Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banta ng Terorismo

9,059 views

Published on

Projectin Araling Panlipunan

Published in: Real Estate
  • Login to see the comments

Banta ng Terorismo

  1. 1. • Ang Terorismo ay marahas na paghihimagsik ng lagim o takot sa mga tao• Pagkilos na nagdudulot ng takot at kaguluhan sa mga tao.• Ang mga Terorista ay ang mga taong nananakot, nanggugulo at pumapatay dahil sa galit sa nakatatag na pamahalaan.
  2. 2. • End Injustice• No to Corruption• Poverty Alleviation

×