Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11e

1,917 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

11e

  1. 1. Мэдээллийн систем
  2. 2. Систем гэж юу вэ?Систем гэдэг үгийг тайлбар толь бичгээс харвал иж бүрдэл,бүтэц, арга гэх мэт олон утгатай байна.Нийтлэг зорилгын төлөө зохион байгуулсан элементүүдбуюу бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэгдлийг систем гэнэ.Системийг бүрдүүлэх элементүүд нь тодорхой зорилгыгхэрэгжүүлэхийн тулд харилцан холбогдож, эмхзамбараатай ажиллагааг хийдэг нэгдэл бөгөөд системболсноор элемент тус бүр дангаараа хийж чадахгүй ажлыггүйцэтгэж чадна.
  3. 3. Мэдээллийн систем гэж юу вэ?Үйлдвэр байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахынтулд системийг бүтээдэг. Үүнийг ажлын систем гэнэ. Ажлынсистем нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ба худалдах систем,хүмүүсийг зохион байгуулах систем, мэдээллийг систем гэхмэт олон системээс тогтоно.
  4. 4. Мэдээллийн систем гэдэг нь:Ажлын систем дотроос мэдээлэлтэй нягт уялдсансистемийг мэдээллийн систем гэх ба компьютер ашиглажнийт үйлдвэрийн ажлын үр бүтээлийг дээшлүүлэхзорилготой систем юм. Жишээ нь:Цаг агаарын мэдээЦаг уурын урьдчилсан тоон мэдээн дээр үндэслэн цагагаарын мэдээг тооцоолон гаргадаг байна.Цаг бүртгэлийн систем
  5. 5. Мэдээллийн системийн бүтэцХэд хэдэн жижиг системүүд нийлж нэг том системийшбүрдүүлдэг. Энэ том системийг бүхэлд нь ерөнхий системгэх ба жижиг системийг нь дэд систем гэнэ.
  6. 6. Мэдээллийн системийн төрлүүдҮйлдвэрлэлийн мэдээллийн системСанхүүгийн мэдээллийн системХөдөлгөөнт холбооны мэдээллийн системХолбоог удирдах мэдээллийн системЗасгийн газрын мэдээллийн системБараа бүтээгдэхүүний мэдээллийн систем гэх мэт
  7. 7. Үйлдвэрлэлийн мэдээллийн системХэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн үйлдвэрлэлийн системЖишээлбэл: нүдний шил худалдаж авахдаа хэрэглэгчөөрөө шилнийхээ өнгө загвар, рам зэргийг сонгож авчболно.Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн энергийн хэмнэлт баавтоматжуулалтҮйлдвэрт робот машин ашиглаж ажлыг хөнгөвчлөх
  8. 8. Санхүүгийн мэдээллийн системӨгөгдлийн шуурхай зохион байгуулалтЖишээ нь, Хадгаламж эзэмшигч эсвэл банкхарилцагчийнхаа талаарх мэдээллийг түргэн шуурхайхугацаанд хайж олох харахСанхүүгийн байгууллагын онлайн системЖишээ нь. Банк, АТМ, Үнэт цаасны сүлжээЭлектон худалдааЖишээ нь, интернэт ашиглан онлайнаар худалдаа хийхСүлжээ ба бизнес

×