikke skal bruge tid og resurser på koordinering af fejlfinding mellem forskellige serviceleverandører. 8. Lav en strategi Det er normalt anerkendt og ofte en kutyme, der kom- mer af sig selv: hvis man vil drive en seriøs forretning, skal man have kunden i centrum. Der findes dog ek- sempler på situationer, hvor denne huskeregel ikke skaber en optimal situation. 9. Kunden i centrum En kunde har valgt kun at have almindelig bruger- support i egen afdeling, samt en IT-ansvarlig, der tager sig af løbende opgaver. I dette eksempel er alle servere placeret hos én enkelt hostingudbyder, som varetager alle opgaver på serverne uden at lave decideret udvik- ling. I denne situation er det naturligt, at kunden taler forretning med sourcingleverandøren (servere) og med de eksterne konsulenter. I tilfælde, hvor der skal arbej- des med nogle deciderede tekniske problemstillinger, står outsourcing-leverandøren som det almindelige omdrejningspunkt. Det er her, fysikken er placeret, og ud fra et teknisk perspektiv er det naturligt, at alle parter bevæger sig omkring dette punkt. Ikke alle outsourcing-leverandører er lige servicemind- ede, når det gælder kommunikation med kundens tredjepart. Heldigvis hjælper de fleste dog gerne med fejlsøgning sammen med konsulenthusene, uden at bruge kunden som proxy. Dermed får kunden oplev- elsen af at indgå i en trekant, som vist i figur A, og kan dermed koncentrere sig om sin egen forretning og blot administrere SLA’er og kontrakter med sine leverandører. Kunde ERP Web Desktop Web Backup Mail Konsulenthuse Outsourcing leverandør
 7. 7. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 5 En ting, der kan ske, hvis man har overdrevet fokus på multisourcing og de umiddelbart tillokkende fordele ved køb af fragmenterede Cloud Services, er at kunden kommer i centrum på en uheldig måde. 10. På den dårlige måde Som vist i Eksempel 2 er bruger, rettighedsstyring, databaser og e-mail placeret ved forskellige leverandører. Selvfølgelig er dette ikke planlagt, men styret efter en løsning, der fungerer - i teorien. Men i virkelighedens verden sker der nogle gange fejl; der introduceres software-bugs, og der sker ændringer i miljøet – måske endda for at imødekomme en ændring i markedet. I dette eksempel bliver det hurtigt uklart hvilken part, der er den naturlige ejer af problemet – og måske endda ansvaret. Problemet er, at jo mere kunden har valgt at fragmentere miljøet, og jo billigere services, der er købt, jo mindre er muligheden for at få et kompetent menneske til at behandle sagen. I dette eksempel er kunden nød til at have et temmelig ind- gående kendskab til IT for selv at kunne udrede en given problemstilling. Uden en central kontaktperson vil kunden hurtigt opleve en række aktører, der enten: 1. vil kræve kontant timebetaling for deres arbejde, eller 2. vil have travlt med at forklare, hvorfor den givne service ikke har problemer. Desuden vil kunden skulle agere proxy og selv formidle forespørgsler, informationer og assistere med fejl- søgning mellem de respektive parter. Kunde ERP Web Desktop Web Backup Mail
 8. 8. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 6 Det lyder måske underligt, men problemet opstår kun i de situationer, hvor ingen af parterne har en forret- ningsmodel, hvor det kan betale sig at hjælpe kunden. Det sker nogle gange, hvis kunden har forhandlet en kontrakt med forhandlerne, der er så stram, at leve- randøren vil tabe penge første gang, der bruges timer på kunden. I sådanne tilfælde ville det være en tilsnigelse at sige, at kundens forretningsmæssige mål kommer i centrum. Det scenarie, som man som kunde i virkeligheden søger, er at problemsøgning og ændringshåndtering fungerer lige så godt, som systemet i hverdagen. En sikker, tilpasset model, hvor kunden selv har kapaciteten til atfungere icentrum – eller alternativthar outsourcet denne opgave til en af de involverede parter. På den måde undgås i hvert tilfælde én af de hyppigste kilder til problemer i en outsourcet løsning. 11. På den gode måde Kunde ERP Web Desktop Web Backup Mail
 9. 9. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 7 Cloud Computing dækker over en række forskel- lige måder at udbyde IT-services på, men selvom de udbydes via internettet, er det ikke sikkert, at det passer til alle. Derfor er det, som man skal være opmærksom på, at applikationerne stadig skal tilpasses den enkelte virksomhed, som med regulære services, hvis det skal fungere optimalt. Men det positive er, at det muligt at kombinere services, Cloud-type og konfiguration på rigtig mange måder. Derfor kan følgende punkter være et godt udgangspunkt at få afklaret, inden man bevæger sig imod skyerne: IT-kompetencer Det er vigtigt at kende de interne IT-kompetencer. De er med til at afgøre, hvor store dele du kan outsource, og hvordan du kan outsource de enkelte komponenter. Services Nogle services er simpelthen ikke standardiserede nok til at kunne flyttes til skyen. Nogle af dem er måske i en tilstand, hvor det kræver så meget support, at en outsourcing-leverandør ikke ønsker at overtage dem til den pris, du vil betale. Servicetårne Nogle services hører naturligt sammen. Det kan være en rigtig god idé at overveje at samle dem, der passer sammen. Det vil mindske både fejlkilderne ved drifts- nedbrud, men også kompleksiteten ved ændringer. Der er få gode eksempler på at dele fx Exchange og Active Directory fra hinanden. Til gengæld er der ikke noget, der forhindrer at lægge fx en webshop og virk- somhedens fildrev ved forskellige leverandører. SLA mål Hvilke servicemål er gode nok? Når elementer skal out- sources, og skyen skal anvendes, er der ofte en naturlig sammenhæng mellem servicemål og priser. Krav om høje oppetider medfører høje priser og vice versa. Den typiske og primære begrundelse for at outsource går på én ting: pris. Det frigiver resurser til andet end drift – og de resurser kan virksomheden i stedet anvende i kerneforretningen, hvor investeringen er mere rentabel. Det kræver en vis organisatorisk IT-modenhed og –selvtillid før det er muligt at høste frugterne af Multisourcing kombineret med Cloud Computing. For at skabe succes med Multisourcing, uanset om det indeholder Cloud-komponenter, er der flere faktorer, som det kan betale sig at betragte – især hvilke behov, virksomheden har. Der er ikke nogen standard løsning. Derfor er det afgørende, at man handler med åbne øjne og med en realistisk, strategisk planlagt tilgangsvinkel. Så hvis man gør sit hjemmearbejde ordentligt, kan mange virksomheder, der i dag benytter sig at Multisourcing, også kunne få udbytte af Cloud-ydelser. 12. Konklusion Århus: TDC Hosting A/S Olof Palmes Allé 32 8200 Århus N Telefon: +45 70 26 25 27 Fax: +45 70 26 25 28 Mail: info@tdchosting.dk København: TDC Hosting A/S Teglholmsgade 1-3, B-4 0900 København C Telefon: +45 70 26 25 27 Fax: +45 35 43 64 03 Mail: info@tdchosting.dk 13. Kontakt
 10. 10. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 8

×