Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ak 11 klas_urok_17_tema

331 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ak 11 klas_urok_17_tema

  1. 1. Основи алгоритмізації та програмування. Події та їх обробники. Створення процедур- обробників подій у Delphi.
  2. 2. Що таке події у Delphi? • Подія (Event) — це те, що відбувається під час роботи програми. • У Delphi кожній події привласнено ім'я. • Наприклад, – клацання кнопкою миші - це подія OnClick – подвійне клацання мишею подія OnDblClick. • Реакцією на подію повинна бути яка- небудь дія.
  3. 3. Приклади деяких подій
  4. 4. Що таке процедура? • У Delphi реакція на подію реалізується як процедура обробки події. • Процедура – це частина програми, яка має ім’я та яку можна за цим іменем викликати на виконання в різних частинах програми. • Процедура, яка виконується при настанні певної події, називається обробником цієї події. • Процедура, яка пов’язана з певним об’єктом, називається методом цього об’єкта.
  5. 5. Як створити процедуру? 1. Виділити об'єкт на формі або в ПВ Структура. 2. В ПВ Інспектор об'єктів перейти на вкладку Події (Events). 3. Двічі клацнути в полі навпроти потрібної події.
  6. 6. Яка структура процедури? • Рядок заголовка: – Стандартне слово Procedure – Ім'я процедури <TForm1.Button1Click> – Круглих дужок, де вказано що дана процедура виконуватиметься в результаті настання певної події з певним об'єктом – закінчується знаком «;». • Тіло процедури:  Операторні дужки Begin-End  Набір команд, які будуть виконуватися при настанні події
  7. 7. Як змінити властивості об'єкта ? • Для цього процедура повинна містити команди встановлення значення властивостей об'єкта. • Загальний вигляд цих команд: <ім’я об’єкта>.<ім’я властивості> := <значення або вираз>;

×