SlideShare a Scribd company logo

Cam nang seo cho dientu

K
khoahocseo
1 of 10
Download to read offline
11/29/2011 
1 
CẨM NANG LÀM SEO 
TẠI SHOP@CHODIENTU! 
Tài liệu lưu hành nội bộ 
SEO LÀ GÌ? 
SEO - viết tắt của cụm từ 
Search Engine 
Optimization – tối ưu 
hóa công cụ tìm kiếm, là 
một quá trình trong đó 
website của bạn sẽ được 
tối ưu hóa cho thân thiện 
với các công cụ tìm kiếm 
và được xếp vị trí cao 
trên các công cụ tìm 
kiếm. 
Cuoc chiên SEO: 
http://www.youtube.com/watch?v 
=UXs7bu5nx6o
11/29/2011 
2 
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SEO 
 80% người dùng Internet tìm kiếm sản phẩm dịch vụ để mua 
 80% lượng khách truy cập một web site đến từ Search Engine 
 63% các kết quả tìm kiếm tự nhiên ở top được click 
 85% người tìm kiếm bỏ qua các quảng cáo trả tiền 
 Tỷ lệ chuyển đổi kết quả tìm kiếm tự nhiên lớn hơn 60% kết quả 
quảng cáo PPC 
 11.8% người dùng từ Google click trang thứ 2 khi vào website 
 20-30% doanh số là khách hàng từ Search Engine. 
 Tăng visit vào site 
 Giảm bounce rate (người dùng thoát khi vào 
trang) 
 Tăng tỷ lệ chuyển đổi thành viên, người mua, 
tăng doanh số bán hàng 
ỨNG DỤNG SEO CHO SHOP TẠI CHODIENTU.VN 
1. Phân tích 
từ khóa 
QUY TRÌNH 
10 BƯỚC 
LÀM SEO 
2. Phân tích 
đối thủ cạnh 
tranh 
3. Thiết kế 
Site thân 
thiện SEO 
4. Tối ưu cấu 
trúc nội 
dung Site 
5. Sử dụng 
công cụ 
Google 
Webmaster 
6. Xây dựng 
liên kết bên 
ngoài 
7. Liên tục 
cập nhật và 
phát triển nội 
dung 
9. Sử dụng 
Blog 
8. Sử dụng 
truyền thông 
xã hội (Social 
media) 
10. Duy trì 
kết quả 
1. Kỹ thuật chỉ liên quan 
đến 2 trong 10 quy trình 
làm SEO (bước 3 4), vì 
vậy nhiệm vụ chính làm 
SEO là của người làm 
nội dung marketing 
2. Khi mở SHOP tại 
Chodientu.vn bạn không 
phải quan tâm bước 3 
4 vì đã được làm sẵn, 
hãy dành toàn bộ công 
sức tập trung vào việc 
làm nội dung SEO cho 
hiệu quả 
3. Làm SEO là một quá 
trình lâu dài, liên tục và 
cạnh tranh khốc liệt
11/29/2011 
3 
BƯỚC 1 – PHÂN TÍCH TỪ KHÓA 
• Đặt mình trong vai người dùng, liệt kê những từ khóa người dùng có thể sẽ tìm kiếm với 
Google có liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mình cung cấp. 
• Phân tích từ khóa dựa trên đối thủ cạnh tranh sử dụng: đối với gian hàng CĐT, phân tích 
với lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của gian hàng, đối thủ cạnh tranh của CĐT 
(123mua, vatgia) đang sử dụng những từ khóa nào, từ đó tùy vào mức độ khả thi, sẽ cố 
gắng giành lại khách hàng từ đối thủ. 
• Sử dụng công cụ Alexa để phân tích các từ khóa người dùng thường tìm kiếm để vào các 
website cùng ngành hàng, lĩnh vực (http://alexa.com) 
• Dựa vào Google Keyword Tool: Cân nhắc lựa chọn các từ khóa kết hợp có mức độ cạnh 
tranh cao, trung bình hoặc thấp (https://adwords.google.com.vn/ ) 
• Dựa vào gợi ý từ khóa liên quan khi tìm kiếm trên Google (http://www.google.com.vn) 
• Lưu ý nên lựa chọn các từ khóa kết hợp có lượng traffic tốt, tuy traffic thấp hơn các từ 
khóa 2,3 chữ nhưng sẽ gần hơn với truy vấn người dùng, khả năng khách hàng chọn mua 
sản phẩm cũng sẽ lớn hơn, nếu thông tin, giá cả sản phẩm của gian hàng phù hợp với 
khách hàng 
• Tổng hợp từ khóa: List các từ khóa đã tìm được và lựa chọn để SEO, phân ra thành các từ 
khóa chính và từ khóa phụ (đã đánh giá mức độ khả thi) 
PHÂN TÍCH TỪ KHÓA - VÍ DỤ MINH HỌA 
• Phân tích từ khóa 
bằng Alexa: 
http://www.alexa. 
com/siteinfo/chodi 
entu.vn Click vào 
tab Search 
Analytics 
• Phân tích từ khóa bằng Google Keyword 
Tool: https://adwords.google.com.vn/ 
nhập từ khóa cần phân tích
11/29/2011 
4 
BƯỚC 2 – PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 
• Gõ từ khóa và xem các kết quả đầu tiên trên Google 
• Sử dụng truy vấn Google: Allintitle:”từ khóa”. Đây là cách để xác định 
đối thủ cạnh tranh về lĩnh vực ngành nghề và cạnh tranh về SEO từ 
khóa, theo dõi các kết quả đầu tiên 
• Có thể sử dụng 1 số công cụ như Alexa, Juicyfinder để phân tích các từ 
khóa chính của đối thủ, xác định từ khóa nào đối thủ đang tập trung 
SEO, từ khóa nào đem lại traffic cho website đối thủ 
• Sử dụng công cụ SEO Quake add-on trên Firefox để phân tích các thẻ 
title, Description, Keywords và mật độ từ khóa SEO, cũng có thể dùng 
để xác đinh từ khóa của đối thủ 
• Phân tích và so sánh với cách tối ưu trên website của mình, từ đó có 
thể học hỏi và hoàn thiện 
• Phân tích liên kết của đối thủ, sử dụng các tool như: SEO SpyGlass, 
siteexplorer.search.yahoo.com, backlinkwatch.com, majesticseo.com … 
• Sau khi biết được những liên kết của đối thủ, bắt đầu đi vào phân tích 
xem những link nào chất lượng thì mình sẽ sử dụng trong quá trình xây 
dựng back link của mình 
PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ - VÍ DỤ MINH HỌA 
Phân tích tính cạnh tranh của 
website # với từ khóa lựa chọn 
trên Google: 
http://www.google.com.vn/sea 
rch?q=laptop+r%E1%BA%BBi 
e=utf-8oe=utf- 
8aq=trls=org.mozilla:vi:offici 
alclient=firefox-a 
Phân tích backlink của 
website cạnh tranh: 
http://www.majesticseo 
.com/reports/site-explorer/ 
summary/vatgi 
a.com?IndexDataSource 
=F
11/29/2011 
5 
BƯỚC 3 – THIẾT KẾ SITE THÂN THIỆN SEO 
• Với hệ thống SHOP trên CĐT đã được thiết kế để thân 
thiện với SEO 
• Chủ shop có thể sử dụng công cụ định nghĩa lại 
title/description của các trang để phù hợp với lĩnh vực và 
ngành hàng của mình 
• Tận dụng các công cụ tạo sẵn cho shop để cập nhật các 
nội dung liên quan đến SEO như: Tag, tin tức, hỏi đáp, 
giới thiệu để làm SEO cho các nội dùng không liên quan 
trực tiếp đến sản phẩm 
• Tạo bản đồ để tối ưu việc tìm kiếm theo địa điểm trên 
Google Map 
BƯỚC 4 – TỐI ƯU CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG 
• Title: S#a tiêu đê có ch)a t* khóa, bang cách s#a tên s1n pham trong gian hàng, bao 
gôm các t* khóa kêt h7p vê giá c1, khuyên mãi, thuoc tính. Title = Thương hieu + Model 
+ Thuoc tính + Thông tin khuyên mãi, s# kien 
Ví d=: Nokia N97 Wifi Camera giá rB, gi1m giá mùa hè (ngày têt, nhân dGp Quôc Khánh K) 
• Description: Se đư7c tOo ra tP đong ph= thuoc vào tiêu đê s1n pham và mô t1 s1n pham. 
• Th' Alt: Dùng khi upload 1nh vào bài viêt, s# d=ng code HTML, tan d=ng tôi đa bang 
cách thêm t* khóa cân SEO vào thB Alt. Code HTML: img src=”link 1nh” alt=”t* khóa” 
• Heading: S# d=ng thB Heading cho tiêu đê bài viêt. Tô đam và tăng font cha cho tiêu đê 
• Liên kêt noi bo: Đe đ1m b1o tính liên kêt và ho tr7 SEO lan nhau giaa các s1n pham liên 
quan, trong noi dung mô t1 có the đat thêm link đên các s1n pham khác, đôi đam các t* 
khóa chính và các t* khóa liên quan. 
• ĐoOn văn đâu tiên se ch)a các t* khóa cân SEO (3 t* khóa), chèn link cho các t* khóa 
này trh vê các link SEO cia các t* khóa khác tOo link internal. 
• Dùng SEO Quake kiem tra lOi m)c đo tôi ưu density. 
• Đat link dưji footer, post rao vat và comment tOi các trang khác đe tOo link internal 
• Theo dõi các noi dung On-site trên Ch7 Đien T# và tôi ưu s1n pham cia mình đe đư7c 
xuât hien 
• Sưu tâm và tap h7p các bài viêt, đánh giá, giji thieu liên quan đên s1n pham, cap nhat 
vào phân tin t)c cia SHOP đe làm SEO, và t* đó có các link vê s1n pham cia mình
11/29/2011 
6 
BƯỚC 5 – SỬ DỤNG CÔNG CỤ GOOGLE 
WEBMASTER TOOL 
• Công cụ Google Webmaster Tool dùng để quản lý và tối 
ưu Site, do shop nằm trên CĐT nên chủ shop không sử 
dụng được công cụ này. 
• Tuy nhiên, bộ phận SEO của CĐT sẽ theo dõi và tự động 
tối ưu các nội dung để hỗ trợ SEO tốt nhất 
• Trường hợp Khách hàng có website riêng nên cài thêm 
công cụ Google Webmaster Tool để theo dõi thêm hoạt 
động của website mình và có thêm thông tin để tối ưu 
SEO cho shop 
BƯỚC 6 – XÂY DỰNG LIÊN KẾT NGOÀI 
• Liên kết ngoài là đặt các 
link dẫn về trang web của 
mình từ các website khác, 
đây là một trong những 
nhiêm vụ quan trọng của 
SEO và cũng là 1 phần của 
Internet Marketing 
• Có rất nhiều cách để đặt 
link bên ngoài như: Sử 
dụng các trang rao vặt (PR 
tốt), sử dụng Forum, đặt 
chữ ký, comment thread, 
comment các blog cùng 
chủ đề, Sử dụng các blog 
(web 2.0) 
Bn phi đat mình trong vai trò ngưi đc, đe t đó viêt bài/comment v!i noi 
dung có giá tr đe ngưi dùng quan tâm và không cm thây b phn cm.
Ad

Recommended

(SEO) buổi 6 : social bookmark + forum seeding
(SEO) buổi 6 : social bookmark + forum seeding(SEO) buổi 6 : social bookmark + forum seeding
(SEO) buổi 6 : social bookmark + forum seedingHoàng Nguyễn
 
(SEO) buổi 5 : seo copywrite
(SEO) buổi 5 : seo copywrite(SEO) buổi 5 : seo copywrite
(SEO) buổi 5 : seo copywriteHoàng Nguyễn
 
Buoi 3 seo onpage
Buoi 3 seo onpageBuoi 3 seo onpage
Buoi 3 seo onpageviet nghiem
 
Tổng quan về Xây dựng liên kết
Tổng quan về Xây dựng liên kếtTổng quan về Xây dựng liên kết
Tổng quan về Xây dựng liên kếtDung Hoang Seothetop
 
Kỹ thuật tối ưu SEO Onpage 2017
Kỹ thuật tối ưu SEO Onpage 2017Kỹ thuật tối ưu SEO Onpage 2017
Kỹ thuật tối ưu SEO Onpage 2017Dung Hoang Seothetop
 
Nghiên cứu từ khóa Chìa khóa để SEO thành công
Nghiên cứu từ khóa Chìa khóa để SEO thành côngNghiên cứu từ khóa Chìa khóa để SEO thành công
Nghiên cứu từ khóa Chìa khóa để SEO thành côngDung Hoang Seothetop
 
Buoi 7 blog backlink
Buoi 7  blog backlinkBuoi 7  blog backlink
Buoi 7 blog backlinkDT Nguyen
 
Chiến lược Content Marketing 2019
Chiến lược Content Marketing 2019Chiến lược Content Marketing 2019
Chiến lược Content Marketing 2019Dung Hoang Seothetop
 

More Related Content

What's hot

Tổng quan về SEO, Quy trình SEO lên top nhanh và bền vững
Tổng quan về SEO, Quy trình SEO lên top nhanh và bền vữngTổng quan về SEO, Quy trình SEO lên top nhanh và bền vững
Tổng quan về SEO, Quy trình SEO lên top nhanh và bền vữngseothetop
 
Buoi 2 keyword research
Buoi 2  keyword researchBuoi 2  keyword research
Buoi 2 keyword researchVinamax
 
Tìm hiểu hoạt động của Search Engine để bắt đầu với SEO
Tìm hiểu hoạt động của Search Engine để bắt đầu với SEOTìm hiểu hoạt động của Search Engine để bắt đầu với SEO
Tìm hiểu hoạt động của Search Engine để bắt đầu với SEODung Hoang Seothetop
 
35 checklist bài viết chuẩn seo 2017 - SEONgon
35 checklist bài viết chuẩn seo 2017 - SEONgon35 checklist bài viết chuẩn seo 2017 - SEONgon
35 checklist bài viết chuẩn seo 2017 - SEONgonSEONGON
 
Xây dựng Backlink Hiệu quả và An Toàn năm 2017
Xây dựng Backlink Hiệu quả và An Toàn năm 2017Xây dựng Backlink Hiệu quả và An Toàn năm 2017
Xây dựng Backlink Hiệu quả và An Toàn năm 2017Dung Hoang Seothetop
 
Bài 5: Hướng dẫn SEO cho website - Quản trị website
Bài 5: Hướng dẫn SEO cho website - Quản trị websiteBài 5: Hướng dẫn SEO cho website - Quản trị website
Bài 5: Hướng dẫn SEO cho website - Quản trị websiteMasterCode.vn
 
8 bước viết bài chuẩn seo 2017 tăng truy cập và hiệu quả bán hàng
8 bước viết bài chuẩn seo 2017 tăng truy cập và hiệu quả bán hàng8 bước viết bài chuẩn seo 2017 tăng truy cập và hiệu quả bán hàng
8 bước viết bài chuẩn seo 2017 tăng truy cập và hiệu quả bán hàngseothetop
 
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)Dung Hoang Seothetop
 
Hướng dẫn tạo hàng loạt Bài viết từ công cụ Spin Content Editor miễn phí
Hướng dẫn tạo hàng loạt Bài viết từ công cụ Spin Content Editor miễn phíHướng dẫn tạo hàng loạt Bài viết từ công cụ Spin Content Editor miễn phí
Hướng dẫn tạo hàng loạt Bài viết từ công cụ Spin Content Editor miễn phíUy Hoàng
 
Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017
Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017
Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017Dung Hoang Seothetop
 
Content curation: 5 bước thực hiện curate content
Content curation: 5 bước thực hiện curate contentContent curation: 5 bước thực hiện curate content
Content curation: 5 bước thực hiện curate contentDung Hoang Seothetop
 
Cách tạo bản kế hoạch SEO tổng thể cho website chi tiết
Cách tạo bản kế hoạch SEO tổng thể cho website chi tiếtCách tạo bản kế hoạch SEO tổng thể cho website chi tiết
Cách tạo bản kế hoạch SEO tổng thể cho website chi tiếtDung Hoang Seothetop
 
Slide seo onpage
Slide seo onpageSlide seo onpage
Slide seo onpageTan Le
 
Infographic 5 bước thực hiện Nghiên cứu từ khóa seo từ Seothetop
Infographic 5 bước thực hiện Nghiên cứu từ khóa seo từ SeothetopInfographic 5 bước thực hiện Nghiên cứu từ khóa seo từ Seothetop
Infographic 5 bước thực hiện Nghiên cứu từ khóa seo từ SeothetopDung Hoang Seothetop
 
Chiến lược SEO 2017 Kế hoạch SEO thành công
Chiến lược SEO 2017 Kế hoạch SEO thành côngChiến lược SEO 2017 Kế hoạch SEO thành công
Chiến lược SEO 2017 Kế hoạch SEO thành côngDung Hoang Seothetop
 
Cách lập kế hoạch marketing online
Cách lập kế hoạch marketing onlineCách lập kế hoạch marketing online
Cách lập kế hoạch marketing onlineomegaerp11
 
Offpage seo - backlink
Offpage seo - backlinkOffpage seo - backlink
Offpage seo - backlinkGiang Triệu
 
Buổi 8 Hướng dẫn kỹ thuật SEO local
Buổi 8 Hướng dẫn kỹ thuật SEO localBuổi 8 Hướng dẫn kỹ thuật SEO local
Buổi 8 Hướng dẫn kỹ thuật SEO localVinamax
 

What's hot (20)

Tổng quan về SEO, Quy trình SEO lên top nhanh và bền vững
Tổng quan về SEO, Quy trình SEO lên top nhanh và bền vữngTổng quan về SEO, Quy trình SEO lên top nhanh và bền vững
Tổng quan về SEO, Quy trình SEO lên top nhanh và bền vững
 
Seocoban
SeocobanSeocoban
Seocoban
 
Buoi 2 keyword research
Buoi 2  keyword researchBuoi 2  keyword research
Buoi 2 keyword research
 
Tìm hiểu hoạt động của Search Engine để bắt đầu với SEO
Tìm hiểu hoạt động của Search Engine để bắt đầu với SEOTìm hiểu hoạt động của Search Engine để bắt đầu với SEO
Tìm hiểu hoạt động của Search Engine để bắt đầu với SEO
 
35 checklist bài viết chuẩn seo 2017 - SEONgon
35 checklist bài viết chuẩn seo 2017 - SEONgon35 checklist bài viết chuẩn seo 2017 - SEONgon
35 checklist bài viết chuẩn seo 2017 - SEONgon
 
Xây dựng Backlink Hiệu quả và An Toàn năm 2017
Xây dựng Backlink Hiệu quả và An Toàn năm 2017Xây dựng Backlink Hiệu quả và An Toàn năm 2017
Xây dựng Backlink Hiệu quả và An Toàn năm 2017
 
Bài 5: Hướng dẫn SEO cho website - Quản trị website
Bài 5: Hướng dẫn SEO cho website - Quản trị websiteBài 5: Hướng dẫn SEO cho website - Quản trị website
Bài 5: Hướng dẫn SEO cho website - Quản trị website
 
8 bước viết bài chuẩn seo 2017 tăng truy cập và hiệu quả bán hàng
8 bước viết bài chuẩn seo 2017 tăng truy cập và hiệu quả bán hàng8 bước viết bài chuẩn seo 2017 tăng truy cập và hiệu quả bán hàng
8 bước viết bài chuẩn seo 2017 tăng truy cập và hiệu quả bán hàng
 
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)
 
Hướng dẫn tạo hàng loạt Bài viết từ công cụ Spin Content Editor miễn phí
Hướng dẫn tạo hàng loạt Bài viết từ công cụ Spin Content Editor miễn phíHướng dẫn tạo hàng loạt Bài viết từ công cụ Spin Content Editor miễn phí
Hướng dẫn tạo hàng loạt Bài viết từ công cụ Spin Content Editor miễn phí
 
Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017
Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017
Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017
 
Content curation: 5 bước thực hiện curate content
Content curation: 5 bước thực hiện curate contentContent curation: 5 bước thực hiện curate content
Content curation: 5 bước thực hiện curate content
 
Cách tạo bản kế hoạch SEO tổng thể cho website chi tiết
Cách tạo bản kế hoạch SEO tổng thể cho website chi tiếtCách tạo bản kế hoạch SEO tổng thể cho website chi tiết
Cách tạo bản kế hoạch SEO tổng thể cho website chi tiết
 
Slide seo onpage
Slide seo onpageSlide seo onpage
Slide seo onpage
 
Infographic 5 bước thực hiện Nghiên cứu từ khóa seo từ Seothetop
Infographic 5 bước thực hiện Nghiên cứu từ khóa seo từ SeothetopInfographic 5 bước thực hiện Nghiên cứu từ khóa seo từ Seothetop
Infographic 5 bước thực hiện Nghiên cứu từ khóa seo từ Seothetop
 
Chiến lược SEO 2017 Kế hoạch SEO thành công
Chiến lược SEO 2017 Kế hoạch SEO thành côngChiến lược SEO 2017 Kế hoạch SEO thành công
Chiến lược SEO 2017 Kế hoạch SEO thành công
 
Cách lập kế hoạch marketing online
Cách lập kế hoạch marketing onlineCách lập kế hoạch marketing online
Cách lập kế hoạch marketing online
 
Offpage seo - backlink
Offpage seo - backlinkOffpage seo - backlink
Offpage seo - backlink
 
Buổi 8 Hướng dẫn kỹ thuật SEO local
Buổi 8 Hướng dẫn kỹ thuật SEO localBuổi 8 Hướng dẫn kỹ thuật SEO local
Buổi 8 Hướng dẫn kỹ thuật SEO local
 
Proposal Vuicuoi.com.vn
Proposal Vuicuoi.com.vnProposal Vuicuoi.com.vn
Proposal Vuicuoi.com.vn
 

Viewers also liked

Sale va marketing thoi hien dai
Sale va marketing thoi hien daiSale va marketing thoi hien dai
Sale va marketing thoi hien daikhoahocseo
 
Atelier conference 10 octobre - voyages caritatifs
Atelier conference 10 octobre - voyages caritatifsAtelier conference 10 octobre - voyages caritatifs
Atelier conference 10 octobre - voyages caritatifstacticdirect
 
Les agences media et leurs sites internet
Les agences media et leurs sites internetLes agences media et leurs sites internet
Les agences media et leurs sites internetThomas Postclic
 
TIC MAGAZINE Edition N°07
TIC MAGAZINE Edition N°07TIC MAGAZINE Edition N°07
TIC MAGAZINE Edition N°07TIC MAGAZINE
 
L’archivage de la vidéo. HEG Préservation, Lichtspiel Bern, 29.4.2015
L’archivage de la vidéo. HEG Préservation, Lichtspiel Bern, 29.4.2015L’archivage de la vidéo. HEG Préservation, Lichtspiel Bern, 29.4.2015
L’archivage de la vidéo. HEG Préservation, Lichtspiel Bern, 29.4.2015yvesnie
 
TIC MAGAZINE Edition N°06
TIC MAGAZINE Edition N°06TIC MAGAZINE Edition N°06
TIC MAGAZINE Edition N°06TIC MAGAZINE
 
LinkedIn : Visibilité versus Viralité de vos publications
LinkedIn : Visibilité versus Viralité de vos publicationsLinkedIn : Visibilité versus Viralité de vos publications
LinkedIn : Visibilité versus Viralité de vos publicationsConsonaute
 
Enquête - Un an dans la vie des blogueurs
Enquête - Un an dans la vie des blogueurs Enquête - Un an dans la vie des blogueurs
Enquête - Un an dans la vie des blogueurs SLAP digital
 
Conception Web Avec Dreamweaver
Conception Web Avec DreamweaverConception Web Avec Dreamweaver
Conception Web Avec Dreamweaverdavidbx
 

Viewers also liked (9)

Sale va marketing thoi hien dai
Sale va marketing thoi hien daiSale va marketing thoi hien dai
Sale va marketing thoi hien dai
 
Atelier conference 10 octobre - voyages caritatifs
Atelier conference 10 octobre - voyages caritatifsAtelier conference 10 octobre - voyages caritatifs
Atelier conference 10 octobre - voyages caritatifs
 
Les agences media et leurs sites internet
Les agences media et leurs sites internetLes agences media et leurs sites internet
Les agences media et leurs sites internet
 
TIC MAGAZINE Edition N°07
TIC MAGAZINE Edition N°07TIC MAGAZINE Edition N°07
TIC MAGAZINE Edition N°07
 
L’archivage de la vidéo. HEG Préservation, Lichtspiel Bern, 29.4.2015
L’archivage de la vidéo. HEG Préservation, Lichtspiel Bern, 29.4.2015L’archivage de la vidéo. HEG Préservation, Lichtspiel Bern, 29.4.2015
L’archivage de la vidéo. HEG Préservation, Lichtspiel Bern, 29.4.2015
 
TIC MAGAZINE Edition N°06
TIC MAGAZINE Edition N°06TIC MAGAZINE Edition N°06
TIC MAGAZINE Edition N°06
 
LinkedIn : Visibilité versus Viralité de vos publications
LinkedIn : Visibilité versus Viralité de vos publicationsLinkedIn : Visibilité versus Viralité de vos publications
LinkedIn : Visibilité versus Viralité de vos publications
 
Enquête - Un an dans la vie des blogueurs
Enquête - Un an dans la vie des blogueurs Enquête - Un an dans la vie des blogueurs
Enquête - Un an dans la vie des blogueurs
 
Conception Web Avec Dreamweaver
Conception Web Avec DreamweaverConception Web Avec Dreamweaver
Conception Web Avec Dreamweaver
 

Similar to Cam nang seo cho dientu

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINE
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINEBÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINE
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINEHoà Đoàn
 
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4Bảo Châu Uit
 
Seo overview nvq
Seo overview  nvqSeo overview  nvq
Seo overview nvqFBM
 
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 3
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 3Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 3
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 3Bảo Châu Uit
 
(SEO ) buổi 1 : tổng quan
(SEO ) buổi 1 : tổng quan(SEO ) buổi 1 : tổng quan
(SEO ) buổi 1 : tổng quanHoàng Nguyễn
 
Buổi 1: Tổng quan về SEO website
Buổi 1: Tổng quan về SEO websiteBuổi 1: Tổng quan về SEO website
Buổi 1: Tổng quan về SEO websiteDương Siêu Nhân
 
SEO & SEM - Kinh nghiệm lên TOP Google
SEO & SEM - Kinh nghiệm lên TOP GoogleSEO & SEM - Kinh nghiệm lên TOP Google
SEO & SEM - Kinh nghiệm lên TOP GoogleChu Đăng Điệp
 
khoi khoi lua
khoi khoi luakhoi khoi lua
khoi khoi lua09041988
 
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent CollegeTiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent CollegePhat Huu
 
IM 2015 - Chuong 3: Search engine marketing
IM 2015 - Chuong 3: Search engine marketingIM 2015 - Chuong 3: Search engine marketing
IM 2015 - Chuong 3: Search engine marketingThe Marketing Corner
 
Buoi 1 tong quan
Buoi 1  tong quanBuoi 1  tong quan
Buoi 1 tong quanSeo
 
hướng dẫn quy trinh seo
hướng dẫn quy trinh seohướng dẫn quy trinh seo
hướng dẫn quy trinh seovinamax1
 
Kiến thức Seo Top 1 Google bạn có biết
Kiến thức Seo Top 1 Google bạn có biếtKiến thức Seo Top 1 Google bạn có biết
Kiến thức Seo Top 1 Google bạn có biếtDonald Trung
 
Kien thuc-tong-quan-seo-seo thetop
Kien thuc-tong-quan-seo-seo thetopKien thuc-tong-quan-seo-seo thetop
Kien thuc-tong-quan-seo-seo thetopMMT
 
Quy trình seo theniche
Quy trình seo thenicheQuy trình seo theniche
Quy trình seo thenicheEpic SEO
 
Phân biệt SEO Onpage và SEO Offpage
Phân biệt SEO Onpage và SEO OffpagePhân biệt SEO Onpage và SEO Offpage
Phân biệt SEO Onpage và SEO OffpageHuyNghim4
 
Tài liệu seo keysky bản chuẩn
Tài liệu seo keysky bản chuẩnTài liệu seo keysky bản chuẩn
Tài liệu seo keysky bản chuẩnNguyễn Văn Mạnh
 
20 yếu tố seo onpage cần thiết
20 yếu tố seo onpage cần thiết20 yếu tố seo onpage cần thiết
20 yếu tố seo onpage cần thiếtkhoahocseo
 

Similar to Cam nang seo cho dientu (20)

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINE
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINEBÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINE
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINE
 
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4
 
Seo overview nvq
Seo overview  nvqSeo overview  nvq
Seo overview nvq
 
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 3
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 3Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 3
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 3
 
(SEO ) buổi 1 : tổng quan
(SEO ) buổi 1 : tổng quan(SEO ) buổi 1 : tổng quan
(SEO ) buổi 1 : tổng quan
 
Buổi 1: Tổng quan về SEO website
Buổi 1: Tổng quan về SEO websiteBuổi 1: Tổng quan về SEO website
Buổi 1: Tổng quan về SEO website
 
SEO & SEM - Kinh nghiệm lên TOP Google
SEO & SEM - Kinh nghiệm lên TOP GoogleSEO & SEM - Kinh nghiệm lên TOP Google
SEO & SEM - Kinh nghiệm lên TOP Google
 
khoi khoi lua
khoi khoi luakhoi khoi lua
khoi khoi lua
 
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent CollegeTiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
 
IM 2015 - Chuong 3: Search engine marketing
IM 2015 - Chuong 3: Search engine marketingIM 2015 - Chuong 3: Search engine marketing
IM 2015 - Chuong 3: Search engine marketing
 
Buoi 1 tong quan
Buoi 1  tong quanBuoi 1  tong quan
Buoi 1 tong quan
 
hướng dẫn quy trinh seo
hướng dẫn quy trinh seohướng dẫn quy trinh seo
hướng dẫn quy trinh seo
 
Kiến thức Seo Top 1 Google bạn có biết
Kiến thức Seo Top 1 Google bạn có biếtKiến thức Seo Top 1 Google bạn có biết
Kiến thức Seo Top 1 Google bạn có biết
 
Kien thuc-tong-quan-seo-seo thetop
Kien thuc-tong-quan-seo-seo thetopKien thuc-tong-quan-seo-seo thetop
Kien thuc-tong-quan-seo-seo thetop
 
Quy trình seo hiệu quả
Quy trình seo hiệu quảQuy trình seo hiệu quả
Quy trình seo hiệu quả
 
Quy trình seo theniche
Quy trình seo thenicheQuy trình seo theniche
Quy trình seo theniche
 
Bat mi ky thuat seo
Bat mi ky thuat seoBat mi ky thuat seo
Bat mi ky thuat seo
 
Phân biệt SEO Onpage và SEO Offpage
Phân biệt SEO Onpage và SEO OffpagePhân biệt SEO Onpage và SEO Offpage
Phân biệt SEO Onpage và SEO Offpage
 
Tài liệu seo keysky bản chuẩn
Tài liệu seo keysky bản chuẩnTài liệu seo keysky bản chuẩn
Tài liệu seo keysky bản chuẩn
 
20 yếu tố seo onpage cần thiết
20 yếu tố seo onpage cần thiết20 yếu tố seo onpage cần thiết
20 yếu tố seo onpage cần thiết
 

More from khoahocseo

Bi quyet giup noi dung duoc 100000 share
Bi quyet giup noi dung duoc 100000 shareBi quyet giup noi dung duoc 100000 share
Bi quyet giup noi dung duoc 100000 sharekhoahocseo
 
Cach ban hang tren zalo
Cach ban hang tren zaloCach ban hang tren zalo
Cach ban hang tren zalokhoahocseo
 
Nhung y tuong pr thuong hieu ban than
Nhung y tuong pr thuong hieu ban thanNhung y tuong pr thuong hieu ban than
Nhung y tuong pr thuong hieu ban thankhoahocseo
 
Nhu the nao la mot backlink chat luong
Nhu the nao la mot backlink chat luongNhu the nao la mot backlink chat luong
Nhu the nao la mot backlink chat luongkhoahocseo
 
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu qua
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu quaBat dau 1 du an seo the nao cho hieu qua
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu quakhoahocseo
 
10 cách kiếm tiền với youtube
10 cách kiếm tiền với youtube10 cách kiếm tiền với youtube
10 cách kiếm tiền với youtubekhoahocseo
 
Tại sao bạn nên sử dụng wordpress
Tại sao bạn nên sử dụng wordpressTại sao bạn nên sử dụng wordpress
Tại sao bạn nên sử dụng wordpresskhoahocseo
 
Cách làm content thu hút người đọc
Cách làm content thu hút người đọcCách làm content thu hút người đọc
Cách làm content thu hút người đọckhoahocseo
 
Cách bán hàng thành công trên facebook
Cách bán hàng thành công trên facebookCách bán hàng thành công trên facebook
Cách bán hàng thành công trên facebookkhoahocseo
 
20 cách kinh doanh bằng facebook phần 2
20 cách kinh doanh bằng facebook phần 220 cách kinh doanh bằng facebook phần 2
20 cách kinh doanh bằng facebook phần 2khoahocseo
 
35 thủ thuật giúp bạn tinh thông facebook (phần I)
35 thủ thuật giúp bạn tinh thông facebook (phần I)35 thủ thuật giúp bạn tinh thông facebook (phần I)
35 thủ thuật giúp bạn tinh thông facebook (phần I)khoahocseo
 
Thương mại điện tử là gì
Thương mại điện tử là gìThương mại điện tử là gì
Thương mại điện tử là gìkhoahocseo
 
Chiến lược seo cho doanh nghiệp nhỏ
Chiến lược seo cho doanh nghiệp nhỏChiến lược seo cho doanh nghiệp nhỏ
Chiến lược seo cho doanh nghiệp nhỏkhoahocseo
 
Mạng xã hội nào phù hợp với doanh nghiệp
Mạng xã hội nào phù hợp với doanh nghiệpMạng xã hội nào phù hợp với doanh nghiệp
Mạng xã hội nào phù hợp với doanh nghiệpkhoahocseo
 
4 nguyên tắc của blogger chuyên nghiệp
4 nguyên tắc của blogger chuyên nghiệp4 nguyên tắc của blogger chuyên nghiệp
4 nguyên tắc của blogger chuyên nghiệpkhoahocseo
 
Một số thuật ngữ facebook marketing cần thiết
Một số thuật ngữ facebook marketing cần thiếtMột số thuật ngữ facebook marketing cần thiết
Một số thuật ngữ facebook marketing cần thiếtkhoahocseo
 
Phương pháp tạo nội dung hấp dẫn trong vòng 5 phút
Phương pháp tạo nội dung hấp dẫn trong vòng 5 phútPhương pháp tạo nội dung hấp dẫn trong vòng 5 phút
Phương pháp tạo nội dung hấp dẫn trong vòng 5 phútkhoahocseo
 

More from khoahocseo (17)

Bi quyet giup noi dung duoc 100000 share
Bi quyet giup noi dung duoc 100000 shareBi quyet giup noi dung duoc 100000 share
Bi quyet giup noi dung duoc 100000 share
 
Cach ban hang tren zalo
Cach ban hang tren zaloCach ban hang tren zalo
Cach ban hang tren zalo
 
Nhung y tuong pr thuong hieu ban than
Nhung y tuong pr thuong hieu ban thanNhung y tuong pr thuong hieu ban than
Nhung y tuong pr thuong hieu ban than
 
Nhu the nao la mot backlink chat luong
Nhu the nao la mot backlink chat luongNhu the nao la mot backlink chat luong
Nhu the nao la mot backlink chat luong
 
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu qua
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu quaBat dau 1 du an seo the nao cho hieu qua
Bat dau 1 du an seo the nao cho hieu qua
 
10 cách kiếm tiền với youtube
10 cách kiếm tiền với youtube10 cách kiếm tiền với youtube
10 cách kiếm tiền với youtube
 
Tại sao bạn nên sử dụng wordpress
Tại sao bạn nên sử dụng wordpressTại sao bạn nên sử dụng wordpress
Tại sao bạn nên sử dụng wordpress
 
Cách làm content thu hút người đọc
Cách làm content thu hút người đọcCách làm content thu hút người đọc
Cách làm content thu hút người đọc
 
Cách bán hàng thành công trên facebook
Cách bán hàng thành công trên facebookCách bán hàng thành công trên facebook
Cách bán hàng thành công trên facebook
 
20 cách kinh doanh bằng facebook phần 2
20 cách kinh doanh bằng facebook phần 220 cách kinh doanh bằng facebook phần 2
20 cách kinh doanh bằng facebook phần 2
 
35 thủ thuật giúp bạn tinh thông facebook (phần I)
35 thủ thuật giúp bạn tinh thông facebook (phần I)35 thủ thuật giúp bạn tinh thông facebook (phần I)
35 thủ thuật giúp bạn tinh thông facebook (phần I)
 
Thương mại điện tử là gì
Thương mại điện tử là gìThương mại điện tử là gì
Thương mại điện tử là gì
 
Chiến lược seo cho doanh nghiệp nhỏ
Chiến lược seo cho doanh nghiệp nhỏChiến lược seo cho doanh nghiệp nhỏ
Chiến lược seo cho doanh nghiệp nhỏ
 
Mạng xã hội nào phù hợp với doanh nghiệp
Mạng xã hội nào phù hợp với doanh nghiệpMạng xã hội nào phù hợp với doanh nghiệp
Mạng xã hội nào phù hợp với doanh nghiệp
 
4 nguyên tắc của blogger chuyên nghiệp
4 nguyên tắc của blogger chuyên nghiệp4 nguyên tắc của blogger chuyên nghiệp
4 nguyên tắc của blogger chuyên nghiệp
 
Một số thuật ngữ facebook marketing cần thiết
Một số thuật ngữ facebook marketing cần thiếtMột số thuật ngữ facebook marketing cần thiết
Một số thuật ngữ facebook marketing cần thiết
 
Phương pháp tạo nội dung hấp dẫn trong vòng 5 phút
Phương pháp tạo nội dung hấp dẫn trong vòng 5 phútPhương pháp tạo nội dung hấp dẫn trong vòng 5 phút
Phương pháp tạo nội dung hấp dẫn trong vòng 5 phút
 

Cam nang seo cho dientu

 • 1. 11/29/2011 1 CẨM NANG LÀM SEO TẠI SHOP@CHODIENTU! Tài liệu lưu hành nội bộ SEO LÀ GÌ? SEO - viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization – tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, là một quá trình trong đó website của bạn sẽ được tối ưu hóa cho thân thiện với các công cụ tìm kiếm và được xếp vị trí cao trên các công cụ tìm kiếm. Cuoc chiên SEO: http://www.youtube.com/watch?v =UXs7bu5nx6o
 • 2. 11/29/2011 2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SEO 80% người dùng Internet tìm kiếm sản phẩm dịch vụ để mua 80% lượng khách truy cập một web site đến từ Search Engine 63% các kết quả tìm kiếm tự nhiên ở top được click 85% người tìm kiếm bỏ qua các quảng cáo trả tiền Tỷ lệ chuyển đổi kết quả tìm kiếm tự nhiên lớn hơn 60% kết quả quảng cáo PPC 11.8% người dùng từ Google click trang thứ 2 khi vào website 20-30% doanh số là khách hàng từ Search Engine. Tăng visit vào site Giảm bounce rate (người dùng thoát khi vào trang) Tăng tỷ lệ chuyển đổi thành viên, người mua, tăng doanh số bán hàng ỨNG DỤNG SEO CHO SHOP TẠI CHODIENTU.VN 1. Phân tích từ khóa QUY TRÌNH 10 BƯỚC LÀM SEO 2. Phân tích đối thủ cạnh tranh 3. Thiết kế Site thân thiện SEO 4. Tối ưu cấu trúc nội dung Site 5. Sử dụng công cụ Google Webmaster 6. Xây dựng liên kết bên ngoài 7. Liên tục cập nhật và phát triển nội dung 9. Sử dụng Blog 8. Sử dụng truyền thông xã hội (Social media) 10. Duy trì kết quả 1. Kỹ thuật chỉ liên quan đến 2 trong 10 quy trình làm SEO (bước 3 4), vì vậy nhiệm vụ chính làm SEO là của người làm nội dung marketing 2. Khi mở SHOP tại Chodientu.vn bạn không phải quan tâm bước 3 4 vì đã được làm sẵn, hãy dành toàn bộ công sức tập trung vào việc làm nội dung SEO cho hiệu quả 3. Làm SEO là một quá trình lâu dài, liên tục và cạnh tranh khốc liệt
 • 3. 11/29/2011 3 BƯỚC 1 – PHÂN TÍCH TỪ KHÓA • Đặt mình trong vai người dùng, liệt kê những từ khóa người dùng có thể sẽ tìm kiếm với Google có liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mình cung cấp. • Phân tích từ khóa dựa trên đối thủ cạnh tranh sử dụng: đối với gian hàng CĐT, phân tích với lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của gian hàng, đối thủ cạnh tranh của CĐT (123mua, vatgia) đang sử dụng những từ khóa nào, từ đó tùy vào mức độ khả thi, sẽ cố gắng giành lại khách hàng từ đối thủ. • Sử dụng công cụ Alexa để phân tích các từ khóa người dùng thường tìm kiếm để vào các website cùng ngành hàng, lĩnh vực (http://alexa.com) • Dựa vào Google Keyword Tool: Cân nhắc lựa chọn các từ khóa kết hợp có mức độ cạnh tranh cao, trung bình hoặc thấp (https://adwords.google.com.vn/ ) • Dựa vào gợi ý từ khóa liên quan khi tìm kiếm trên Google (http://www.google.com.vn) • Lưu ý nên lựa chọn các từ khóa kết hợp có lượng traffic tốt, tuy traffic thấp hơn các từ khóa 2,3 chữ nhưng sẽ gần hơn với truy vấn người dùng, khả năng khách hàng chọn mua sản phẩm cũng sẽ lớn hơn, nếu thông tin, giá cả sản phẩm của gian hàng phù hợp với khách hàng • Tổng hợp từ khóa: List các từ khóa đã tìm được và lựa chọn để SEO, phân ra thành các từ khóa chính và từ khóa phụ (đã đánh giá mức độ khả thi) PHÂN TÍCH TỪ KHÓA - VÍ DỤ MINH HỌA • Phân tích từ khóa bằng Alexa: http://www.alexa. com/siteinfo/chodi entu.vn Click vào tab Search Analytics • Phân tích từ khóa bằng Google Keyword Tool: https://adwords.google.com.vn/ nhập từ khóa cần phân tích
 • 4. 11/29/2011 4 BƯỚC 2 – PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH • Gõ từ khóa và xem các kết quả đầu tiên trên Google • Sử dụng truy vấn Google: Allintitle:”từ khóa”. Đây là cách để xác định đối thủ cạnh tranh về lĩnh vực ngành nghề và cạnh tranh về SEO từ khóa, theo dõi các kết quả đầu tiên • Có thể sử dụng 1 số công cụ như Alexa, Juicyfinder để phân tích các từ khóa chính của đối thủ, xác định từ khóa nào đối thủ đang tập trung SEO, từ khóa nào đem lại traffic cho website đối thủ • Sử dụng công cụ SEO Quake add-on trên Firefox để phân tích các thẻ title, Description, Keywords và mật độ từ khóa SEO, cũng có thể dùng để xác đinh từ khóa của đối thủ • Phân tích và so sánh với cách tối ưu trên website của mình, từ đó có thể học hỏi và hoàn thiện • Phân tích liên kết của đối thủ, sử dụng các tool như: SEO SpyGlass, siteexplorer.search.yahoo.com, backlinkwatch.com, majesticseo.com … • Sau khi biết được những liên kết của đối thủ, bắt đầu đi vào phân tích xem những link nào chất lượng thì mình sẽ sử dụng trong quá trình xây dựng back link của mình PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ - VÍ DỤ MINH HỌA Phân tích tính cạnh tranh của website # với từ khóa lựa chọn trên Google: http://www.google.com.vn/sea rch?q=laptop+r%E1%BA%BBi e=utf-8oe=utf- 8aq=trls=org.mozilla:vi:offici alclient=firefox-a Phân tích backlink của website cạnh tranh: http://www.majesticseo .com/reports/site-explorer/ summary/vatgi a.com?IndexDataSource =F
 • 5. 11/29/2011 5 BƯỚC 3 – THIẾT KẾ SITE THÂN THIỆN SEO • Với hệ thống SHOP trên CĐT đã được thiết kế để thân thiện với SEO • Chủ shop có thể sử dụng công cụ định nghĩa lại title/description của các trang để phù hợp với lĩnh vực và ngành hàng của mình • Tận dụng các công cụ tạo sẵn cho shop để cập nhật các nội dung liên quan đến SEO như: Tag, tin tức, hỏi đáp, giới thiệu để làm SEO cho các nội dùng không liên quan trực tiếp đến sản phẩm • Tạo bản đồ để tối ưu việc tìm kiếm theo địa điểm trên Google Map BƯỚC 4 – TỐI ƯU CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG • Title: S#a tiêu đê có ch)a t* khóa, bang cách s#a tên s1n pham trong gian hàng, bao gôm các t* khóa kêt h7p vê giá c1, khuyên mãi, thuoc tính. Title = Thương hieu + Model + Thuoc tính + Thông tin khuyên mãi, s# kien Ví d=: Nokia N97 Wifi Camera giá rB, gi1m giá mùa hè (ngày têt, nhân dGp Quôc Khánh K) • Description: Se đư7c tOo ra tP đong ph= thuoc vào tiêu đê s1n pham và mô t1 s1n pham. • Th' Alt: Dùng khi upload 1nh vào bài viêt, s# d=ng code HTML, tan d=ng tôi đa bang cách thêm t* khóa cân SEO vào thB Alt. Code HTML: img src=”link 1nh” alt=”t* khóa” • Heading: S# d=ng thB Heading cho tiêu đê bài viêt. Tô đam và tăng font cha cho tiêu đê • Liên kêt noi bo: Đe đ1m b1o tính liên kêt và ho tr7 SEO lan nhau giaa các s1n pham liên quan, trong noi dung mô t1 có the đat thêm link đên các s1n pham khác, đôi đam các t* khóa chính và các t* khóa liên quan. • ĐoOn văn đâu tiên se ch)a các t* khóa cân SEO (3 t* khóa), chèn link cho các t* khóa này trh vê các link SEO cia các t* khóa khác tOo link internal. • Dùng SEO Quake kiem tra lOi m)c đo tôi ưu density. • Đat link dưji footer, post rao vat và comment tOi các trang khác đe tOo link internal • Theo dõi các noi dung On-site trên Ch7 Đien T# và tôi ưu s1n pham cia mình đe đư7c xuât hien • Sưu tâm và tap h7p các bài viêt, đánh giá, giji thieu liên quan đên s1n pham, cap nhat vào phân tin t)c cia SHOP đe làm SEO, và t* đó có các link vê s1n pham cia mình
 • 6. 11/29/2011 6 BƯỚC 5 – SỬ DỤNG CÔNG CỤ GOOGLE WEBMASTER TOOL • Công cụ Google Webmaster Tool dùng để quản lý và tối ưu Site, do shop nằm trên CĐT nên chủ shop không sử dụng được công cụ này. • Tuy nhiên, bộ phận SEO của CĐT sẽ theo dõi và tự động tối ưu các nội dung để hỗ trợ SEO tốt nhất • Trường hợp Khách hàng có website riêng nên cài thêm công cụ Google Webmaster Tool để theo dõi thêm hoạt động của website mình và có thêm thông tin để tối ưu SEO cho shop BƯỚC 6 – XÂY DỰNG LIÊN KẾT NGOÀI • Liên kết ngoài là đặt các link dẫn về trang web của mình từ các website khác, đây là một trong những nhiêm vụ quan trọng của SEO và cũng là 1 phần của Internet Marketing • Có rất nhiều cách để đặt link bên ngoài như: Sử dụng các trang rao vặt (PR tốt), sử dụng Forum, đặt chữ ký, comment thread, comment các blog cùng chủ đề, Sử dụng các blog (web 2.0) Bn phi đat mình trong vai trò ngưi đc, đe t đó viêt bài/comment v!i noi dung có giá tr đe ngưi dùng quan tâm và không cm thây b phn cm.
 • 7. 11/29/2011 7 BƯỚC 7 – LIÊN TỤC CẬP NHẬT VÀ PHÁT TRIỂN NỘI DUNG • Nội dung đóng vai trò số 1 trong việc làm SEO, vì vậy việc cập nhật và phát triển nội dung sẽ giúp duy trì thứ hạng SEO tốt hơn • Thường xuyên theo dõi Internet và cập nhật các bài viết, xu hướng mới về sản phẩm, dịch vụ, từ đó thu hút được các nguồn traffic mới • Cập nhật, bổ sung các nội dung người dùng tìm kiếm theo mùa, sự kiện, đặc điểm nổi bật để bổ sung vào title và nội dung các sản phẩm, bài viết • Theo dõi nội dung SEO của các website cạnh tranh để bổ sung và làm nội dung SEO cho shop của mình BƯỚC 8 – SỬ DỤNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI – SOCIAL MEDIA 1. Social Networking: Publish link sản phẩm lên Facebook, Twitter, Google Plus để quảng bá sản phẩm, lấy traffic và làm cho link sản phẩm nhanh chóng được index. 2. Social Bookmarking: Submit link lên các trang như Delicious, Stumble Upon, Digg, Reddit để nhanh chóng index link. 3. Document Sharing: Tạo các file Powerpoint, PDF và chia sẻ lên các trang chia sẻ tài liệu 2.0 như Slideshare, Scribd…tạo backlink và thu hút visit 4. Video Image Sharing: Phát triển thêm các ứng dụng share video and images từ Youtube và Flickr
 • 8. 11/29/2011 8 BƯỚC 9 – SỬ DỤNG BLOG • Tạo các blog cá nhân miễn phí, web 2.0 như Blogspot, Wordpress, Yume, Weebly, MyOpera, Squidoo, thiết kế và chèn các link vào footer và navigation để tạo backlink, nếu cần SEO cho chính các blog này để tạo được các backlink chất lượng. • Tạo vòng tròn link (Link Wheel) để tăng mức độ phổ biến cho trang sản phẩm cần SEO. • Quảng bá blog, chia sẻ blog để blog được nhiều người quan tâm, tăng traffic trỏ về các link mục tiêu BƯỚC 10 – DUY TRÌ KẾT QUẢ • Phát triển các từ khóa mới, các từ khóa mở rộng, từ khóa kết hợp để đem lại traffic • Theo dõi các chỉ số, đánh giá để xem thời gian người dùng ở lại trang web, những trang nào người dùng vào rồi thoát ngay, những trang nào người dùng hay vào nhất, từ đó đánh giá mức độ hiệu quả và thay đổi chiến lược. • Tiếp tục các biện pháp Link building hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho các từ khóa cũ để duy trì vị trí.
 • 9. 11/29/2011 9 LÀM THẾ NÀO? • SEO là một tiến trình lâu dài và bền bỉ, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức cũng như các kinh nghiệm triển khai • Nếu không có thời gian, xin vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ hiệu quả bán hàng – VAS Chợ Điện Tử để được tư vấn – hanoi@chodientu.vn – hcmc@chodientu.vn – 1900.585.888 GIỚI THIỆU SHOP TẠI CHODIENTU • Đ/nh nghĩa shop – GHCN: Là mot website riêng đe giji thieu s1n pham, dGch v= và bán hàng trên Internet đông thti s1n pham đư7c bày bán trên sàn TMĐT Chodientu.vn • 05 lý do m7 shop t8i CĐT 1. Cơ hoi tiêp can ngay lap t)c hàng trăm nghìn khách hàng tiêm năng đang thPc hien giao dGch hang ngày trên CĐT mà không ph1i mât công xây dPng 2. TOo dPng và phát trien thương hieu riêng cia mình vê mat lâu dài mà không bG lan lon giaa hàng nghìn ngưti bán trên CĐT cũng như tOi các website khác 3. Ho tr nhiêu công c Marketing bán hàng đoc đáo và duy nhât, đem l8i hieu quE cao mà không có website nào có t8i Viet Nam như: Đâu giá, Mac cE, Email Marketing, SMS Marketing, QuEng cáo theo hieu quE (CPM/CPC/CPD) đac biet ho tr SEO TOÀN DIEN 4. Có công c= qu1n lý bán hàng đây đi và nâng cao giúp bOn de dàng qu1n lý tình trOng s1n pham, hóa đơn giao dGch cũng như khách hàng 5. Đư7c tích h7p san công c= Thanh toán trPc tuyên vji tât các loOi thB Visa/Master và Internet Banking cia hơn 20 ngân hàng vji phí giao dGch thâp nhât tOi Viet Nam
 • 10. 11/29/2011 10 CÁC BƯỚC ĐỂ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ 1. Chọn 1 tên SHOP phù hợp với sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu 2. Chọn giao diện ấn tượng có bố cục phù hợp với sản phẩm dịch vụ và đối tượng khách hàng 3. Xây dựng nội dung rõ ràng, đầy đủ, đa dạng và đem lại giá trị cho người xem 4. Mô tả quy trình bán hàng và cung cấp dịch vụ, các chính sách liên quan giúp người dùng yên tâm 5. Hỗ trợ trực tuyến và cung cấp các số điện thoại Hotline để KH có thể tương tác 6. Cấu trúc danh mục sản phẩm dễ hiểu, rõ ràng giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy kết quả mình mong muốn 7. Đặt tên sản phẩm rõ ràng và ý nghĩa, giúp người mua dễ dàng tiếp cận và hiểu được giá trị hoặc mục đích sử dụng 8. Thông tin mô tả sản phẩm chi tiết, hình ảnh trung thực và đặc biệt có các nội dung đánh giá của chuyên gia hoặc cộng đồng để tăng sự tin tưởng 9. Xây dựng chính sách giá cạnh tranh và cập nhật thường xuyên để thu hút khách hàng 10. Tạo chiến dịch bán hàng khác biệt và hấp dẫn người mua qua các hình thức: giảm giá, đấu giá, cho phép mặc cả, coupon khuyến mãi, phối hợp promotional cùng CĐT để tranh thủ uy tín tiếng nói của sàn TIẾP CẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 1. Tối ưu sản phẩm cho công cụ search của ChợĐiệnTử và thói quen tìm kiếm của người dùng 2. Tùy chỉnh thuộc tính và chính sách sản phẩm để xuất hiện trên các vị trí sản phẩm nổi bật của CĐT và các chương trình onsite 3. Tham gia bình luận, đánh giá và các nội dung hoạt động trên sàn để tạo dấu ấn cá nhân và lôi kéo người dùng 4. Sử dụng các lịch uptin và quảng cáo sản phẩm để tiếp cận người người mua 5. Triển khai hoạt động Internet Marketing (free và có phí) ra bên ngoài để mở rộng tập KH tiềm năng 6. Chú trọng và đẩy mạnh SEO để thu hút KH lâu dài và hiệu quả 7. Theo dõi KH ghé thăm và trả lời các thắc mắc, quan tâm của người dùng về sản phẩm dịch vụ của mình 8. Giao hàng đúng hẹn và chất lượng, tận tình giúp đỡ KH sử dụng cũng như giải quyết nhanh chóng các thắc mắc, khiếu nại 9. Suvey ý kiến KH sau khi mua, xin ý kiến đánh giá KH để tăng điểm uy tín bán hàng 10. Liê tục hoạt động và cải tiến mọi quy trình, phát triển nội dung và chính sách phù hợp với xu hướng thị trường