Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Marketing Research - Heineken

 1. 1. GROUP 2 - ĐỖ THỊ NGỌC ANH - VÕ MINH HÙNG - PHAN ĐỨC ANH KHOA - NGUYỄN LƯƠNG THUẦN
 2. 2. CONTENT I. Introduction II. Problem definition and objectives III. Methodology IV. Results & Findings 1. Advertising 2. Word of mouth 3. Experiential perspective V. Conclusion
 3. 3. INTRODUCTION Topic: A study on relationship among advertising, WOM, and experiential perspectives with respect to purchase intent. Brand: Heineken Beer
 4. 4. PROBLEM DEFINITION AND OBJECTIVES
 5. 5. HYPOTHESIS Null Hypotheses: (1) There is no relationship between the Advertising and consumer’s purchase intent. (2) There is no relationship between the WOM and consumer’s purchase intent. (3) There is no relationship between the Experiential perspective and consumer’s purchase intent. Alternative Hypotheses (1) There is a relationship between the Advertising and consumer’s purchase intent. (2) There is a relationship between the WOM and consumer’s purchase intent. (3) There is a relationship between the Experiential perspective and consumer’s purchase intent.
 6. 6. OBJECTIVES - Determine how the advertising influences to the purchase behavior. - Better understand the spreading speed of WOM taking impact on purchase intent. - Identify the type of people and their psychology making purchase.
 7. 7. METHODOLOGY - Research Design - Target (age) - Sample size and method - Measurement Issues and Scales
 8. 8. RESULTS & FINDINGS
 9. 9. ADVERTISING
 10. 10. ADVERTISING B.II.11 Frequencies Responses Percent of Cases N Percent Bạn bị hấp dẫn bởi những lễ hội Bạn bị hấp dẫn với lễ hội nào do Heineken tổ chức trong những lễ hội sau? (Lễ Giáng Sinh) 14 20.3% 30.4% Bạn bị hấp dẫn với lễ hội nào do Heineken tổ chức trong những lễ hội sau? (Lễ đón năm mới) 35 50.7% 76.1% Bạn bị hấp dẫn với lễ hội nào do Heineken tổ chức trong những lễ hội sau? ("Thắp sáng chai bia") 12 17.4% 26.1% Bạn bị hấp dẫn với lễ hội nào do Heineken tổ chức trong những lễ hội sau? ("Tưng bừng lễ hội") 8 11.6% 17.4% 69 100.0% 150.0% Total
 11. 11. ADVERTISING Group Statistics Giới tính Tôi hứng thú với những quảng cáo của bia Heineken. N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Nam 37 1.83784 .764254 .125643 Nữ 15 1.66667 .723747 .186871 Levene's Test for Equality of Variances F Tôi hứng thú với những quảng cáo của bia Heineken. Equal variances assumed Equal variances not assumed Sig. .061 .805
 12. 12. ADVERTISING Report Report Tôi hứng thú với những quảng cáo của bia Heineken. Tôi cảm thấy những quảng cáo của Heineken rất khác biệt. Độ tuổi Độ tuổi Mean N Std. Deviation Mean N Std. Deviation 18 - 25 1.79592 49 .763206 18 - 25 1.8571 49 .91287 26 - 35 1.25000 4 .500000 26 - 35 2.2500 4 .95743 Trên 50 2.00000 1 . Trên 50 2.0000 1 . Total 1.75926 54 .750728 Total 1.8889 54 .90422
 13. 13. ADVERTISING Conclusion: There is a relationship between the advertising and purchase intent.
 14. 14. WORD OF MOUTH Việc sử dụng bia Heineken của tôi bị ảnh hưởng khi nghe tin đồn này Frequency Valid Percent Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bình thường 3.7 8 9 14.8 16.7 Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý Total System Missing Total 2 8 14.8 3 5.6 30 24 54 55.6 44.4 100.0 Tôi biết về tin đồn “Bia Heineken bị làm giả” Frequency Valid Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Percent 5 9.3 11.1 6 11.1 Hoàn toàn không đồng ý 8 14.8 Total Total 29.6 6 Không đồng ý Missing 16 Bình thường 41 75.9 System 13 24.1 54 100.0
 15. 15. WORD OF MOUTH Tôi sử dụng Heineken qua lời giới thiệu của người khác. Frequeny Percent Valid Hoàn toàn đồng ý 5 9.3 Đồng ý 13 24.1 Không đồng ý 7 13.0 Hoàn toàn không đồng ý Total Total 38.9 Bình thường Missing 21 7 13.0 53 98.1 1 1.9 54 100.0 System B.II.12 Frequencies Tìm hiểu qua website của Heineken Qua các diễn đàn Bạn cập nhật thông thảo luận tin của Heineken qua Qua bạn bè hoặc các kênh nào? người thân Qua thông tin quảng cáo (tờ rơi, băng rôn, tivi,...) Total Responses N Percent 9 10.1% Percent of Cases 16.7% 5 5.6% 9.3% 35 39.3% 64.8% 40 44.9% 74.1% 89 100.0% 164.8%
 16. 16. WORD OF MOUTH Conclusion: These above results help us to identify that there is an affection of word of mouth into the purchase intent and we reject the null hypothesis, accept the alternative hypothesis.
 17. 17. EXPERIENTIAL PERSPECTIVE Paired Samples Test Paired Differences Mean Std. Deviatio n Tôi chọn bia Heineken vì mùi vị của nó. - Giá cả -.16327 1.55921 của bia Heineken khiến tôi cân nhắc khi sử dụng. Std. Error Mean .22274 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.61112 .28459 t -.733 Sig. (2tailed ) df 48 .467
 18. 18. EXPERIENTIAL PERSPECTIVE Responses N Percent Thể hiện đẳng cấp Total 33.3% Chia sẻ niềm vui 27 Khuây khỏa nỗi buồn 22 23.7% 19.3% Kết nối với bạn bè Bia Heineken giúp bạn 38 27 23.7% 114 100.0%
 19. 19. EXPERIENTIAL PERSPECTIVE Bạn dành bao nhiêu tiền cho việc nhậu mỗi tháng? Thu nhập hàng tháng Mean N Std. Deviation Dưới 2 triệu 2 triệu - 5 triệu 5 triệu - 10 triệu Trên 10 triệu Total 1.3600 2.3158 2.7143 1.6667 1.8889 25 19 7 3 54 .63770 .82007 .75593 1.15470 .90422 Mức độ thường xuyên uống bia của bạn Độ tuổi Mean N Std. Deviation 18 - 25 26 - 35 Trên 50 Total 1.7347 2.2500 4.0000 1.8148 49 4 1 54 .93040 .50000 . .95313
 20. 20. EXPERIENTIAL PERSPECTIVE Responses N Giá cả 9 45.0% 64.3% Chất lượng 4 20.0% 28.6% Thương hiệu 2 10.0% 14.3% Mức độ phổ biến Đánh giá tiêu chí quan trọng khi lựa chọn một loại bia. Percent Percent of Cases 5 25.0% 35.7% 20 100.0% 142.9% Total Correlations Hãy đánh giá mức độ quan trọng đối với những tiêu chí sau đây khi bạn lựa chọn một loại bia. Pearson Correlation Giá cả Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Thương hiệu Sig. (2-tailed) N Giá cả Thương hiệu 1 -.090 54 .520 53 -.090 1 .520 53 53
 21. 21. EXPERIENTIAL PERSPECTIVE Conclusion: There is a relationship between the experiential perspective and purchase intent.
 22. 22. B.II.14 Frequencies Responses N Bạn lựa chọn bia Heineken là vì (Biết đến qua những quảng cáo) Bạn lựa chọn bia Heineken là vì (Được bạn lựa chọn bia bạn bè hoặc người thân giới thiệu) heineken vì: Bạn lựa chọn bia Heineken là vì (Bởi những trải nghiệm của bản thân) Total Percent Percent of Cases 28 34.6% 52.8% 31 38.3% 58.5% 22 27.2% 41.5% 81 100.0% 152.8%
 23. 23. CONCLUSION - Consumers Behavior is affected essentially by three factors: advertising, WOM and experiential perspectives. - In the general, all three factors affect significantly to purchase intent of consumers. - Word-of-Mouth seems to be the factor that affects mostly to consumers behaviors.
 24. 24. GROUP 2 - ĐỖ THỊ NGỌC ANH - VÕ MINH HÙNG - PHAN ĐỨC ANH KHOA - NGUYỄN LƯƠNG THUẦN

×