Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Do..while presentation

1,731 views

Published on

 • Be the first to comment

Do..while presentation

 1. 1. Төгсгөлдөө нөхцөлтэйдавталт ( do……while ) Боловсруулсан Оюутан багш Т.Айгерим
 2. 2. Do….While операторыг давталтын тоо мэдэгдэхгүй байх үед ашигладаг.
 3. 3. Do…While оператор нь нөхцөлөөс хамаарч давталтын бие (<оператор1>)-ийг биелүүлэх бөгөөд, дараах хэлбэртэй бичдэг.
 4. 4.  do {< үйлдэл >}While (< логик нөхцөл >);
 5. 5. Жишээ бодлого.#include<stdio.h>int main() {int x=1,wa=0;do {printf (“x-iin utga ni %dn”,x);
 6. 6. wa=wa+x;x++;} while(x<=10);printf (“1-ees 10 hurtelh toonii niilber %dn”,wa);return 0;}
 7. 7. Бие дааж бодох бодлого.1. Өгөгдсөн хоѐр тооны ХИЕХ- ийг олох бодлогыг төгсгөлдөө нөхцөлтэй давталтын оператор ашиглан бод.
 8. 8. #include<stdio.h>main() {int r,m,n;printf (“n=“); scanf(“%d”,&n);Printf(“m=“); scanf(“%d,&m);
 9. 9. do {if (n>m) n=n-m;else if (n<m) m=m-n;} while (n-m);printf (“ХИЕХ нь” m);Return 0; }
 10. 10. Гэрийн даалгавар. N тоог анхны тоонуудын үржвэрт задална уу.
 11. 11. • Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

×