Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI

140 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Když se nedaří zplodit dítěCo je to neplodnost?Kristýna Obalová
  2. 2. Anotace:Dokument vznikl jako úkol k ukončení předmětu. Tématem byla zvolena neplodnost, která jev současné době léčena a některé metody vzbuzují mezi veřejností rozporuplné pocity. Práceshrnuje nejdůležitější poznatky týkající se diagnostiky a léčby neplodnosti. Informace bylyzískány z důvěryhodných zdrojů, které jsou uvedeny v použité literatuře. Neplodnost jezáležitostí lékařskou, pro autorku je zajímavá s ohledem na obor studia.
  3. 3. Dítě. Jeho narozením začíná životní cesta jedince. Jaká bude a kdy skončí, nikdo neví,vše je ovlivněno mnoha faktory. Stejně jako narození, vývoj plodu, oplození, setkání dvoupartnerů. Muž a žena. Bez nich život nevznikne. Je-li snaha dosáhnout těhotenství pravidelnýmnechráněným pohlavním stykem po dobu jednoho roku neúspěšná, mluvíme o neplodnosti.Nedaří se zplodit dítě. Co dělat? Jak se zachovat? Medicína prošla v posledních letech tolikapokroky, že i diagnostikovaná neplodnost přestává být překážkou. Jak se zjišťuje neplodnost? Základ plyne z definice: nepodaří-li se otěhotnět ženě připravidelném nechráněném pohlavním styku. Na vyšetření by měla jít žena ve věku do 32 letpo roce zkoušení, žena nad 32 let už po půl roce. Nemožnost otěhotnění při pravidelnémnechráněném pohlavním styku je prvotním impulsem, kdy se pár rozhodne navštívit lékaře.Vyšetření by měli podstoupit oba, postupuje od nejjednodušších a nejméně invazivních až pokomplexní a invazivní, součástí bývají i genetické testy. V anamnéze je u ženy třeba zjistit,kdy začala menstruovat, zda je menstruační cyklus pravidelný, jeho průběh, gynekologicképotíže, u muže zjišťujeme předčasnou ejakulaci, impotenci, operace a úrazy varlat, pohlavníchoroby, sexuální dysfunkce. U klinického vyšetření je změřen krevní tlak, puls, body massindex (BMI), pohledem lékař zkontroluje ochlupení, sekret z bradavek a bradavky samotné,zevní genitál, pohmatem pak velikost a polohu dělohy a dalších přístupných orgánů pohlavnísoustavy. Neplodnost není v dnešní době nevyléčitelná. Léčba je zaměřena na vyřešení příčin, tymohou být ženské i mužské a nazývají se faktory sterility. Na neplodnosti se podílí takétoxické vlivy v zaměstnání, kouření a drogy, nadměrné fyzické zatěžování, nadměrná i velminízká hmotnost a v poslední době rozšířené odkládání těhotenství do pozdějšího věku. U ženypatří mezi faktory neplodnosti faktor cervikální, děložní, ovariální, tubární a peritoneální. Ucervikálního dojde ke změně cervikálního hlenu, spermie nemůžou prostupovat z pochvy dodutiny děložní. U děložního rozlišujeme poruchy vrozené (souvisí se správným vývojempohlavních orgánů a vznikem vrozených vývojových vad) a získané (například obliteracedutiny děložní po instrumentálním zásahu v děložní dutině). Ovariální faktor je závislý naprodukci hormonů a produkci oocytů, neplodnost zde způsobují poruchy funkce štítné žlázynebo nadledvin, metabolické poruchy; také existuje závislost ovariálního faktoru na věkuženy, kdy s přibývajícím věkem plodnost klesá – do 36 let je dobrá, do 40 let klesá a po 42.roce prudce poklesne. U tubárního faktoru může být neplodnost způsobena pozánětlivými
  4. 4. srůsty a dojde k poruše průchodnosti. Peritoneální faktory souvisí s infekcí, adhezemi apatologickými útvary na adnexech. U mužů existují tři typy faktorů: pretestikulární,testikulární a posttestikulární. U pretestikulárních došlo k poškození hypothalamo-hypofýzo-gonadální osy. Testikulární faktor bývá podmíněn geneticky, užíváním drog, infekcí, radiací,traumaty, věkem. Z posttestikulárních faktorů lze zmínit vrozené vady získané poruchy seobjeví po infekci, chirurgickém výkonu. A nyní se zaměříme na terapii. Jedna z metod má zkratku IUI, nazývá se intrauterinníinseminace a je založena na centrifugaci ejakulátu, ze kterého jsou vyselektoványnejkvalitnější spermie a přeneseny do dutiny děložní, slouží k léčbě cervikálního faktoru.Děložní faktor je léčen ve většině případů pomocí hysteroskopie, možná je také konzervativnífarmakologická léčba analogy GnRH. Touha ženy po dítěti je v dnešní době poměrně dobře řešitelná. Slouží k tomu metodyasistované reprodukce, kdy gamety zpracováváme mimo organismus a do těla ženy jsoupřeneseny ve formě gamet u IUI, nebo jako embryo. První metodou je in vitro fertilizace aembryotransfer, zkráceně IVF/ET, u které je třeba zvládnout kontrolu ovariálníhyperstimulace, pravidelně sledovat ultrazvukovým vyšetřením růst folikulů (dosáhne-lidominantní folikul velikosti 20 mm, je podáno hCG a indukováno dozrání oocytů), za 34–36hodin po podání hCG je odebrána folikulární tekutina, odběr spermií a stanovení jejichkoncentrace a pohyblivosti, přidáme je do kultivačního systému k oocytům. Poté sledujeme,kdy dojde k oplození a pokročení vývoje do stadia moruly a blastocysty. Nakonec embryakultivujeme 3-5 dní, jemným katetrem maximálně dvě embrya přeneseme do dutiny děložnískrze pochvu a pro usnadnění implantace podáváme progesteron. Druhou metodou jeasistovaná fertilizace, uplatňuje se intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI; u těžkýchforem mužského faktoru neplodnosti) a naříznutí zony pellucidy na vyvíjejícím se embryu =asistovaný hatching (AH; u žen se silnější a tužší zonou pellucidou). U pacientek s alespoňjedním průchodným vejcovodem lze užít přenos gamet do vejcovodu. Mezi alternativnímetody se řadí dárcovství gamet a náhradní mateřství u žen s chybějící dělohou. Tyto metodyvšak nejsou dořešeny hlavně eticky. Medicína není všemocná, někdy neplodnost nejde léčit vůbec. V těchto případech sepár rozhodne pro adopci. Silná motivace k rodičovství bývá často silnější. Z výzkumu Motivyk rodičovství plyne, že mnoho lidí nedokáže formulovat, proč chtějí dítě. V naší společnosti je
  5. 5. zažité, že dříve se páry vzaly a měly dítě. V dnešní době se snaží si svou budoucnostnaplánovat, proto se snižuje počet rodiček do 20 let.
  6. 6. 1. Argumentace výběru tématu:Téma práce jsem vybírala po jednotlivých krocích. Nejprve jsem zvolila obor, který se shoduje soborem mého studia – porodní asistence. Z této oblasti jsem si procházela různá témata, dokud mněnepadlo do oka slovo neplodnost. V dnešní době je neplodnost pořád hodně diskutovaná. Mnoho senapsalo i vyzkoumalo, proto bude dobré si vše utřídit. Konečná podoba tématu byla dílem práce seslovy a kombinacemi. Zvolené slovo neplodnost nabízí především lékařské možnosti řešení, já bychchtěla nastínit i jiné, proto jsem téma definovala všeobecně.6. Klíčová slova: neplodnost, příčiny, léčba, faktory7.Použitá literaturaPILKA, Radovan a Martin PROCHÁZKA. Gynekologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého vOlomouci, 2012, 217 s. ISBN 978-802-4430-195 - Autoři MUDr. Radovan Pilka a MUDr. Martin Procházka jsou odborníky v oboru, pracují ve Fakultní nemocnici v Olomouci, k napsání díla je vedla důležitost oboru pro lékaře i studující. - Skripta byla vydána roku 2012 prostřednictvím Univerzity Palackého v Olomouci. - Jsou zde obsaženy nejnovější dostupné poznatky, v přiměřené šíři pro vhled do dané problematiky. - Jedinou připomínkou by bylo to, že publikace neprošla redakční jazykovou úpravou. - Text prošel recenzíKONECNÁ, H., BUBLEOVÁ, V. and JANKU, V., 2010. Motivy K RodicovstvÍ. Ceskoslovenska Psychologie,vol. 54, no. 2, pp. 126-137 ProQuest Central. ISSN 0009062X. - Článek se mi líbil svým zaměřením na důvody, proč být rodičem a proč se některé páry rozhodly žít bez dětí. - Autoři jsou odborníky. - Článek byl napsán v roce 2010, pořád je aktuální.European health for all database. In: World Health Organization [online]. 2012 [cit. 2013-01-05].Dostupné z: http://data.euro.who.int/hfadb/ - Data jsou aktuální a platná. - Autor sice není uveden, ale zdroj je důvěryhodný, WHO je světovou organizací a uznávanou organizací. - Stránky jsou aktualizovány, obsahují funkční odkazy. - Stránka je přehledná.

×