Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Topik 4 Teknologi Komputer: Hardware, Software dan Heartware

2,539 views

Published on

Topik 4 Teknologi Komputer: Hardware, Software dan Heartware

Published in: Internet
 • Be the first to comment

Topik 4 Teknologi Komputer: Hardware, Software dan Heartware

 1. 1. Topik 4 Teknologi Komputer :Hardware, Software dan Heartware
 2. 2. Apa itu komputer?
 3. 3. PERKAKASAN (HARDWARE)
 4. 4. RANGKAIAN DAN LAMAN SESAWANG (Network and internet)
 5. 5. Facebook Twitter Instagram RANGKAIAN DAN LAMAN SESAWANG (Network and internet)
 6. 6. PERISIAN (SOFTWARE)
 7. 7. Komputer Peribadi Komputer mobil dan peranti mobil Konsol Permainan Server Mainframe Supercomputer Embedded computer Kategori Komputer: Personal Computer, Mobile computer
 8. 8. Kategori Komputer: Game console, mainframe,server dan supercomputer
 9. 9. Kategori Komputer: Embedded Computer
 10. 10. Contoh Aplikasi Elemen Sistem Informasi
 11. 11. Pengendali ICT (Heartware) Kepentingan Menuntut ilmu Adam AS di ciptakan dan diajar nama nama (Al-baqarah(31)) ICT sebagai kenderaan (alat) Insan Pemandu(belajar, discover, belajar) berlandaskan QS ICT As Al-Qalam Abdillah & Khalifah Perjalanan kehidupan Insan Alam ruh-alam rahim- dunia-alam kubur-alam akhirat INSAN
 12. 12. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan INSAN dalam bentuk yang sebaik- baiknya. Kemudian, Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapat pahala yang tidak putus-putus.” (At-Tin (95):4-6) "Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaKu (Allah)." (Al-Dhariyat.(51): 56) Bertrand Russell: “People are born ignorant not stupid, they are made stupid by education.” HAKIKAT INSAN Syed M. Naquib Al-Attas melalui konsep insan, berpendapat “Man has two souls (nafsan) analogous to his dual nature: the higher, rational souls (al-nafs al- natiqah); and the lower, animal souls (al-nafs al- hayawaniah)”. LAHIR FITRAH BARAT ISLAM Tujuan dan matlamat hidup dalam ISLAM: “Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam.” (Al-An'am(6):162- 163) Tujuan dan matlamat hidup Barat: Mengutamakan hawa nafsu dan mencari kesenangan dunia semata-mata KEHIDUPAN DUNIA SAHAJA KEHIDUPAN DUNIA DAN AKHIRAT
 13. 13. IHSAN HUBUNGAN ALLAH DENGAN MAKHLUK MELALUI RAHMAN & RAHIM HUBUNGAN MAKHLUK DENGAN ALLAH MELALUI IMAN & TAQWA HUBUNGAN MAKHLUK SESAMA MAKHLUK DAN MAKHLUK DENGAN ALAM MELALUI AKHLAQ & ADAB Fitrah/Holistic and divinely created nature “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Al-Anbiya’ (21):107) “Telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia.” (Ar-Rum (30):41) “Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya.” (Al-A’raf (7):56) “Ada seorang wanita yang masuk neraka kerana seekor kucing, ia mengikatnya kemudian ia tidak memberinya makan dan tidak juga melepaskannya mencari makanan dari serangga bumi.” (Muttafaqun ‘alaih) Eurocentrism/ethics/eco-system – no transcendental values
 14. 14. 15 LIFE IN WESTERN VIEW 9 Months 1000 Months END HERE 9 Months 1000 Months 100,000 Months > Months ALAM RAHIM ALAM DUNIA ALAM BARZAKH ALAM AKHIRAT “Dan tentulah mereka (orang Kafir) akan berkata pula: "Tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati".(Al-An’am(6):29) “Dan tidaklah kehidupan dunia ini selain daripada bermain-main dan bersenda gurau belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa”.(Al-An’am(6):32). MATLAMAT HIDUP INSAN LIFE IN ISLAM ∞ NO END
 15. 15. 16 P2P1 P3 P4 SOUL ETERNAL LIFE / KEHIDUPAN HAKIKI PETA KEHIDUPAN HAKIKI ALAM DUNIA ALAM AKHIRAT ALAM BARZAKH Rasulullah SAW bersabda, ”Tiadalah perbandingan dunia ini dengan akhirat, kecuali seperti seorang yang memasukkan jarinya ke dalam lautan luas maka perhatikanlah yang tersisa.” [HR Muslim] “Wahai kaumKu! Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara), dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal."(Al-Mu'min/Ghafir(40):39) ∞ ALAM ROH
 16. 16. KEPENTINGAN ILMU KEPADA PENGENDALI ICT ILMU Berkuasa Menerangi Melindungi Sampai makna ke hati Yakin Mendekatk an diri kepada Pencipta
 17. 17. ICT sebagai kenderaan (vehicle) Pencarian bahan ilmu Pencarian maklumat Alat/kenderaan dalam perjalanan hidup insan Penyebaran bahan ilmu Penyebaran maklumat
 18. 18. DATA MAKLUMAT ILMU WISDOM • Komunikasi • Pekerja • Pengurusan • Masyarakat
 19. 19. D B A Inspirational 1) Menganalisis 2) Menuruti 3) Meniru Kebijaksanaan yang Mencapai: 1) Ghariza (Instinct & Urges) 2) Ma’rifa (Intuition) 3) Basira (Insight) 4) Wahi (Inspiration) 5) Fahm (Illumination) MAKING JUDGMENT “Mereka mempunyai Qalbu, tapi tidak digunakan untuk memahami.” ( Al-A‘râf(7):179) "Hari yang padanya harta benda dan anak-pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun, "Kecuali orang- orang yang datang mengadap Allah dengan QALBU yang selamat sejahtera (dari syirik dan penyakit munafik.” (Al-Syu’ara’ (26):88-89) CertaintyAmbiguity Rationality Intuitive CertaintyAmbiguity Rationality Intuitive Analytical Directional Behavioural Inspirational (Heart Brain)
 20. 20. Adab terhadap ICT • Pastikan maklumat benar • Sampaikan maklumat dengan tanggungjawab Pemberi Maklumat (Transmitter) • Dengan Ilmu • Saring/tapis maklumat Penapisan Maklumat (Transmission) • Siasat siapa pengirim dan kesahan maklumat Penerimaan (Transmitted)
 21. 21. Kesan sosial Akibat ICT Melayari sumber yang tidak bermoral Berhubung dengan orang yang tidak dikenali Hak peribadi Kesahihan maklumat Sebar Fitnah dan Gossip Permasalahan remaja Pencemaran bahasa Mudahkan Komunikasi Capaian kepada maklumat tanpa batasan masa dan tempat Penyebaran maklumat yang cepat Berdakwah Aplikasi atas talian Negatif Positif

×