Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quy hoach tan so di dong bang rong cuc tan so

641 views

Published on

Quy hoach tan so di dong bang rong cuc tan so

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quy hoach tan so di dong bang rong cuc tan so

 1. 1. Quy hoạch tần số phát triển di động băng rộng Cục Tần số vô tuyến điện 1/2013
 2. 2. Xu hướng phát triển của băng rộng vô tuyến ARFM
 3. 3. Đóng góp của di động băng rộng nguồn: World Bank (2009) Cố định Di động Internet Băng rộng %tăngtrưởngGDP Thêm 10% dân số sử dụng băng rộng GDP tăng 1.21 % ở nước phát triển 1.38% ở nước đang phát triển ARFM
 4. 4. Tăng trưởng thuê bao băng rộng nguồn: Ericsson (2012)ARFM
 5. 5. 5 UMTS Forum, Spectrum for future development of IMT-2000 and IMT-Advanced, Jan. 2012 Xu hướng tăng trưởng dữ liệu băng rộng vô tuyến Tốc độ phát triển dịch vụ dữ liệu di động cao hơn các dự báo trước đây ARFM
 6. 6. Thoại 2G vẫn còn duy trì trong thời gian dài nhưng tăng trưởng dừ liệu cao hơn nhiều Xu hướng dữ liệu băng rộng vô tuyến nguồn: Ericsson (2012) ARFM
 7. 7. Xu hướng các dịch vụ băng rộng vô tuyến Video giữ vai trò chủ đạo nguồn: Císco 2012 ARFM
 8. 8. Xu hướng thuê bao theo công nghệ 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % LTE % HSPA % GSM Số liệu: Ericsson ARFM
 9. 9. Phát triển băng rộng vô tuyến ở Việt nam ARFM
 10. 10. Lịch sử phát triển thông tin di động ở Việt Nam ARFM 1993 1997 2003 2004 2005 2008 2009 2011 GSM 900 GSM 900 CDMA EV-DO GSM 1800 GSM 900 CDMA 450 3G 2100 eGSM 900 CDMA 850 GSM 1800 1/7/2003 SPT triển khai CDMA2000 1X (IS-2000) Mạng 3G CDMA2000 1X đầu tiên triển khai tại Hàn Quốc 10/2000
 11. 11. Thị trường thông tin di động ARFM1/10/2013 Doanh thu Viettel & VNPT 12/2012 121,7 triệu thuê bao di động (tăng 3,5%)
 12. 12. Lưu lượng dữ liệu di động ITU: 2010, VN: 2011 EU Americas Asia Other World VN 0 1 2 3 4 Mobiletraffic(EB/year) Nguồn: ITU report M.2243 0.0209 EB ARFM
 13. 13. Dự báo tăng trưởng dữ liệu di động nguồn: Cisco (2012) nguồn: ITU ARFM
 14. 14. Dự báo lưu lượng dữ liệu di động của Việt nam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 100 200 300 400 500 Luuluongdulieudidong(PB/nam) Kich ban 1 (The gioi) Kich ban 2 (Chau A) Thuc te 472.4 406.5 20.9 ARFM
 15. 15. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 20 40 60 80 100 120 Nam Thuebao[trieu] Thue bao 2G Mo hinh Logistic Dự báo tăng trưởng 2G Thuê bao2G bắt đầu giảm ARFM
 16. 16. Tăng trưởng thuê bao 3G L L+2 L+4 L+6 L+8 L+10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 L - nam bat dau trien khai 3G %danso US Japan Sweden UK Germany Viet Nam Các nhà khai thác cần triển khai nhiều gói dịch vụ phù hợp để nâng cao tốc độ tăng trưởng 2013 là năm tăng trưởng mạnh của 3G ARFM
 17. 17. Kết luận • Việt Nam mới trong giai đoạn đầu của tăng trưởng di động băng rộng: – Có thể có sự phát triển mạnh của di động băng rộng trong năm 2013; – Dự đoán lưu lượng dữ liệu trong các năm tới cũng phát triển mạnh; • Thời điểm hợp lý bắt đầu 4G: sau năm 2015 • Việc phát triển băng rộng di động gặp thách thức đặc thù ở Việt Nam: – Sức mua của thị trường thấp (doanh thu/GDP cao nhưng ARPU lại thấp); – Dịch vụ dữ liệu chưa đa dạng; – Hạ tầng giao thông công công chưa phát triển; – Thói quen sử dụng dịch vụ;
 18. 18. Quy hoạch tần số cho di động băng rộng ở Việt Nam ARFM
 19. 19. Chính sách quy hoạch Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg, 27/7/2012, phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020. mục tiêu: quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện theo hướng ưu tiên thúc đẩy phát triển mạng truy nhập vô tuyến băng rộng. 1. Cơ cấu lại thị trường viễn thông, hình thành 3 - 4 tập đoàn, tổng công ty mạnh; 2. Mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba (3G); 3.Áp dụng cơ chế thị trường – đấu giá, thi tuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số; 4. Từ năm 2015 xem xét triển khai dịch di động băng rộng thế hệ tiếp theo tại các băng tần mới đã quy hoạch; 5. Từ năm 2020: xem xét việc sắp xếp lại các băng tần hiện dùng cho 2G cho hệ thống thông tin di động thế hệ tiếp theo. ARFM
 20. 20. Quy hoạch băng tần cho thông tin di động ARFM
 21. 21. Băng tần tiềm năng cho phát triển di động băng rộng Đã quy hoạch các băng tần 2.3GHz & 2.6GHz Quy hoạch lại các băng tần 2G (800/900/1800MHz) Sau 2020, băng tần 698 – 806 MHz dành cho IMT ARFM
 22. 22. Quy hoạch băng tần 2.3/2.6GHz 2300 2330 2360 2390 2400 Băng tần 2300-2400 MHz (Thông tư 26/2010/TT-BTTTT 24/11/2010) 2500 2530 2550 2570 2620 2650 2670 2690 2575 2615 Băng tần 2500-2690 MHz (thông tư 27/2010/TT-BTTTT 24/11/2010) ARFM
 23. 23. Quy hoạch truyền hình số VHF/UHF 174 – 230 MHz 470-694 MHz 694-790 MHz 790 – 806 MHz DVB-T/ T-DMB/T-DAB/ATV Quy hoạch cho truyền hình số Phát DTT/ATV trong giai đoạn chuyển đổi IMT (từ 2009 không triển khai thêm ATV) ARFM
 24. 24. Quy hoạch băng tần 700MHz sau số hóa truyền hình cho IMT 45 MHz 45 MHz 698 MHz 806 MHz 694 MHz PPDR/LMRDTTV 10 MHz centre gap 5 MHz 3 MHz PPDR/LMR 806 MHz DTTV 698 MHz 694 MHz ARFM
 25. 25. Định hương quy hoạch lại các băng tần 2G Hiện trạng: • Băng tần 800/900/1800 MHz – Băng hẹp (GSM) – Cung cấp chủ yếu voice, sms; dữ liệu tốc độ thấp (GPRS/EDGE); – Băng thông nhỏ (200kHz). Xu hướng quy hoạch lại: • Xu hướng sử dụng công nghệ: IMT (HSPA, LTE) tại 800/900/1800MHz • Xu hướng dịch vụ: – di động băng rộng; – M2M – Băng thông x5MHz ARFM
 26. 26. Kết luận 1. Di động băng rộng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế-xã hội; 2. Di động băng rộng ở Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu của phát triển; Tỷ lệ thuê bao và lưu lượng còn thấp. 3. Phát triển di động băng rộng ở Việt Nam phải tính tới nhiều thách thức về thị trường, sức mua, hạ tầng, thói quen sử dụng… 4. Các băng tần quy hoạch cho di động băng rộng đã sẵn sàng đảm bảo phát triển trung và dài hạn; 5. Cần chính sách để phát triển dịch vụ dữ liệu băng rộng để khai thác có hiệu quả hạ tầng băng rộng di động đã và sẽ được đầu tư. ARFM

×