Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

товчин тэмдэгт (Button symbol) ийг үүсгэх

1,212 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

товчин тэмдэгт (Button symbol) ийг үүсгэх

  1. 1. Товчин тэмдэгт (button symbol) ийг үүсгэх 2012.12.10
  2. 2. Цэсийн товч болгон ашиглах товчийг үүсгэх1. insert new symbol2. name =button, type =button ok
  3. 3. 1. Up frame д тэгш өнцөгт хэрэгслэлийг ашиглаж зурна2. Over frame-д keyframe өгөөд тэгш өнцөгтийн доторх хэсгийг бүдэг шар өнгө өгнө3. Down frame -д keyframe өгөөд өнгийг тод шар болгоно.4. Hit frame-д keyframe өгнө
  4. 4. Товчоо ашиглах• Scene 1 дээр дарна• Layer дээр Tses давхарга үүсгэнэ• Library сангийн фанелаас button симболоо 4 удаа чирж оруулж ирнэ.• Тэгшлээд дээд талаас нь бөх, морь, сур, шагай гэж бичнэ.• Tses давхаргын 2-5-р кадрыг сонгож f6 дарна.
  5. 5. Товчны үйлдэл тохиргоо

×