Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kokemäki 01022012 esitys

355 views

Published on

Vastaamo.fi-esitys Kokemäellä 1.2.2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kokemäki 01022012 esitys

 1. 1. Mental Capital Care Oy Kimmo Parhiala, koordinaattori (kuntapalvelut) [email_address] +358 40 8469446 Olli Marjalaakso, johtaja (kuntapalvelut) [email_address] +358 44 4141003
 2. 2. Esityksen kulku - Ajankohtaista - Vastaamon esittely     - Vastaamon kehityshistoria     - Vastaamon esittely     - Pilotointikokemukset Espoosta     - Pilotin laajentuminen 2011-12     - Yhteistyömahdollisuudet Kokemäellä - Keskustelua
 3. 3. Ajankohtaista - YLE: Oikeuskansleri: Oppilashuolto ei täytä lain vaatimuksia (22.2.2010) - YLE: Oikeuskansleri: Kunnilla ei halua laittaa oppilashuoltoa kuntoon (30.1.2012) - YLE: Helsingfors och Vanda erbjuder föräldrar nätpsykolog (30.1.2012)
 4. 4. <ul><li>Vastaamo.fi tarjoaa sosiaali- ja terveysalan verkkoneuvontaa. Voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista ammattilaisilta mihin kellonaikaan tahansa. Vastauksen saat arkivuorokauden sisällä. Asiointi tapahtuu nimettömänä suojatun tietoliikenneyhteyden yli. Käyttääksesi palvelua tarvitset palvelusetelin, jonka voit saada kuntasi sosiaalitoimesta tai ostamalla sen verkkokaupasta ( www.vastaamo.fi / kauppa ). </li></ul>
 5. 5. Taustaa <ul><li>Mental Capital Care Oy perustettiin syksyllä 2008 kehittämään Vastaamoa. </li></ul><ul><li>Tekes myönsi keväällä 2009 valmistelurahaa Vastaamon kehittämiseen. </li></ul><ul><li>Sitran Kuntaohjelma otti Vastaamon hankkeekseen syksyllä 2009. </li></ul><ul><li>Väestöliitto liittyi palvelun tuotantokumppaniksi keväällä 2010. </li></ul><ul><li>Vastaamo pilotoitiin onnistuneesti tuotantokäytössä Espoon neuvolapalveluissa 2010-2011. </li></ul><ul><li>Vastaamon palveluseteleitä on jaettu tammikuuhun 2012 mennessä 15 kunnassa perhe- ja oppilashuoltopalveluissa yhteensä yli 40 000 kappaletta . </li></ul><ul><li>Tekes tukee Vastaamon kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelman valmistelua loppuvuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana. (Kööpenhamina, Bryssel, Lontoo, Malaga) </li></ul>
 6. 6. Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä <ul><li>Yksityinen yritys vastaa tuotekehityksestä ja teknologiasta. </li></ul><ul><li>Järjestöt ovat neuvontapalvelun tuotantokumppaneita. </li></ul><ul><li>Sopimusasiakkaina ovat kunnallisten palveluiden sekä työterveydenhuollon järjestäjät. </li></ul><ul><li>Kuluttajille palvelua myydään myös suoraan verkkokaupassa. </li></ul>kuluttaja Vastaamo.fi järjestöt kunnat työpaikat
 7. 7. Verkkopalveluilla resurssisäästöjä ja tyytyväisempiä asiakkaita <ul><ul><li>Osa asiakkaista haluaa asioida ensisijaisesti verkossa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkoasioinnilla voidaan ratkaista osa ongelmista ja vähentää tarpeettomia käyntejä palvelupisteissä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkoasiointi vapauttaa palvelupisteiden resursseja niille, joille verkkoasiointi ei sovi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matalan kynnyksen tieto- ja neuvontapalvelut auttavat hakeutumaan aikaisemmin ja kerralla oikeaan palvelupisteeseen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Case: Yksinhuoltajaäiti kykenee käyttämään helposti kotikoneelta Vastaamo-palvelua saatuaan lapset nukkumaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alueellinen eriarvoisuus vähenee, kun sähköisesti käytettävä palvelu on jokaisen käyttäjän saavutettavissa. </li></ul></ul>
 8. 8. Kysymiskynnys on matala. VASTAUS VUORO- kaudessa <ul><li>Anonymiteetti </li></ul><ul><ul><li>Palvelu ei vaadi henkilötason tunnistusta. </li></ul></ul><ul><li>Kirjallinen ilmaisu </li></ul><ul><ul><li>Tekstin välityksellä on usein helpompi avoimesti selvittää ajatuksiaan ja murheitaan. </li></ul></ul><ul><li>Saatavuus </li></ul><ul><ul><li>Palvelu on aina auki ja käytettävissä paikasta riippumatta ilman ajanvarausta, jonotusta ja sosiaalista painetta. </li></ul></ul><ul><li>Nopeus </li></ul><ul><ul><li>Vastauksen saa viimeistään työvuorokauden kuluessa. Palvelua ei tarvitse jonottaa. </li></ul></ul><ul><li>Vaikuttavuus </li></ul><ul><ul><li>Tutkimusten mukaan lyhytkestoinen psykologinen neuvonta verkossa on yhtä vaikuttavaa kuin kasvokkain tapahtuva neuvonta (Barak ym., 2008). </li></ul></ul>
 9. 9. Vastaajat ovat ammattilaisia. 3 Kysymystä Tunnissa 5000 Kysymystä Vuodessa <ul><li>Moniosaaminen </li></ul><ul><ul><li>Asiakaspalvelijat ovat Valviran valvomia psykoterapeutteja tai psykiatrisia sairaanhoitajia, joita tukevat erikoistuneet asiantuntijat (mm. päihde-, lastensuojelu- ja opetusalan ammattilaiset). </li></ul></ul><ul><li>Tehokkuus </li></ul><ul><ul><li>Moniosaamisen ja laadun lisäksi laskennallisesti </li></ul></ul><ul><ul><li>yksi vastaaja kykenee vastaamaan yli 5000:een kirjalliseen kysymykseen vuodessa (230 työpäivää, tunnissa 3 kysymystä). </li></ul></ul><ul><li>Skaalautuvuus </li></ul><ul><ul><li>Palvelutaso säilyy myös kriisitilanteissa, </li></ul></ul><ul><ul><li>sillä laaja ammattilaisreservi palvelee </li></ul></ul><ul><ul><li>koko maata. </li></ul></ul>VASTAUKSET 9 KIELELLÄ
 10. 10. Palveluseteli Palveluseteli ohjaa käyttäjän verkkopalveluun. Asiakas pääse rekisteröitymään palveluun setelistä esiin raaputettavalla palveluavaimella.
 11. 11. Saatekirje Palveluseteleiden ohessa asiakkaalle voidaan jakaa palvelun käyttötarkoitusta avaava saatekirje. Saatekirje ja palveluseteli voidaan myös postittaa asiakkaille suoraan kotiin.
 12. 12. Verkkopalvelu Palvelu on haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisena käyttäjälle. Käyttäjille tarjottavaan sähköpostitukipalveluun on tullut tuhansissa laskettavasta käyttäjämäärästä huolimatta vain yksittäisiä tukipyyntöjä.
 13. 13. Kysyminen Kysymyksen muodostamista autetaan näkökulmaa laajentavilla apukysymyksillä. Vanhemmat kuvaavat, että jo kysymyksen kirjoittaminen on tuntunut helpottavalta ja tilannetta jäsentävältä.
 14. 14. Vastaaminen Asiakkaan huoli otetaan vastaan myötätuntoisesti ja stressiä lievittävästi. Vastaukset muotoillaan rohkaiseviksi ja elämänmyönteisiksi. Asiakkaita autetaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Vastauksissa jaetaan yleisen tason tietoa ja suosituksia. Tarvittaessa kysyjä ohjataan eteenpäin muiden palvelujen piiriin. Esimerkiksi väkivaltatilanteissa on kuitenkin annettu suoria ohjeita ja asetettu suojaavia rajoja painokkaammin.
 15. 15. Lukeminen Käyttäjä palaa myöhemmin palveluun lukemaan vuorokauden sisällä toimitettavan vastauksen. Lukemisen jälkeen häntä pyydetään arvostelemaan vastauksen laatu 1-5 tähdellä. Espoon hankekaudella 1.8.2010-31.8.2011 arvostelujen keskiarvo oli 4,3 tähteä.
 16. 16. Määrällinen tilastointi Raportit ovat palvelun järjestävän kunnan käytössä verkossa reaaliaikaisena. Tilastojen kautta voi seurata esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä sekä palvelusetelien eri jakelukanavien aktiivisuutta.
 17. 17. Verkkokauppa Palvelun piiriin kuulumattomat sekä kunnan jakaman palvelusetelin kaikki kysymysoikeudet käyttäneet asiakkaat voivat ottaa palvelun käyttöön omakustanteisesti verkkokaupan kautta.
 18. 18. Viestintä Sekä palveluseteleitä jakavien työntekijöiden että niitä käyttävien asiakkaiden luottamusta palveluun pyritään vahvistamaan laadukkaalla viestinnällä. Espoossa Vastaamo on ollut esillä henkilöstön koulutustilaisuuksissa, kaupungin seminaareissa, kansalaistapahtumissa omalla ständillään sekä neuvoloissa seinille ripustetuissa julisteissa.
 19. 19. Etsivä työ Palvelun tarpeessa olevia asiakkaita voidaan myös aktiivisesti etsiä hakukoneiden ja sosiaalisten medioiden kautta. Esimerkiksi 14-18 vuotiaille naisille voidaan tarjota sähköisessä muodossa Vastaamon palveluseteliä juuri sillä hetkellä, jolla he etsivät internetistä tietoa raskaudesta.
 20. 20. Pilotoinnin tuloksia espoosta
 21. 21. Käyttötilastot 23.10.2011 <ul><li>Pilotointiin osallistunut Espoossa yksiköitä 38 kpl ja työntekijöitä 184 kpl </li></ul><ul><li>Palveluseteleitä toimitettu yksiköihin 8100 kpl (kaikkia ei vielä jaettu asiakkaille asti) </li></ul><ul><li>Palveluun kirjautumisia 2369 kpl </li></ul><ul><li>Asiakkaat käyttäneet palveluseteleitä 397 kpl </li></ul><ul><li>Asiakkaiden kanssa käyty keskusteluja 650 kpl </li></ul><ul><li>Asiakkaat arvioineet vastausten laaduksi keskimäärin 4.3 / 5 (159 kpl) </li></ul>
 22. 22. Kysymysten sisältö <ul><li>Palveluun tulleet kysymykset ovat olleet asiallisia ja aitoja. </li></ul><ul><li>Kysymysten sisällöt ovat pysytelleet hyvin ennaltaehkäisevän neuvontatyön aihepiirissä. </li></ul><ul><li>Suurin osa kysymyksistä käsittelee lapsiperheen elämään kuuluvia tavanomaisia ongelmia ja elämänkulkuun liittyviä kriisejä, jotka aiheuttavat huolta, kuormittuneisuutta ja kärsimystä. </li></ul><ul><li>Ratkaisemattomina, pitkittyessään ja kärjistyessään nämä tilanteet todennäköisesti altistavat perheenjäseniä vakavimmille vuorovaikutuksen häiriöille ja hoitoa vaativalle oireilulle. </li></ul><ul><li>Lastensuojelullista huolta herättäviä yhteydenottoja on tullut palveluun yksittäisiä. </li></ul><ul><li>Suurin osa käyttäjistä on asioinut Vastaamon neuvonnan piirissä yhden kysymyksen ja yhden vastauksen verran. </li></ul><ul><li>Varhainen puuttuminen on onnistunut: lopulta vähemmistö kysyjistä on ohjattu muiden palveluiden piiriin. Tavallisimpina ohjaustahoina ovat olleet kotikunnan neuvola, terveyskeskus, lääkäri tai perheneuvola. </li></ul>
 23. 23. Luokittelu aihealueittain Espoossa vauvojen ja leikki-ikäisten vanhemmat käyttivät palvelua kaikkein ahkerimmin palveluun oikeuttavien seteleiden suurimman jakopaikan ollessa neuvola. Noin neljännes kysymyksistä koski vanhemman omaa hyvinvointia tai parisuhdetta ja loput vanhemmuuden eri vaiheita. Useimmissa yksittäisissä viesteissä kysymyksiä on useita. Yksittäiset yhteydenotot voivat siten kuulua useampaan luokkaan.
 24. 24. Aihealueiden sisällöt <ul><li>Vauvavaiheen vanhemmuus: vauvan kehitys, hoito, uni ja ruokailu. </li></ul><ul><li>Odotusajan vanhemmuus: oma hyvinvointi ja lähestyvään elämänmuutokseen valmistautunen. </li></ul><ul><li>Leikki-ikäisten vanhemmuus: uhmaikä, rajaaminen, sisaruskateus ja lapsen hoito. </li></ul><ul><li>Kouluikäisen vanhemmuus: lapsen käyttäytyminen, kaverisuhteet ja rajojen asettaminen. </li></ul><ul><li>Nuoren vanhemmuus: rajojen asettaminen ja nuoren yksilöllinen oireilu. </li></ul><ul><li>Vanhempien parisuhde : riitely, vuorovaikutusongelmat, eroajatukset, akuutit kriisitilanteet sekä seksuaalisuuden ongelmat. </li></ul><ul><li>Vanhemman oma hyvinvointi: jaksaminen, vanhemmuuteen liittyvät ristiriitaiset tunteet, masennus ja muut mielenterveysongelmat. </li></ul><ul><li>Muu: sisältää luokitteluun sopimattomia kysymyksiä, asiakkaiden palautteita ja palveluja koskevia tiedusteluja, kokeiluviestejä, perheen lasten ja nuorten itsensä kirjoittamia viestejä sekä luokitteluun nähden puutteellisilla taustatiedoilla lähetettyjä yhteydenottoja. </li></ul>
 25. 25. Tapausesimerkki 1: Raskaus ja parisuhdeväkivalta <ul><li>Viestejä : 1 kk aikana 4 kpl </li></ul><ul><li>Kysymys : Raskaana oleva nainen ottaa yhteyttä huolenaan riitely parisuhteessa, joka on alkanut kärjistyä väkivaltaiseksi. Asiakas kuvaa ahdistuneisuuttaan ja itkukohtauksia. Asiakas pohtii eroa, eikä uskalla ehdottaa puolisolleen ulkopuolisen avun hakemista. Asiakas kuvaa viesteissään parisuhteen vuorovaikutuksen negatiivista kierrettä, missä molemmat käyttävät väkivaltaa ja pelkäävät toisiaan. </li></ul><ul><li>Vastaus : Asiakasperhettä ohjataan ja rohkaistaan ensikontaktissa eteenpäin muihin palveluihin: lyömättömään linjaan, perheneuvolaan, perheasiain neuvottelukeskukseen tai neuvolapsykologin vastaanotolle. Asiakkaan huoli on otettu ystävällisesti vastaan, asiakkaan tunteet ja tarpeet on otettu todesta. Asiakkaalle on selvennetty fyysisen koskemattomuuden rajoja ja väkivallan sekä sillä uhkailun rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tilannetta jäsennetään tarkentavin kysymyksin ja pohditaan useammasta näkökulmasta. Asiakkaan kanssa on pohdittu parisuhteen vuorovaikutuksen negatiivista noidankehää ja uudenlaisia ratkaisumalleja. </li></ul><ul><li>Lopputulos : Asiakas on onnistuneesti ohjautunut kasvokkaisten palveluiden pariin, saanut puolisonsa kanssa hoitokontaktin. Asiakas kertoo kokeneensa Vastaamossa käydyn keskustelun turvallisuuttaan vahvistavana ja toivoa herättävänä. Pari on yhdessä motivoitunut hakemaan apua ja molemmat ovat ottaneet vastuuta omasta käytöksestään. Asiakas kuvaa ymmärryksensä perheen tilanteesta lisääntyneen. Asiakas on pystynyt kumppaninsa kanssa keskustelemaan ja kokee tulleensa kuulluksi. Asiakkaan puoliso on saanut yksilöllistä apua mielenterveysongelmiinsa. Lopussa asiakas kuvaa, että on kiitollinen Vastaamossa saamastaan nopeasta avusta. </li></ul>
 26. 26. Tapausesimerkki 2: Vauvan yöheräämiset <ul><li>Viestejä : 2 kk aikana 4 kpl </li></ul><ul><li>Kysymys : Vauvan vanhempi ottaa yhteyttä huolenaan vauvan yöheräämiset ja pyytää neuvoja vauvan nukuttamiseen. Vauvan uniongelmista asiakas siirtyy imetystä ja vauvan ruokintaa koskeviin kysymyksiin. </li></ul><ul><li>Vastaus : Asiakkaalle annetaan tietoa vauvan kehityksestä ja asiakasta ohjataan vauvan uneen ja syömiseen liittyen. Asiakkaan huoli otetaan myötätuntoisesti ja vanhemmuuden voimavaroja tukien vastaan. </li></ul><ul><li>Lopputulos : Asiakas kertoo, että on saanut paljon apua arjen ongelmiin. Asiakas toteaa, että vauva on tottunut nukahtamaan päiväunille sisälle ja perhe on saanut paljon apua vauvan ruokailuun. Asiakas kiittää hyvästä palvelusta. </li></ul>
 27. 27. Tapausesimerkki 3: Sisarkateus <ul><li>Viestejä : 3 pv aikana 2 kpl </li></ul><ul><li>Kysymys : Vauvan ja leikki-ikäisen vanhempi toivoo apua perheen tilanteeseen, missä vanhempi sisarus kiusaa nuorempaa ja on väkivaltainen tätä kohtaan. </li></ul><ul><li>Vastaus : Asiakkaalle kerrotaan lasten kehitysvaiheista ja sisaruskateudesta. Asiakkaan huoli otetaan myötätuntoisesti vastaan ja tuodaan esiin asiakkaan vahvuuksia tämän vanhempana toimimisessa. Tilannetta pohditaan useammista näkökulmista. Asiakkaalle ehdotetaan konkreettisia keinoja, miten sisarkateutta saataisiin helpotettua, miten myönteistä vuorovaikutusta saadaan tuettua ja kiusaamista rajattua. </li></ul><ul><li>Lopputulos : Asiakas kuvaa, että koki tulleensa ymmärretyksi ja kuulluksi. Asiakas kertoo kokevansa arvokkaina uudet näkökulmat, kiittää avusta ja toivoo voivansa palata keskusteluun saman työntekijän kanssa myöhemmin. </li></ul>
 28. 28. Tapausesimerkki 4: Uhmakas lapsi <ul><li>Viestejä : 5 kk ajalla 5 kpl </li></ul><ul><li>Kysymys : Leikki-ikäisen vanhempi kysyy apua lapsen rajaamiseen ja uhmaavan lapsen kanssa toimimiseen. Asiakas kertoo, että kokee jäävänsä yksin vanhemmuuden kanssa. Kuvaa perhetilannetta kuormittavana ja perheenjäsenen sairastelua. </li></ul><ul><li>Vastaus : Asiakkaan tunteet ja huolenaiheet otetaan ystävällisesti ja myötätuntoisesti vastaan. Vastauksessa kerätään tarkentavaa lisätietoa tilanteesta sekä annetaan tukea ja rohkaisua. Vastauksessa annetaan konkreettisia malleja ja ohjeita uhmakkaan lapsen kanssa toimimiseen. Pohditaan vanhempien välistä vuorovaikutusta. </li></ul><ul><li>Lopputulos : Asiakas kertoo saaneensa vastauksesta apua ja kuvaa huojentuneisuutta. Kertoo kokevansa tulleensa ymmärretyksi ja saaneensa tukea parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. </li></ul>
 29. 29. Tapausesimerkki 5: Parisuhteen seksuaaliset ongelmat <ul><li>Viestejä : 2 pv ajalla 5 kpl </li></ul><ul><li>Kysymys : Vauvan vanhempi ottaa yhteyttä huolenaan parisuhteensa seksuaaliset ongelmat, läheisyyden puute ja seksuaalisten halujen eritahtisuus. </li></ul><ul><li>Vastaus : Asiakkaalle kerrotaan vauvan tulon vaikutuksista parisuhteeseen. Asiakkaan huoli otetaan myötätuntoisesti ja arvostavasti vastaan. Ongelmaa jäsennetään tarkentavin kysymyksin uudenlaisista näkökulmista. Asiakkaalle annetaan kotitehtävä seksuaalisen kohtaamisen ja läheisyyden lujittamiseksi auttamaan myönteistä keskustelua kumppanin kanssa. </li></ul><ul><li>Lopputulos : Asiakas kuvaa tehneensä puolisonsa kanssa keskustelutehtävän. Asiakas kertoo, että sai puolisonsa kanssa uudenlaisia näkökulmia asioihin ja että ymmärrys kumppanien välillä on lisääntynyt. Asiakas kertoo, että ovat puolisonsa kanssa iloisia käydystä keskustelusta ja uskoo sen auttavan heitä eteenpäin. Asiakas kertoo, että tehtävä on auttanut heitä keskustelemaan asioista, mistä aiemmin ei ole ollut puhetta. Asiakas kuvaa kiitollisuutta ja aikomustaan säilyttää Vastaamon viestit käydäkseen niitä läpi myöhemmin. </li></ul>
 30. 30. Laadullisia tuloksia <ul><li>Joustavasti toteutettu palvelu on tukenut hyvin vanhempien hyvinvointia, toimintakykyä, arjen sujumista, vanhemmuutta, mahdollistanut kuulluksi tulemista ja vanhemmat ovat hyötyneet saamastaan tuesta. </li></ul><ul><li>Vanhempia on autettu tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. </li></ul><ul><li>Vanhemmat kuvaavat, että jo kysymyksen kirjoittaminen on tuntunut helpottavalta ja tilannetta jäsentävältä. </li></ul><ul><li>Vastauksissa on annettu suoria ohjeita ja asetettu suojaavia rajoja painokkaammin, esim. väkivaltatilanteissa. </li></ul><ul><li>Kysymysten sisällöt ovat pysytelleet ennaltaehkäisevän neuvontatyön sisällöissä ja Vastaamo tukee hyvin kuntien ennaltaehkäisevää työtä. </li></ul><ul><li>Espoossa voimistuvien ilmiöiden tunnistamiseksi tarvittaisiin lapsiperheiden pitkäjänteisempää seurantaa palvelun kautta. </li></ul>
 31. 31. Henkilöstön palaute <ul><li>Espoossa setelien jakamiseen osallistuneista neuvolatyöntekijöistä 87,9 % (N=33) kertoi Vastaamon helpottaneen heidän työtään. Perusteluja: </li></ul><ul><ul><li>Asiakkailla on mahd. kysyä asioita, joita ei ehkä tule käytyä käynnin aikana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakas pystyy jatkaamaan asian/ongelman käsittelyä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisätuki, &quot;kättä pidempää. ” </li></ul></ul><ul><ul><li>Monesti vanhemmilla kysymyksiä liittyen muihin sisaruksiin, kuin jolle varattu aika. Tällöin voi ohjata kysymyksiä Vastaamon ja pyytää tarv. varaamaan oma aika. </li></ul></ul><ul><ul><li>Parisuhdeasioita ei ole helppo ottaa esille. Seteleillä kerrotaan, että asia on tärkeä ja kysymyksiä ja pulmia tulee ja niihin on saatavissa apua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saanut tarjota vanhemmille matalaa kynnystä kysymyksille, joita eivät hekään kehtaa/uskalla kysyä neuvolassa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietynlaiset kysymykset ovat jääneet pois ja voi syventyä perusasioihin . </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuntuu hyvältä tarjota helposti saatavilla olevaa matalan kynnyksen palvelua ja osaamista. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkailla on helppo/matala kynnys ottaa yhteyttä. Voi kysyä milloin ja mihin aikaan tahansa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkaat olleet tyytyväisiä asiantuntijoiden vastauksiin ja ohjaukseen. Nopeasti vastattu kysymyksiin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkaat ovat kertoneet, että on hyvä voida kysyä asioita &quot;omalla ajalla&quot; vaikkapa illalla kun päivän vauhti alkaa hiljetä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkaat ovat olleet myönteisiä ja tyytyväisiä, kun ovat saaneet kysyä anonyymisti. </li></ul></ul>
 32. 32. Espoon perusturvajohtaja Juha Metson haastattelu <ul><li>Ensivaikutelma on ollut myönteinen sekä kunnan että asiakkaiden osalta. </li></ul><ul><li>Asiakkaat saavat oikeaa tietoa oikea-aikaisesti. </li></ul><ul><li>Vähentää tarpeettomia käyntejä palvelupisteissä. </li></ul><ul><li>Espoo aikoo ehdottomasti jatkaa ja toivoo muitakin kuntia mukaan Vastaamoon: </li></ul><ul><ul><li>“ Tarve on sama kaikkialla. ” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Turha polttaa ruutia samanlaisen kehittämiseen usella paikkakunnalla. ” </li></ul></ul><ul><li>Sähköisten palveluiden lisääminen on aivan välttämätöntä: </li></ul><ul><ul><li>Moni kansalainen haluaa asioida verkossa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eurot eivät riitä pelkästään tapaamisiin perustuviin palveluihin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkoasiointi vapauttaa resursseja niille, jotka eivät voi tai halua asioida verkossa. </li></ul></ul>http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=32494
 33. 33. Pilotin laajentuminen vv. 2010-2011 <ul><li>Lapsen ääni (KASTE) </li></ul><ul><ul><li>Espoo: Perheneuvola </li></ul></ul><ul><ul><li>Vantaa: Perheneuvola </li></ul></ul><ul><ul><li>Helsinki: Perheneuvola </li></ul></ul><ul><li>Etelä-Kymenlaakso (KASTE) </li></ul><ul><ul><li>Kotka: Perhevalmennus </li></ul></ul><ul><ul><li>Hamina: Perhevalmennus </li></ul></ul><ul><li>Etelä-Pohjanmaa (KASTE) Lapset, nuoret ja perheet ”verkkopohjainen perhekeskus” </li></ul><ul><li>Oulu: TERO – Terveempi Oulu –hanke, Oppilashuolto ja vanhempien ohjaus </li></ul><ul><li>Tampere: Oppilashuolto ja vanhempien ohjaus </li></ul><ul><li>Kainuun maakuntayhtymä: TUKEVA 2- Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Kainuun osahanke </li></ul><ul><li>Kerava: Perheneuvola </li></ul>
 34. 34. Yhteystiedot Mental Capital Care Oy Olli Marjalaakso Johtaja, kuntapalvelut +358 44 4141003 Kimmo Parhiala Koordinaattori, kuntapalvelut +358 40 8469446

×