Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10е сэр од хэрлэн

2,191 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

10е сэр од хэрлэн

  1. 1. Мэдээлэлжсэн нийгэм гэж юу вэ <ul><li>Өнөөгийн нийгэм нь бүхэлдээ мэдээлжсэн ертөнцөд оршдог. Мэдээлэлийг түргэн шуурхай цаг алдалгүй ил тодоор харуулж байгааг мэдээллийн нийгэм гэж ойлгож болно. Тухайлбал өнөөдрийн цаг агаараа мэдээлэлийн сайтаас авж тухайн өдөр хувцасаа тохируулж өмсөх нь 21н зуун тэр чигтээ мэдээлийн ертөнцөд оршиж байгааг илтгэж байна. </li></ul>
  2. 2. Мэдээлэлжсэн нийгмийн гэрэл ба сүүдэр Гэрэлд нь хувь хүнд ашигтай бүх төрлийн мэдээлэлүүд багтана. /Тухайлбал/ Өдөр тутамд болж өрнөж буй бидэнд илүү ойр хэрэгтэй мэдээлэлүүд юм. Сүүдэрт нь нийгмийг эмх замбараагүй байдалд оруулж чадахуйц бүхий л сөрөг хийгээд ташаа мэдээлэлүүд багтана. /Тухайлбал/ Өдөр тутамд болж өрнөж буй бүхнийг уран сайхны хэтрүүлэл ашиглан ташаа буруу ойлголтыг олон нийтэд цацах явдал юмаа.
  3. 3. Ёс зүй Мэдээлэлийн ёс зүй нь бага ч гэсэн соёлтой байхын үндэс юм. Худал ташаа мэдээлэлийг олон нийтэд мэдээлэлэн тухайн зүйлийн үнэ цэнэ хийгээд нэр төрд халдах түүнчлэн соёлгүй бусармаг үг хэллэг ашиглан нийтэд тараах явдал юм. Жишээлбэл

×