Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10yo sarnai sarangua

1,123 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10yo sarnai sarangua

 1. 1. Мэдээлэлжсэн нийгэм
 2. 2. Мэдээлжсэн нийгэм <ul><li>Тодорхойлолт
 3. 3. Мэдээлжсэн нийгмийн гэрэл ба сүүдэр
 4. 4. Ёс зүй
 5. 5. Мэдээллийг зохистой ашиглах
 6. 6. Мэдээлжсэн нийгэмд оролцох биеэ хэрхэн авч явах </li></ul>
 7. 7. Мэдээлжсэн нийгэм <ul><li>Техник технологитой
 8. 8. салшгүй холбоотой
 9. 9. орчин үеийн нийгэм юм. </li></ul>
 10. 10. Мэдээлжсэн нийгмийн гэрэл ба сүүдэр <ul><li>Сайн тал </li></ul><ul>Хүний хөдөлмөр цаг хугацааг техник технологиор хэмнэж өгдөг. <li>Хүмүүсийн ажлыг хөнгөвчилж өгдөг. </li></ul><ul><li>Муу тал
 11. 11. Хүмүүсийг залхуу болгосон. </li></ul>
 12. 12. Ёс зүй <ul><li>Зөв ба буруугийн аль нь болох түүнийг ёс суртахуунтай авч үздэг ухаан юм
 13. 13. Мэргэжлийн харилцаа холбооны болон өгөгдөл хадгалах төхөөрөмжийг зөв хэрэглэхтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэдэг. </li></ul>
 14. 14. Биеэ авч явах нь <ul>Үнэн зөв мэдээллийг дамжуулах <li>Бусдын нэр хүндэд халдахгүй байх
 15. 15. Мэдээлэлтэй зөв зохистой харьцах </li></ul>
 16. 16. Төгсөв. Сарангуа Сарнай 10ё

×