Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
8-р ангиЗөвхөн үржих ба           багш Д.Чулуунхүү зэрэг дэвшүүлэх      2011 он  үйлдэл орсон     Ко...
Замаа сонгоно уу?
2) (2 x 2d) 3                1) 6a2∙4a63)  507   0              .  4)  (а3 )4   1100...
МЭ VIII зуунд амьдарч байсан Арабынматематикч Мухамеда Ал-Хорезми   “Китаб аль жебрваль мукабала” номыннэрнээс алгебрын...
1      26          3      4    5
? 5a2x; -3a4 ; 3x-y2; xy2+7     12y-x 5; 9c Зөвхөн үржих ба  Нэмэх хасах үржих зэрэгт дэвшүүлэх  зэрэгт дэвшүүлэх...
Нэг гишүүнт гэж юу вэ?
Нэг гишүүнтийнстандарт бичлэг ?
Алгебрийн илэрхийлэлгэж юу вэ?
Нэг гишүүнтийг нэггишүүнтээр үржих?
Нэг гишүүнтийн зэрэг гэж    юу вэ?
Нэг гишүүнт? 1)Тоо , хувьсагч эсвэл тоон болон хувьсагч суурьтай зэргийн үржвэрийг нэг гишүүнт гэнэ 2) Тоон үржигдэхүүнийг...
Нэг гишүүнтийн стандарт бичлэг, Нэг гишүүнтүүдийг үржих ?.1) Хувьсагчийн зэргийн илтгэгчийг буурах эрэмбээр  бичсэн нэг г...
алгебрийн илэрхийлэл ?1) Тоо болон хувьсагчийг ядаж нэг үйлдлийн тэмдгээр  холбосон бичлэгийг алгебрийн илэрхийлэл гэнэ....
3  1) 12ab c   зэргийг  ол.          5                         хариу  Стандарт ...
Нэг гишүүнтийг ол.1  2        7 3 2 mn          m n2           2   37m       7m  2...
Стандарт бичлэгт оруул?  2   2 2b 9b           -18b418b4       -18b2
Ширхэг нь 200 төгрөгийн үнэтэй харандаа х ширхэгийгавахад нийт үнийг  илэрхийлнэ.
Сурах бичгийндасгал № 65-67
Neg gishuunt
Neg gishuunt
Neg gishuunt
Neg gishuunt
Neg gishuunt
Neg gishuunt
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Neg gishuunt

3,150 views

Published on

 • Be the first to comment

Neg gishuunt

 1. 1. 8-р ангиЗөвхөн үржих ба багш Д.Чулуунхүү зэрэг дэвшүүлэх 2011 он үйлдэл орсон Коэф• Хувьсагч
 2. 2. Замаа сонгоно уу?
 3. 3. 2) (2 x 2d) 3 1) 6a2∙4a63) 507 0 . 4) (а3 )4 1100 Н а12 C 24a8 6 3 A 8x d Й 1
 4. 4. МЭ VIII зуунд амьдарч байсан Арабынматематикч Мухамеда Ал-Хорезми “Китаб аль жебрваль мукабала” номыннэрнээс алгебрын шинжлэх ухааны нэрүүсчээ..
 5. 5. 1 26 3 4 5
 6. 6. ? 5a2x; -3a4 ; 3x-y2; xy2+7 12y-x 5; 9c Зөвхөн үржих ба Нэмэх хасах үржих зэрэгт дэвшүүлэх зэрэгт дэвшүүлэх үйлдэл оролцсон үйлдэл оролцсон5a2x; -3a4 ; 9c 3x-y2; xy2+7 12y-x5
 7. 7. Нэг гишүүнт гэж юу вэ?
 8. 8. Нэг гишүүнтийнстандарт бичлэг ?
 9. 9. Алгебрийн илэрхийлэлгэж юу вэ?
 10. 10. Нэг гишүүнтийг нэггишүүнтээр үржих?
 11. 11. Нэг гишүүнтийн зэрэг гэж юу вэ?
 12. 12. Нэг гишүүнт? 1)Тоо , хувьсагч эсвэл тоон болон хувьсагч суурьтай зэргийн үржвэрийг нэг гишүүнт гэнэ 2) Тоон үржигдэхүүнийг коэффициент гэх ба хамгийн эхэнд бичнэ.3) Хувьсагчийн зэргийн илтгэгчүүдийн нийлбэрийгнэг гишүүнтийн зэрэг гэнэ. 2 3 4a 8a x = 32a5x • Зэрэг нь 5+1=6 • Коэф нь 32
 13. 13. Нэг гишүүнтийн стандарт бичлэг, Нэг гишүүнтүүдийг үржих ?.1) Хувьсагчийн зэргийн илтгэгчийг буурах эрэмбээр бичсэн нэг гишүүнтийг стандарт бичлэгтэй нэг гишүүнт гэж хэлнэ.2) Хувьсагчийн зэргийн илтгэгчүүд нь харгалзан тэнцүү байх нэг гишүүнтүүдийг төсөөтэй гишүүд гэнэ; 7a5b8 = 7b8a5. 9xy (-2yx3) = -18x4y2 7a 2b3 ба 18b3a2
 14. 14. алгебрийн илэрхийлэл ?1) Тоо болон хувьсагчийг ядаж нэг үйлдлийн тэмдгээр холбосон бичлэгийг алгебрийн илэрхийлэл гэнэ. 2) Алгебрийн илэрхийлэл бүхэл ба бутархай хэлбэртэй байж болно 3х2 +8.хy 4y 12y2 x x (3x+2y)4) Бүхэл илэрхийллийг нэг ба олон гишүүнт гэж ангилна. 5a3b2 3х2 +8.хy 7хy + 2x2Зөвхөн үржих ба зэрэгт Нэмэх хасах үржих зэрэгт дэвшүүлэх үйлдэл дэвшүүлэх үйлдэл оролцсон оролцсон5a2x; -3a4 ; 9c 3x-y2; xy2+7 Нэг гишүүнт 12y-x5 олон
 15. 15. 3 1) 12ab c зэргийг ол. 5 хариу Стандарт бичлэгтэй болгоорой 2 5 10 5 2- 2) z 5x 2 хариу z x 3 3 3)4xyz 5xy3 4 2 20 y x z хариу
 16. 16. Нэг гишүүнтийг ол.1 2 7 3 2 mn m n2 2 37m 7m 2 7
 17. 17. Стандарт бичлэгт оруул? 2 2 2b 9b -18b418b4 -18b2
 18. 18. Ширхэг нь 200 төгрөгийн үнэтэй харандаа х ширхэгийгавахад нийт үнийг илэрхийлнэ.
 19. 19. Сурах бичгийндасгал № 65-67

×