Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innoverende Teams

411 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innoverende Teams

 1. 2. CAW Artevelde Centrum algemeen welzijnswerk   <ul><li>Hulpverlening op de eerste lijn </li></ul><ul><li>Voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag </li></ul><ul><li>Vzw erkend door Ministerie Welzijn, gezondheid en gelijke kansen sinds 1995 </li></ul><ul><li>Algemeen welzijnswerk: </li></ul><ul><ul><ul><li>26 autonome caw’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tele-Onthaal </li></ul></ul></ul>
 2. 3. POSITIONERING AWW SAMENLEVING: MAATSCHAPPELIJKE BASISVOORZIENINGEN (CATEGORIALE) ZORGSECTOREN Toegankelijkheid Toeleiding Signaalfunctie Verwijzing Signaalfunctie Vangnet
 3. 4. Algemeen welzijnswerk Oost-Vlaanderen   <ul><li>CAW Waasland (5) </li></ul><ul><li>CAW Artevelde en CAW Visserij (6) </li></ul><ul><li>CAW ‘t Dak-Teledienst (7) </li></ul><ul><li>CAW Regio Aalst (8) </li></ul><ul><li>CAW Zuid-Oost Vlaanderen (9) </li></ul><ul><li>CAW Delta (11) </li></ul>
 4. 5. KERNOPDRACHTEN <ul><li>Onthaal en vraagverduidelijking </li></ul><ul><ul><li>algemeen onthaal </li></ul></ul><ul><ul><li>jongeren onthaal </li></ul></ul><ul><ul><li>crisisonthaal </li></ul></ul><ul><ul><li>onthaal specifieke groepen </li></ul></ul><ul><li>Psychosociale begeleiding </li></ul><ul><ul><li>ambulant </li></ul></ul><ul><ul><li>residentieel </li></ul></ul><ul><ul><li>mobiel </li></ul></ul><ul><li>Preventie en beleidssignalering </li></ul>
 5. 6. Werken aan innovatie Hoe breng je de buitenkant binnen? <ul><li>Hoe komt het dat sommige organisaties innovatief zijn? </li></ul><ul><li>Wat betekent dat, innovatie in de social profit? </li></ul><ul><li>Wat maakt dat sommige teams innovatiever zijn dan andere? Wat zijn kritische succesfactoren? </li></ul>
 6. 7. Werken aan innovatie Hoe breng je de buitenkant binnen? <ul><li>Is een innovatieve gerichtheid maakbaar? </li></ul><ul><li>Wat kan je dan doen aan de ontwerpkant? </li></ul><ul><li>Wat vereist dit aan de ontwikkelingskant? </li></ul><ul><li>Is dit altijd wenselijk? </li></ul>
 7. 8. Wat is innovatie? <ul><li>Intuïtief: </li></ul><ul><ul><li>De kracht hebben om als organisatie en team de invulling van je kernopdrachten aan te passen aan de veranderende omgeving en daar beter van worden. </li></ul></ul>
 8. 9. De theorie <ul><li>Groen (2006) omschrijft 3 soorten innoveren: </li></ul><ul><ul><li>Proces van voortdurend verbeteren en vernieuwen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisgedreven proces </li></ul></ul><ul><ul><li>Revolutiegericht proces obv zoeken en faciliteren van doorbraken </li></ul></ul>
 9. 10. De theorie <ul><li>Proces van voortdurend verbeteren en vernieuwen: </li></ul><ul><li>3 kritische succesfactoren: </li></ul><ul><ul><li>Bedrijfscultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Managementstijl </li></ul></ul><ul><ul><li>Effect van de organisatiestructuur </li></ul></ul>
 10. 11. De praktijk <ul><li>Wat werkt in onze organisatie? </li></ul><ul><li>Wat doen we daar voor? </li></ul><ul><li>Hoe onderhouden we dit? </li></ul><ul><li>Hoe vermijden we de valkuilen en negatieve gevolgen? </li></ul>
 11. 12. VISIE <ul><li>You don’t need eyes to see, you need vision </li></ul><ul><li>Het is niet wat de visie is, het is wat ze doet. </li></ul><ul><ul><li>Wie geen visie heeft, ziet externe veranderingen als bedreigingen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie visie heeft, ziet externe veranderingen als opportuniteiten. </li></ul></ul>
 12. 13. STRATEGISCH DENKEN EN HANDELEN <ul><li>Profit sector: innovatie in functie van concurrentiepositie verstevigen </li></ul><ul><li>Social profit: innovatie in functie van </li></ul><ul><ul><li>Team: kwaliteit van zorg, welzijn van mw’s, gevoel het verschil kunnen maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatie: aantrekkelijke partner/werkgever zijn, groei in competentiedeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Intersectoraal: profilering, netwerken aangaan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatschappelijk: draagvlak creëren beleid helpen maken, credits opbouwen bij de (lokale) overheid, </li></ul></ul>
 13. 14. STRUCTUUR <ul><li>De wet van Ashby: wet van de vereiste variëteit </li></ul><ul><ul><li>De dynamiek, diversiteit en complexiteit van een systeem moet minstens even groot zijn als de dynamiek, diversiteit en complexiteit van de problemen die dat systeem moet oplossen. </li></ul></ul><ul><li>De wet van Slock: systeem is ook het netwerk </li></ul>
 14. 15. SYSTEMEN <ul><li>Monitoringssystemen </li></ul><ul><li>Goede registratie – analyses maken </li></ul><ul><li>Evaluatie van de werking: jaarlijks, SWOT’s </li></ul><ul><li>Omgevingsanalyses </li></ul>
 15. 16. SAMENSTELLING <ul><li>Selecteer denkers en doeners </li></ul><ul><li>Cultiveer de verontwaardiging </li></ul><ul><li>Stimuleer de verantwoordelijkheidszin </li></ul><ul><li>Leer teams projectmatig werken </li></ul><ul><li>Projecteigenaar mogen zijn, motiveert, geeft energie en erkenning </li></ul><ul><li>Waardering: kansen op interne en externe appreciatie </li></ul>
 16. 17. VISIONAIR LEIDERSCHAP <ul><li>I have a dream </li></ul><ul><li>Yes we can! </li></ul><ul><li>Oog voor slapende competenties </li></ul><ul><li>Mentaal model: netwerken werkt! </li></ul><ul><li>Visie op samenwerkingsmodel </li></ul><ul><li>De preventieve reflex </li></ul>
 17. 18. STERK LEIDERSCHAP <ul><li>Focussen op de kernopdracht </li></ul><ul><li>Permanent kritisch </li></ul><ul><li>Teams taakgericht houden </li></ul><ul><li>Chickens don’t fly! </li></ul><ul><li>Bouw de brug terwijl je er over loopt </li></ul><ul><li>Iets gedaan kunnen krijgen </li></ul>
 18. 19. CULTUUR <ul><li>De organisatie transpireert innovatie </li></ul><ul><li>Change is inevitable, growth optional </li></ul><ul><li>Kritische geesten en ondernemers </li></ul><ul><li>Input binnen brengen, wordt gestimuleerd </li></ul><ul><li>Beargumenteerde vernieuwing wordt gewaardeerd </li></ul><ul><li>Experimenteren mag, leren moet </li></ul>
 19. 20. EXTERNE / INTERNE GERICHTHEID <ul><li>Leer teams oog hebben voor de veranderende omgeving </li></ul><ul><li>Breng trends, nieuwe denkpatronen binnen </li></ul><ul><li>Kweek een kritische reflex tav eigen handelen en tav de omgeving </li></ul>
 20. 21. Huiswerk <ul><li>Maak een PATH-planning: </li></ul><ul><ul><li>Verwoord jouw droom </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar sta je nu? SWOT </li></ul></ul><ul><ul><li>Enroll people </li></ul></ul><ul><ul><li>Built strenght </li></ul></ul><ul><ul><li>Omschrijf hoe je gaat weten dat je je doel bereikt hebt </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat doe je eerst, wat later? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat wordt jouw eerste stap? </li></ul></ul>

×