Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fegyelmezés

802 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fegyelmezés

 1. 1. Fegyelmezés (pszichológiai megközelítés) Krausz Emese Pálinkás Lilla
 2. 2. Pszichodinamikai modell <ul><li>Freud pszichoanalitikus elmélete </li></ul><ul><li>Kora gyermekkori élmények </li></ul><ul><li>Szülő befolyásoló hatása (elsődleges szerep a gyermek szükségletkielégítésében) </li></ul><ul><li>Kora gyermekkori fejlődés tudattalan (későbbi szakaszokban a nem tudatos minták alapján reagál) </li></ul><ul><li>Normák belsővé válása  bűntudat kialakulása („belső tekintély” – lelkiismeret) </li></ul><ul><li>Azonosulás (tekintélyszemély) </li></ul><ul><li>Más tekintélyszemélyekkel kapcsolatban is úgy reagál, ahogy a szüleivel kapcsolatban </li></ul><ul><li>Figyelembe kell venni rendellenes viselkedés esetén, hogy milyen folyamatok játszódnak le benne </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Humanisztikus pszichológia </li></ul><ul><li>Az ember tudatos lény (képesek a tapasztalataikat összefüggésben szemlélni) </li></ul><ul><li>Az embernek választási lehetősége van (rendelkezik szabadsággal) </li></ul><ul><li>Cél, értelem keresés </li></ul>
 4. 4. Kognitív – fejlődéslélektani megközelítés <ul><li>Kohlberg: erkölcsi szocializáció </li></ul><ul><ul><li>A szakaszok és az életkorok között csak hozzávetőleges kapcsolat van </li></ul></ul><ul><ul><li>Ugyanaz a sorrend, de más az időtartam </li></ul></ul><ul><ul><li>6 szakasz  3 stádium </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perkonvencionális (kívülről motivált érdeklődés) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konvencionális (elvárt szerepkövetelmények) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posztkonvencionális (próbálkozás a morális értékek meghatározására) </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Ökológiai megközelítés <ul><li>Viselkedésre ható különböző rendszerek befolyása </li></ul><ul><li>Kurt Lewin: a gyermek és az őt körülvevő társas és fizikai rendszerek kölcsönhatása </li></ul><ul><li>Különböző környezetben élő emberek elvárásai eltérőek </li></ul>
 6. 6. Behaviorista megközelítés <ul><li>a XX. szá zad Amerikájának egyik meghatározó pszichológiai irányzata . </li></ul><ul><li>csak a megfigyelhető viselkedés tanulmányozható objektív módszerekkel </li></ul><ul><li>abból indul ki, hogy a normaszegő viselkedés tanult </li></ul><ul><li>a problémákat okozó viselkedést a környezettel együtt meg kell változtatni </li></ul><ul><li>a behaviorizmus ma halott -> a premisszák hamisak </li></ul>
 7. 7. Dr. Thomas Gordon és a fegyelmezés <ul><li>elveti a jutalmazás – büntetés elméletét és a tekintélyelvet </li></ul><ul><li>új alternatíva: a gyerek önbizalma megnő, kialakul az önfegyelem, a felelősségérzet </li></ul><ul><li>hagyományos: </li></ul><ul><ul><li>szülő hatalma </li></ul></ul><ul><ul><li>jutalmazás hatékonyságához kell: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gyerek erős akarata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kívánatos jutalom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>képtelen legyen önmaga kielégíteni az igényét </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><ul><li>büntetés hatékonysága: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>érezze azt, hogy megfosztják valamitől </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ne tudjon „elmenekülni” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rögtön büntetni kell </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>amiért egyszer megbüntették, MINDIG meg kell </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>buktatók: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>jutalmak értéküket veszítik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>saját maguk meg tudják szerezni </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>túl nehéz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>csak a jutalomért hajt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jutalom elmaradása büntetésként hat </li></ul></ul></ul>
 9. 9. „ Enyhe büntetés” <ul><li>a saját büntetés enyhe és jó indulatból jön, noha az már kegyetlen lehet </li></ul><ul><li>az enyhe büntetés kudarcát bizonyítja Thomas Power pszichológus és M. Lynn Chapieski tanulmánya -> 14 hónapos csecsemők </li></ul><ul><li>&quot;kevesebb felderítőkészséget mutattak” </li></ul>
 10. 10. Súlyos büntetés <ul><li>a súlyosabb fizikai büntetés viszont komoly testi és lelki sérülést okozhat </li></ul><ul><li>a büntetés erőszakot és agresszivitást szül </li></ul><ul><li>a gyerek szigorú büntetése szellemi egészségükre nézve rendkívül veszélyes. </li></ul>
 11. 11. Védekező mechanizmusok <ul><li>1. Megküzdő jellegűek </li></ul><ul><ul><li>ellenállás, dac, elutasítás </li></ul></ul><ul><li>2. Menekülő jellegűek </li></ul><ul><ul><li>csavargás, kimaradás az iskolából, otthonról, elrohanás, kényszerevés, szertelen fogyókúra, alkoholhoz, kábítószerhez folyamodás </li></ul></ul><ul><li>3. Megadó jellegűek </li></ul><ul><ul><li>meghunyászkodás, konformizmus, behódolás, engedelmessé válás </li></ul></ul>
 12. 12. Új alternatíva <ul><li>külső irányítás helyett BELSŐ IRÁNYÍTÁS </li></ul><ul><li>gyerek viselkedését elképzelni </li></ul><ul><li>elfogadás - elnemfogadás </li></ul>
 13. 13. Köszönjük a figyelmet!

×