Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flash 10 garguulah

2,814 views

Published on

 • Be the first to comment

Flash 10 garguulah

 1. 1. Flash program ” нэгж хичээл 1 Батлав: Сургалтын менежер ................................ /Ц.Цэрэндорж / Нэгж хичээлийн хөтөлбөр Сэдэв: flash программ түүний ашиглах Хамрах хүрээ:10-р анги Хэрэгцээ, шаардлага: Нийгмийн хөгжлийг дагаад мэдээлэл харилцааны технологи хурдтай хөгжиж буй өнөө үед flash програмыг ашиглан вэб хуудас хийх болон сургалтандаа тохиромжтой үед оновчтой ашиглах, хувиргах, боловсруулах, шаардлага хүн бүхний өмнө тавигдаж байна. Хичээлийн зорилго: Сурагчид Flash програмын талаар зохих хэмжээний мэдлэгтэй болж, сурагч бүтээлтэй болох Хичээлийн зорилт:  Флаш програмын тухай ойлголттой болох  Флаш програмыг хэрэглэж сурах  Флаш програм дээр бүтээл хийх Цогц чадамж: Мэдлэг: үндсэн үйлдлүүд мэдлэг ба ойлголтууд : flash програм үндсэн дэлгэц ,хэрэгсэлүүд давхарга , зураг, хөдөлгөөн ,хугацаа ,clip зэргийг судлах мэдэх Чадвар:Бүтээх үйл ажиллагаа :Дүрс зурах , хэрэгсэлүүдийг ашиглах өнгө солих ,хөдөлгөөн оруулах ,давхарга ашиглах чадвартай болно Хэрэглээ: Харилцаа, бүтээлч шүүмжлэлт сэтгэлгээ, шийдвэр гаргах, асуудал шийдвэрлэх: Богино хэмжээний animation , banner хийж сурах
 2. 2. Flash program ” нэгж хичээл 2 Цаг төлөвлөлт : Анги цаг 1-р хичээл2-цаг 2-р хичээл -2цаг 3-р хичээл 2-цаг 10-р анги 6 цаг Flash програмын үндсэн дэлгэц хэрэгсэлүүд кадр Үндсэн ажиллагаа ба объектэй ажиллах Хөдөлгөөнтэй реклам үүсгэх бүтээл хийх Flash програм 10-р анги Эзэмших Анги Мэдлэг Чадвар 10-анги flash програм үндсэн дэлгэц кадр frame ,хэрэгсэлүүд давхарга Flash програмыг нээх шинэ файл үүсгэх үндсэн дэлгэцтэй танилцах зураг, хөдөлгөөн ,хугацаа шугам Хэрэгсэлийн panel-ийг ашиглаад төрөл бүрийн зураг зурах өнгийг солих,давхаргатай ажиллах ,зураг ба видеог өгөгдлийн санлуу унших кодлох ,импортлох текст оруулах ,зургийн байрлал Motion tween , shape tween , motion path motion editor график симбол Publish setting Хөдөлгөөн оруулах,Create motion tween – insert keyframe, хугацааны шугамын тохируулах ,давхарга бүрийн хөдөлгөөнийг зохицуулах Тохиргоотой ажиллаж сурах
 3. 3. Flash program ” нэгж хичээл 3 “Flash програм “ нэгж хичээлийн агуулгын зарчмууд Сургалтын зарчим Хичээлийн цаг I II III IV Агуулга тодорхой байх Агуулгын шинжлэх ухаанч чанар Агуулга бүх талыг хамарсан байдал Систем дэс дараалалтай байх Онол практиктай холбосон байдал Дэд сэдэв Flash програмын үндсэн ойлголтууд Объектэй ажиллах Хөдөлгөөн үүсгэх Агуулга Flash програм үндсэн дэлгэцийн panel-тай танилцах хугацааны шугамын бүтэц давхарга нэмэх устгах кадрыг харуулах Зураг видео өгөгдлийг унших кодлох импортлох давхаргын зохион байгуулалт дүрс зурах текст оруулах зургийн байрлал publish priveiw SWF Хөдөлгөөнтэй реклам үүсгэх Motion tween , shape tween үүсгэж хэрэглэх хөдөлгөөнийг засварлах текстийг график симбол болгож бүртгэх текстийн хөдөлгөөн клип үүсгэх
 4. 4. Flash program ” нэгж хичээл 4 Агуулгын задаргаа /Цагаар/ Хичээлийн цаг I II III 1 Flash програмын үндсэн ойлголтууд 2 цаг Шинэ материал судлах х 2 Объектэй ажиллах 2 цаг Шинэ материал судлах 3 Хөдөлгөөн үүсгэх 2цаг Шинэ материал судлах Сургалтанд хэрэглэсэн аргууд: Сургалтын аргууд Цаг I II III IV 1 Багаар ажиллах арга 2 Insert арга 3 KWL арга 4 Асуудал дэвшүүлэх арга 5 мэтгэлцээн 6 Эвлүүлгийн арга 7 Тайлбартай дасгалын арга 8 Самбарт гаргах арга 9 Рубрик аргаар үнэлэх 10 Тоглоом тоглуулах арга 11 Багаар үнэлэх арга
 5. 5. Flash program ” нэгж хичээл 5 Эзэмших Арга зүй Хэрэглэг дэхүүн Үнэлгээ сэдэв цаг Агуулга Мэдлэг Чадвар Flashпрограмын үндсэнойлголтууд 2цаг flash програм үндсэн дэлгэц кадр frame ,хэрэгсэлүүд давхарга Flash програмыг нээх шинэ файл үүсгэх үндсэн дэлгэцтэй танилцах Үзүүлэн таниулах арга Бие даан хийх Төм самбар ашиглалт слайд (1.1) Сурагч тус бүрийг юмаа хэрхэн яаж гүйцэтгэсэн байдлаас үнэлгээ өгнө Объектэйажиллах 2цаг зураг, хөдөлгөөн ,хугацаа шугам Хэрэгсэлийн panel- ийг ашиглаад төрөл бүрийн зураг зурах өнгийг солих, давхаргатай ажиллах ,зураг ба видеог өгөгдлийн санлуу унших кодлох ,импортлох текст оруулах ,зургийн байрлал Үзүүлэн таниулах арга Бие даан хийх Асуудал дэвшүүлэх Слайд бэлдэх, Самбар ашиглалт , Проектор , сурах бичиг ТӨМ Сурагч хийснээ бусаддаа үзүүлж тайлбарлаж өөрсдөө үнэлгээ өгнө Хөдөлгөөнүүсгэх 2цаг Motion tween , shape tween , motion path motion editor график симбол Publish setting Хөдөлгөөн оруулах,Create motion tween –insert keyframe, хугацааны шугамын тохируулах ,давхарга бүрийн хөдөлгөөнийг зохицуулах Тохиргоотой ажиллаж сурах Асуудал дэвшүүлэх Тайлбарлан таниулах арга Багаар ажиллах ТӨМ Самбар ашиглалт Presentation бэлдэх , сурах бичиг Баг бүрээс 1 сурагч гарч проектер дээр бүтээлээ үзүүлж тайлбарлана Багш сурагчид хамтран үнэлэнэ .
 6. 6. Flash program ” нэгж хичээл 6 1-р хичээл 2-р хичээл 3-р хичээл 4-р хичээл слайд ТӨМ бусад слайд ТӨМ бусад слайд ТӨМ бусад слайд ТӨМ бусад Агуулга арга зүйтэй нягт уялдсан байдал + + + + + + + + Агуулгыг тод томруун харуулсан энгийн хялбар Нас сэтгэхүйд тохирсон Сонирхол татаруйц Бие даан суралцаж болохуйц Үнэлгээний судалгаа 1-р хичээл 2-р хичээл 3-р хичээл 4-р хичээл Зорилгоо үнэлэх Арга зүйгээ үнэлэх Төлөвлөлтөө үнэлэх Сэдэлжүүлэлтээ үнэлэх Мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаагаа үнэлэх Хэрэглэгдэхүүнээ үнэлэх Удирдан чиглүүлэх ажиллагааг үнэлэх
 7. 7. Flash program ” нэгж хичээл 7 Бүтээлийн Үнэлгээ-шинжилгээ Хэлбэр Арга Шалгуур Жишиг Стандарт бус үнэлгээ - Хэлэлцүүлэг - Тайлбарлах Давхарга үүсгэсэнбайдал хугацаагаа яаж тохируулсан Хөдөлгөөнө оруулсан байдал Хэлбэр дүрс агуулгаа гаргасанбайдал 0-100 рейтинг Дасгал даалгавар 0-100 рейтинг Сурагчдаар мэдлэг бүтээлгэх - Багаар ажиллах 0-100 йтинг Хөтөлбөрийн үнэлгээ Зохистой болсон зүйл Эргэлзээтэй байсан зүйл Засч сайжруулах зүйл
 8. 8. Flash program ” нэгж хичээл 8 Багаар ажиллуулах ТӨМ (1.3) № Үлгэрийн сэдвээр flash програм дээр animation хийх 1 Хулст нуурт хун галуу олон гэнэм хуруугаа чилтэл намнахаа эзэн минь та мэднэм зэ 2 Өүлэн эх онон мөрийг өөд уруудан гүйж олирс мойлс түүж олон хөвгүүдээ тэжээж өсгөв 3 Тэмүүжин дүү Хасартайгаа нийлэн эцэг нэгт Бэгтэрийг хойно урдаас нь харваж зугтав 4 Алунгоо эх 5 хүүгээ зэрэгцүүлэн суулгаад нижгээд нижгээд сум өгч хугалантун гэвэл хугалж орхив 5 сумыг багцалж хугалантун гэж өгвөл 5-уулаа хугалж ядав 5 Өөрийн амьдралд тохиолдож байсан бодит зүйлтэй уялдуулан зохиомж хийх Зөвөлгөө  Дүрс бүрийг өөр өөр давхарга дээр зурна  Хөдөлгөөн оруулахдаа давхарга сонгоод хугацааны шугам дээр Mouse2 дараад create motion tween  Хугацааны төгсгөл дээрээ очоод Insert keyframe
 9. 9. Flash program ” нэгж хичээл 9 Батлав:Сургалтын менежер...................................../Ц.Цэрэндорж / Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр Хичээлийн сэдэв: “Flash программтай танилцацгаая” Хамрах хүрээ: 10-р анги Хугацаа: 80 мин Хичээлийн зорилго: Flash программтай танилцаж, ажиллаж сурах Хичээлийн зорилт: Flash программ ашиглан зураг бичвэр оруулж мэдээлэл бэлтгэх. Хэрэглэгдэхүүн: Самбар, шохой, компьютер, macromedia flash программ, ээлжит хичээлийн хөтөлбөр,Слайд Заах арга зүй: Тайлбарлан таниулах, харилцан ярилцах,мэдлэг бүтээх, чөлөөт ярилцлага Хичээлийн хэлбэр: Шинэ мэдлэг олгох Хичээлийн бүтэц: Д/ д Цаг төлөвлөлт Багшийн үйл ажиллагаа/Б/ Сурагчийн үйл ажиллагаа/С/  Үнэлгээ Багшийн санал  Анхаарах зүйл Нэмэлт мэдээлэл 1 Анги зохион байгуулалт /3мин/ Б Сурагчиддтай мэндлэх, сурагчдын ирцийг авах, С: Багшаа та сайн байна уу? Б: Өнөөдрийн хичээл дээр Flash Player программын ашигласны ач тус, сайн талыг ярьж сурагчдыг сэдэлжүүлнэ.  Сурагчдыг хичээлдээ анхааралтай оролцохыг уриална. 2 Сэргээн санах /3 мин/ Б: Өмнө нь ямар программ үзэж судалж байсан бэ? С1:WordPad С2:PowerPoint  Асуултанд хариулт өгсөн сурагчдад аман бус үнэлгээ өгнө. /урамшуулна ./ 3 Шинэ мэдлэг эзэмшүүлэх үе шат /12мин/ Б: Macromedia Flash программыг ашиглан жижиг хэмжээний кино, Вэб хуудсанд тавигдах хөдөлгөөн, тоглоом зэргийг 3 хэмжээст бvхий (3D) байдлаар, бусад хөдөлгөөнт дvрсний программтай харьцуулахад илvv олон боломжит (хvссэнээрээ) нөхцөлөөр, тухайлбал амьд хөдөлгөөн хийж болно. Б:Сурагчдад үзүүлэнгээ проектороор үзүүлнэ. Тайлбарлан, хамтран ярилцан бичүүлнэ. С: Багшийн хэлж буйг анхааралтай Presentation-с харж тэмдэглэгээ хийхийг зөвлөнө.  Сурагчид ямар 1 мэдээлэлд өөрчлөлт хийхдээ сайн ойлгож хийх Flash программын давуу талуудыг сурагчид ярьж өгнө.
 10. 10. Flash program ” нэгж хичээл 10 сонсож дэвтэртээ тэмдэглэн үзүүлэнгээс хэрэгцээт мэдээллээ тэмдэглэж авна. 4 Бататгах хэсэг /17 мин/ Б:Сурагчдад дасгал-1-г ажиллахыг санал болгоно. С: Сурагчид дасгалыг хийх. Сурагчид дасгал ажлыг хийх явцад хүндрэл учирвал багш нэмэлт зөвлөгөө өгнө.  Сурагчидад мэдэхгүй байгаа зүйлээ багшаас лавлахыг анхааруулах 5 Гэрийн даалгавар /1мин/ Б:Цэсүүдийн үүргийг ТӨМ-1 хэлбэрээр гэрийн даалгаварт өгч цээжлүүлэх. Б:Интернетээс flash8 гэсэн 30 өдрийн лицензтэй үнэгүй програмыг суулгах  Цэсүүдийг сайн цээжилж ирэхийг анхааруулна. Дараагийн хичээл дээр бүх сурагчидаас асууна 6 Үнэлгээ /2мин/ Б:Дасгал ажлыг идэвхитэй сайн хийсэн сурагчыг стандарт бус үнэлгээгээр үнэлнэ. С: Гараа өргөн багшид өөрийн хийсэн дасгалаа үзүүлж стандарт бус үнэлгээ авна.  Сурагчдыг үнэн бодит үнэлэх  Идэвхитэй оролцсон сурагч бүрийг үнэлгээнд хамруулах. 7 Дүгнэлт /2мин/ Б:Хуудасны тохиргоог хэрхэн хийдэг вэ? С:Page Layout- цэснээс С:Size-аас Хариултанд оролцохгүй байгаа сурагчдаас лавлаж асуух.
 11. 11. Flash program ” нэгж хичээл 11 Батлав:Сургалтын менежер...................................../Ц.Цэрэндорж / Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр Хичээлийн сэдэв: “Flash программд бичвэр, зураг, дуу оруулах. Дүрс зурах” Хамрах хүрээ: 10-р анги Хугацаа: 80 мин Хичээлийн зорилго: Сурагчдад Flash программ дээр бичвэр оруулах, дүрс зургийг зурах чавар дадлыг эзэмшүүлэх. Хичээлийн зорилт:  Flash программд бичвэр оруулах.  Flash программд зураг, дүрс зурах.  Зураг, дүрс багтаасан мэдээлэл боловсруулж сурах. Хэрэглэгдэхүүн: Самбар, шохой, компьютер, macromedia flash программ, ээлжит хичээлийн хөтөлбөр,слайд Заах арга зүй: Тайлбарлан таниулах, харилцан ярилцах, мэдлэг бүтээх, чөлөөт ярилцлага Хичээлийн бүтэц: Д/ д Цаг төлөвлөлт Багшийн үйл ажиллагаа/Б/ Сурагчийн үйл ажиллагаа/С/  Үнэлгээ Багшийн санал  Анхаарах зүйл Нэмэлт мэдээлэ л 1 Анги зохион байгуулалт /3мин/ Б Сурагчиддтай мэндлэх, сурагчдын ирцийг авах. С: Багшаа та сайн байна уу? Б: За сурагчдаа компьютероо эзлэн суугаад программаа нээнэ үү.  Сурагчдыг хичээлдээ анхааралтай оролцохыг уриална. 2 Сэргээн санах /3 мин/ Б: Шинэ хуудсыг хэрхэн нээдэг вэ? С1:File-New С2:Ctrl+N Б:Үүсгэсэн файлаа хэрхэн хадгалах вэ? С1:File-Save as С2:Ctrl+S  Асуултанд хариулт өгсөн сурагчдад аман үнэлгээ өгнө. /Сайн байна./ Сурагчдаас нэр цохон асуулт тавьна.
 12. 12. Flash program ” нэгж хичээл 12 3 Шинэ мэдлэг эзэмшүүлэх үе шат /12мин/ Б: [garchig] давхаргын 1-р кадрыг сонгоно. Б:Текстийн хэрэгслийг сонгож тайзны зүүн дээд талд товшино. Б:Фонтын төрөл: С: Багшийн хэлж буйг анхааралтай сонсож компьютерт дагаж хийнэ. Б:Зураг оруулахдаа File-Import-Import to Stage Б:Гараас Ctrl+R Б:Дүрс зурахдаа Motion guide-г ашиглан Үзүүлэнг харж хоцролгүй дагаж хийхийг зөвлөнө.  Сурагчид ямар 1 үйлдэл хийхдээ зөв сонгож хийх Дэлгэцэнд хийх үйлдлээ харуулж сонирхолтой файл үүсгэн сурагчдыг сэдэлжүүлэх.  Хэрэгцээт шинэ мэдээллийг дэвтэрт нь тэмдэглүүлэх. 4 Бататгах хэсэг /17 мин/ Б:Дэлгэцэн дээрх үзүүлэнг харж шинэ мэдлэгт тулгуурлан зураг, бичвэр, дүрс багтаасан мэдээлэл бэлтгэх С: Багшаа юуны тухай мэдээлэл вэ? С: Motion guide-г хаанаас оруулах билээ. Сурагчид дасгал ажлыг хийх явцад хүндрэл учирвал багш нэмэлт зөвлөгөө өгнө.  Сурагчидад мэдэхгүй байгаа зүйлээ багшаас лавлахыг анхааруулах 5 Гэрийн даалгавар /1мин/ Б:Дараагийн хичээл дээр ТӨМ дагуу гэрийн гүйцэтгэж osu_3355@yahoo.com хаяглуу явуулж үнэлгээгээ авна  Шинээр үзсэн зүйлээ бүгдийг багтаасан болохыг анхааруулах. Дараагийн хичээл дээр бүх сурагчидын хийснийг шалгаж стандарт үнэлгээгээр үнэлнэ. 6 Үнэлгээ /2мин/ Б:Хичээлийн төгсгөлд шинэ хичээлээс юу мэдэж авсан тухай асуух, хичээлийн явцыг сурагчдаар үнэлүүлэх С:Зураг оруулах,дүрс зурах, бичвэр оруулахыг сурлаа. С:Хичээл хөгжилтэй үр дүнтэй боллоо.  Сурагчдыг үнэн бодит үнэлэх  Идэвхитэй оролцсон сурагч бүрийг үнэлгээнд хамруулах. 7 Дүгнэлт /2мин/ Б:Зураг оруулахдаа гараас ямар товчыг дардаг вэ? С: Ctrl+R С: Ctrl+N Б:Motion guide нь ямар үйлдэлийн команд вэ? Хариултанд оролцохгүй байгаа сурагчдаас лавлаж асуух.  Бүх сурагчдыг анхааралтай оруулах.
 13. 13. Flash program ” нэгж хичээл 13 Батлав. Сургалтын менежер:……………………./Ц.Цэрэндорж/ Мэдээлэл зүйн ээлжит хичээлийн хөтөлбөр Сэдэв Flash8 програм Хэрэгцээ Орчин үед янз бүрийн дэвшилтэт технологиуд жил ирэх тусам хөгжиж улам боловсронгуй болсоор байгаа билээ. Flash8 програм дээр сайн юм хийж чаддаг мэргэжилтэнгүүд ихээхэн хэрэгцээтэй байна. Иймээс сурагчдад өөрийгөө хөгжүүлэх болон чөлөөт цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхэд нь тус дөхөм болохын тулд энэхүү програмыг зааж байна. Зорилго Flash8 програм дээр чөлөөтөй сэтгэн бодож анхан шатны түвшинд сонирхолтой зүйлс хийх чадвартай болгох. Зорилт - Flash8 програмын дотоод бүтцийг ойлгуулах - Frame, Keyframe, Blank keyframe-ийн ялгааг таниулах - Биетэд хөдөлгөөн оруулах чадвартай болгох Хэрэглэг- дэхүүн Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр, проектор, Flash8 програм, сэдэлжүүлэх видео, хичээлд ашиглах зураг Сургалтын орчин Материаллаг Сэтгэл зүйн Үйлийн Чөлөөтөй бодож сэтгэх саналаа илэрхийлэхэд саад болохгүй анги танхимтай байх Багш сурагчид бие биенээ хүндэтгэн харьцаж, чөлөөтөй сэтгэн бодох нөхцөлийг бүрдүүлэх Сурагч бүр компьютер дээр ажиллах боломжтой. Flash8 програм алдаагүй ажилладаг байх. Үе шат Хуга цаа Багшийн үйл ажиллагаа Сурагчийн үйл ажиллагаа Сэдэлтөрүүлэх 2 Сурагчидтай мэндэлж, ирцээ авна. Сурагчдын анхаарлыг татна. Багштайгаа мэндэлж суудлаа эзэлнэ. 3 Сурагчдыг сэдэлжүүлэх видео бичлэгээ үзүүлэх. - ямар гоё юм бэ? - та хийсэн юмуу? - youtube-д байдаг тэ - яаж хийдэг юм бэ? - өнөөдөр ийм юм хийх юм уу?
 14. 14. Flash program ” нэгж хичээл 14 Өнөөдрийн бидний үзэх програм бол Flash8 програм юм. Багшийнх нь үзүүлсэн бичлэгийг Flash8 програм дээр хийсэн. Одоо бүгдээрээ дэвтэрээ гаргаад онолоо бичиж авцгаая. Багш сурагчидтайгаа ярилцаж бичүүлэх. 1. Top menu File, Edit, View, Insert, Modify, Text, Commands, Control, Window, Help гэсэн цэснүүдээс бүтнэ. 2. Tools Tools цэсний багаж хэрэгслүүд нь photoshop болон paint програмын хэрэгслүүдээс бүтсэн байдаг. Жишээлбэл: selection tool, free transformers, hand, zoom, oval, text, paint, brush tool гэх мэт. Сурагчид онолоо бичиж авах. Flash8 програм дээр юу юу хийж болох вэ? -Вэб сайт -Баннер -Хөдөлгөөнт дүрс (animation) -Реклам -Хүүхэлдэйн кино... Flash8 програмын бүтэц 1.Top menu (Дээд цэс) 2. Tools(багаж хэрэгслүүд) 3. Time line(цагийн шугам) 4.Panels (хавтан) 5.Main stage(гол тайз) Frame гэж юу вэ? Frame нь хөдөлгөөнийг бүтээх гол үндэс болдог ба киноны кадртай зүйрлэж болно. Keyframe гэж юу вэ? Хамгийн эхний болон хамгийн сүүлийн 2 кадрыг засварлах боломжтой. Blank keyframe? Өөртөө ямар нэг объект агуулаагүй хоосон frame юм. Create motion tween (хөдөлгөөн оруулах) Motion -Байрлалыг өөрчилдөг Shape -Биетийг дүрсээр өөрчилдөг Flash8 програмыг ажиллуулахын тулд CTRL+ENTER товчлуурыг дардаг.
 15. 15. Flash program ” нэгж хичээл 15 Шинэмэдлэголгохүешат 22 За одоо бүгдээрээ Flash8 програмаа нээцгээе. Start-> Macromedia flash8-> flash document Одоо бүгдээрээ багшийгаа дагаад хийгээрэй. 1кадр дээр oval tool буюу дугуй дүрс зурдаг хэрэгсэлээ сонгоод дугуй дүрс зураарай. Зурсан бол 2кадр дээр mouse2-oo дараад Insert blank keyframe –ийг сонгоод дахин нэг дугуй дүрсийг өөр газар зураарай. Одоо дахин 3кадр дээр mouse2-oo дараад Insert blank keyframe –ийг сонгоод дахин нэг дугуй дүрсийг өөр газар зураарай. Зурсан бол CTRL+ENTER ээ дараад ажиллуулаарай. Яаж байна? Сурагчид Flash8 програмаа нээх. -маш хурдан дарааллан гарч ирж байна -ээлжилж гарч ирж байна -ээлжилж анивчаад байгаа юм бишүү
 16. 16. Flash program ” нэгж хичээл 16 Зөв зөв. Одоо энэ дугуй дүрсийг илүү удаан гаргахын тулд яах вэ хүүхдүүдээ? Тиймээ зөв. Мэдээж frame буюу кадрыг нь хол хол зайтай сонгоно. Одоо кадрыг нь хол зайтай болгож үзэцгээе. 2кадр дээрээ mouse1 ээ дараад чирж хүссэн кадр дээрээ аваачаад тавина. 3кадраа мөн адил хийнэ. Одоо CTRL+ENTER дараад үзэцгээе. Удааширсан байна уу? -дугуй дүрсээ хол хол зурах юм болов уу -кадрыг нь хол хол зайтай сонгоно -тийм байна -удааширсан байна. За одоо шинэ хуудас нээгээд нэг дугуй дүрс зурчих. Тэр дугуй дүрсээ бильярдны шаариг шиг будаарай. Тэгэхийн тулд яах билээ? Тиймээ зөв тэр өнгийг сонгож байгаад дугуй дүрсээ будчих. Зурсан бол 30-р кадр дээр mouse2-oo дараад Insert Keyframe -ээ сонгоно. Selection tool хэрэгсэлээ сонгоод дугуй дүрсээ зөөж тавина. Одоо 1-30кадрын аль ч кадр дээр хамаагүй mouse2-oo дараад Create Motion Tween- ийг сонгоно. Одоо болсон бол CTRL+ENTER дарна уу. За наад шаариг чинь яаж байна? Хөдөлгөөн орсон байна уу? -будаг асгадаг fill color гэсэн хэрэгсэл дотор байна. -тийм байна, хөдөлж байна. -нэг цэгээс нөгөө цэгрүү өнхөрч байна -хөдөлгөөнтөй болсон байна.
 17. 17. Flash program ” нэгж хичээл 17 Тиймээ мэдээж хөдөлгөөн орсон байгаа. Create motion tween-ийг хөдөлгөөн оруулдаг гэж бичсэн байгаа шүү дээ. Одоо бүгдээрээ shape tween- ийг ашигласан жишээ хийцгээе. Шинээр нэг хуудас нээгээд oval tool хэрэгсэлээ сонгоод дугуй дүрс зураарай. Зурсан дугуй дүрсээ selection tool хэрэгсэлээ сонгож байгаад идэвхижүүлээд mouse2-oo дараад Break apart-ыг сонгоорой. Тэгэхээр дугуй дүрс чинь цэгүүдээс бүтсэн болж харагдана. За зурсан бол 30кадр дээр mouse2-oo дараад Insert Blank Keyframe-ээ сонгоорой. Тэгэхээр бидний зурсан дугуй дүрс байхгүй болно. Одоо rectangle tool хэрэгсэлээ сонгож байгаад дөрвөлжин дүрсийг хажуу талынх нь буланд зураарай. Зурчихаад дөрвөлжин дүрсээ идэвхижүүлж байгаад mouse2- oo дараад Break apart-ыг сонгоорой. За одоо болсон бол Create motion tween-ийг сонгоод хөдөлгөөн оруулна. Layer дээрээ дараад properties тохиргооны tween-ийг shape болгоно. Одоо дахин 60 кадр дээр mouse2-oo дараад Insert Blank Keyframe-ээ сонгоорой. Сонгочихоод line tool хэрэгсэлээрээ зүүн доод буланд нь гурвалжин дүрс зурна. Зурчихаад будаг асгадаг paint bucket tool хэрэгсэлээрээ гурвалжин дүрсээ будна. Мөн адил break apart болгоно. Тэгээд 90 кадр дээрээ мөн адил mouse2-oo дараад Insert Blank Keyframe-
 18. 18. Flash program ” нэгж хичээл 18 ээ сонгоорой. Сонгочихоод oval tool хэрэгсэлээ сонгоод баруун доод буланд нь дугуй дүрс зураарай. Зурсан дугуй дүрсээ selection tool хэрэгсэлээ сонгож байгаад идэвхижүүлээд mouse2-oo дараад Break apart-ыг сонгоорой. За болсон бол CTRL+ENTER дараарай. Бататгахүешатболон гэрийндаалгавар 5 Та нарын компьютерийн дэлгэцэн дээр car.png гэсэн нэртэй машины зураг байгаа. Үүнийг хөдөлгөөнд оруулж явдаг болгоно уу. Сурагч бүр идэвхитэй оролцож дүн авах. Гэрийн даалгаварт: 1.өнөөдрийн үзсэн Motion tween ,shape tween ашиглах хөдөлгөөн дүрс зохиож Osu_3355@yahoo.com хаягруу явуулаарай. Гэрийн даалгаварыг сурагч бүр хийж багшдаа явуулж дүнгээ авах

×