BAØI 12. DI TRUYEÀN LIEÂN KEÁT VÔÙI GIÔÙI TÍNH VAØ DI TRUYEÀN NGOAØI NHAÂN
I.DI TRUYEÀN LIEÂN KEÁT VÔÙI GIÔÙI TÍNH 1. NST giới tính và cơ chế TB học xác định giới tính bằng NST: Boä NST ôû ngöôøi ...
Caëp NST giôùi tính XY ôû ngöôøi X Y Vùng tương đồng Vùng không tương đồng trên Y Vùng không tương đồng trên X Vùng tương ...
b.Một số cơ chế TB học xác định giới tính bằng NST: * Ki ểu XX, XY con c ái XX,con đực XY 44 XX 44 XY
Con cái XY, con đực XX maùi XY troáng XX
* Ki ểu XX,XO: con cái XX, con đực XO: châu chấu rệp, bọ xít con c ái XO, con đực XX: bọ nhậy.
2.Di truyeàn lieân keát vôùi giôùi tính a. Gen treân NST X pheùp lai thuaän pheùp lai nghòch X ♂ ♀ Pt/c ♂ F1 ♀ F2 ♂ ♀ ♂...
Giaûi thích baèng cô sôû teá baøo hoïc
Ñaëc ñieåm di truyeàn cuûa caùc gen treân NST X: di truyeàn cheùo.
b. Gen trên NST Y Ví dụ: bố có tay dính ngón, tai có túm lông sẽ truyền cho con trai. Đặc điểm: di truyền thẳng c. Kh ái ...
 
II.DI TRUYEÀN NGOAØI NHAÂN Thí nghieäm cuûa Coren. Ñoái töôïng caây hoa phaán, ñaäu haø lan <ul><li>- ĐK di truyền: </li><...
Lừa đực Ngựa cái La X
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

S12 bai 12 di truyen lien ket voi gioi tinh va di truyen ngoainhan

3,746 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,771
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S12 bai 12 di truyen lien ket voi gioi tinh va di truyen ngoainhan

 1. 1. BAØI 12. DI TRUYEÀN LIEÂN KEÁT VÔÙI GIÔÙI TÍNH VAØ DI TRUYEÀN NGOAØI NHAÂN
 2. 2. I.DI TRUYEÀN LIEÂN KEÁT VÔÙI GIÔÙI TÍNH 1. NST giới tính và cơ chế TB học xác định giới tính bằng NST: Boä NST ôû ngöôøi ñaøn oâng (44A+ XY) a.NST gi ới tính
 3. 3. Caëp NST giôùi tính XY ôû ngöôøi X Y Vùng tương đồng Vùng không tương đồng trên Y Vùng không tương đồng trên X Vùng tương đồng
 4. 4. b.Một số cơ chế TB học xác định giới tính bằng NST: * Ki ểu XX, XY con c ái XX,con đực XY 44 XX 44 XY
 5. 5. Con cái XY, con đực XX maùi XY troáng XX
 6. 6. * Ki ểu XX,XO: con cái XX, con đực XO: châu chấu rệp, bọ xít con c ái XO, con đực XX: bọ nhậy.
 7. 7. 2.Di truyeàn lieân keát vôùi giôùi tính a. Gen treân NST X pheùp lai thuaän pheùp lai nghòch X ♂ ♀ Pt/c ♂ F1 ♀ F2 ♂ ♀ ♂ X ♂ ♀ Pt/c ♀ ♂ F1 F2 ♀ ♀ ♂ ♂
 8. 8. Giaûi thích baèng cô sôû teá baøo hoïc
 9. 9. Ñaëc ñieåm di truyeàn cuûa caùc gen treân NST X: di truyeàn cheùo.
 10. 10. b. Gen trên NST Y Ví dụ: bố có tay dính ngón, tai có túm lông sẽ truyền cho con trai. Đặc điểm: di truyền thẳng c. Kh ái niệm : c YÙ nghóa <ul><li>Dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực cái ở ĐV và điều chỉnh tỷ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất. </li></ul><ul><li>Phát hiện được bệnh do rối loạn cơ chế phân li, tổ hợp của cặp NST giới tính. </li></ul>
 11. 12. II.DI TRUYEÀN NGOAØI NHAÂN Thí nghieäm cuûa Coren. Ñoái töôïng caây hoa phaán, ñaäu haø lan <ul><li>- ĐK di truyền: </li></ul><ul><li>KQ phép lai thuận và lai nghịch khác nhau. </li></ul><ul><li>Con lai luôn có KH giống mẹ (DT theo dòng mẹ). </li></ul><ul><li>Gen quy định tính trạng nằm ở ngoài nhân (trong ty thể hoặc lục lạp). </li></ul><ul><li>Sự phân ly KH ở đời con rất phức tạp. </li></ul><ul><li>Các tính trạng DT không tuân theo các quy luật DT NST. </li></ul>A B X B A X Lai thuận Lai nghịch TBC của A TBC của B
 12. 13. Lừa đực Ngựa cái La X

×