Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
21-р сургууль 11-р анги
Медиа гэж юу вэ?
 Медиа гэж мэдээллийг дамжуулах хэрэгслэл
бөгөөд
 Сонин
 Радио
 Сэтгүүл зэрэг өргөн утгыг агуулдаг бо...
Мултимедиа гэж юу вэ?
Мультимедиа гэж
 Бичвэр +Зураг + Видео +Дуу
гэх мэт төрөл бүрийн өгөгдлийг компьютерт
нэгтгэн зохи...
Мультмедиа технологийн
элeмэнтүүд Интерактив
 Интерактив буюу харилцан яриа хэлбэрээр бие
биетэйгээ ажиллах материал боло...
Бичвэр
 Мультмедиа элементийн хувьд амархан мартаж
болох хэсэг бол бичвэр мэдээлэл юм. Гэвч бичвэр
мэдээлэл бол программы...
бичвэр
• Нэг хуудас ба мөрөндөх тэмдгийн тоог хязгаарлах
• Том хэмжээний сэдвийг хэд хэдэн хуудас болгон хуваах
бичвэр
• О...
зураг
Дижитал зураг нь мультмедиа агуулгыг илүү сайн
илэрхийлэх ба интерфэйсын чухал хэсэг болж
чаддаг. Ихэнхи программ хө...
Өнгө
Өнгө бол зургийн хамгийн том элемент юм. Хэд
хэдэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй.
Үүнд:
 хэт гүн ханасан өнгүүдийг бүү о...
Зургийн хэмжээ
Вэбд байрлуулахад зургийн хэмжээ маш чухал.
 Вэб хуудсан дахь зургийг ямар ч төрлийн
компьютертэй хүн төвө...
Аудио
 Аудио файлууд болон урсгалууд нь зарим
мультимедиад гол үүрэг эзэлдэг.
 Аудио файлууд нь программ агуулгын нэг
хэ...
Видио
Видио мэдээлэл нь төрөл бүрийн мультмедта
программууд дээр гарч ирдэг бөгөөд ялангуяа вэб
хуудсан дээр хамгийн их та...
Хөдөлгөөн
Хөдөлгөөнт элементүүд нь вэб болон локал болон
мульмедиа программ дээр аль алинд нь түгээмэл
тааралдана. Хөдөлгө...
Зурган мэдээлэл түүний формат
зурган мэдээлэлтэй ажиллах
өргөтгөл Тайлбар Товчлол үгийн
задаргаа
PSD Photoshop программын ...
Аудио мэдээлэл тууний формат
аудио мэдээлэлтэй ажиллах
Өргөт
гөл Тайлбар
Товчлол
үгийн
задаргаа
.WAV Стандарт дижитал ауди...
Дасгал
Photoshop програм дээр Солигддог
зураг үүсгэх
2015 он
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

мультмедиа технологи

8,171 views

Published on

 • Be the first to comment

мультмедиа технологи

 1. 1. 21-р сургууль 11-р анги
 2. 2. Медиа гэж юу вэ?  Медиа гэж мэдээллийг дамжуулах хэрэгслэл бөгөөд  Сонин  Радио  Сэтгүүл зэрэг өргөн утгыг агуулдаг бол компьютерийн салбарт : мэдээллийг хадгалах, зөөвөрлөх хэрэгслэл болох Hard диск CD DVD Зэргийг хэлнэ.
 3. 3. Мултимедиа гэж юу вэ? Мультимедиа гэж  Бичвэр +Зураг + Видео +Дуу гэх мэт төрөл бүрийн өгөгдлийг компьютерт нэгтгэн зохион байгуулж шаардлагатай агуулгыг үүсгэхийг хэлдэг. Үүнд Movie maker, Flash зэрэг төрөл бүрийн програмууд ашигладаг.
 4. 4. Мультмедиа технологийн элeмэнтүүд Интерактив  Интерактив буюу харилцан яриа хэлбэрээр бие биетэйгээ ажиллах материал боловсруулах боломжийг интерактив Мультмедиа программ олгодог.  Интерактив харилцаа гэдэгт  хулганаар ажиллах  бичвэр шивж оруулах  дэлгэц дээр хуруугаараа (touch pad) дарж ажиллах  видио хурал хийх зэрэг олон үйл ажиллагаа ордог. Сүүлийн үед мультмедиа технологи нь вэб хуудас болон CD агууллага бүтээхэд ихээр хэрэглэгдэж байна.
 5. 5. Бичвэр  Мультмедиа элементийн хувьд амархан мартаж болох хэсэг бол бичвэр мэдээлэл юм. Гэвч бичвэр мэдээлэл бол программын хамгийн энгийн мэдээллийн хэрэгсэл. Ихэнхи мультмедиа нь бичвэр болон бусад медиа хэрэгслийн тусламжтайгаар мэдээлэл хүргэдэг.  Жишээ нь: вэб хуудсан дахь зургийн элемент нь бидэнд давхар мэдээлэл өгөх зорилгоор багахан хэмжээний тайлбар бичвэртэй байдаг.
 6. 6. бичвэр • Нэг хуудас ба мөрөндөх тэмдгийн тоог хязгаарлах • Том хэмжээний сэдвийг хэд хэдэн хуудас болгон хуваах бичвэр • Оновчтой газруудад бичвэрийг тасалж холбоосыг зөв ашиглах. • Үг өгүүлбэрийн алдаагүй зөв бичих. бичвэр • Мэдээллийг тогтмол шинэчлэх. • Бичвэрийн хоорондох бүх холбоосыг шалгах.
 7. 7. зураг Дижитал зураг нь мультмедиа агуулгыг илүү сайн илэрхийлэх ба интерфэйсын чухал хэсэг болж чаддаг. Ихэнхи программ хөгжүүлэгчид интерактив элементүүдийг удирдах товчийг зураг хэлбэрээр хийх нь элбэг байдаг. Дижитал зургийн файлууд нь олон төрлийн формат файлын төрлүүдийг хэрэглэдэг. Эдгээрээс хамгийн нийтлэг нь JPEG болон PNG байдаг юм.
 8. 8. Өнгө Өнгө бол зургийн хамгийн том элемент юм. Хэд хэдэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд:  хэт гүн ханасан өнгүүдийг бүү оруул.  2 өнгийн ижил тунгаар нэмж өнгийн ханалтыг багасга. Зураг дээр байгаа мэдээлэлтэй зохицсон өнгөөр дэвсгэрлэ.  хэт гэрэлтсэн GIF цул өнгөөр хийх нь боломжтой байдаг.
 9. 9. Зургийн хэмжээ Вэбд байрлуулахад зургийн хэмжээ маш чухал.  Вэб хуудсан дахь зургийг ямар ч төрлийн компьютертэй хүн төвөггүй харж байхаар зөв сонгох хэрэгтэй.  Зургийг сүлжээгээр татаж авахад хэр зэрэг хугацаа шаардахыг тооцно. Нэг хуудсан дээр хичнээн зураг байхыг тооцно.
 10. 10. Аудио  Аудио файлууд болон урсгалууд нь зарим мультимедиад гол үүрэг эзэлдэг.  Аудио файлууд нь программ агуулгын нэг хэсэг болж хэрэглэхээс гадна мөн харилцан ажиллах ажиллагаанд тусалдаг.  Аудио нь MP3, WMA, Wave, MIDI, Real Audio форматуудыг агуулдаг.
 11. 11. Видио Видио мэдээлэл нь төрөл бүрийн мультмедта программууд дээр гарч ирдэг бөгөөд ялангуяа вэб хуудсан дээр хамгийн их тааралдана. Видио файлуудын түгээмэл форматууд нь flash, AVI, WMV зэрэг байдаг.
 12. 12. Хөдөлгөөн Хөдөлгөөнт элементүүд нь вэб болон локал болон мульмедиа программ дээр аль алинд нь түгээмэл тааралдана. Хөдөлгөөнт дүрс нь дараах шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай Үүнд:  тухайн обьектыг хөдөлгөөнтөй болгосноор агуулга нь илүү сайн илэрхийлэгдхэр байна. Өнгөний зохицол сонголт зөв төлөвлөгөдсөн. Хөлгөөн нь агуулагатайгаа зохицож ойлгогдхоор хялбар байна. Дүрсийн хөдөлгөөнийг удирдаж болохоор төлөвлөнө.
 13. 13. Зурган мэдээлэл түүний формат зурган мэдээлэлтэй ажиллах өргөтгөл Тайлбар Товчлол үгийн задаргаа PSD Photoshop программын өргөтгөл бөгөөд хадгалагдаж буй зургийг тухайн зургийн давхарга элементүүдийг өөртөө агуулна. Adobe photoshop document BMP Bitmap зураг нь пиксель гэгдэх цэгүүдийн торноос бүрдсэн ба техникийн хэллэгээр растерийн зураг. Bitmap image PDF Баримт, илтгэл, ном сонинг бүрэн ихээр харуулахад ашиглагдана. Portable document format GIF Зургийн файлыг 256- аас бага өнгөөр хадгалдаг боловч архивлагдахад сайн файл юм. Graphic interchange format JPEG Truecolor зургийг үүсгээд төрлөөр ялган архивлана. Joint photographic experts group PNG GIF файл ба JPEG файлын форматын сайн талуудыг ашиглан бий болгосон вэбийн хэрэглээний зургийн файл юм. Portable network graphic
 14. 14. Аудио мэдээлэл тууний формат аудио мэдээлэлтэй ажиллах Өргөт гөл Тайлбар Товчлол үгийн задаргаа .WAV Стандарт дижитал аудио файл формат нь долгионы өгөгдөл хадгалахад хэрэглэдэг. Waveform Audio File Format .AIF Аудио файл нь шахагдаагүй CD ны дуу бичлэг багтаадаг, стандарт CD дуу бичлэг хадгалахад хэрэглэгддэг WAV файлтай ижил төстөй. Audio interchange File Format .MP3 Нягтаршуулсан дуу бичлэг хөдөлгөөнт зургийн мэргэжилтнүүдийн холбоогоор хөгжүүлдэг ба ерөнхийдөө дуу файл болон хадгалдаг. MP3 Audio File .MID Стандатрт хөгжимийн дижитал зэмсэг хөгжим зохиох программуудыг нэгтгэхэд ашигладаг. Musical Instrument Digital Interface
 15. 15. Дасгал Photoshop програм дээр Солигддог зураг үүсгэх
 16. 16. 2015 он

×