Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fem la plantació de primavera doc

109 views

Published on

Petit reportatge del procés de desenvolupament de l' Hort

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fem la plantació de primavera doc

  1. 1. FEM LA PLANTACIÓ DE PRIMAVERA Desprèsde diversesprovesi problemesamblesgallinesdelmeusogre he poguttirarcap en davantl’ hort.Ara pensoque el fetde fer-hoa l’escolaté moltde sentit ( Vull direnel sentit col·laboratiuque també potaportaraltre entorn:familiar,,veïnal,...) .Nomésel posar-hoen marxa ésmoltafeinaperuntot sol.Aixíque el mantenimenttambé suposoque hoserà. En tot cas és unafeinaque m’ha encantat.Tot seguitposaré unesfotos. 1. Aquestésel llocque finalmenthe escollit( Jallaurat): I aquesteslesresponsablesd’elecció: 2. Materials( La majorpart sónreciclatsdel campdel meusogre )
  2. 2. 3. Comencem:
  3. 3. La feinainfinitade llevarmalesherbes Passadís
  4. 4. El meusogre,tot i que no va volerajudar,si emva donar la ideadelspalers: Plantantlesllavorsde raves:
  5. 5. Plantersde tomàtigues,Enciami api Finsaquí he arribat a dia d’avui:

×