Tibetanski Test Karaktera

914,465 views

Published on

Tibetanski Test Karaktera, kimi

Published in: Travel, Technology
29 Comments
35 Likes
Statistics
Notes
 • Tibetansko gubljenje vremena kao i gomila slicnih testova na internetu. Greska u startu. Nikada u zivotu ne bi smestio karijeru pre porodice.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • https://www.facebook.com/jelena10
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Zaista vredi i uspesno je ,prijatno iznenadjena mantrom :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Svaka cast..sve mi je pogodilo..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Razočarao sam se koliko je ovo na nivou leksikona iz osnovne škole.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
914,465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106,815
Actions
Shares
0
Downloads
288
Comments
29
Likes
35
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tibetanski Test Karaktera

 1. 1. Tibetanski test karaktera
 2. 2. <ul><li>Posveti malo svoga vremena ovom testu, </li></ul><ul><li>svide ć e ti se </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Dalai Lama je predlo ž io da isproba š ovaj test na sebi i proveri š da li vredi. </li></ul>Vrlo interesantno
 4. 4. <ul><li>Samo 4 pitanja i odgovora iznenadi ć ete! </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Budi po š ten, nemoj varati pri davanju odgovora! </li></ul><ul><li>Um je kao padobran, najbolje funkcioni še kada je otvoren! </li></ul><ul><li>Ovo je zabava, no svejedno posveti se odgovaranju pa ž ljivo! </li></ul><ul><li>Ne varaj! </li></ul>Upozorenje
 6. 6. <ul><li>Za ž eli ž elju </li></ul><ul><li>Pre nego š to zapo č ne š testiranje! </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Odgovaraj na pitanja sam, bez tu đ ih uplitanja. </li></ul><ul><li>Ima samo 4 pitanja i ako ih pregleda š pre zavr š etka testiranja, rezultati ne ć e biti verodostojni. </li></ul>Upozorenje!
 8. 8. <ul><li>Testiranje neka bude bez ž urbe i ž avr š i svaki odgovor u potpunosti pre nego prelazi š na idu ć e pitanje. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Ne vra ć aj se unazad. </li></ul><ul><li>Uzmi olovku i papir da bi zab e le ž io svoje odgovore. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Treba ć e ti do kraja testiranja. Ovo je jedan po š teni upitnik koji ć e ti re ć i mnogo istine o tebi. </li></ul><ul><li>Na svako pitanje daj jedan odgovor . </li></ul><ul><li>Prva stvar koja ti padne na pamet obi č no je tvoj najbolji odgovor. </li></ul><ul><li>Zapamti – niko ne treba ovo da vidi osim tebe. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>(1) Pore đ aj slede ć ih 5 ž ivotinja po redu tvojih prioriteta: </li></ul><ul><li>Krava, Tigar, Ovca, Konj, Prase </li></ul>
 12. 12. <ul><li>(2) Napi š i po jednu re č koja opisuje slede ć e: </li></ul><ul><li>Pas, Ma č ka, Pacov , Ka f a, More </li></ul>
 13. 13. <ul><li>(3) Seti se nekoga ko te poznaje i va ž an ti je, a mo ž e š ga povezati sa jednom od slede ć ih boja. </li></ul><ul><li>Ne ponavljaj dvaput svoj odgovor. </li></ul><ul><li>Svakoj boji dod eli samo jednu osobu. </li></ul><ul><li>Ž uta , Narand ž asta , Crvena , Bela , Zelena. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>(4) Zaklju č no, napi š i svoj omiljeni broj i omiljeni dan u nedelji . </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Molim te budi siguran da su tvoji odgovori ono </li></ul><ul><li>Š TO TI STVARNO Ž ELI Š . </li></ul>Zavr š eno?
 16. 16. <ul><li>Pogledaj tuma č enje odgovora koje sledi, </li></ul><ul><li>Ali prvo pre nego sto nastavi š , </li></ul><ul><li>PONOVI svoju ž elju. </li></ul>
 17. 17. ODGOVORI:
 18. 18. <ul><li>Ovako se opisuju prioriteti u zivotu: </li></ul><ul><li>Krava ozna č ava KARIJERU </li></ul><ul><li>Tigar ozna č ava PONOS </li></ul><ul><li>Ovca ozna č ava LJUBAV </li></ul><ul><li>Konj ozna č ava P O RODICU </li></ul><ul><li>Prase ozna č ava NOVAC </li></ul>(1)
 19. 19. <ul><li>Tvoj opis psa izra ž ava tvoju osob e nost. </li></ul><ul><li>Tvoj opis ma č ke izra ž ava osob e nost tvog partnera. </li></ul><ul><li>Tvoj opis pacova izra ž ava osob e nost tvog neprijatelja. </li></ul><ul><li>Tvoj opis ka f e je na č in kako do ž ivljava š sex. </li></ul><ul><li>Tvoj opis mora izra ž ava tvoj celi ž ivot. </li></ul>(2)
 20. 20. <ul><li>Ž uto: Neko koga nikada ne ć e š zaboraviti </li></ul><ul><li>Narand ž asto: Neko koga smatra š svojim istinskim prijateljem </li></ul><ul><li>Crveno: Neko koga zaista voli š </li></ul><ul><li>Belo: Tvoja srodna du š a </li></ul><ul><li>Zeleno: Neko koga ć e š pamtiti ostatak svoga ž ivota </li></ul>(3)
 21. 21. <ul><li>Ovu poruku po š alji onom broju osoba koji je tvoj omiljeni broj i tvoja ć e ž elja postati stvarnost na dan u nedelji koji si zapisao. </li></ul><ul><li>Evo sto je Dalai Lama rekao o milenijumu – traje tek par sekundi ! </li></ul><ul><li>pogledati, pro č itati i razmisliti! </li></ul>(4)
 22. 22. <ul><li>Ne bri š i ovu poruku, mantra ć e proiza ć i iz tvojih ruku u slede ć ih 96 sati. Do ž ive ć e š vrlo prijatno iznena đ enje. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Ovo je istina, č ak i ako nisi praznoveran. Molim te u č ino ovo, o č aravaju ć e je! </li></ul><ul><li>PO Š ALJI OVAJ E- MAIL - MANTRA NA NAJMANJE PET OSOBA I TVOJ Ž IVOT Ć E SE POBOLJ Š ATI. </li></ul>
 24. 24. Ako ovaj E-mail po š alje š : <ul><li>0 - 4 osoba: Tvoj ž ivot ć e se pobolj š ati lagano. </li></ul><ul><li>5 - 9 osoba: Tvoj ž ivot ć e se pobolj š ati po tvom ukusu. </li></ul><ul><li>9 - 14 osoba: Do ž ive ć e š najmanje 5 iznena đ enja u slede će tri nedelje . </li></ul><ul><li>15 ili vi š e osoba: Tvoj ž ivot ć e se pobolj š ati iz temelja i sve tvoje ž elje posta ć e stvarnost. </li></ul>

×