Seminarie thomas

450 views

Published on

Presentation från frukostseminarium 21/5 2010

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminarie thomas

 1. 1. Välkomna! Nästa seminarietillfälle: Facebook och sociala medier Fredag 4/6 Följ oss på: http://blogg.cloudnine.se/ http://twitter.com/c9stockholm http://www.facebook.com/c9stockholm http://www.linkedin.com/companies/cloud-nine http://www.twingly.com/socialmediab2b
 2. 2. Maximera effekten från din webbleverantör -Beställarens utmaningar -Fallgropar -Tips … från leverantörens synvinkel
 3. 3. Beställarrollen IT'S A TOUGH JOB, BUT SOMEBODY'S GOT TO DO IT.
 4. 4. Flera roller under olika perioder Kartlägg behov Upphandling Projekt Förvalta -Nulägesanalys -Projektmål -Projektledning -Produktägarskap -Problemområden -Omfattning -Testning -Mätningar -Alternativ -Avgränsningar -Innehållshantering -Uppföljningar -Vinster -Utvärderingskriteria -Marknadsföring -Förbättringar/ -Kostnader -Rigga egen projektorg. -Kampanjer Justeringar -Risker -Upphandlingsunderlag -Utbildningar -Innehållshantering -Finansiell analys -Upphandlingsprojekt -Marknadsföring -Effektmål -Kampanjer -Utbildningar -SLA
 5. 5. Projektet
 6. 6. Komplexitet
 7. 7. Vanliga fallgropar under upphandlingen
 8. 8. #1- Träng in leverantören Uppnås genom: -Frysta parametrar avseende leveranstid, budget, omfattning och kvalité -Vitesklausuler -Oskäliga garantitider -”Vattentäta” avtal
 9. 9. Kan resultera i…… • Avskräcker rätt leverantörer pga stor risk • Change Request förfaranden. • Kvalitétsbrister • Kortsiktig relation: leverantör istället för partner
 10. 10. #2- Jobba gratis? Uppnås genom att kräva delar av arbetet utfört under ”hatten av” en upphandling.
 11. 11. Risker • Leverantörer med låg beläggning ställer upp • Arbetet utförs utan att ha tillräckligt bra underlag • Resultatet blir ett facit som vi senare behöver leva upp till
 12. 12. #3- Döda kreativiteten Uppnås genom en alltför omfattande inleverans av eget material efter en alldeles för stor förstudie.
 13. 13. Risker • Kompetens hos leverantör utnyttjas inte fullt ut. • Inlevererat material ”håller inte ihop” och skapar förvirring • Leverantör vågar inte vara öppen med att underlaget inte håller • Resultatet blir del av avgränsningar eller omfattning • Att det inte blir billigare
 14. 14. 4- Billigast vinner Uppnås genom att tro att man har en färdig specifikation på uppdraget och samtidigt kräva ett fast-pris.
 15. 15. Risker Lösningen till höger kan göras på 100 h men också på 400 h. -Gränssnitt redaktör -Workflow -Prestanda -Skalbarhet -Dokumentation
 16. 16. Bedömningsgrunder Mindre fokus på: Mer fokus på: • Fasta kostnader • Projektteam + Referenser • Detaljer • Referenscase • Personkemi • Processer/effektivitet • Flexibilitet • Långsiktighet + Samarbete
 17. 17. Hur hade jag själv gjort? • Fokus internt på effektmål inte projektmål • Köpt projektet i 2 delar – Fas 1: Framtagande av idé/koncept och grov prisbild för produktionen. Viktigast är att Värdet > Kostnaden – Fas 2 Produktion: Låst tid och budget och låta omfattningen vara rörlig. Fokus på prioriteringar. Det viktigaste med mest affärsnytta kommer med. 18

×