Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indholdsstruktur

884 views

Published on

Joomla indholdsstruktur

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Indholdsstruktur

 1. 1. Indholdsstrukturen i Joomla<br />Alt indhold, som tekst, billeder, video<br /><ul><li>Mindst en sektion før der kan oprettes en kategori.
 2. 2. Kategorier er grene, der skyder ud fra sektionen.
 3. 3. Flere kategorier til en sektion.
 4. 4. Artikler rummer normalt selve indholdet.
 5. 5. Her indsætter du tekst og billeder, som hjemmesiden skal indeholde.
 6. 6. Hvis en artikel skal nås fra frontenden skal den have et menuelement(link)</li></li></ul><li>Menuer i Joomla: <br /><ul><li>er det sted i frontend, hvormed du og besøgende kan navigere rundt på hjemmesiden.
 7. 7. Joomla kan have mange forskellige menutyper forskellige steder på hjemmesiden.
 8. 8. Et menuelement er et link.
 9. 9. Et link linker til noget indhold
 10. 10. Flere menuelementer – link –kan linke til det samme indhold.
 11. 11. Et link kan også linke ud af hjemmesiden til en anden url adresse.</li></ul>Se menuer i din backend:<br />Gå ind under menuer i menulinjen<br />Her får du en oversigt over de menuer, der er på nuværende tidspunkt .<br />Klikker du på en af de kasser med menuelementer ser du alle links i den menu. Det kan også gøres på en anden måde : menueren af menuerneklikdu ser da også alle links i menuen.<br />
 12. 12. Ikke alle menuer er synlige i frontend: Det er fordi, at menuer er placeret i moduler.<br />Her skal du gå ind i menuen under udvidelserklik på moduler, hvis modulet ikke er aktiveret er den rød. Hvis du ønsker modulet aktiveret klikker du på det røde felt og du får et grønt tegn.<br />Men Moduler snakker vi om senere.<br />Her kan du aktivere menuerne eller lukke dem, det andet snakker vi om senere.<br />Find tilbage til menuerhovedmenumenuelementer<br />
 13. 13. Her ser du de menuelementer/links som jeg har i min hovedmenu på nuværende tidspunkt.<br /><ul><li>’Hjemmeside kursus i Joomla Pårup Aftenskole’ er et underelement.
 14. 14. Husk den stjernemarkerede må du aldrig slette eller afpublicere, da den er index /standard af din hjemmeside. Det vil sige, det er den første side, der vises, når en besøgende kommer til din hjemmeide, men du må gerne give den et nyt navn. Navnet skal også ændres i alias, du sletter i alias hvad der står, så laver Joola selv et nyt alias.
 15. 15. Under type kan du se, hvilken type menuelement det er. Og du kan se at den stjernemarkerede er forside.
 16. 16. Forsiden er helt speciel.</li></li></ul><li>Forside<br /><ul><li>Måden forsiden vises på er bestemt af netop det menuelementet , som kun bruges til forsiden.
 17. 17. Gå ind under MenuerHovedmenuklikker på din forside</li></ul>Her kan du se at menutypenhedder ’Forside med bloglayout’.<br />Under Parametre – grundlæggende i højre side bestemmer du, hvordan artiklerne skal placeres på din forside.<br /><ul><li>Antal indledninger 1: betyder at en artikel vises i fuld bredde på forsiden øverst.
 18. 18. Antal Introer 4: betyder at efter indledningen vises fire artikler eller dele af artikler og de er her i 2 koloner.
 19. 19. Kolonner 2: Betyder netop at der er to koloner med artikler.
 20. 20. Links 4: De dele af artikler, der ikke er plads til på siden vises ved links under introerne.</li></li></ul><li>Under parameter-system skal du også ændre sidetitel og du bestemmer her om den skal ses. <br />
 21. 21. Gå til IndholdForside. Her kan du se alle artikler, der er publiceret på forsiden. Læg mærke til at den nederst artikel er speciel, den har ingen sektion og har id nr 1.<br />Det er hensigtsmæssigt at lade forsidens artikel blive, da forsideartiklen ofte er en introduktion til sitet blot ændre den til den titel og med det indhold du ønsker.<br />
 22. 22. Nu skal vi lave noget indhold<br />Forsideartiklen giver du navnet ’Frugt i haven’ og skriver lidt indhold om frugt i haven. Alle artikler skal have indhold for at blive gemt. Et ord godtager den.<br />Vi vil lave: en sektion frugt med kategorien frugt.<br />som har artiklerne’Æbler’, ’Blommer’ og ’Pære’.<br />Gå ind under menuerIndholdSektioner<br />Afpublicer alle sektioner<br />Klik på de grønne rigtighedstegn, så de bliver<br /> røde med kryds i.<br />Opret en ny sektion ved at klikke på det grønne tegn øverst til højre, hvor der står ny.<br />
 23. 23. Sektion<br />Skriv ’frugt’ ved titel, publiceret til ja gem<br />Det er ikke nødvendigt at skrive noget ved sektioner.<br />Du kan nu se, at der er oprettet en sektion ved navn frugt<br />
 24. 24. Opret en kategori<br />Så går du til MenuerIndholdKategorier<br />Afpublicer ligesom ved sektioner<br /><ul><li>Klik Ny</li></ul>1<br />2<br />Den nye kategori skal hedde Frugt, <br />skærmbilledet ligner sektioner men der er en vigtig forskel.<br />Under feltet Sektion vælger du ’frugt’<br />ved brug af den lille rullemenu.<br />3<br />Klik Gem<br />
 25. 25. Opret artikel<br />IndholdArtikler<br />Klik på Ny, den grønne til højre.<br />
 26. 26. Vi kalder den første artikel for æbler, skriver æbler i titlen.<br />Vælg sektion: frugt<br />Vælg kategori: frugt<br />Publiceret: Ja<br />Forsiden :nej<br />Skriv nogle ord om æbler i teksteditoren.<br />Klik på Gem<br /><ul><li>Gentag punkterne med artikler for ’Blommer’ og ’Pære’
 27. 27. Så får du tre artikler i kategorien frugt.</li></ul>Artiklerne er stadig ikke synlige i frontenden. For at de kan blive synlige skal vi have et menuelement til den nye kategori.<br />
 28. 28. Menuelement til Listelayout for Kategori<br />Her vil blive vist de artikler, der er i Kategorien ’frugt’.<br />Gå til menuerhovedmenu<br />Klik på ’ny’ i øverste højre hjørne.<br />Klik på Artikler (1)<br />Klik på Kategorilistelayout. (2)<br />Skriv Frugt til titel (3)<br />Vælg kategorien frugt/frugt under<br /> parameter-grundlægggende.<br /> Gem<br />3<br />2<br />1<br />
 29. 29. <ul><li>Du kan nu se at din frontend har fået et nyt link i hovedmenuen ’frugt’.
 30. 30. Klikker du på linket ’frugt’ ser du en listeoversigt over dine artikler i kategorien frugt.
 31. 31. Hvis du klikker på linket til de enkelte artikler, ser du artiklen.
 32. 32. Du kan se ude til højre hvem der har skrevet artiklen.
 33. 33. Oppe over titlerne se du et titel filter, dvs. det er muligt at søge på en enkelt titel. Det kan være gavnligt hvis man har mange artikler, men får kun tre er det unødvendigt.
 34. 34. Du går i backend igen og indstiller på nogle af parameterne, der er for menuelement til listelayout for kategori. </li></li></ul><li>Vælg igen menuerhovedmenufrugt<br />Prøv at:<br />Skjul tabeloverskrift<br />Skjul dato i rullemenuen ved datokolonne<br />Klik skjul ved Filter<br />Under Parametre – avanceret ved primær rækkefølge kan du vælge i hvilken rækkefølge du vil have vist dine artikler. De kan vises efter oprettelsesdato, alfabetisk m.m.<br />Du kan bestemme om man skal se visningsantal, som er den lille dropdown-liste, hvor en besøgende kan bestemme hvor mange artikler han/hun vil se ad gangen. Prøv at skjule den.<br />Når du vil se din frontend uden, at du igen skal klikke dig ind til menuelementet, klikker du på<br />Anvend i øverste højre hjørne ved siden af Gem.<br />Du ser nu at siden er mere enkel, kun med dine artikeltitler og så ude til højre står der,<br /> hvem der har skrevet artiklerne. Det kan du fjerne ved at gå ind i Parameter-komponent, <br />Hvor der også er en masse indstillinger.<br />
 35. 35. Parameter-komponent<br />Her er også en masse indstillinger.<br />Nu kan du finde:<br /><ul><li>Skribetnavne og sætte den til jeg skjul, så fjerner du, hvem der har skrevet artiklen.
 36. 36. Sæt Vis navigation til vis, da kan du, hvis du klikker på en af artikeltitlerne se at der kommer en frem og tilbage navigation, så du kan bladre i artiklerne.
 37. 37. Du kan skjule Ændret dato og tid, så ser du ikke mere i frontend, hvornår artiklen er skrevet.</li></ul>Parameter-System<br />Her kan du ændre siden titel.<br />Ændre du den ikke vil siden hedde den titel, du gav<br />menuelementet.<br />
 38. 38. Du kan nu se at frontend har skiftet titel og siden kun står tilbage med artikeltitlerne.<br />Vi skal nu lave link til de enkelte artikler. Vi skal lave en undermenu til menuelementet frugt i hovedmenuen.<br />
 39. 39. Undermenuer<br />Gå til Menuer Hovedmenu og klik på Ny i øverste højre hjørne.<br />Vælg menuelementtypenArtikellayout under Artikler.<br />Giv menuelementettitlen Æbler<br />Vælg Frugt som overordnet element<br />Klik på Vælg artikel.<br />Find artiklen ’æbler’ i det vindue der viser sig.<br />2<br />1<br />4<br />3<br />Menuen set i Frontend<br />

×