Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hovedområde - historie
<ul><li>utvikle oversikt over historiske hovudlinjer </li></ul><ul><li>greie ut om og vurdere samanhengar, likskapar og u...
<ul><li>Elevene skal utvikle </li></ul><ul><ul><li>historisk oversikt og innsikt </li></ul></ul><ul><ul><li>faglige ferdi...
<ul><li>L 97 </li></ul><ul><li>K 06 </li></ul><ul><li>finne ut korleis Noreg fekk </li></ul><ul><li>grunnlova si i 1814 o...
<ul><li>L 97 </li></ul><ul><li>K06 </li></ul><ul><li>arbeide med utviklingslinjer i det </li></ul><ul><li>norske samfunne...
<ul><li>Ein kan ta i bruk historiske kjelder, forteljingar og ulike framstillingar  ….. Elevane må også få høve til å lær...
<ul><li>” Eit fleirtal av elevane meiner dei meistrar </li></ul><ul><li>bruk av kart og Internett godt, medan andre </li...
<ul><li>i K06 er det en gjennomgående progresjon i utviklingen av faglige ferdigheter fra </li></ul><ul><li>1. – 13.trinn...
<ul><li>4. årssteget: ”skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no” </li></ul><...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hovedområde - historie i Læreplan for samfunnsfag K06

1,588 views

Published on

Innlegg i forbindelse med Utdanningsetaten i Oslos seminardager om Vurdering i samfunnsfag.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hovedområde - historie i Læreplan for samfunnsfag K06

 1. 1. Hovedområde - historie
 2. 2. <ul><li>utvikle oversikt over historiske hovudlinjer </li></ul><ul><li>greie ut om og vurdere samanhengar, likskapar og ulikskapar i samfunnsutviklinga i ulike land og verdsdelar </li></ul><ul><li>finne årsaker til og følgjer av viktige historiske hendingar </li></ul><ul><li>arbeide med, analysere og vurdere historiske kjelder og ulike historiske framstillingar. </li></ul><ul><li>L97 </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Elevene skal utvikle </li></ul><ul><ul><li>historisk oversikt og innsikt </li></ul></ul><ul><ul><li>faglige ferdigheter </li></ul></ul><ul><ul><li>grunnleggende ferdigheter </li></ul></ul><ul><li>Elevene skal undersøke og drøfte </li></ul><ul><ul><li>endring over tid </li></ul></ul><ul><ul><li>hvordan mennesker skaper bilder av fortiden </li></ul></ul><ul><ul><li>hvordan mennesker former sin egen forståelse av fortiden </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>L 97 </li></ul><ul><li>K 06 </li></ul><ul><li>finne ut korleis Noreg fekk </li></ul><ul><li>grunnlova si i 1814 og korleis </li></ul><ul><li>grunnlovsvedtaket har </li></ul><ul><li>påverka utviklinga i landet </li></ul><ul><li>vårt. Lære om samanhengar </li></ul><ul><li>mellom idear og krav bak den </li></ul><ul><li>amerikanske fridomskampen, </li></ul><ul><li>den franske revolusjonen og </li></ul><ul><li>den norske grunnlova </li></ul><ul><li>drøfte idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og følgjer som dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg </li></ul>
 5. 5. <ul><li>L 97 </li></ul><ul><li>K06 </li></ul><ul><li>arbeide med utviklingslinjer i det </li></ul><ul><li>norske samfunnet i etterkrigsåra med </li></ul><ul><li>vekt på framvoksteren av </li></ul><ul><li>velferdsstaten. Gjere seg kjende med </li></ul><ul><li>bakgrunnen for og følgjene av </li></ul><ul><li>utdanningseksplosjonen, </li></ul><ul><li>oljeutvinninga i Nordsjøen, den store </li></ul><ul><li>rolla media har fått, den nye </li></ul><ul><li>innvandringa, endringane i </li></ul><ul><li>kjønnsrollene og familiestrukturen, </li></ul><ul><li>synleggjeringa av den samiske </li></ul><ul><li>kulturen og det veksande samiske </li></ul><ul><li>medvitet. Kartleggje hovuddrag ved </li></ul><ul><li>utviklinga i dei andre nordiske landa </li></ul><ul><li>forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Noreg </li></ul><ul><li>drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar </li></ul><ul><li>presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå dansketida til i dag, og drøfte forholdet deira til storsamfunnet </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Ein kan ta i bruk historiske kjelder, forteljingar og ulike framstillingar ….. Elevane må også få høve til å lære å argumentere, øve seg i kritisk analyse, sjølvstendig arbeid… </li></ul><ul><li>På ungdomssteget blir det dessutan stilt krav til å formulere problemstillingar, analysere og tolke ulike kjelder og å forklare og vurdere </li></ul><ul><li>Dei skal kunne greie ut om og vurdere samanhengar, likskapar og ulikskapar i samfunnsutviklinga i ulike land og verdsdelar. Dei skal finne årsaker til og følgjer av viktige historiske hendingar. Dei skal arbeide med, analysere og vurdere historiske kjelder og ulike historiske framstillingar. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>” Eit fleirtal av elevane meiner dei meistrar </li></ul><ul><li>bruk av kart og Internett godt, medan andre </li></ul><ul><li>område for dugleik som er nemnde i planen </li></ul><ul><li>for faget, kjem langt dårlegare ut.” </li></ul><ul><li>Evalueringsrapporten </li></ul>
 8. 8. <ul><li>i K06 er det en gjennomgående progresjon i utviklingen av faglige ferdigheter fra </li></ul><ul><li>1. – 13.trinn som skaper en rød tråd </li></ul><ul><li>de faglige ferdighetene fra L97 er videreført, men i tillegg kommer nye dimensjoner knyttet til utvikling av elevenes historiebevissthet </li></ul><ul><li>i hovedområdet historie, bygger de 4 første kompetansemålene på hverandre fra barnetrinnet til ungdomstrinnet </li></ul>
 9. 9. <ul><li>4. årssteget: ”skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no” </li></ul><ul><li>7. årssteget: ”skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i” </li></ul><ul><li>10. årssteget: ”skape forteljingar om menneske i fortida og slik vise korleis rammer og verdiear i samfunnet påverkar tankar og handlingar” </li></ul><ul><li>Vg2: ”presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger” </li></ul><ul><li>Vg3: ”presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger” </li></ul>

×