Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En bra beställare c9

2,321 views

Published on

Presentation från frukostseminarium 21/5 - Margaretas del

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

En bra beställare c9

 1. 1. Bli en bra beställare ... och få en bättre slutprodukt
 2. 2. Det här ska jag prata om • Innan du börjar • Uppdraget till byrån • Genomförandet • Lanseringen • Uppföljning & förvaltning
 3. 3. Innan du börjar
 4. 4. Idén
 5. 5. Hemläxan • Vad vill du uppnå? • Besökarperspektiv • Nuläge • Vem beslutar, vem tycker? • Tid / budget /omfattning $ Q Omfattning • Resurser internt Tid
 6. 6. Uppdraget
 7. 7. Uppdragsbeskrivning Syfte Affärsmål Målgruppens behov Action points Marknaden
 8. 8. Kravspec – några exempel • Funktionella önskemål • Innehållsmässiga önskemål • Förenkla arbetet för redaktörer • Bättre anpassning till sökmotorer • Tillgänglighetskrav • Behov av statistik Must have Nice to have Prio 1 Prio 2
 9. 9. Ex. från visitsweden.com • Kartan central i navigationen • Bilder ska framhävas • En stark koppling mellan text/bild och karta • Pufftexter och ska vara klickbara
 10. 10. Genomförandet
 11. 11. 3.3 Karta (K) K2 Dölj karta KARTYTA K3 K1 Kategoriväljare Karta K4 Kartpostions- information
 12. 12. Designen
 13. 13. Börja i tid! • Nytt innehåll • Översättningar • Artikelmallar först • Utbildning • Marknadsplan • Kommunikationsplan ..... testa, testa, testa
 14. 14. Lanseringen
 15. 15. Att tänka på • Peka om viktiga sidor • Q&A • Mätscripten på plats • Bra tidpunkt för lansering • Skapa hype internt och externt
 16. 16. Uppföljning & förvaltning
 17. 17. Och sen då?
 18. 18. Tack! Margareta Björnberg 070-282 15 30 bjornbergkonsult.se

×