Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

персональ компьютерийн архитектур

1,885 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

персональ компьютерийн архитектур

 1. 1. 2013 10 02
 2. 2. Асуулт1 Асуулт7 Асуулт 2 Асуулт8 Асуулт3 Асуулт9 Асуулт4 Асуулт10 Асуулт5 Асуулт11 Асуулт6
 3. 3.  Компьютерийн модиулудын харилцан ажиллах зарчмын түүний архитектураар тодорхойлдог.
 4. 4.  Персональ компьютерийн үндсэн бүтэц нь тус тусдаа үүрэг гэйцэтгэж зориулалт бүхий харилцан үл хамаарах модиулуудаас тогтоно
 5. 5.  Компьютерийн модулиудын харилцан ажиллагаа нь батлагдсан стандартын шаардлагуудыг хангаж байвал стандарт архитектур гэнэ.  Нэгэн ижил стандартаар бүтээгдээгүй,дангаар нь зах зээлд нийлүүлдэггүй,бусад төхөөрөмж,цахилгаан хэрэгслийн бүрэлдэхүүнд ордог компьютеруудыг стандарт бус архитектур гэнэ.
 6. 6.  Эзэмшигч нь энэхүү эрхээ хэрэглэгчид олгож байвал нээлттэй стандарт,зөвхөн өөртөө үлдээсэн бол хаалттай стандарт гэнэ.
 7. 7. Манай мэдээлэл зүйн багш байнга ашигладаг
 8. 8.  Эдгээр нь гадаад холбоогүй ч санах ойд ачаалагдсан программар холбогдон ажиллана
 9. 9.  Төхөөрөмж бүрэн гол сувагт өөрийн бичил сувгаар холбогдоно.Энэхү ү бүтцийг ургаж буй мод гэвэл төв процессор нь шуурхай санах ойд холбогдох нол суваг нь үндэс болно
 10. 10.  Гол сувагт холбогдохдоо өөрийн бичил сувгаар холбогдоно  Бичил зохицуулагч бүхэн төв процессортой холбогдоно.
 11. 11. ADVANCE GRAPHICS PORT- өргөтгөсөн график суурь  Гол сувагтай өөрийн бичил зохицуулагчаар дамжин холбогдоно IDE
 12. 12.  Энэ сувгаар стандарт хатуу дискийн төхөөрөмж,оптик дискийн төхөөрөмж холбогдоно.
 13. 13.  Дагалдах төхөөрөмцүүдийг компьвюерт холбоход хялбар дөт,хэрэглэгчид энгийн ойлгомжтой байх арга замыг хайж олдог
 14. 14. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

×