Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG         ...
B. Kỹ năng:    Căn cứ vào chủ trương chung và định hướng đào tạo hệ Cao đẳng của Ban lãnh đạo trường Đại học Hùng Vươ...
Căn cứ vào chủ trương chung của Ban lãnh đạo trường Đại học Hùng  Vương TP. Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo ngành tiếng...
2. Dẫn luận ngôn ngữ học                           03 ĐVHT      3. Cơ sở văn hóa Việt Nam ...
20. Essay Writing 1                            03 ĐVHT   21. Essay Writing 2        ...
Mục đích: Nhằm trang bị các lý thuyết cơ bản về: bản chất, chức năng của ngônngữ. Ngôn ngữ với tư cách là một hệ thống ký ...
Mục đích: Nâng cao kỹ năng nghe hiểu các bài nói chuyện về các chủ đề phứctạp trong đời sống xã hội. Nội dung các bài luyệ...
Mục đích: Hướng dẫn sinh viên đọc những bài đọc ngắn về các chủ đề đơngiản; cung cấp các dạng bài tập khác nhau về bài đọc...
3. Grammar 3    Mã số: 071-03-1-GR3      – Số ĐVHT: 3Mục đích: Tiếp tục trang bị cho sinh viên kiến thức về ngữ ...
Điều kiện tiên quyết: Essay Writing 1    6. Refining composition skills     Mã số: 071-03-1-REF– Số ĐVHT: 3Mục đíc...
điển và băng đĩa học tiếng Anh để hoàn thiện kỹ năng phát âm và nghe hiểu củamình. Giúp sinh viên đọc được dấu phiên âm qu...
Điều kiện tiên quyết:   British/American Society and Culture8.2.4. KHỐI KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ (9 ĐVHT)     1. Busines...
HỌC KỲ IISTT         MÔN HỌC                 MÃ SỐ       ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH 1  Listening 2 ...
HỌC KỲ VSTT          MÔN HỌC                 MÃ SỐ       ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH 1  Essay Writin...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ct cao dang nganh tieng anh

2,155 views

Published on

123

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ct cao dang nganh tieng anh

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. TP. HỐ CHÍ MINH  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC(Ban hành theo quyết định số……/ĐHHV ngày ……tháng…..năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương TP.HCM) Tên chương trình: TIẾNG ANH Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG Ngành đào tạo: (sẽ ghi theo quyết định cho phép đào tạo củaBộ GD & ĐT) Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:A. Kiến thức: Căn cứ vào chủ trương chung và định hướng đào tạo hệ Cao đẳng của Ban lãnh đạo trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo ngành tiếng Anh trình độ Cao đẳng của trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh có mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức sau: - Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh- Mỹ, để sau khi tốt nghiệp sinh viên có trình độ tri thức tối thiểu cho những công việc chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đồng thời có đủ kiến thức nền để tiếp tục liên thông lên bậc Cử nhân. - Kiến thức cơ sở về khoa học cơ bản thuộc một số lãnh vực khoa học xã hội và nhân văn để sinh viên tiếp tục phát triển tư duy khoa học vốn đã được hình thành ở bậc giáo dục trung học. Đồng thời, sinh viên được cung cấp kiến thức cập nhật về tình hình hội nhập của đất nước thông qua những nội dung của một số học phần thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. - Kiến thức cơ bản về chính trị và văn hóa để sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và có ý thức kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc. - Kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin để sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong xã hội hiện đại và có năng lực tự khám phá và nâng cao trình độ cho chính mình. /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 1
 2. 2. B. Kỹ năng: Căn cứ vào chủ trương chung và định hướng đào tạo hệ Cao đẳng của Ban lãnh đạo trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo ngành tiếng Anh trình độ Cao đẳng của trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh có mục đích cung cấp cho sinh viên những kỹ năng sau: - Các kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh ở mức độ tương đương hoặc trên trình độ C trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường. - Trình độ nghiệp vụ cơ bản để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ và bậc phổ thông cơ sở, công tác biên – phiên dịch đơn giản, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, du lịch, v.v.. - Kỹ năng ứng dụng kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ, văn hóa, và xã hội vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể trong công tác. - Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, và truyền đạt thông tin có hiệu quả, là những kỹ năng thiết yếu trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội, v.v. trong xã hội công nghiệp hiện đại. - Kỹ năng tự tìm hiểu và nắm bắt những cơ hội tiếp cận thị trường lao động sau khi tốt nghiệpC. Thái độ: Căn cứ vào chủ trương chung của Ban lãnh đạo trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo ngành tiếng Anh trình độ Cao đẳng của trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh nhắm mục đích rèn luyện cho sinh viên có những thái độ sau: - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, và ý thức phục vụ nhân dân. - Luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới. - Có lòng yêu nghề. - Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao. - Biết cạnh tranh trong công việc, nhưng luôn tôn trọng văn hóa của các nước, đồng thời gìn giữ và phát huy văn hóa nước nhà. - Biết nắm bắt những cơ hội giao tiếp với những người đến từ các xã hội và các nền văn hóa khác để học hỏi và tự hoàn thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình.D. Hành vi: /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 2
 3. 3. Căn cứ vào chủ trương chung của Ban lãnh đạo trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo ngành tiếng Anh trình độ đại học của trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh có mục đích giúp sinh viên hình thành những hành vi sau trong quá trình được đào tạo: - Chấp hành quy định luật của nhà nước, nội quy của cơ quan. - Chấp hành sự phân công, điều động trong công tác. - Sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến phê bình một cách tích cực. - Tự tin, bản lĩnh, và khẳng định năng lực.2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:Khối lượng kiến thức toàn khóa là 145 đơn vị học trình (ĐVHT), không kể phầnkiến thức Giáo dục thể chất (03 ĐVHT) và Giáo dục Quốc phòng (09 ĐVHT)4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:Mọi công dân Việt Nam đủ điều kiện dự thi và đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng kýxét tuyển theo Qui chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui hiện hànhcủa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.Khối tuyển: A, B, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6 (sẽ chọn sau)5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:Theo quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính qui (ban hành theo quyếtđịnh số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.6. THANG ĐIỂM: 107. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (tên và khối lượng các học phần) 7.1. Kiến thức giáo dục đại cương 38 ĐVHT 7.1.1. Lý luận Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 ĐVHT 1. Những nguyên lý cơ bản 7,5 ĐVHT của chủ nghĩa Mác-Lênin 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 03 ĐVHT 3. Đường lối cách mạng 4,5 ĐVHT của Đảng CS Việt Nam 7.1.2. Khoa học xã hội 09 ĐVHT 1. Tiếng Việt thực hành 03 ĐVHT /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 3
 4. 4. 2. Dẫn luận ngôn ngữ học 03 ĐVHT 3. Cơ sở văn hóa Việt Nam 03 ĐVHT 7.1.3. Ngoại ngữ II 10 ĐVHT Sinh viên được chọn học một trong 2 ngoại ngữ sau: - Tiếng Trung - Tiếng Nhật 7.1.4. Tin học 04 ĐVHT 7.1.5. Giáo dục thể chất 06 ĐVHT* 7.1.6. Giáo dục quốc phòng 09 ĐVHT* (* không tính vào khối lượng kiến thức toàn khóa) 7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 107 ĐVHT • Khối kiến thức tiếng 75 ĐVHT • Khối kiến thức ngôn ngữ 09 ĐVHT • Khối kiến thức văn hóa – văn học 06 ĐVHT • Khối kiến thức nghiệp vụ 09 ĐVHT • Thi cuối khóa 08 ĐVHTCác học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:7.2.1. Khối kiến thức tiếng 75 ĐVHT 1. Listening 1 03 ĐVHT 2. Listening 2 03 ĐVHT 3. Listening 3 03 ĐVHT 4. Advanced Listening 1 03 ĐVHT 5. Advanced Listening 2 03 ĐVHT 6. Speaking 1 03 ĐVHT 7. Speaking 2 03 ĐVHT 8. Speaking 3 03 ĐVHT 9. Public Speaking 03 ĐVHT 10. Reading 1 03 ĐVHT 11. Reading 2 03 ĐVHT 12. Reading 3 03 ĐVHT 13. Advanced Reading 03 ĐVHT 14. Grammar 1 03 ĐVHT 15. Grammar 2 03 ĐVHT 16. Grammar 3 03 ĐVHT 17. Writing 1 03 ĐVHT 18. Writing 2 03 ĐVHT 19. Writing 3 03 ĐVHT /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 4
 5. 5. 20. Essay Writing 1 03 ĐVHT 21. Essay Writing 2 03 ĐVHT 22. Refining Composition Skills 03 ĐVHT 23. English-Vietnamese Translation 03 ĐVHT 24. Interpretation 03 ĐVHT 25. Vietnamese-English Translation 03 ĐVHT7.2.2. Khối kiến thức ngôn ngữ 09 ĐVHT 1. English Pronunciation 03 ĐVHT 2. English Phonetics and Phonology 03 ĐVHT 3. English Syntax and Morphology 03 ĐVHT7.2.3. Khối kiến thức văn hóa – văn học 06 ĐVHT 1. British/American Literature 03 ĐVHT 2. British/American Society and Culture 03 ĐVHT7.2.4. Khối kiến thức nghiệp vụ 09 ĐVHT 1. Business English 1 03 ĐVHT 2. Business English 2 03 ĐVHT 3. Teaching Methodology 03 ĐVHT7.2.5. Thi cuối khóa 08 ĐVHT8. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN:8.1. Mô tả các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương 1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin SỐ ĐVHT: 7,5Nội dung giảng dạy theo quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/5/2003của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh SỐ ĐVHT: 03Nội dung giảng dạy theo quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/5/2003của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Đưởng lối cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam SỐ ĐVHT: 4,5Nội dung giảng dạy theo quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 4. Tiếng Việt thực hành: MS: 700-03-1-TVI SỐ ĐVHT: 03Mục đích: Phát triển các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (chủ yếu là viết và nói)cho sinh viên các nhóm ngành khoa học xã hội – nhân văn, góp phần cùngcác môn học khác rèn luyện tư duy khoa học cho sinh viên. 5. Dẫn luận ngôn ngữ học: MS: 700-03-1-DLN SỐ ĐVHT: 03 /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 5
 6. 6. Mục đích: Nhằm trang bị các lý thuyết cơ bản về: bản chất, chức năng của ngônngữ. Ngôn ngữ với tư cách là một hệ thống ký hiệu. Loại hình các ngôn ngữ trênthế giới. Các họ ngôn ngữ, các ngữ hệ… Các kiến thức cơ bản về ngữ âm, từvựng, ngữ pháp nói chung. Ngoài ra, môn học còn giúp sinh viên nắm đượcphương pháp phân tích ngữ âm – âm vị học; phân tích từ vựng – ngữ nghĩa, cấutrúc ngữ pháp của một ngôn ngữ.Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt thực hành 6. Cơ sở văn hóa Việt Nam: MS: 700-03-1-CSV SỐ ĐVHT: 03Mục đích: Môn học giúp sinh viên tìm hiểu thêm về cấu trúc văn hóa với nhữngđặc trưng và chức năng để từ đó xác định tọa độ và con đường phát triển vănhóa của Việt Nam. Sinh viên còn học thêm về văn hóa tổ chức cộng đồng, đờisống tập thể và cá nhân. Qua môn học, sinh viên được trang bị một cách hệthống những kiến thức cơ bản cần thiết để hiểu một nền văn hóa, nắm được cácđặc trưng cơ bản cùng các qui luật hình thành và phát triển của văn hóa ViệtNam.Điều kiện tiên quyết: không8.2. Mô tả các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp KHỐI KIẾN THỨC TIẾNG (75 ĐVHT)8. 2 . 1 . - Kỹ năng nghe 1. Listening 1 Mã số: 071-03-1-LI1 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Luyện cho sinh viên nghe được những câu ngắn và phân biệt cácâm tương tự nhau trong tiếng Anh; hướng dẫn sinh viên phân biệt các âm tiếtđược nhấn mạnh và các âm tiết rút ngắn; và luyện kỹ năng nghe lấy ý chínhvà thông tin chi tiết.Điều kiện tiên quyết: không 2. Listening 2 Mã số: 071-03-1-LI2 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Luyện cho sinh viên nghe được những câu dài gồm nhiều cụm chủngữ và vị ngữ với các chủ đề phức tạp hơn; tiếp tục luyện kỹ năng phân biệtcác âm tiết được nhấn mạnh và các âm tiết rút ngắn; tiếp tục luyện kỹ năngnghe lấy ý chính và thông tin chi tiết; và luyện đoán thông tin theo ngữ cảnh.Điều kiện tiên quyết: Listening 1 3. Listening 3 Mã số: 071-03-1-LI3 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Luyện cho sinh viên nghe được những câu dài gồm nhiều mệnh đềvới các chủ đề khoa học, văn hóa, xã hội và với tốc độ nói nhanh hơn; tiếp tụcluyện kỹ năng phân biệt các âm tiết được nhấn mạnh và các âm tiết rút ngắn;tiếp tục luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và thông tin chi tiết; và tiếp tục luyệnkỹ năng đoán thông tin theo ngữ cảnh.Điều kiện tiên quyết: Listening 2 4. Advanced Listening Mã số: 071-03-1-ADL – Số ĐVHT: 3 /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 6
 7. 7. Mục đích: Nâng cao kỹ năng nghe hiểu các bài nói chuyện về các chủ đề phứctạp trong đời sống xã hội. Nội dung các bài luyện nghe chủ yếu mang tính chấthọc thuật và khoa học. Sinh viên tập luyện thêm các kỹ thuật nghe ngoại ngữ đãđược học trong các học phần Listening 1, 2, 3 như nghe lấy ý chính, nghe lấychi tiết, dựa vào ngữ cảnh để đoán ý, v.v…. Một mục đích khác của môn học làhướng dẫn sinh viên thực tập ghi chép trong khi luyện nghe để hỗ trợ kỹ năngghi chép bài giảng bằng tiếng Anh.Điều kiện tiên quyết: Listening 3 - Kỹ năng nói 1. Speaking 1 Mã số: 071-03-1-SP1 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Luyện tập kỹ năng đàm thoại trong những tình huống thông thườngcủa đời sống hằng ngày, với cấu trúc câu và từ ngữ đơn giản; chú trọng giúpsinh viên tập nói với ngữ điệu tự nhiên; hướng dẫn sinh viên thực hành nhữngnội dung như hỏi thông tin, đề nghị, yêu cầu, chỉ đường, mời v.v….Điều kiện tiên quyết: không 2. Speaking 2 Mã số: 071-03-1-SP2 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Tiếp tục luyện tập kỹ năng đàm thoại trong những tình huống thôngthường của đời sống hằng ngày, với cấu trúc câu và từ ngữ phức tạp hơn;tiếp tục chú trọng giúp sinh viên tập nói với ngữ điệu tự nhiên; hướng dẫnsinh viên thực hành những nội dung phức tạp hơn như đưa ra lời khuyên, bàytỏ ý kiến, miêu tả đặc điểm người và nơi chốn, thảo luận các chủ đề thôngthường v.v….Điều kiện tiên quyết: Speaking 1 3. Speaking 3 Mã số: 071-03-1-SP3 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Thảo luận những vấn đề khoa học, văn hóa, xã hội; tóm tắt nhữngcâu chuyện, chương sách, bài báo hay báo cáo để trình bày và thảo luậntrước lớp; khuyến khích sinh viên sử dụng cấu trúc câu phức tạp và từ ngữ ởcấp độ cao hơn; nâng cao mức độ trôi chảy trong diễn đạt.Điều kiện tiên quyết: Speaking 2 4. Public Speaking Mã số: 071-03-1-PSP – Số ĐVHT: 3Mục đích: Môn học được thiết kế với mục tiêu phát triển khả năng thuyết trìnhmột đề tài trước đám đông. Nội dung môn học bao gồm việc chuẩn bị hình thànhmột bài viết hoàn chỉnh trước khi trình bày trước cử tọa; các kỹ thuật thu hút sựchú ý của cử tọa; việc sử dụng giọng nói, cử chỉ điệu bộ khi trình bày; lời khuyêncủa các diễn giả có kinh nghiệm và những điều một diễn giả nên biết để tránh;các thiết bị cần thiết. Từng sinh viên thực tập viết một bài thuyết trình theo đề tàitự chọn và trình bày bài viết của mình trước lớp.Điều kiện tiên quyết: Speaking 3 - Kỹ năng đọc 1. Reading 1 Mã số: 071-03-1-RE1 – Số ĐVHT: 3 /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 7
 8. 8. Mục đích: Hướng dẫn sinh viên đọc những bài đọc ngắn về các chủ đề đơngiản; cung cấp các dạng bài tập khác nhau về bài đọc để giúp sinh viên luyệntập xử lý thông tin trong bài đọc; và tăng cường vốn từ ngữ về các đề tài thôngthường trong cuộc sống.Điều kiện tiên quyết: không 2. Reading 2 Mã số: 071-03-1-RE2 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Hướng dẫn sinh viên đọc những bài đọc ngắn về các chủ đề khoahọc, văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hành xử lý thông tin trong bài đọc qua cácdạng bài tập khác nhau; cung cấp kiến thức và thực hành về kỹ thuật đọcskimming và scanning; thực tập đoán nghĩa từ mới trong ngữ cảnh; và tăngcường vốn từ vựng về các vấn đề khoa học, văn hóa, xã hội.Điều kiện tiên quyết: Reading 1 3. Reading 3 Mã số: 071-03-1-RE3 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Hướng dẫn sinh viên đọc những bài đọc khó hơn về các chủ đề khoahọc, văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hành xử lý thông tin trong bài đọc qua cácdạng bài tập khác nhau; cung cấp các bài đọc được soạn thảo dành riêng choviệc thực hành về kỹ thuật đọc lấy ý chính biểu hiện và ý chính tiềm ẩn và đọclấy các loại thông tin hỗ trợ ý chính; và tiếp tục tăng cường cho sinh viên vốn từvựng về các vấn đề khoa học, văn hóa, xã hội.Điều kiện tiên quyết: Reading 2 4. Advanced Reading Mã số: 071-03-1-ADR – Số ĐVHT: 3Mục đích: Giúp sinh viên ôn lại và tập luyện thêm những kỹ thuật đọc đã đượchọc trong các học phần Reading 1, 2, và 3; nâng cao kỹ năng và tốc độ đọc chosinh viên; giúp sinh viên đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh có cấu trúc ngữ phápphức tạp và mức độ từ vựng cao. Đa số các bài luyện đọc trong học phần này cótính chất gần với các tài liệu thực trong đời sống xã hội. Một số bài đọc là các tàiliệu đích thực không được đơn giản hóa.Điều kiện tiên quyết: Reading 3 - Ngữ pháp 1. Grammar 1 Mã số: 071-03-1-GR1 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Trang bị cho sinh viên kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh và khả năngsử dụng các điểm ngữ pháp khác nhau để diễn đạt ý tưởng. Học phần này chútrọng tìm hiểu các thành phần trong cấu trúc câu cũng như quan niệm ngữnghĩa về thời gian và không gian. Sinh viên thực tập đặt câu theo nội dung này.Điều kiện tiên quyết: không 2. Grammar 2 Mã số: 071-03-1-GR2 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Tiếp tục trang bị cho sinh viên kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh và khảnăng sử dụng các điểm ngữ pháp khác nhau để diễn đạt ý tưởng. Học phần nàychú trọng áp dụng các cấu trúc giao tiếp, trao đổi thông tin trong các tình huốngkhác nhau, và biến đổi các cấu trúc câu theo tình huống.Điều kiện tiên quyết: Grammar 1 /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 8
 9. 9. 3. Grammar 3 Mã số: 071-03-1-GR3 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Tiếp tục trang bị cho sinh viên kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh và khảnăng sử dụng các điểm ngữ pháp khác nhau để diễn đạt ý tưởng. Nội dung trọngtâm là những khía cạnh ngữ pháp phức tạp và tế nhị, việc sắp xếp trình bày câuvăn theo trình tự lôgic để diễn tả ý tưởng phức tạp, với mục đích nhằm đạt đượckhả năng viết và đọc ở trình độ cao.Điều kiện tiên quyết: Grammar 2 - Kỹ năng viết 1. Writing 1 Mã số: 071-03-1-WR1 – Số ĐVHT: 3Nội dung gồm: 1.Thực tập ghép câu đơn đúng ngữ pháp và theo lôgic; 2. Hiểubiết và luyện tập cách sử dụng các các từ nối và cấu trúc câu cơ bản để kết hợpcác thành tố thành câu đơn; 3. Cách sử dụng các loại dấu chấm câu căn bản; 4.Luyện tập viết bài luận ngắn theo các chủ đề đơn giản.Điều kiện tiên quyết: không 2. Writing 2 Mã số: 071-03-1-WR2 – Số ĐVHT: 3Nội dung gồm: 1. Vai trò của câu kép và câu phức hợp trong văn viết; 2. Luyệntập các kỹ thuật viết câu kép và câu phức hợp; 3. Luyện tập thêm cách sử dụngcác loại dấu chấm câu căn bản và những trường hợp viết hoa; 4. Hiểu biết vàluyện tập cách sắp xếp ý tưởng theo lôgic; 5. Luyện tập viết bài luận ngắn theocác chủ đề phức tạp hơn.Điều kiện tiên quyết: Writing 1 3. Writing 3 Mã số: 071-03-1-WR3 – Số ĐVHT: 3Nội dung gồm: 1. Luyện tập thêm các kỹ thuật viết câu kép và câu phức hợp; 2.Luyện tập thêm cách sắp xếp ý tưởng theo lôgic; 3. Những lỗi ngữ pháp và cấutrúc cần tránh trong việc viết văn; 4. Sử dụng đúng từ ngữ theo các tình huốngtrang trọng, thân mật, trung tính. 5. Luyện tập viết bài luận ngắn theo các chủ đềphức tạp hơn.Điều kiện tiên quyết: Writing 2 4. Essay Writing 1 Mã số: 071-03-1-EW1 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Hiểu biết những bước cơ bản trong quá trình viết một bài văn. Rènluyện kỹ năng viết một đọan văn tiếng Anh hoàn chỉnh. Sinh viên được hướngdẫn về các kỹ thuật tìm ý, sàng lọc ý, và sắp xếp ý; cách trình bày bố cục mộtđoạn văn; cách viết câu chủ đề và các câu hỗ trợ ý; cách dùng các từ và cụm từchuyển ý; và các kỹ thuật triển khai các loại đoạn văn khác nhau.Điều kiện tiên quyết: Writing 3 5. Essay Writing 2 Mã số: 071-03-1-WR2 – Số ĐVHT: 3Mục đích: Rèn luyện kỹ năng viết một bài luận văn tiếng Anh hoàn chỉnh. Sinhviên được hướng dẫn về các kỹ thuật viết đoạn nhập đề, kết hợp các đoạn thânbài, và viết đoạn kết luận. Sinh viên cũng được hướng dẫn về các phương pháptriển khai khác nhau đối với các loại luận văn khác nhau. /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 9
 10. 10. Điều kiện tiên quyết: Essay Writing 1 6. Refining composition skills Mã số: 071-03-1-REF– Số ĐVHT: 3Mục đích: Phát triển kiến thức và kỹ năng viết bài luận ở mức độ nâng cao. Hoànthiện kỹ năng viết bài luận cho sinh viên trước khi tốt nghiệp. Cung cấp cho sinhviên những hướng dẫn và thực tập làm bài luận thuộc các chủ đề khác nhau đểsinh viên đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp. Đồng thời, môn học cũng có mụcđích giúp sinh viên biết cách tự nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh trong đời sốngcông việc sau khi tốt nghiệp.Điều kiện tiên quyết: Essay Writing 2 - Biên phiên dịch 1. English-Vietnamese Translation Mã số: 071-03-1-EVT– Số ĐVHT: 3Mục đích: Luyện dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt những bài chọn lọc từ sáchgiáo khoa chuyên về dịch thuật, bài báo, bài tạp chí về nhiều lãnh vực khác nhaunhư kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, v.v…. Sinh viênđược hướng dẫn dịch các cấu trúc câu và từ ngữ tiếng Anh không có tươngđương trực tiếp trong tiếng Việt.Điều kiện tiên quyết hoặc học song song: Advanced Reading 2. Interpretation Mã số: 071-03-1-INT – Số ĐVHT: 3Mục đích: Tập cho sinh viên làm quen với công tác phiên dịch. Luyện dịch miệngtừ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh những đề tài thực tếtrong các lãnh vực sinh hoạt xã hội khác nhau như giáo dục, kinh tế, văn hóa, xãhội, v.v…. Sinh viên thực tập những kỹ thuật dịch miệng như chuẩn bị từ ngữliên quan đến đề tài, ghi tắt ý chính để trợ giúp trí nhớ, phản ứng nhanh, v.v….Học phần này cũng nhằm mục đích nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chosinh viên.Điều kiện tiên quyết: Speaking 3 3. Vietnamese-English Translation Mã số: 071-03-1-VET – Số ĐVHT: 3Mục đích: Môn học nhằm mục đích phát triển kỹ năng dịch thuật từ tiếng Việt sangtiếng Anh các mẩu tin thời sự, các vấn đề thực tế thuộc nhiều lãnh vực sinh hoạtxã hội khác nhau như kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật,v.v…. Trọng tâm của môn học là giúp cho sinh viên thấu hiểu và sử dụng tốt cáccấu trúc tiếng Anh tương ứng về nội dung và hình thức với các cấu trúc tiếng Việt.Môn học cũng nhằm truyền đạt cho sinh viên các từ ngữ và cụm từ thường dùngtrong những lãnh vực liên có liên quan.Điều kiện tiên quyết: English-Vietnamese Translation8.2.2. KHỐI KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (9 ĐVHT) 1. English Pronunciation Mã số: 071-03-1-PRO – Số ĐVHT: 3Mục đích: Giúp sinh viên phân biệt rõ và phát âm đúng các âm tiếng Anh, đặcbiệt là những âm tiếng Anh có những đặc điểm âm vị học gần nhau như /s/ và/z/, /t/ và /d/, /k/ và /g/ v.v…; đồng thời giúp sinh viên biết cách tự sử dụng từ /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 10
 11. 11. điển và băng đĩa học tiếng Anh để hoàn thiện kỹ năng phát âm và nghe hiểu củamình. Giúp sinh viên đọc được dấu phiên âm quốc tế theo hệ thống IPA để tự tracứu và phát âm được những từ vựng mới. Chưa yêu cầu sinh viên phiên âmthành thạo các từ vựng tiếng Anh.Điều kiện tiên quyết: không 2. English Phonetics and Phonology Mã số: 071-03-1-PHO – Số ĐVHT: 3Mục đích: Phần Ngữ âm học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềhệ thống âm tiếng Anh. Nội dung môn học gồm miêu tả cơ quan cấu âm, phânloại âm, miêu tả âm, phương cách cấu âm và vị trí cấu âm, cấu tạo âm tiết; PhầnÂm vị học giúp sinh viên hiểu được những khái niệm liên quan đến âm vị, thaâm, cặp từ tối thiểu, đặc điểm khu biệt, quy luật âm vị học, v.v…. Sinh viên thựctập sử dụng dấu phiên âm quốc tế theo hệ thống IPA để phiên âm những từvựng thông thường.Điều kiện tiên quyết: English Pronunciation 3. English Syntax and Morphology Mã số: 071-03-1-SYN – Số ĐVHT: 3Mục đích: Cú pháp học giúp sinh viên hiểu thấu đáo các loại cụm từ, chức năngcủa các loại cụm từ trong mệnh đề, thực hành phân tích cấu trúc câu và vẽ sơđồ cấu trúc câu. Phân biệt các loại câu. Phần Cú pháp học cũng giúp sinh viênnắm được những điểm tế nhị trong cú pháp tiếng Anh và nâng cao trình độ diễnđạt tiếng Anh của mình. Hình vị học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơbản liên quan đến hình vị, các loại hình vị, tiền tố, hậu tố, và các cách cấu tạo từtrong tiếng Anh. Môn học còn giúp sinh viên nâng cao khả năng nhận diện từngữ trong việc đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh ở cấp độ cao.Điều kiện tiên quyết: Grammar 38.2.3. KHỐI KIẾN THỨC VĂN HÓA – VĂN HỌC (6 ĐVHT) 1. British/American Society and Culture Mã số: 071-03-1-BAS – Số ĐVHT: 3Mục đích: Cung cấp kiến thức cơ bản về một số khía cạnh trong văn hóa và xãhội Anh/ Mỹ như giáo dục, gia đình, tổ chức hành chánh, lao động, các ngày lễ,giải trí, thể thao, v.v…; giúp sinh viên tích lũy vốn từ vựng tiếng Anh liên quanđến các lãnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, v.v…; nâng cao kỹ năng đọc hiểu vàdiễn đạt về những vấn đề trên. Sinh viên phải tham dự tích cực các buổi thuyếttrình và thảo luận tại lớp về các mặt sinh hoạt của xã hội Anh/Mỹ.Điều kiện tiên quyết: Advanced Reading 2. British/American Literature Mã số: 071-03-1-BAL – Số ĐVHT: 3Mục đích: Môn học giới thiệu sơ lược các thời kỳ văn học sử Anh/Mỹ với trọngtâm đặt vào những mốc chính và các trào lưu lớn trong nền văn học; giúp sinhviên phân tích một số tác phẩm văn xuôi của những tác giả nổi tiếng; giúp sinhviên hiểu các thủ thuật thường dùng của một số nhà văn Anh/Mỹ tiêu biểu đểnâng cao khả năng thưởng ngoạn văn chương. /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 11
 12. 12. Điều kiện tiên quyết: British/American Society and Culture8.2.4. KHỐI KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ (9 ĐVHT) 1. Business English 1 Mã số: 071-03-1-BE1 – Số ĐVHT: 3Mục đích: giúp sinh viên làm quen với tiếng Anh dùng trong lãnh vực quản trị vàkinh doanh. Sinh viên thực tập sử dụng tiếng Anh thương mại trong những tìnhhuống đơn giản. Môn học còn có mục đích giới thiệu cho sinh viên một số kiếnthức nhập môn về lãnh vực quản trị và kinh doanh.Điều kiện tiên quyết: không 2. Business English 2 Mã số: 071-03-1-BE2 – Số ĐVHT: 3Mục đích: giúp sinh viên tiếp tục làm quen với tiếng Anh dùng trong lãnh vựcquản trị và kinh doanh. Sinh viên tiếp tục thực tập sử dụng tiếng Anh thương mạitrong những tình huống đơn giản. Môn học còn có mục đích hướng dẫn sinhviên viết một số loại thư giao dịch thông thường trong kinh doanh và thực tập viếtthư xin việc làm.Điều kiện tiên quyết: EBE 202C 3. Teaching Methodology Mã số: 071-03-1-TEA – Số ĐVHT: 3Mục đích: Nội dung môn học gồm những vấn đề liên quan đến phương pháp dạytiếng Anh như là một ngoại ngữ: cách tiếp cận truyền thống và những cách tiếpcận mới; cách soạn giáo án và chuẩn bị tài liệu giảng dạy; cách dùng trợ huấncụ; phương pháp dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh; sơ lược về cáccách kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học. Sinh viên thực hànhgiảng dạy thử theo yêu cầu và đề nghị của giảng viên phụ trách môn học.Điều kiện tiên quyết: Advanced Reading9. PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC KỲ: HỌC KỲ ISTT MÔN HỌC MÃ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH 1 Listening 1 3 2 Speaking 1 3 3 Reading 1 3 4 Grammar 1 3 5 Writing 1 3 6 Dẫn luận ngôn ngữ học 3 7 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 3 Mác-Lênin (Phần 1) 8 Giáo dục thể chất 1 1 (không tính) TỔNG CỘNG 21 /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 12
 13. 13. HỌC KỲ IISTT MÔN HỌC MÃ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH 1 Listening 2 3 2 Speaking 2 3 3 Reading 2 3 4 Grammar 2 3 5 Writing 2 3 6 Tiếng Việt thực hành 3 7 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 4,5 Mác-Lênin (Phần 2) 8 Tin học cơ sở 4 9 Giáo dục thể chất 2 2 (không tính) TỔNG CỘNG 26,5 HỌC KỲ IIISTT MÔN HỌC MÃ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH 1 Listening 3 3 2 Speaking 3 3 3 Reading 3 3 4 Grammar 3 3 5 Writing 3 3 6 English Pronunciation 3 7 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 9 Ngoại ngữ II. 1 5 TỔNG CỘNG 29 HỌC KỲ IVSTT MÔN HỌC MÃ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH 1 English Phonetics and Phonology 3 2 Advanced Listening 1 3 3 Advanced Reading 3 4 Essay Writing 1 3 5 Business English 1 3 6 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt 4,5 Nam 7 Ngoại ngữ II.2 5 TỔNG CỘNG 24,5 /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 13
 14. 14. HỌC KỲ VSTT MÔN HỌC MÃ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH 1 Essay Writing 2 3 2 Advanced Listening 2 3 3 British/ American Society and Culture 3 4 Public Speaking 3 5 Interpretation 3 6 Business English 2 3 7 English-Vietnamese Translation 3 TỔNG CỘNG 21 HỌC KỲ VISTT MÔN HỌC MÃ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH 1 English Syntax and Morphology 3 2 British/ American Literature 3 3 Refining Composition Skills 3 4 Vietnamese-English Translation 3 5 Teaching Methodology 3 CỘNG 15 THI CUỐI KHÓA 8 TỔNG CỘNG 23 Chương trình đào tạo đã được Hội đồng khoa họcNgày duyệt: / /2009 Ngày duyệt: / /2009 ngành tiếng Anh thẩm định và thông qua ngày Hiệu trưởng Trưởng Phòng đào tạo 18/08/2009 Trưởng Khoa ngoại ngữ /home/pptfactory/temp/20110226111118/ctcaodangnganhtienganh-110226051117-phpapp02.doc 14

×