Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10kl urok 25_tema

345 views

Published on

Електронні таблиці

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10kl urok 25_tema

 1. 1. Системи опрацювання табличних даних Логічні функції. Умовне форматування.
 2. 2. Сьогодні на уроці ви… • Дізнаєтесь: – Для чого призначені логічні функції. – Що таке логічні операції. – Де використовують умовне форматування. • Навчитесь: – Записувати та вводити формули, які містять логічні функції. – Застосовувати умовне форматування.
 3. 3. Коли потрібно робити вибір? Дуже часто вирішення тих чи інших життєвих ситуацій потребує вибору.
 4. 4. Процес розгалуження • Розгалужений процес вміщує декілька шляхів. • Вибір того чи іншого шляху залежить від виконання деяких умов. • В деяких задачах значення комірки залежить від виконання умови. • Саме для розв'язування такого класу задач у Excel вбудовано логічні функції.
 5. 5. Поняття логічної функції • Логічні функції використовують для формування складних умов в формулах чи інших функціях. • Логічна функція IF є однією з найважливіших та найцінніших функцій Excel. • Вона містить три аргументи: умову і два вирази.
 6. 6. Запис логічної функції • Загальний вигляд логічної функції: IF(<умова>; <вираз_1>; <вираз_2>) • Якщо умова істинна, то значення комірки буде дорівнювати значенню <вираз_1>, інакше – значенню <вираз_2>
 7. 7. Аргументи функції • Умова – це логічний вираз, який може набувати одного з двох значень: True (1) або False (0). • Умови є прості та складені • Вирази можуть містити конкретне число, функцію, посилання на адресу комірки або бути функцією IF, утворюючи таким чином вкладені розгалуження.
 8. 8. Побудова логічних виразів • Прості умови записують за допомогою операцій відношень (<, >, <=, >=, <>, =). • Наприклад:
 9. 9. Побудова логічних виразів • Складені умови записують за допомогою логічних функцій, які реалізують операції булевої логіки: –Логічне заперечення НЕ (NOT) –Логічне множення ТА (AND) –Логічне додавання АБО (OR) • Результатом будь-якої з цих функцій може бути одне з двох значень: True (істинне) або False (хибне).
 10. 10. Побудова логічних виразів • NOT(<умова>) – істинна, якщо умова хибна і хибна, якщо умова істинна • Наприклад:
 11. 11. Побудова логічних виразів • AND (<умова_1>; <умова_2>; …) - істинна, якщо всі умови її списку істинні. • Наприклад:
 12. 12. Побудова логічних виразів • OR (<умова_1>; <умова_2>; … ) – істинна, якщо хоча б одна умова в її списку істинна. • Наприклад:
 13. 13. Особливості введення Функція IF(ЯКЩО) викликається за допомогою Майстра функцій, використовуючи для цього вікно Аргументи функції.
 14. 14. Умовне форматування Умовне форматування – це автоматичне надання клітинкам певного формату залежно від того, істинною чи хибною є певна умова. Умовне форматування задається тільки для виділеного діапазону
 15. 15. Отже, • Логічні функції використовують для обробки виразів, значення яких істинні або хибні. • Результатом будь-якої з логічних функцій, окрім функції IF(ЯКЩО), може бути одне з двох можливих значень: TRUE або FALSE. • За допомогою умовного форматування можна управляти відображенням даних на аркушах, створюючи правила відображення даних, залежно від значення клітинки.

×