Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 urodziny KielceCom: Barbara Stawarz. Pudelek, blogerzy i ACTA. Ile społeczeństwa w społeczeństwie sieci?

933 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1 urodziny KielceCom: Barbara Stawarz. Pudelek, blogerzy i ACTA. Ile społeczeństwa w społeczeństwie sieci?

  1. 1. Pudelek, blogerzy i ACTAIle społeczeństwa w społeczeństwie sieci?
  2. 2. „Nie dl pochowania Kaczyńskich na W awel (44240 a u” zwolenników)• „Lech Kaczyński na W awel – VETO ” u (1 243 zwol enników)• „J t ż chcę być pochowany/na na W awel A e u!” (1 0453 członków)• „TAK dl pochowania Kaczyńskich w piramidzie a Cheopsa” (1 3992 czł onków)
  3. 3. Gdzie j krzyż est• To j schował krzyż a em• Nie śpię, bo trzymam krzyż• J krzyż, j impreza est est
  4. 4. 1 5%
  5. 5. • 1 4,5 mln godzin
  6. 6. Informacyj ny• Normatywny
  7. 7. DZIĘKUJĘZA UWAGĘ!ZA UWAGĘ!

×