Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Een blijvende positie van wereldklasse;de ontwikkeling van de TU Delft in een veranderende wereldPaul Rullmann voor Vereni...
Historie & recente ontwikkelingenOpbouw presentatie1. Inleiding  • Toen & nu2. Internationaler  • Toen & nu3. Sneller  ...
InleidingMissieDe TU Delft draagt door haarbreed opgeleide ingenieurs,uitgebreide kennisbasis enwereldwijde reputatie & al...
Inleiding    Toen: start van ingenieursscholen in de regio  •  In 1594 pleitte Prins Maurits voor opleiding wiskunde ...
Inleiding Toen: aard van het onderwijs• Koninklijke Akademie werd gevestigd in het monumentale patriciërshuis Oude Delft...
InleidingNu: aard van het onderwijs38 masteropleidingenWaaronder:• Integrated Product Design• Marine Technology• Civil Eng...
Internationaler Toen: Koninklijke Akademie 1842 – 1864• De TU Delft komt voort uit de Koninklijke Akademie ter opleiding ...
Internationaler Toen: interbellum• Kleine elite uit Nederlands Indië kwam in Delft studeren• In 1920 is een tropische TH‟ ...
Internationaler Toen: jaren ’30 twintigste eeuw• Al in de jaren dertig studeerde professor Yan Kai af aan de TU Delft• Hi...
Internationaler Toen: 1997 eerste MSc opleiding1. Met ingang van academisch jaar 1997/1998 zijn 6 Engelstalige  Master of...
InternationalerNu: een internationale communityInternationale community• 20% van de nieuwe studenten• 60% van de promovend...
InternationalerNu: toename internationale studentenFeiten en cijfers 2009    Aantal buitenlandse studenten naar    ...
InternationalerNu: strategische samenwerkingsverbandenIDEA LeagueBME - Budapest University ofTechnology and Economics (Hon...
Internationaler Nu: TU Delft opent afdeling in China• Op 11 mei heeft TU Delft een research-dependance in Beijing geopen...
Sneller Toen: kennisuitwisseling met drukwerk• Kennisuitwisseling vond plaats met boeken, dictaten, pamfletten en kaarten...
Sneller Toen: eerste vormen van computergebruik• Eén van de Nederlandse pioniers op het gebied van computers en programme...
Sneller Toen: eerste vormen van computergebruik• Met de komst van de ZEBRA begon het onderwijs in programmeren, toen nog ...
SnellerToen: 1996 studentenkamers op internetWoningraad 30 oktober 1996: Delftse studenten die inkleine studentenhuizen va...
SnellerNu: informatieafstand is snel te overbruggen• Informatieafstand is snel te overbruggen• Je hebt makkelijker contact...
SnellerNu: ICT in het onderwijs              20110311 TU Delft OCW for SCORE. Door Willem van Valkenburg   ...
SnellerNu: OpenCourseWare          Water management Dr.ir. Jasper Verberk – Collegerama             ...
Privater Toen: Koninklijke Akademie 1842 – 1864• Rijk toonde maar weinig belangstelling voor de opleiding• Op de rijksbegr...
PrivaterToen: Opkomst van valorisatie• Tot 1960 worden NL universiteiten op declaratiebasis bekostigd• Er was „onderhandel...
Privater  Nu: Inkomsten door de tijd 1999 – 2009  600  500                               ...
Privater Nu: onderzoek in publiek private consortia• Universiteiten als TU Delft• Instituten als Deltares• En industriële ...
PrivaterNu: valorisatie is taak universiteit gewordenDe vele spin-off‟s van de TU Delftkomen van binnenuit en zijn vaakeen...
Privater                                         Valorisation          ...
Wetenschappelijker Toen: Golden Age of Engineering ±1900 - ±1970• In de vorige eeuw werd veel belang gehecht aan de capaci...
Wetenschappelijker Toen: Burgers en Biezeno• Bij Werktuigbouw was de komst van de twee hoogleraren Burgers (1918) en Biez...
Wetenschappelijker  Toen: promoveren in Delft • In 1905 promoveerde in Delft de eerste dr.ir toen de Technische  Hogesch...
Wetenschappelijker Nu: groei van aantal promoties en publicaties      Wetenschappelijke publicaties7000       ...
WetenschappelijkerNu: (natuur)wetenschappelijkonderzoek van wereldklasse                         ...
WetenschappelijkerNu: samenwerking tussen toppartners in onderzoekEen voorbeeld:Het Kavli Institute of Nanoscience van de ...
WetenschappelijkerNu: Stokes diagram IV         Edison      III I  Bohr      Pasteur     II   ...
Wetenschappelijker  Nu: bij TU Delft altijd ‘use-inspired’                             Henk ...
TU DelftChallenging the FutureBreed opgeleide ingenieursOnderzoek t.b.v. urgentemaatschappelijkeproblemenSpin-off‟s naar d...
Bedankt voor bijdragen aan deze presentatie• Frida de Jong• Willem van Valkenburg• Kim Huijpen              E...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paul Rullmann: Een blijvende positie van wereldklasse - histechnika

1,511 views

Published on

Voordracht van Paul Rullmann: Een blijvende positie van wereldklasse; de ontwikkeling van de TU Delft in een veranderende wereld

zaterdag 21 mei 2011

in de collegezaal van het Science Centre te Delft

Voor vereniging Histechnica, afdeling Geschiedenis der Techniek van het KIVI NIRIA en alumni TU Delft

De Technische Universiteit Delft komt voort uit de 'Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel'. De Akademie werd op 8 januari 1842 opgericht door koning Willem II. Naast ingenieurs en handelsdeskundigen werden er ook ambtenaren opgeleid voor Nederlands-Indië.
De afgelopen 170 jaar is de wereld enorm veranderd. De TU Delft veranderde mee en veroorzaakte bovendien soms een deel van deze verandering. Delftse ingenieurs zetten zich over de hele wereld in. Bijvoorbeeld om land te winnen voor de kust van Dubai. Maar ook aan de universiteit wordt al decennia ‘use-inspired’ onderzoek gedaan. Dit leidt tot technologische toepassingen die overal ter wereld worden gebruikt.

Samenvatting van de voordracht:
De voordracht schetst zowel de historie van de TU Delft als recente ontwikkelingen aan de universiteit. Paul Rullmann constateert dat de universiteit steeds internationaler geworden is. Al in de jaren dertig studeerde professor Yan Kai af aan de TU Delft. Hij werd later bekend als groot waterbouwkundige en ‘Honorary President’ van de Chinese Hohai University. In die dagen was Yan Kai een uitzonderlijke verschijning. Nu zijn er vele buitenlandse studenten en promovendi die voor hun opleiding naar Delft komen.
Naast internationaler is de wereld ook sneller geworden. Het onderzoek aan de TU Delft werd steeds wetenschappelijker en de financiering vindt meer en meer plaats door private partners. Steeds is de TU Delft verankerd gebleven in de maatschappij. Want de TU Delft draagt met haar unieke technologische infrastructuur, brede kennisbasis, wereldwijde reputatie en succesvolle alumni significant bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken.

Paul Rullmann (1948) studeerde sociologie. Vervulde vanaf 1975 diverse functies in het HBO. Werkte vanaf 1990 bij de HBO-raad en vanaf 1995 bij de Hogeschool Haarlem, vanaf 2000 als lid van het College van Bestuur. Hij was nauw betrokken bij de fusie van vier hogescholen tot de nieuwe Hogeschool Inholland. Paul Rullmann is sinds mei 2002 lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft, met als centrale portefeuille Onderwijs.

Published in: Technology, Education
 • Voordracht van Paul Rullmann: Een blijvende positie van wereldklasse; de ontwikkeling van de TU Delft in een veranderende wereld.
  Zaterdag 21 mei 2011 in de collegezaal van het Science Centre te Delft
  Voor vereniging Histechnica, afdeling Geschiedenis der Techniek van het KIVI NIRIA en alumni TU Delft
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Paul Rullmann: Een blijvende positie van wereldklasse - histechnika

 1. 1. Een blijvende positie van wereldklasse;de ontwikkeling van de TU Delft in een veranderende wereldPaul Rullmann voor Vereniging histechnika | 21 mei 2011 Een blijvende positie van wereldklasse 1
 2. 2. Historie & recente ontwikkelingenOpbouw presentatie1. Inleiding • Toen & nu2. Internationaler • Toen & nu3. Sneller • Toen & nu4. Privater • Toen & nu5. Wetenschappelijker • Toen & nu Een blijvende positie van wereldklasse 2
 3. 3. InleidingMissieDe TU Delft draagt door haarbreed opgeleide ingenieurs,uitgebreide kennisbasis enwereldwijde reputatie & alumnibij aan de kenniseconomie vanmorgen en aan oplossingen voormaatschappelijke vraagstukken “Prometheus bracht het vuur en daarmee de kennis van de berg Olympus naar de mensen” Een blijvende positie van wereldklasse 3
 4. 4. Inleiding Toen: start van ingenieursscholen in de regio • In 1594 pleitte Prins Maurits voor opleiding wiskunde en landmeten • In 1600 start Universiteit Leiden opleiding „Nederduytsche Mathematique‟ • Opleiding moest praktisch en toegankelijk zijn • Vanaf 1814 worden er in Delft ingenieurs opgeleid De Delftse ingenieursscholen 1814-1828 Artillerie- en Genieschool 1842-1864 Koninklijke Akademie 1864-1905 Polytechnische Hogeschool 1905-1986 Technische Hogeschool Delft 1986-heden Technische Universiteit Delft „Toen studeren nog exerceren was‟ door Henk Makkink, DelftCirca 1925 - 1935 Integraal 2006-4; Leidsch Dagblad 4-4-2011; Petrus Anthonius (Peter) Odijk Erfgoed Delft en Omstreken Een blijvende positie van wereldklasse 4
 5. 5. Inleiding Toen: aard van het onderwijs• Koninklijke Akademie werd gevestigd in het monumentale patriciërshuis Oude Delft 95 Opleidingen Koninklijke Akademie • Civiel Ingenieur • Scheepsbouwkundig ingenieur • Mijningenieur • IJk en accijnzen • Schei- en Werktuigkunde • Handel • Oost-Indië ambtenaren 1e klasse • Oost-Indië ambtenaren 2e klasse Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades- Vischer en Sabine Broekhoven,„Toen studeren nog exerceren was‟ door Henk Makkink, Delft Integraal Monumenten in Nederland.2006-4; Een blijvende positie van wereldklasse 5
 6. 6. InleidingNu: aard van het onderwijs38 masteropleidingenWaaronder:• Integrated Product Design• Marine Technology• Civil Engineering• Aerospace Engineering• Applied Earth Sciences• Computer Science• NanoScience• Telecommunications• Systems & Control• Bioinformatics Een blijvende positie van wereldklasse 6
 7. 7. Internationaler Toen: Koninklijke Akademie 1842 – 1864• De TU Delft komt voort uit de Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor s lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel• Akademie werd op 8 januari 1842 opgericht door koning Willem II• Naast ingenieurs en handelsdeskundigen werden er ook ambtenaren opgeleid voor Nederlands- Indië Een blijvende positie van wereldklasse 7
 8. 8. Internationaler Toen: interbellum• Kleine elite uit Nederlands Indië kwam in Delft studeren• In 1920 is een tropische TH‟ opgericht in Bandung (nu Institut Teknologi Bandung)• Oprichting was een zeer Nederlands-koloniale aangelegenheidProfessor Duparc, hoogleraar wiskunde in Delft van 1956 tot 1984:“Niet Eindhoven maar Bandoeng was de tweede Nederlandse TH”zei de 77-jarige professor Duparc, bewust een beetje provocerend“Bandoeng was kort na de oprichting in 1920 eigenlijk alleenbestemd voor civiele technici” Delta: 29-06-1995 Een blijvende positie van wereldklasse 8
 9. 9. Internationaler Toen: jaren ’30 twintigste eeuw• Al in de jaren dertig studeerde professor Yan Kai af aan de TU Delft• Hij werd later bekend als groot waterbouwkundige en „Honorary President‟ van de Chinese Hohai University• In die dagen was Yan Kai een uitzonderlijke verschijning • 90e verjaardag van Hohai University, Nanjing, China • Prof. Yan Kai, 93 jaar oud, participeerde nog Een blijvende positie van wereldklasse 9
 10. 10. Internationaler Toen: 1997 eerste MSc opleiding1. Met ingang van academisch jaar 1997/1998 zijn 6 Engelstalige Master of Science (MSc) programma‟s van start gegaan 1. Elektrotechniek 2. Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 3. Technische Wiskunde 4. Technische Informatica 5. Scheikundige Technologie 6. Materiaalkunde2. Deze eerste MSc titels waren gelijkwaardig aan Ir.3. De MSc programma‟s duurden en duren twee jaar Een blijvende positie van wereldklasse 10
 11. 11. InternationalerNu: een internationale communityInternationale community• 20% van de nieuwe studenten• 60% van de promovendi Een blijvende positie van wereldklasse 11
 12. 12. InternationalerNu: toename internationale studentenFeiten en cijfers 2009 Aantal buitenlandse studenten naar Aantal buitenlandse studenten naar continent, continent, periode 2000 – 2009 periode 2000 – 2009 Europa Azië Amerika Midden Oosten Afrika Oceanie Onbekend Buitenlandse studenten Top-10, periode 2000 – 2009 Turkse Surinaamse Iraanse Griekse Burger India Italiaanse Chinese Indonesische Burger Bondsrepubliek Duitsland Belgische Jaar Jaar Een blijvende positie van wereldklasse 12
 13. 13. InternationalerNu: strategische samenwerkingsverbandenIDEA LeagueBME - Budapest University ofTechnology and Economics (Hongarije)NTNU – Norwegian University ofScience and Technology (Noorwegen)METU – Middle East TechnicalUniversity (Turkije)Moscow State University (Rusland)Tsinghua University Beijing (China)Kyoto University (Japan)Osaka University (Japan)University of Tokyo (Japan)Bandung Institute of Technology (Indonesië)National University of Singapore (Singapore)The Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong)KAIST (Noord Korea) Een blijvende positie van wereldklasse 13
 14. 14. Internationaler Nu: TU Delft opent afdeling in China• Op 11 mei heeft TU Delft een research-dependance in Beijing geopend• De TU Delft is de eerste Nederlandse universiteit die zo‟n initiatief ontplooit in China• De dependance gaat zich bezig houden met het onderzoek naar led-verlichting Led-verlichting in lobby hotel• Deze zeer energiezuinige technologie gaat de komende decennia een grotere rol spelen Een blijvende positie van wereldklasse 14
 15. 15. Sneller Toen: kennisuitwisseling met drukwerk• Kennisuitwisseling vond plaats met boeken, dictaten, pamfletten en kaarten• Drukwerk werd bijna standaard uitgegeven bij Waltman• Zoals dit voorbeeld van hoogleraar Vogelsang, mineralogie, aardkunde, paleontologie en mijnontginning• Het is een pamflet (1867) dat pleitte voor goede drinkwatervoorziening• Maar ook publiceren in wetenschappelijke tijdschriften al begonnen in 17e eeuw In bezit van Bibliotheek TU Delft Een blijvende positie van wereldklasse 15
 16. 16. Sneller Toen: eerste vormen van computergebruik• Eén van de Nederlandse pioniers op het gebied van computers en programmering is prof. dr.ir. Van der Poel, van 1962 tot 1991 hoogleraar computerkunde in Delft• Hij ontwikkelde diverse computers om zijn ideeën daarover te testen; de bekendste is de ZEBRA• In 1958 schafte de Wiskundige Dienst (latere Rekencentrum) een ZEBRA aan voor rekenwerk alle TH-afdelingen• De machine kon alleen optellen en aftrekken• Op de beeldbuis kon het proces in de registers worden gevolgd „ALGOL 60, Programmeren zonder beeldscherm‟ door Henk Makkink, Delft Integraal 2005-4; Een blijvende positie van wereldklasse 16
 17. 17. Sneller Toen: eerste vormen van computergebruik• Met de komst van de ZEBRA begon het onderwijs in programmeren, toen nog voor kleine groepen studenten• Rond 1964 startte onderwijs in programmeertaal ALGOL 60• De practikant analyseerde de opgaven, maakte een stroomschema en zette dat om in een ALGOL-programma• Voor de invoer werden ponskaarten gebruikt• De computer stond in een ruimte die voor studenten verboden terrein was• In 1969 kwam er voor de praktikant „zelfbedie- ning‟ maar nog zonder beeldscherm „ALGOL 60, Programmeren zonder beeldscherm‟ door Henk Makkink, Delft Integraal 2005-4; Een blijvende positie van wereldklasse 17
 18. 18. SnellerToen: 1996 studentenkamers op internetWoningraad 30 oktober 1996: Delftse studenten die inkleine studentenhuizen van Stichting DUWO wonen,kunnen binnenkort vanuit hun kamer het internet op.Dit is mogelijk dankzij een subsidie van 60.000 gulden. Jaarverslag 1996 TU Delft Een blijvende positie van wereldklasse 18
 19. 19. SnellerNu: informatieafstand is snel te overbruggen• Informatieafstand is snel te overbruggen• Je hebt makkelijker contact met collega‟s over de hele wereld: telefoon, Skype, e-mail• Onderzoeksresultaten zijn gemakkelijker te vinden: Google Scholar, Web of Science, Scopus• Je beschikt sneller over kennis• Meer mensen gaan zich bemoeien met onderzoek Een blijvende positie van wereldklasse 19
 20. 20. SnellerNu: ICT in het onderwijs 20110311 TU Delft OCW for SCORE. Door Willem van Valkenburg Een blijvende positie van wereldklasse 20
 21. 21. SnellerNu: OpenCourseWare Water management Dr.ir. Jasper Verberk – Collegerama 20110311 TU Delft OCW for SCORE. http://ocw.tudelft.nl/about-opencourseware/ocw-seminar/ Door Willem van Valkenburg Een blijvende positie van wereldklasse 21
 22. 22. Privater Toen: Koninklijke Akademie 1842 – 1864• Rijk toonde maar weinig belangstelling voor de opleiding• Op de rijksbegroting kwam de school niet eens voor• Bij de oprichting van de Akademie had Lipkens tienduizend gulden meegekregen voor inrichting en ameublement, plus de boeken en instrumenten van de in 1811 opgedoekte Hogeschool van Franeker• Daarna moest de school zichzelf bedruipen• De onkosten werden gedekt met het jaarlijkse collegegeld van tweehonderd gulden per leerling, en met bijdragen van het ministerie van koloniën, dat in de Akademie haar opleiding tot ambtenaar voor Oost-Indië had ondergebracht ‟Toen studeren nog exerceren was‟ door Henk Makkink, Delft Integraal 2006-4; Een blijvende positie van wereldklasse 22
 23. 23. PrivaterToen: Opkomst van valorisatie• Tot 1960 worden NL universiteiten op declaratiebasis bekostigd• Er was „onderhandelingsruimte‟ tussen de minister en afzonderlijke universiteiten• Na 1960 werd de bekostiging direct gekoppeld aan het aantal ingeschreven studenten• Begin jaren ‟80 werd „3e geldstroom‟ voorwerp van bewust beleid: bevorderen samenwerking tussen wetenschap en industriële partners• Halverwege jaren ‟80 werden aparte rechtspersonen opgericht• TU Delft telde circa 350 stichtingen die aan de universiteit gelieerd waren maar onafhankelijk functioneerden• OCW ging beleid ontwikkelen om „valorisatie‟ weer meer in te bedden „Geldstromen en beleidsruimte‟ door Kwikkers et al. Een blijvende positie van wereldklasse 23
 24. 24. Privater Nu: Inkomsten door de tijd 1999 – 2009 600 500 3e geldstroom 400 (incl.mut. OHW)M€ 300 2e geldstroom (nationaal) 200 1e geldstroom 100 0 1996 1999 2002 2005 2006 2007 2008 2009 Jaar Een blijvende positie van wereldklasse 24
 25. 25. Privater Nu: onderzoek in publiek private consortia• Universiteiten als TU Delft• Instituten als Deltares• En industriële partners als: • DSM • AkzoNobel • Purac • BioDetection Systems B.V. • Bioclear • BLGG AgroXpertus • Microdish • Microlife Solutions i.o. • Bird Engineering • Synthon B.V. Een blijvende positie van wereldklasse 25
 26. 26. PrivaterNu: valorisatie is taak universiteit gewordenDe vele spin-off‟s van de TU Delftkomen van binnenuit en zijn vaakeen succesvol bijresultaat vanfundamenteel en toegepast onderzoek Valorisation Centre Centre for Entrepreneur- YES!Delft ship Delft Top Science Tech Port Holland Een blijvende positie van wereldklasse 26
 27. 27. Privater Valorisation Centre Centre forNu: TU Delft naar de markt Entrepreneur- ship YES!Delft Delft Top Science Tech Port Holland Studentenprojecten • Plakkies • Osiris • Nuna Spin-off’s • Senz stormparaplu • Ampelmann • Epyon Een blijvende positie van wereldklasse 27
 28. 28. Wetenschappelijker Toen: Golden Age of Engineering ±1900 - ±1970• In de vorige eeuw werd veel belang gehecht aan de capaciteiten van ingenieurs• Ingenieurs waren de toekomst• De Technische Hogeschool kreeg nieuwe faculteiten • Mijnbouw 1912 • Elektrotechniek 1918 • Technische Natuurkunde 1929 • Geodesie 1935 • Lucht- en Ruimtevaart 1940 Een blijvende positie van wereldklasse 28
 29. 29. Wetenschappelijker Toen: Burgers en Biezeno• Bij Werktuigbouw was de komst van de twee hoogleraren Burgers (1918) en Biezeno (1914) een vorm van verwetenschappelijking• Beiden waren in Delft buitenbeentjes door wetenschappelijke aanpak van mechanica van verschijnselen en voorwerpen uit ingenieurswereld Burgers, Johannes Martinus Biezeno, Cornelis Benjamin www.inghist.nl; http://www.em.tue.nl/history/index.php/2 Een blijvende positie van wereldklasse 29
 30. 30. Wetenschappelijker Toen: promoveren in Delft • In 1905 promoveerde in Delft de eerste dr.ir toen de Technische Hogeschool het Ius promovendi ontving • Vervolgens: dissertatie nummer 100 in „25, 1000 in „74 & 2000 in ‟91 100 1000 20001905 1925 1945 1965 1985 2005 Een blijvende positie van wereldklasse 30
 31. 31. Wetenschappelijker Nu: groei van aantal promoties en publicaties Wetenschappelijke publicaties7000 Promoties aan de TU Delft, periode6000 300 1997 - 2009 2605000 2204000 180 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kalenderjaar 140 100 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jaar Een blijvende positie van wereldklasse 31
 32. 32. WetenschappelijkerNu: (natuur)wetenschappelijkonderzoek van wereldklasse Inald Lagendijk Intelligente systemen Tim van der Hagen Verduurzaming van kernenergie Henny Zandbergen Elektronenmicroscopie Cees Dekker Bionanoscience Lou van der Sluis Hoogspanning onder de grond Een blijvende positie van wereldklasse 32
 33. 33. WetenschappelijkerNu: samenwerking tussen toppartners in onderzoekEen voorbeeld:Het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft is één van de vierprestigieuze instituten van de Kavli Foundation. De andere institutenzijn onderdeel van de universiteiten van Harvard, Cornell en Californië. Een blijvende positie van wereldklasse 33
 34. 34. WetenschappelijkerNu: Stokes diagram IV Edison III I Bohr Pasteur II Een blijvende positie van wereldklasse 34
 35. 35. Wetenschappelijker Nu: bij TU Delft altijd ‘use-inspired’ Henk Jonkers Zelfhelend beton Frans van der Helm Gijs van Kuik Biorobotica Windparken op zeeMagdalena Chmarra Han Vrijling Igor MayerTrainingsmethode voor kijkoperaties Veilig wonen in de Delta Serious Gaming Een blijvende positie van wereldklasse 35
 36. 36. TU DelftChallenging the FutureBreed opgeleide ingenieursOnderzoek t.b.v. urgentemaatschappelijkeproblemenSpin-off‟s naar de marktBreed inzetbareonderzoeksfaciliteitenDenkkracht van over dehele wereldActieve en betrokkenstudentenpopulatie Een blijvende positie van wereldklasse 36
 37. 37. Bedankt voor bijdragen aan deze presentatie• Frida de Jong• Willem van Valkenburg• Kim Huijpen Een blijvende positie van wereldklasse 37

×