Fegyelmezés

780 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fegyelmezés

 1. 1. Fegyelmezés (pszichológiai megközelítés) Krausz Emese Pálinkás Lilla
 2. 2. Pszichodinamikai modell <ul><li>Freud pszichoanalitikus elmélete </li></ul><ul><li>Kora gyermekkori élmények </li></ul><ul><li>Szülő befolyásoló hatása (elsődleges szerep a gyermek szükségletkielégítésében) </li></ul><ul><li>Kora gyermekkori fejlődés tudattalan (későbbi szakaszokban a nem tudatos minták alapján reagál) </li></ul><ul><li>Normák belsővé válása  bűntudat kialakulása („belső tekintély” – lelkiismeret) </li></ul><ul><li>Azonosulás (tekintélyszemély) </li></ul><ul><li>Más tekintélyszemélyekkel kapcsolatban is úgy reagál, ahogy a szüleivel kapcsolatban </li></ul><ul><li>Figyelembe kell venni rendellenes viselkedés esetén, hogy milyen folyamatok játszódnak le benne </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Humanisztikus pszichológia </li></ul><ul><li>Az ember tudatos lény (képesek a tapasztalataikat összefüggésben szemlélni) </li></ul><ul><li>Az embernek választási lehetősége van (rendelkezik szabadsággal) </li></ul><ul><li>Cél, értelem keresés </li></ul>
 4. 4. Kognitív – fejlődéslélektani megközelítés <ul><li>Kohlberg: erkölcsi szocializáció </li></ul><ul><ul><li>A szakaszok és az életkorok között csak hozzávetőleges kapcsolat van </li></ul></ul><ul><ul><li>Ugyanaz a sorrend, de más az időtartam </li></ul></ul><ul><ul><li>6 szakasz  3 stádium </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perkonvencionális (kívülről motivált érdeklődés) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konvencionális (elvárt szerepkövetelmények) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posztkonvencionális (próbálkozás a morális értékek meghatározására) </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Ökológiai megközelítés <ul><li>Viselkedésre ható különböző rendszerek befolyása </li></ul><ul><li>Kurt Lewin: a gyermek és az őt körülvevő társas és fizikai rendszerek kölcsönhatása </li></ul><ul><li>Különböző környezetben élő emberek elvárásai eltérőek </li></ul>
 6. 6. Behaviorista megközelítés <ul><li>a XX. szá zad Amerikájának egyik meghatározó pszichológiai irányzata . </li></ul><ul><li>csak a megfigyelhető viselkedés tanulmányozható objektív módszerekkel </li></ul><ul><li>abból indul ki, hogy a normaszegő viselkedés tanult </li></ul><ul><li>a problémákat okozó viselkedést a környezettel együtt meg kell változtatni </li></ul><ul><li>a behaviorizmus ma halott -> a premisszák hamisak </li></ul>
 7. 7. Dr. Thomas Gordon és a fegyelmezés <ul><li>elveti a jutalmazás – büntetés elméletét és a tekintélyelvet </li></ul><ul><li>új alternatíva: a gyerek önbizalma megnő, kialakul az önfegyelem, a felelősségérzet </li></ul><ul><li>hagyományos: </li></ul><ul><ul><li>szülő hatalma </li></ul></ul><ul><ul><li>jutalmazás hatékonyságához kell: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gyerek erős akarata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kívánatos jutalom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>képtelen legyen önmaga kielégíteni az igényét </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><ul><li>büntetés hatékonysága: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>érezze azt, hogy megfosztják valamitől </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ne tudjon „elmenekülni” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rögtön büntetni kell </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>amiért egyszer megbüntették, MINDIG meg kell </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>buktatók: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>jutalmak értéküket veszítik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>saját maguk meg tudják szerezni </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>túl nehéz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>csak a jutalomért hajt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jutalom elmaradása büntetésként hat </li></ul></ul></ul>
 9. 9. „ Enyhe büntetés” <ul><li>a saját büntetés enyhe és jó indulatból jön, noha az már kegyetlen lehet </li></ul><ul><li>az enyhe büntetés kudarcát bizonyítja Thomas Power pszichológus és M. Lynn Chapieski tanulmánya -> 14 hónapos csecsemők </li></ul><ul><li>&quot;kevesebb felderítőkészséget mutattak” </li></ul>
 10. 10. Súlyos büntetés <ul><li>a súlyosabb fizikai büntetés viszont komoly testi és lelki sérülést okozhat </li></ul><ul><li>a büntetés erőszakot és agresszivitást szül </li></ul><ul><li>a gyerek szigorú büntetése szellemi egészségükre nézve rendkívül veszélyes. </li></ul>
 11. 11. Védekező mechanizmusok <ul><li>1. Megküzdő jellegűek </li></ul><ul><ul><li>ellenállás, dac, elutasítás </li></ul></ul><ul><li>2. Menekülő jellegűek </li></ul><ul><ul><li>csavargás, kimaradás az iskolából, otthonról, elrohanás, kényszerevés, szertelen fogyókúra, alkoholhoz, kábítószerhez folyamodás </li></ul></ul><ul><li>3. Megadó jellegűek </li></ul><ul><ul><li>meghunyászkodás, konformizmus, behódolás, engedelmessé válás </li></ul></ul>
 12. 12. Új alternatíva <ul><li>külső irányítás helyett BELSŐ IRÁNYÍTÁS </li></ul><ul><li>gyerek viselkedését elképzelni </li></ul><ul><li>elfogadás - elnemfogadás </li></ul>
 13. 13. Köszönjük a figyelmet!

×