Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын менежер ба манлайлал

906 views

Published on

ХИС-ийн Сэтгүүл зүйн IV анги.
Хэвлэл, мэдээллийн менежмент хичээл.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын менежер ба манлайлал

 1. 1. Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль Менежерийн манлайлал Сэтгүүл зүйн IV анги Хэвлэл мэдээллийн менежмент
 2. 2. Менежмент дэх удирдагчийн үүрэг • “Өөрийн тогтсон үзэл санаа, философигүй менежер байж болохгүй. Хүмүүсийн итгэлийг олох, хүчтэй байхад энэ л хамгийн чухал юм” • Руди Жиулиана
 3. 3. “Менежрүүд даалгаврыг сайн гүйцэтгэдэг, хамт олондоо бидний чадах зүйл гэдэг итгэлийг өгдөг байх”, “Яг таг, бүтээлч, анхаарал татаж чаддаг” байх гэсэн шинжүүдийг удирдагчаасаа хүлээдэг байна. Колумбиа сэтгүүл зүйн тойм
 4. 4. Коллинс (2001) “Эхлээд автобусанд зөв хүмүүсээ суулгаж, бурууг нь буулга. Нэгэнтээ зөв хүмүүс, зөв суудалдаа очсон бол хааш явахаа тэд шийдэг”
 5. 5. Пауэрс, Лейси Нэг корпораци олон хэрэгсэл удирддаг болсон үед радио, телевиз, агентлаг, сонин, интернэт сайт, кино компань гэхчлэн тэнд ажиллаж буй хүмүүсийн нөхцөл байдалд тохируулан шийдвэр гаргах нь чухал.
 6. 6. Багаар ажиллах 1. Үүрэг, даалгавар нь батлагдсан байх ёстой. Түүнийг компанийн дээд шатны удирдлагууд зөвшөөрч шаардлагатай эх үүсвэрээр хангаж өгөх хэрэгтэй юм. 2. Багийн ажилтнуудын зүтгэлийг хэрхэн үнэлэх нь тодорхой байх ёстой. Цалин, хөлсийг хэрхэн тооцох, онцгой нөхцөлд хэрхэн урамшуулахыг ч тооцож болно. 3. Үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай мөнгө, цаг зэрэг эх үүсвэрийг хуваарилах 4. Багаар ажиллаж буй зорилго, асуудлын голыг нарийвчилна.
 7. 7. Багийг зохион байгуулах Менежер хүн багт хэнийг авах, тэднийг хэрхэн дадлагажуулахыг мэддэг байх нь чухал. Гишүүд харилцан адилгүй мэргэшил, боловсрол, мэдлэг, туршлагатай байж болно. Цаашлаад мэргэжлийн ажлаа гүйцэтгэхдээ ажлын өөр, өөр арга барилтай байхыг үгүйсгэхгүй. Тиймээс олон янзын хувь чанартай хүмүүсийг, нэгтгэн баг болгох нь амаргүй.
 8. 8. Багийн удирдагч Багийн удирдлагыг томилж болно, эсвэл ээлжилж болно үгүй бол зөвлөл байдалтайгаар удирдагчгүй ажиллах хэлбэртэй байж болно. Түүнчлэн ямар хугацаанд, ямар давтамжтай уулзах зэргээ тодорхойлох уян хатан нөхцөл боловсруулах нь зүйн хэрэг. Зарим баг и-мейл, утсаар мэдээлэл хуваалцах сонирхолтой бол зарим нь өндөр түвшний эргэх холбоо шаарддаг.
 9. 9. Терез Боттомли “Тэд миний өрөөнөөс илүү ухаалаг, хүчтэй, чадвартай болоод гарах нь хамгийн чухал”

×