proposal defence

980 views

Published on

urusan pengendalian penginapan di masjid

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

proposal defence

 1. 1. Pengendalian Urusan Penginapan Pelancong di Masjid NOOR FITERI BIN ABDULLAH 810035Your own footer Your Logo
 2. 2. Kandungan1 Latar belakang Kajian2 Pernyataan Masalah3 Persoalan Kajian4 Objektif Kajian5 Kepentingan Kajian6 Ulasan Karya7 Kaedah Penyelidikan
 3. 3. Dimensi Pelancongan Islam
 4. 4. Latar belakang Kajian• Pelancongan menurut perspektif Islam• Konsep pelancongan baharu yang mendapatsambutan• Masjid salah satu produk tarikan• Penyerlahan ketelitian binaan dan kehalusan ukiran• Kewajaran?•Adakah aspek lain yang boleh diketengahkan?
 5. 5. Isu Semasa Isu Pembangunan• Bilangan masjid dianggarkan • Sumber kewangan melebihi 6 000 buah (JAKIM) • Kesedaran untuk• Kebanyakan tidak membangunkan institusi dimaksimumkan penggunaan/ masjid pengimarahan • Kekurangan pakar di• Berpotensi untuk dibangunkan kalangan ahli jawatankuasa• Keperluan untuk • Pengurusan wakaf dan zakat menghidupkan masjid sebagai untuk pembangunan pusat sehenti komuniti
 6. 6. Fungsi Masjid• Suatu ketika dahulu – multi-fungsi• Kini – tertumpu untuk ibadah solat• Kemudahan kepada musafir?• Polemik : Setuju vs Tidak setuju
 7. 7. Pernyataan Masalah • Sedikit kajian tentang hubungan masjid dan bidang perlancongan • Kajian tentang masjid banyak berkisar tentang senibina, pembentukan akhlak, dan pendidikan • Keperluan makanan halal dan perkhidmatan mesra pengguna Islam
 8. 8. Pernyataan MasalahSambungan • Wujudnya perhubungan yang tidak mematuhi syariat Islam di antara lelaki dan wanita di tempat penginapan • Hasrat kerajaan untuk menjadikan masjid sebagai pusat sehenti • Isu tanggungjawab sosial dalam pelancongan
 9. 9. This is an example text. Go ahead and replace it with your own text. This is an example text. Go ahead and replace it with your own text. This is an example text. Go ahead and replace it with your own text.Your own footer Your Logo
 10. 10. Kewujudan Penginapan di Masjid
 11. 11. Persoalan Kajian • Faktor pendorong pihak pengurusan menyediakan tempat penginapan di masjid?
 12. 12. Persoalan KajianSambungan • Apakah perkara yang menjadi keperluan kepada pihak pentadbiran dalam menguruskan penginapan?
 13. 13. Persoalan KajianSambungan • Apakah garis panduan yang ideal dalam membangunkan penginapan di masjid
 14. 14. Objektif Kajian • Menganalisis penyebab masjid menjadi pilihan sebagai tempat penginapan
 15. 15. Objektif Kajiansambungan • Memahami keperluan dari segi pentadbiran untuk pengurusan perkhidmatan penginapan di masjid
 16. 16. Objektif Kajiansambungan • Mengenal pasti garis panduan yang ideal untuk membangunkan konsep penginapan di masjid
 17. 17. Kepentingan Kajian • Mendapatkan data awalan tentang keperluan dan permintaan penginapan di masjid sebelum penyelidikan lanjutan atau susulan boleh dibuat. • Merealisasikan hasrat kerajaan dalam menjadikan masjid sebagai pusat sehenti kepada pengguna dengan kewujudan lebih banyak tempat penginapan diuruskan oleh masjid. .
 18. 18. Kepentingan Kajiansambungan •Menyediakan maklumat umum ke arah mencapai suatu bentuk pengurusan pengendalian penginapan masjid dengan lebih teratur kepada ahli-ahli jawatankuasa masjid-masjid yang bercita-cita menyahut hasrat ini. •Memperkasakan semula tuntuan syiar Islam dalam membantu golongan musafir mendapatkan kemudahan penginapan
 19. 19. Kepentingan Kajiansambungan • Membantu mana-mana pihak seperti Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM), Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR), dan jabatan agama Islam negeri (JAIN) bagi menjayakan konsep rumah penginapan di masjid. • Sebagai usaha mengingkatkan pemgimarahan masjid
 20. 20. Skop Kajian • Masjid yang mempunyai kemudahan penginapan • Cadangan masjid – Masjid Ridzuaniah, Masjid Sultanah Bahiyah, Masjid Ahmad • Informan yang dipilih adalah yang terlibat dengan topik yang dikaji
 21. 21. Fasa 1: Mengenal pasti fokus kajian Pemahaman Awal, Pembentukan Isu Keterangan Masalah yang ingin dikaji Objektif, Skop dan Matlamat Kajian Fasa 2: Menjalankan sorotan kajian yang lepasKerangka Kajian Sorotan Karya Pengumpulan Data Fasa 3: Pemilihan instrumen dan pengumpulan data Temu bual Perbincangan Kumpulan Fokus Pemerhatian Analisis Dapatan Kajian Fasa 4: Analisis Data Fasa 5: Penulisan Akhir Cadangan dan kesimpulan kajian
 22. 22. Ulasan KaryaPengenalan • Pelbagai kajian tentang masjid • Pelancongan – masjid ditonjolkan keindahan dan kehalusan senibina • Masjid tentang produk penginapan? • Alternatif seperti YMCA/ Ashram/ Dharamshalas dan Sarais
 23. 23. SambunganPelancongan dan Agama • Pelancongan dan agama terawal (Rinschede, 1992 & Vukonic, 1996) • Pengembaran dipelopori oleh pendeta, pendakwah dan pengikut – mengembangkan industri pelancongan ( Howell et al., 2006) • Islam - musafir, rehlah, ziarah, siyahah, umrah dan haji - pengertian merujuk kepada pelancongan tetapi mempunyai konsep dan pendekatan yang berbeza (Bahrom et al., 2010).
 24. 24. SambunganSejarah Penginapan Islam • Sejarah penyediaan penginapan yang sempurna untuk tetamu bermula daripada kediaman persendirian di mana tetamu dianggap sebagai sebahagian daripada ahli keluarga (Goeldner et al 2000). • Kewujudan caravanserai menjadi tradisi orang Islam merai tetamu. O’Gorman (2007) • Ng (2007) dalam kajian menyatakan bahawa Musafir Khana ini wujud sebagai tempat persinggahan bagi orang Islam yang dibina di perkarangan masjid.
 25. 25. SambunganPermintaan Penginapan bercirikan Agama • Kepuasan pelanggan mendasari permintaan termasuklah yang bercirikan agama • YMCA – menawarkan hostel penginapan di banyak tempat • Dharamsalas dan Saraism tempat penginapan ekonomi untuk penganut Hindu • Islam – selepas Musafir Khanna dan Caravanserai hampir tidak ada • Kewujudan hotel patuh syariah?
 26. 26. SambunganKonsep Tanggungjawab Sosial • Keperluan untuk melancong terganggu oleh masalah ekonomi • Shakiri (2007) menegaskan - statistik di negara maju seperti Britain hampir satu pertiga daripada rakyatnya tidak mampu untuk pergi melancong disebabkan ketiadaan sumber pendapatan. • Golongan yang tidak berkemampuan/orang kelainan upaya dibantu menyertai pelancongan - bantuan dana awam yang ditaja oleh kerajaan/ badan-badan kebajikan (Minnaert et al., 2009)
 27. 27. SambunganPermilihan Penginapan Islam • Orang Islam ikut ketetapan syarak Zamani-Farahani & Henderson (2010) • Keraguan pengunjung Islam dalam memilih lokasi pelancongan ialah keperluan penyediaan makanan halal (Wan Zulkifli et al., 2011) • Arasteh & Eilami (2011) mendapati perkongsian bilik lelaki dan perempuan yang belum berkahwin, terdapat kegiatan perjudian, dan pemakaian yang tidak bersesuaian • bersifat mesra pengguna Islam dari semua aspek tuntutan keagamaan (Battour et al., 2010)
 28. 28. SambunganPengurusan Masjid • Masjid tidak mengambil perhatian dalam pengurusan • Zakaryya (2010) - fungsi yang dimainkan oleh masjid ini adalah terhad kerana disebabkan perkembangan bidang-bidang mengikut kementerian-kementerian tertentu dan mendapat dana kewangan yang beterusan daripada pihak pemerintah • Berbeza di negara minoriti umat Islam. Kejayaan Singapura dalam mencetus fenomena baru dalam pengurusan masjid.
 29. 29. Kaedah PenyelidikanKandungan • Rekabentuk Kajian • Prosedur Menjalankan Kajian • Prosedur Pemilihan Sampel Kajian • Teknik Pengumpulan Data • Pengumpulan Data • Analisis Data • Etika Kajian • Kesahan dan Kebolehpercayaan
 30. 30. Rekabentuk Kajian • Penyelidikan Kualitatif • Kaedah Kajian Kes • Kajian bersifat penerokaan
 31. 31. Prosedur Menjalankan Kajian • Mendapat maklumat melalui bacaan, tulisan , jurnal dan lain-lain bahan Fasa 1 • Temubual dengan pegawai agama yang menguruskan masjid, dan ahli akademik Fasa 2 • Perbincangan kumpulan berfokus – pekerja yang menguruskan penginapan Fasa 3 • Menemubual ahli jawatankuasa masjid yang terlibat menguruskan penginapan di masjid • Membuat analisis dapatan secara menyeluruh dan merumuskan garis Fasa 4 panduan yang ideal dalam pengurusan penginapan di masjid
 32. 32. Prosedur Pemilihan Sampel • Teknik persampelan bertujuan • Memilih individu yang terlibat secara langsung dengan fokus kajian
 33. 33. Teknik Pengumpulan Data • Kaedah temu bual • Perbincangan kumpulan berfokus • Pemerhatian ikut serta
 34. 34. Pengumpulan Data Mengenal pasti tapak/ individu Membina Menyimpan akses/ data hubungan Menyelesaikan Persampelan isu-isu lapangan bertujuan Merekod Mengumpul maklumat data
 35. 35. Analisis Data Kualitatif Menjana Menyusun atur Mengekodkan kategori, tema data data dan pola Mencari Menguji Menulis laporan penerangan kefahaman yang alternatif timbul
 36. 36. Etika Kajian • Kerahsiaan • Ketelusan • Mendapat persetujuan subjek
 37. 37. Kesahan dan Kebolehpercayaan • Triangulasi • Pengesahan peserta
 38. 38. Lampiran Jadual KerjaBil AKTIVITI UTAMA / AKTIVITI KECIL BULAN TAHUN 2011-2013 SEP OKT NOV DIS JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS JAN FEB MAC 1 BINA TAJUK /PERSOALAN KAJIAN - Cari isu yang ingin dikaji - Memahami cara menulis kajian - Mendapatkan jurnal dan artikel untuk dihadamkan isu dan masalah - Menulis isi-isi penting 2 CADANGAN PERSIAPAN UNTUK CADANGAN KAJIAN - Menulis bab 1, 2 dan 3 - Menyemak dengan penyelia - Pembentangan cadangan kajian - Penambaikan 3 PROSES PENGUMPULAN DATA - Draf soalan untuk soalan temubual - Menjalankan temubual - Menjalankan perbincangan kumpulan focus 3 PROSES ANALISIS - Data yang diperolehi dianalisa dan dipermudahakan - Penulisan bab 5 dan 6 3 PENULISAN AKHIR - Semak semula keseluruhan penulisan - Viva - Pembetulan - Penyerahan
 39. 39. BAZAR RAKYAT DAN WAKAF MART Bazar Wakaf Rakyat Masjid Al- Bazar Wakaf Rakyat Masjid AmirRaudhah, Tanjung Karang, Selangor Fawwaz, Perlis Wakaf Mart Masjid Kariah Panchor Bazar Wakaf Rakyat Masjid Jamek Jaya, Seremban Pekan Kajang, Selangor
 40. 40. HOTEL WAKAF MAIM, TANJUNG KLING, MELAKA
 41. 41. HOTEL WAKAF TAIPING, PERAK
 42. 42. HOTEL WAKAF & BAITUL HILAL, PORT DICKSON
 43. 43. PEMBINAAN HOTEL WAKAF KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

×