Resultaten enquête utracks leerlingen

886 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
886
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resultaten enquête utracks leerlingen

 1. 1. Resultaten enquête UtracksVervolgmeting<br />Leerlingen<br />1<br />
 2. 2. Opzet en uitvoering meting<br />Nulmeting (juni 2010) en vervolgmeting (juni 2011)<br />Opzet enquête <br />vijf thema’s (in totaal 20 vragen) en achtergrondkenmerken<br />Zelfkennis, begeleiding en contact met docenten (4 vragen)<br />Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en vmbo – mbo (7 vragen)<br />Onderwijsinhoud (4 vragen)<br />Schoolkenmerken en sociale veiligheid (2 vragen)<br />Algemeen oordeel (3 vragen)<br />Afname vragenlijst: digitaal, klassikaal<br />Respons<br />Nulmeting 283 verwerkte enquêtes, vervolgmeting 156<br />In totaal zijn 26 leerlingen geïdentificeerd die aan beide metingen hebben deelgenomen<br />2<br />Vervolgmeting leerlingen<br />
 3. 3. Analyse<br />percentage (zeer) mee eens / (zeer) tevreden <br />vergelijking nulmeting – vervolgmeting (alleen leerlingen vmbo!)<br />zijn er verschillen naar sector, geslacht?<br />intra-individuele verschillen, met name excellent en vmbo economie <br />blijven de conclusies van de nulmeting overeind? <br />vergelijking met andere onderzoeken (school naar buiten)<br />Profielen en samenhang variabelen<br />3<br />Vervolgmeting leerlingen<br />
 4. 4. Achtergrondkenmerken<br />4<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 5. 5. De grafieken hieronder hebben betrekking op vmbo-leerlingen, zowel met betrekking tot de nulmeting als de vervolgmeting! <br />5<br />Vervolgmeting leerlingen<br />
 6. 6. Thema 1 zelfkennis, begeleiding en contact met docenten<br />6<br />Licht = nulmeting, donker = vervolgmeting<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 1<br />
 7. 7. 7<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 1<br />
 8. 8. 8<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 1<br />
 9. 9. 9<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 1<br />
 10. 10. 10<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 1<br />
 11. 11. 11<br />Conclusies nulmeting<br /><ul><li>Leerlingen zeggen zichzelf goed te kennen, weten waar ze goed in zijn en wat belangrijk voor ze is.
 12. 12. Jongens zijn hierover meer overtuigd dan meisjes. -> klopt alleen voor ‘weet waar ze goed in zijn’, maar is juist andersom voor ‘zichzelf goed kennen’ en ‘weet wat ik belangrijk vind’
 13. 13. Slechts weinig leerlingen vinden dat docenten goed weten wat ze belangrijk vinden in de wereld. Ongeveer de helft van de docenten zegt goed te weten wat leerlingen belangrijk vinden.
 14. 14. Ongeveer de helft van de leerlingen vindt dat docenten hun goed kennen en weten waar ze goed in zijn.
 15. 15. Ruim de helft van de leerlingen vindt dat ze goed worden geholpen (ook bij persoonlijk problemen) -> niet bij persoonlijke problemen! Van de leerlingen die aan beide metingen hebben deelgenomen geeft 46% een lagere score, 19% een hogere score en 37% dezelfde score. </li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 1<br />
 16. 16. 12<br />Conclusies nulmeting<br /><ul><li>De mentor luistert vaak naar leerlingen, laat merken dat hij/zij de leerling begrijpt en laat de leerlingen zelf vertellen. Minder vaak (29%) geeft de mentor voorlichting over een passend beroep. -> is op alle aspecten duidelijk nog beter geworden.</li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 1<br />
 17. 17. 13<br />Overige conclusies <br /><ul><li>Leerlingen ervaren weinig orde in de klas. Slechts 24% vindt dat er orde heerst in de klas. Ook is een minderheid (40%) van mening dat docenten ze in hun eigen tempo laten leren. Hetzelfde percentage ervaart ondersteuning van docenten bij het bepalen van de beroepskeuze.
 18. 18. Over het contact met de docenten zijn de meningen verdeeld. Ongeveer de helft van de leerlingen vindt dat ze serieus worden genomen, vertrouwt hun docenten en vindt dat docenten hun afspraken na komen. De meeste leerlingen vinden hun docenten streng. </li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 1<br />
 19. 19. Thema 2 aansluiting arbeidsmarkt<br />14<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 2<br />
 20. 20. 15<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 2<br />
 21. 21. 16<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 2<br />
 22. 22. 17<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 2<br />
 23. 23. 18<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 2<br />
 24. 24. 19<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 2<br />
 25. 25. 20<br />Conclusies nulmeting<br /><ul><li>Leerlingen vinden dat ze veel/zeer veel leren tijdens de stage. Slechts een paar leerlingen (5%) geeft aan weinig te leren.
 26. 26. Over de begeleiding vanuit het bedrijf zijn leerlingen aanzienlijk vaker tevreden dan over de begeleiding van school. Van de 10 leerlingen vinden gemiddeld 4 leerlingen de begeleiding vanuit het bedrijf zeer goed terwijl slecht 1 op de 10 leerlingen de begeleiding vanuit de school zeer goed vindt.
 27. 27. 33% van de leerlingen is even tevreden over de begeleiding van school en bedrijf, 13% vindt de begeleiding van school beter en 55% is meer tevreden over de begeleiding vanuit het bedrijf. -> is veranderd: 35% even goed, 38% vindt begeleiding vanuit bedrijf beter, 27% vindt begeleiding vanuit school beter.</li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 2<br />
 28. 28. 21<br /><ul><li>Ouders hebben duidelijk de meeste invloed op de schoolkeuze, gevolgd door mentoren en docenten. -> de rol vd ouders is zelfs nog groter geworden. Vrienden hebben weinig invloed. -> is wel toegenomen.
 29. 29. Docenten hebben duidelijk meer invloed op de schoolkeuze van jongens dan van meisjes. Dit geldt nog sterker voor de invloed van de mentor. </li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 2<br />
 30. 30. 22<br />Overige conclusies <br /><ul><li>Leerlingen zijn beduidend minder tevreden geworden over de stagebegeleiding, met name over de begeleiding vanuit het bedrijf.
 31. 31. Ongeveer een kwart van de leerlingen weet al welk beroep ze later willen uitoefenen. Iets meer dan 10% heeft nog geen idee.
 32. 32. Slecht een minderheid van de leerlingen vindt dat docenten veel voorbeelden uit de praktijk gebruiken. </li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 2<br />
 33. 33. Thema 3 onderwijsinhoud<br />23<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 3<br />
 34. 34. 24<br />Meest voorkomende combinatie= goed contact met docenten, klasgenoten en leren<br />17 leerlingen hebben alleen zaken genoemd die je kunt omschrijven als interactie-aspecten<br />13 leerlingen hebben zowel leren als beroep genoemd<br />4 leerlingen hebben zowel organisatie als dichtbij school genoemd<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 3<br />
 35. 35. 25<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 3<br />
 36. 36. 26<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 3<br />
 37. 37. 27<br />Conclusies nulmeting<br /><ul><li>Slechts een kleine minderheid vindt het onderwijs spannend, uitdagend en aansluiten bij eigen leefwereld. -> identiek, alleen vinden bij de vervolgmeting nog veel minder leerlingen het onderwijs aansluiten bij hun leefwereld. Van de docenten is ongeveer de helft het met die stellingen eens. -> de vervolgmeting laat een forse stijging zijn van het aantal docenten dat het onderwijs spannend vindt, maar bij de leerlingen is deze perceptie niet veranderd. Jongens vinden het onderwijs spannender en (veel) uitdagender dan meisjes. -> de verschillen tussen jongens en meisjes zijn kleiner geworden.
 38. 38. Leerlingen ervaren dat er het meeste aandacht wordt besteed aan het zelfstandig werken op ruime afstand gevolgd door andere competenties. Aan netwerken en het oplossen van problemen wordt in de ogen van deelnemers het minste aandacht besteed. -> is ook bij de vervolgmeting nog zo. De leerlingen vinden dat de aandacht voor communiceren, nadenken over jezelf en netwerken is vergroot.</li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 3<br />
 39. 39. 28<br />Overige conclusies<br /><ul><li>Interactie met docenten en medeleerlingen vinden leerlingen de allerbelangrijkste zaken als het gaat om onderwijs. Dat is volgens leerlingen belangrijker dan dat je veel leert of de hulp van de school om later het gewenste beroep te kunnen uitoefen. De organisatie van de school is ook belangrijk, maar meer praktische zaken zoals de ligging van de school en de organisatie van leuke uitjes vinden leerlingen ondergeschikt.
 40. 40. Als het aan de leerlingen ligt zou er minder aandacht aan de theoretische aspecten van het onderwijs moeten worden geschonken. </li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 3<br />
 41. 41. Thema 4 Kenmerken school en sociale veiligheid<br />29<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 4<br />
 42. 42. 30<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 4<br />
 43. 43. 31<br />Conclusies nulmeting<br /><ul><li>Leerlingen zijn tevreden over de sfeer in de klas en op school. -> over de sfeer op school zijn ze nu aanzienlijk minder positief!
 44. 44. Over het gebouw en de omgeving is de helft van de leerlingen positief. -> dit percentage is drastisch achteruit gegaan.
 45. 45. Slechts 39% van de leerlingen voelt zich thuis op school. 41 leerlingen zijn het oneens met deze stelling en een zelfde aantal is het zelfs zeer oneens met de stelling. Dit is 40% van de jongens en 24% van de meisjes. -> meisjes voelen zich minder thuis. Van de 132 leerlingen voelen 12 leerlingen zich helemaal niet thuis op de school; 10 meisjes en 2 jongens.</li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 4<br />
 46. 46. 32<br />Overige conclusies<br /><ul><li>Een meerderheid van de leerlingen is goed op hoogte van de schoolregels. De helft van de leerlingen vindt de regels streng, de andere helft niet. Een meerderheid vindt de regels in ieder geval wel nuttig. </li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 4<br />
 47. 47. Thema 5 Algemeen oordeel<br />33<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 5<br />
 48. 48. 34<br /><ul><li> ‘Negatieve’ antwoorden (64 x)
 49. 49. (12) school is slecht (algemeen)
 50. 50. (12) andere school is beter/leuker
 51. 51. (11) overige redenen
 52. 52. ( 6) voelt niet goed
 53. 53. ( 5) gebouw/omgeving
 54. 54. ( 5) organisatie is slecht
 55. 55. ( 3) begeleiding is slecht
 56. 56. ( 2) wil zelf wat anders
 57. 57. ( 8) positieve antwoorden</li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 5<br />
 58. 58. 35<br /><ul><li> ‘Positieve’ antwoorden (70 x)
 59. 59. (18) leukeschool
 60. 60. (17) voelt goed
 61. 61. (13) goede school
 62. 62. ( 6) negatieve keuze
 63. 63. ( 5) begeleiding goed
 64. 64. ( 5) overige redenen
 65. 65. ( 4) school is goed en leuk
 66. 66. ( 2) goed voor mijn toekomst</li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 5<br />
 67. 67. 36<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 5<br />
 68. 68. 37<br />Minimumcijfer = 4, maximum = 8<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 5<br />
 69. 69. 38<br />Conclusies nulmeting<br /><ul><li>Van alle leerlingen zou 46% de school opnieuw kiezen. Er zijn geen grote verschillen tussen jongens en meisjes -> totaal percentage is ongeveer gelijk; wel grote verschillen naar geslacht.
 70. 70. Leerlingen geven een hoog rapportcijfer! Over hun eigen opleiding zijn ze duidelijk meer tevreden dan over ‘de school’.
 71. 71. Het gemiddelde cijfer voor de opleiding is 7,0. Voor de school is dat 6,4. -> cijfer voor de school blijft gelijk, voor de opleiding daalt het naar 6,8.</li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 5<br />
 72. 72. 39<br />Overige conclusies<br /><ul><li>Ruim 10% geeft een onvoldoende voor de opleiding, ruim 20% geeft een onvoldoende voor de school. Bij de nulmeting gaf 9% een onvoldoende voor de opleiding en 27% een onvoldoende voor de school. Het percentage dat een hoog cijfer gaf (8 of hoger) was groter bij de nulmeting.
 73. 73. Het gemiddelde rapportcijfer voor de opleiding daalt van 7,0 naar 6,8 en het rapportcijfer voor de school blijft gelijk op 6,4. </li></ul>Resultaten vervolgmeting leerlingen – thema 5<br />
 74. 74. Profielen en samenhang variabelen<br />Conclusies vervolgmeting leerlingen<br />40<br />Indexvariabelen (gecombineerde – geclusterde scores)<br />Tevredenheid (groepsscore voor begeleiding docenten, contact met docenten, stagebegeleiding, aantrekkelijkheid onderwijs en rapportcijfers)<br />Vertrouwen en zelfkennis (zelfkennis en beroepsbeeld)<br />Invloed ouders, vrienden en docenten<br />Sociale veiligheid<br />De variabelen ‘begeleiding door docenten’ (docent helpt me goed bij het leren en bij problemen), ‘contact met docenten’, ‘stagebegeleiding’, ‘aantrekkelijkheid van het onderwijs’ (het onderwijs is spannend, uitdagend en sluit goed aan) en het cijfer dat leerlingen geven voor de opleiding en de school zeggen iets over de tevredenheid van leerlingen. Deze variabelen hangen onderling sterk samen. Dat wil onder andere zeggen dat leerlingen die een hoog rapportcijfer geven tevreden zijn over de begeleiding, een goed contact met docenten hebben en het onderwijs aantrekkelijk vinden. Er is ook een sterk verband met deze variabelen en de invloed die docenten uitoefenen op de leerlingen. <br />
 75. 75. Conclusies vervolgmeting leerlingen<br />41<br />Er is geen correlatie tussen de mate waarin leerlingen zich zelf kennen en (de sterkte van) het beroepsbeeld. <br />Er zijn vijf variabelen die te maken hebben met sociale veiligheid: zich thuis voelen, de sfeer binnen de klas en op school en de aantrekkelijkheid van het gebouw en de omgeving. Of iemand zich thuis voelt hangt met name af van de sfeer binnen de klas. De tevredenheid met het gebouw en de nabije omgeving van de school hangen sterk samen. Het oordeel over de sfeer in de klas hangt niet samen met het oordeel over de sfeer op de school. Tot slot is er nog een sterke samenhang tussen de sfeer op school en de oordeel over het gebouw. <br />De groepsscore voor sociale veiligheid correleert sterk met de begeleiding door docenten, het contact met docenten en de algemene tevredenheid. <br />Opvallend is het dat er een sterke samenhang is tussen het oordeel over de aantrekkelijkheid van het onderwijs en de invloed van zowel ouders, vrienden en docenten. Leerlingen die aangeven dat ouders (maar dus ook vrienden en docenten) veel invloed hebben op hun keuzes vinden het onderwijs spannender en uitdagender.<br />
 76. 76. Intra-individuele verschillen<br />Conclusies vervolgmeting leerlingen<br />42<br />26 leerlingen hebben deelgenomen aan beide metingen <br />15 van excellent, 10 vmbo/economie en 1 vmbo/zorg<br />Per thema/vraag is in kaart gebracht wat de verschillen zijn tussen de 0-meting en 1-meting<br />
 77. 77. Resultaten enquête UtracksVervolgmeting<br />Leerlingen (per opleiding)<br />43<br />
 78. 78. 44<br />Resultaten vervolgmeting per opleiding<br />
 79. 79. 45<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 80. 80. 46<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 81. 81. 47<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 82. 82. 48<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 83. 83. 49<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 84. 84. 50<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 85. 85. 51<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 86. 86. 52<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 87. 87. 53<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 88. 88. 54<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 89. 89. 55<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 90. 90. 56<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 91. 91. 57<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />PS: Op een vier-puntsschaal<br />
 92. 92. 58<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 93. 93. 59<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />
 94. 94. 60<br />Resultaten vervolgmeting leerlingen<br />

×